Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. rujna 2023.
TRAN-2023-2-1/7

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2023.

 

U srpnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 993 tisuće putnika, što je za 12,7% više nego u srpnju 2022., kada je ostvaren promet od 1 768 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, sa 743 tisuće putnika, što je 16,2% više nego u srpnju 2022., kada je prevezeno 639 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 445 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 4,7% u odnosu na srpanj 2022., kada je prevezeno 425 tisuća putnika, i zračna luka Zagreb, s 366 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 12,0% u odnosu na srpanj 2022., kada je promet iznosio 327 tisuća putnika. U zračnoj luci Zadar ostvaren je promet od 283 tisuće putnika, što je porast od 23,1% u odnosu na srpanj 2022., kada je promet iznosio 230 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, s 345 tisuća prevezenih putnika, što je za 15,5% više u odnosu na srpanj 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 331 tisućom prevezenih putnika, što je za 8,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, sa 169 tisuća prevezenih putnika, što je za 1,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u srpnju 2023. iznosio je 19 430, što je porast od 6,4% u usporedbi sa srpnjem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 18 254.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u srpnju 2023. iznosio je 805 tona, što je pad od 11,0% u usporedbi sa srpnjem 2022., kada je promet tereta iznosio 905 tona.

U razdoblju od siječnja do srpnja 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 6,7%, a ukupan promet putnika za 20,3%, dok je ukupan promet tereta pao za 5,0%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SRPNJA 2020. DO SRPNJA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. I. – VII. VII. I. – VII. VII. 2023.
VII. 2022.
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 18 254 65 031 19 430 69 415 106,4 106,7
Promet putnika  tis. 1 768 5 097 1 993 6 133 112,7 120,3
Promet tereta t  905 5 625  805 5 342 89,0 95,0

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2023.

   Promet putnika Indeksi
VII. 2023.
VII. 2022.
Ukupno 1 992 857 112,7
Split  742 786 116,2
Dubrovnik  444 797 104,7
Zagreb  366 431 112,0
Zadar  283 305 123,1
Pula  107 837 107,3
Rijeka  37 075 92,4
Osijek  5 768 281,8
Brač  4 491 128,1
Mali Lošinj   367 101,4

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SRPNJU 2023.

     Promet putnika Indeksi
VII. 2023.
VII. 2022.
Njemačka  344 593 115,5
Ujedinjena Kraljevina  330 659 108,1
Francuska  169 035 98,8
Nizozemska  118 991 102,5
Italija  110 518 119,5
Poljska  107 025 135,5
Švedska  92 036 127,4
Austrija  83 480 127,5
Norveška  80 376 111,1
Danska  66 593 135,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti