Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. studenog 2023.
TRAN-2023-2-1/9

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2023.

 

U rujnu 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 531 tisuću putnika, što je za 11,5% više nego u rujnu 2022., kada je ostvaren promet od 1 373 tisuće putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, 507 tisuća putnika, što je porast od 14,8% u odnosu na rujan 2022., kada su prevezene 442 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Zagreb, s 368 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 13,9% u odnosu na rujan 2022., kada su prevezene 323 tisuće putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 353 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 5,5% u odnosu na rujan 2022., kada je promet iznosio 335 tisuća putnika. U zračnoj luci Zadar ostvaren je promet od 199 tisuća putnika, što je porast od 9,0% u odnosu na rujan 2022., kada je promet iznosio 183 tisuće putnika. U rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. najveći porast prometa putnika, 238,7%, ostvarila je zračna luka Osijek.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 314 tisuća putnika, što je za 12,3% više u odnosu na rujan 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 276 tisuća prevezenih putnika, što je za 3,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Poljske, s 99 tisuća prevezenih putnika, što je za 27,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u rujnu 2023. iznosio je 15 177, što je porast od 6,2% u usporedbi s rujnom 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 14 287.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u rujnu 2023. iznosio je 893 tone, što je pad od 0,7% u usporedbi s rujnom 2022., kada je promet tereta iznosio 899 tona.

U razdoblju od siječnja do rujna 2023. u usporedbi s 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 5,5%, a promet putnika za 16,6%, dok je promet tereta pao za 5,6%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD RUJNA 2020. DO RUJNA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 14 287 97 755 15 177 103 098 106,2 105,5
Promet putnika  tis. 1 373 8 242 1 531 9 610 111,5 116,6
Promet tereta t 899 7 312 893 6 899 99,3 94,4

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2023.

          Promet putnika Indeksi
IX. 2023.
IX. 2022.
Ukupno 1 530 790 111,5
Split 507 007 114,8
Zagreb 367 744 113,9
Dubrovnik 353 067 105,5
Zadar 199 196 109,0
Pula 67 067 112,3
Rijeka 27 990 106,9
Osijek 5 412 338,7
Brač 3 032 121,6
Mali Lošinj 275 125,6

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2023.

        Promet putnika Indeksi
IX. 2023.
IX. 2022.
Njemačka 313 569 112,3
Ujedinjena Kraljevina 276 219 103,1
Poljska 99 484 127,2
Francuska 99 070 106,3
Italija 68 738 105,9
Austrija 67 475 111,4
Nizozemska 63 183 89,1
Švedska 53 124 136,1
Španjolska 42 263 109,1
Irska 39 278 103,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti