Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. kolovoza 2023.
TRAN-2023-2-1/6

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2023.

 

U lipnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 479 tisuća putnika, što je za 15,4% više nego u lipnju 2022., kada je ostvaren promet od 1 282 tisuće putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 484 tisuće putnika, što je porast od 15,8% u odnosu na lipanj 2022., kada je prevezeno 418 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Zagreb, s 345 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 18,5% u odnosu na lipanj 2022., kada je prevezena 291 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 343 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 10,2% u odnosu na lipanj 2022., kada je promet iznosio 311 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 294 tisuće putnika, što je za 13,7% više u odnosu na lipanj 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 275 tisuća prevezenih putnika, što je za 11,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, sa 102 tisuće prevezenih putnika, što je za 7,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u lipnju 2023. iznosio je 15 164, što je porast od 1,0% u usporedbi s lipnjem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 15 011.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u lipnju 2023. iznosio je 887 tona, što je pad od 11,4% u usporedbi s lipnjem 2022., kada je promet tereta iznosio 1 001 tonu.

U prvom polugodištu 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama porastao je za 6,9%, ukupan promet putnika za 24,4%, dok je ukupan promet tereta pao za 3,9%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD LIPNJA 2020. DO LIPNJA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VI. I. – VI. VI. I. – VI. VI. 2023.
VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj  15 011  46 777  15 164  49 985 101,0 106,9
Promet putnika  tis.  1 282  3 328  1 479  4 140 115,4 124,4
Promet tereta t  1 001  4 720   887  4 537 88,6 96,1

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2023.

    Promet putnika Indeksi
VI. 2023.
VI. 2022.
Ukupno 1 479 022 115,4
Split  484 078 115,8
Zagreb  344 901 118,5
Dubrovnik  342 993 110,2
Zadar  208 017 122,1
Pula  64 854 106,9
Rijeka  26 230 100,3
Osijek  5 073 271,4
Brač  2 686 130,5
Mali Lošinj   190 122,6

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2023.

    Promet putnika Indeksi
VI. 2023.
VI. 2022.
Njemačka  294 130 113,7
Ujedinjena Kraljevina  274 651 111,0
Francuska  101 659 107,3
Poljska  83 009 137,8
Italija  72 973 118,5
Nizozemska  65 956 103,9
Austrija  64 424 106,9
Švedska  57 786 130,1
Irska  42 043 110,7
Španjolska  36 466 116,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti