Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. prosinca 2023.
TRAN-2023-2-1/10

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2023.

 

U listopadu 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 966 tisuća putnika, što je za 5,6% više nego u listopadu 2022., kada je ostvaren promet od 915 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 348 tisuća putnika, što je porast od 9,1% u odnosu na listopad 2022., kada je prevezeno 319 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 270 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 12,8% u odnosu na listopad 2022., kada je prevezeno 240 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 242 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 11,7% u odnosu na listopad 2022., kada je promet iznosio 217 tisuća putnika. U zračnoj luci Zadar ostvaren je promet od 77 tisuća putnika, što je pad od 28,8% u odnosu na listopad 2022., kada je promet iznosio 108 tisuća putnika. Najveći porast prometa putnika od 249,8% u odnosu na listopad 2022. ostvarila je zračna luka Osijek.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 235 tisuća putnika, što je za 10,2% više u odnosu na listopad 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, sa 141 tisućom prevezenih putnika, što je za 13,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, sa 76 tisuća prevezenih putnika, što je za 20,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u listopadu 2023. iznosio je 10 859, što je porast od 0,7% u usporedbi s listopadom 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 10 787.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u listopadu 2023. iznosio je 718 tona, što je pad od 12,0% u usporedbi s listopadom 2022., kada je promet tereta iznosio 816 tona.

U razdoblju od siječnja do listopada 2023. u usporedbi s 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 5,0%, a promet putnika za 15,5%, dok je promet tereta pao za 6,3%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD LISTOPADA 2020. DO LISTOPADA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

         Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. I. – X. X. I. – X. X. 2023.
X. 2022.
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 10 787 108 542 10 859 113 957 100,7 105,0
Promet putnika  tis. 915 9 157 966 10 576 105,6 115,5
Promet tereta t 816 8 128 718 7 617 88,0 93,7

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2023.

         Promet putnika Indeksi
X. 2023.
X. 2022.
Ukupno 966 236 105,6
Zagreb 348 093 109,1
Split 270 438 112,8
Dubrovnik 242 011 111,7
Zadar 77 114 71,2
Pula 17 888 90,0
Rijeka 5 121 53,5
Osijek 4 859 349,8
Brač 606 127,6
Mali Lošinj 106 130,9

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2023.

     Promet putnika Indeksi
X. 2023.
X. 2022.
Njemačka 235 269 110,2
Ujedinjena Kraljevina 140 824 86,8
Francuska 75 624 120,0
Poljska 46 070 126,6
Italija 42 871 108,1
Nizozemska 40 553 82,0
Austrija 37 254 113,5
Turska 26 484 123,6
Irska 23 917 100,0
Švicarska 21 319 106,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti