Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. listopada 2023.
TRAN-2023-2-1/8

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2023.

 

U kolovozu 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 946 tisuća putnika, što je za 9,8% više nego u kolovozu 2022., kada je ostvaren promet od 1 773 tisuće putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, sa 676 tisuća putnika, što je porast od 8,5% u odnosu na kolovoz 2022., kada je prevezeno 623 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 443 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 3,5% u odnosu na kolovoz 2022., kada je prevezeno 428 tisuća putnika, te zračna luka Zagreb, s 382 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 10,2% u odnosu na kolovoz 2022., kada je promet iznosio 346 tisuća putnika. U zračnoj luci Zadar ostvaren je promet od 293 tisuće putnika, što je porast od 23,6% u odnosu na kolovoz 2022., kada je promet iznosio 237 tisuća putnika. Najveći porast prometa putnika od 192,1% u odnosu na kolovoz 2022. ostvarila je zračna luka Osijek.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 359 tisuća putnika, što je za 12,3% više u odnosu na kolovoz 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 333 tisuće prevezenih putnika, što je za 5,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, sa 176 tisuća prevezenih putnika, što je za 6,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u kolovozu 2023. iznosio je 18 506, što je porast od 0,4% u usporedbi s kolovozom 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 18 437. 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u kolovozu 2023. iznosio je 664 tone, što je pad od 15,7% u usporedbi s kolovozom 2022., kada je promet tereta iznosio 788 tona.

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2023. u usporedbi s 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 5,3%, promet putnika za 17,6%, dok je promet tereta pao za 6,3%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD KOLOVOZA 2020. DO KOLOVOZA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

          Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII. VIII. 2023.
VIII. 2022.
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 18 437 83 468 18 506 87 921 100,4 105,3
Promet putnika  tis. 1 773 6 869 1 946 8 079 109,8 117,6
Promet tereta t 788 6 413 664 6 006 84,3 93,7

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2023.

          Promet putnika Indeksi
VIII. 2023.
VIII. 2022.
Ukupno 1 945 710 109,8
Split 676 089 108,5
Dubrovnik 442 806 103,5
Zagreb 381 513 110,2
Zadar 292 821 123,6
Pula 101 570 107,6
Rijeka 40 422 107,3
Osijek 6 097 292,1
Brač 3 818 112,2
Mali Lošinj 574 103,2

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U KOLOVOZU 2023.

       Promet putnika Indeksi
VIII. 2023.
VIII. 2022.
Njemačka 358 503 112,3
Ujedinjena Kraljevina 332 794 105,7
Francuska 175 522 93,2
Italija 118 636 112,3
Nizozemska 115 551 100,4
Poljska 110 050 133,0
Austrija 83 854 126,3
Španjolska 74 998 103,3
Švedska 60 608 119,4
Irska 43 857 106,2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti