Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. siječnja 2024.
TRAN-2023-2-1/11

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2023.

 

U studenome 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 357 tisuća putnika, što je za 10,2% više nego u studenome 2022., kada je ostvaren promet od 324 tisuće putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 274 tisuće putnika, što je porast od 8,9% u odnosu na studeni 2022., kada su prevezene 252 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Split, s 40 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 6,6% u odnosu na studeni 2022., kada je prevezeno 37 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 38 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 24,5% u odnosu na studeni 2022., kada je promet iznosio 30 tisuća putnika. U zračnoj luci Zadar ostvaren je promet od 2 tisuće putnika, što je u odnosu na studeni 2022., kada je promet iznosio 1 tisuću putnika, porast od 43,4%, i to je ujedno najveći porast prometa putnika u zračnim lukama u studenome 2023.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 80 tisuća putnika, što je za 4,3% više u odnosu na studeni 2022. Slijede zračne luke Francuske, s 25 tisuća prevezenih putnika, što je za 41,8% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 23 tisuće prevezenih putnika, što je za 16,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u studenome 2023. iznosio je 5 257, što je porast od 5,3% u usporedbi sa studenim 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 991.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u studenome 2023. iznosio je 734 tone, što je pad od 10,4% u usporedbi sa studenim 2022., kada je promet tereta iznosio 819 tona.

U razdoblju od siječnja do studenoga 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 5,0%, a promet putnika za 15,3%, dok je promet tereta pao za 6,7%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD STUDENOGA 2020. DO STUDENOGA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
XI. I. – XI. XI. I. – XI. XI. 2023.
XI. 2022.
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 991 113 533 5 257 119 214 105,3 105,0
Promet putnika  tis. 324 9 481 357 10 933 110,2 115,3
Promet tereta t 819 8 947 734 8 351 89,6 93,3

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2023.

      Promet putnika Indeksi
XI. 2023.
XI. 2022.
Ukupno 356 804 110,2
Zagreb 273 871 108,9
Split 39 570 106,6
Dubrovnik 37 953 124,5
Zadar 2 026 143,4
Pula 1 847 132,0
Osijek 1 013 99,2
Rijeka 508 65,5
Mali Lošinj 9 39,1
Brač 7 -

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U STUDENOME 2023.

           Promet putnika Indeksi
XI. 2023.
XI. 2022.
Njemačka 80 402 104,3
Francuska 24 844 141,8
Ujedinjena Kraljevina 22 827 83,9
Nizozemska 21 438 111,0
Turska 18 478 106,1
Italija 15 226 107,9
Austrija 13 597 113,5
Belgija 10 868 115,8
Katar 9 211 160,0
Švicarska 8 481 102,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti