Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. rujna 2023.
GRAD-2023-2-1

ISSN 1334-0557

ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2022.

 

U 2022. završeno je 6 809 zgrada. Od toga je 83,1% stambenih zgrada i 16,9% nestambenih zgrada.

Površina završenih zgrada iznosila je 3 102 780 m2, što je za 26,1% više nego u 2021.

Ukupno je završeno 15 875 novih stanova s prosječnom korisnom površinom od 92,1 m2.

Prema vrsti radova, pretežan broj stanova (94,0%) sagrađen je kao novogradnja, 5,4% dogradnjom/nadogradnjom postojećih zgrada, a 0,6% prenamjenom nestambenog prostora u stan.

1. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2021. I 2022.

   Završene zgrade Završeni stanovi
ukupno stambene zgrade nestambene zgrade broj stanova korisna površina, m2
broj površina, m2 broj površina, m2 broj površina, m2
2021. 6 071 2 460 642 5 007 1 632 214 1 064 828 428 12 514 1 187 499
2022. 6 809 3 102 780 5 660 1 996 044 1 149 1 106 736 15 875 1 461 917
Indeksi
2022.
2021.
112,2 126,1 113,0 122,3 108,0 133,6 126,9 123,1

G-1. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADA I RADOVA U 2022.

2. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI RADOVA I VRSTI INVESTITORA U 2022.

   Završene zgrade Završeni stanovi
broj površina, m2 volumen, m3 broj stanova korisna površina, m2 prosječna korisna površina, m2
Ukupno 6 809 3 102 780 12 113 456 15 875 1 461 917 92,1
Prema vrsti zgrade             
Stambene zgrade  5 660 1 996 044 6 140 495 15 718 1 451 805 92,4
Nestambene zgrade 1 149 1 106 736 5 972 961 157 10 112 64,4
Prema vrsti radova             
Novogradnja 6 080 2 846 416 11 049 864 14 925 1 374 693 92,1
Dogradnja i nadogradnja 729 256 364 1 063 592 850 78 892 92,8
Prenamjena nestambenog prostora u stambeni - - - 100 8 332 83,3
Prema vrsti investitora             
Fizičke osobe 5 343 1 317 597 4 241 780 8 185 900 471 110,0
Tijela državne vlasti i uprave i lokalne uprave i samouprave 198 145 465 588 123 273 15 782 57,8
Ostale pravne osobe 1 268 1 639 718 7 283 553 7 417 545 664 73,6

G-2. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI INVESTITORA U 2022.

G-3. STRUKTURA BROJA ZAVRŠENIH STANOVA PREMA VRSTI INVESTITORA U 2022.

3. BROJ I GRAĐEVINSKA VELIČINA ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADE I VRSTI RADOVA U 2022.

   Završene zgrade
broj zgrada površina, m2 volumen, m3
Ukupno 6 809 3 102 780 12 113 456
Nove zgrade 6 080 2 846 416 11 049 864
Stambene zgrade 5 112 1 890 451 5 824 755
S 1 stanom 3 177 625 068 1 920 879
S 2 stana 617 169 750 509 201
S 3 i više stanova 1 313 1 084 527 3 354 680
Zgrade za stanovanje zajednica 5 11 106 39 995
Nestambene zgrade 968 955 965 5 225 109
Hoteli i slične zgrade 105 115 787 418 765
Uredske zgrade 45 24 632 80 449
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 111 192 091 1 014 950
Zgrade za promet i komunikacije1) 111 26 600 91 091
Industrijske zgrade i skladišta 228 368 084 2 549 106
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 61 83 022 377 984
Ostale nestambene zgrade2) 307 145 749 692 764
Dogradnja i nadogradnja3) 729 256 364 1 063 592
Stambene zgrade 548 105 593 315 740
Nestambene zgrade 181 150 771 747 852

1) Zgrade obuhvaćene ovom skupinom odnose se na garaže i to privatne uz obiteljske kuće te javne garaže.
2) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.
3) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade (novi stanovi, poslovni i drugi prostori) ili na njima.

4. ZAVRŠENI STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI GRADNJE I BROJU SOBA U 2022.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 15 875 1 461 917 1 802 5 129 4 144 3 055 1 135 469 108 33
Stanovi u novim zgradama 14 925 1 374 693 1 678 4 816 3 902 2 898 1 052 453 98 28
Stambene zgrade 14 774 1 365 051 1 635 4 768 3 856 2 885 1 052 452 98 28
S 1 stanom 3 177 484 642 40 237 540 1 131 736 381 89 23
S 2 stana 1 232 131 010 57 231 437 333 120 42 8 4
S 3 i više stanova 10 365 749 399 1 538 4 300 2 879 1 421 196 29 1 1
Nestambene zgrade 151 9 642 43 48 46 13 - 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 850 78 892 102 268 230 144 78 14 10 4
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 100 8 332 22 45 12 13 5 2 - 1

G-4. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH STANOVA PREMA BROJU SOBA U 2022.

5. ZAVRŠENI STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI U 2022.

   Broj stanova Stanovi s instalacijama Stanovi s pomoćnim prostorijama
vodovoda kanalizacije centralnoga grijanja dizala1) kuhinjom većom od 4 m2 kuhinjom manjom od 4 m2 zahodom kupaonicom
Ukupno 15 875 15 875 15 875 9 283 4 655 15 316 559 15 875 15 875
Stanovi u novim zgradama 14 925 14 925 14 925 8 830 4 633 14 431 494 14 925 14 925
Stambene zgrade 14 774 14 774 14 774 8 786 4 525 14 284 490 14 774 14 774
S 1 stanom 3 177 3 177 3 177 1 870 1 3 123 54 3 177 3 177
S 2 stana 1 232 1 232 1 232 478 - 1 207 25 1 232 1 232
S 3 i više stanova 10 365 10 365 10 365 6 438 4 524 9 954 411 10 365 10 365
Nestambene zgrade 151 151 151 44 108 147 4 151 151
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 850 850 850 409 10 796 54 850 850
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 100 100 100 44 12 89 11 100 100

1) Završeni stanovi u zgradama s osobnim dizalom

G-5. OPREMLJENOST ZAVRŠENIH STANOVA INSTALACIJAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA U 2022.

6. BROJ I GRAĐEVINSKE VELIČINE ZAVRŠENIH ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Županija Zgrade
ukupno stambene nestambene
broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3
Republika Hrvatska 6 809 3 102 780 12 113 456 5 660 1 996 044 6 140 495 1 149 1 106 736 5 972 961
Zagrebačka  470 275 663 1 623 821 375 102 914 315 162 95 172 749 1 308 659
Krapinsko-zagorska  225 70 123 290 850 150 31 431 96 605 75 38 692 194 245
Sisačko-moslavačka  123 43 749 182 362 82 14 082 43 786 41 29 667 138 576
Karlovačka  104 37 903 142 481 64 23 955 69 963 40 13 948 72 518
Varaždinska  302 118 669 492 633 231 48 634 147 504 71 70 035 345 129
Koprivničko-križevačka  144 67 204 301 389 92 26 400 83 199 52 40 804 218 190
Bjelovarsko-bilogorska  176 74 806 307 062 114 43 517 139 864 62 31 289 167 198
Primorsko-goranska  446 264 932 1 134 514 406 187 396 594 810 40 77 536 539 704
Ličko-senjska  62 29 256 118 997 45 10 933 32 903 17 18 323 86 094
Virovitičko-podravska  130 48 362 190 621 71 23 646 74 346 59 24 716 116 275
Požeško-slavonska  118 30 045 114 630 87 17 895 58 343 31 12 150 56 287
Brodsko-posavska  185 50 949 195 850 134 27 730 89 203 51 23 219 106 647
Zadarska  1 026 364 627 1 142 617 954 300 708 843 228 72 63 919 299 389
Osječko-baranjska  481 221 527 874 365 363 105 088 327 203 118 116 439 547 162
Šibensko-kninska  287 93 960 321 004 258 74 930 227 763 29 19 030 93 241
Vukovarsko-srijemska  185 62 644 283 998 135 34 511 111 696 50 28 133 172 302
Splitsko-dalmatinska  537 278 864 976 832 479 187 821 580 571 58 91 043 396 261
Istarska  793 284 498 962 143 732 204 273 624 421 61 80 225 337 722
Dubrovačko-neretvanska  225 89 463 323 580 190 55 376 170 385 35 34 087 153 195
Međimurska  309 128 535 562 866 244 64 988 192 922 65 63 547 369 944
Grad Zagreb 481 467 001 1 570 841 454 409 816 1 316 618 27 57 185 254 223

7. ZAVRŠENI STANOVI PREMA BROJU SOBA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Županija Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Republika Hrvatska 15 875 1 461 917 1 802 5 129 4 144 3 055 1 135 469 108 33
Prema načinu uporabe                     
Stanovi za stalno stanovanje 15 813 1 455 998 1 795 5 099 4 131 3 050 1 131 468 107 32
Stanovi za odmor 62 5 919 7 30 13 5 4 1 1 1
Zagrebačka  688 78 953 20 109 157 192 121 67 18 4
Krapinsko-zagorska  222 24 657 11 54 64 51 28 12 1 1
Sisačko-moslavačka  128 11 841 10 18 41 37 17 3 1 1
Karlovačka  183 14 951 20 54 64 27 13 4 1 -
Varaždinska  290 39 314 9 56 32 79 76 30 8 -
Koprivničko-križevačka  204 18 576 12 70 51 38 21 7 3 2
Bjelovarsko-bilogorska  281 24 997 8 75 113 54 10 19 2 -
Primorsko-goranska  1 380 126 726 267 476 309 235 63 26 3 1
Ličko-senjska  86 8 337 2 10 46 15 9 3 1 -
Virovitičko-podravska  164 15 776 24 61 33 28 8 6 3 1
Požeško-slavonska  112 12 919 - 7 27 54 19 3 2 -
Brodsko-posavska  170 20 786 1 16 38 61 38 10 6 -
Zadarska  2 569 229 623 370 1 066 554 344 162 52 17 4
Osječko-baranjska  837 79 287 26 174 249 296 63 23 4 2
Šibensko-kninska  539 54 629 52 161 130 129 33 24 8 2
Vukovarsko-srijemska  208 23 653 8 26 46 90 19 17 2 -
Splitsko-dalmatinska  1 824 143 638 377 837 401 147 40 18 4 -
Istarska  1 562 164 595 178 502 381 301 145 43 6 6
Dubrovačko-neretvanska  383 42 164 46 68 125 74 37 30 2 1
Međimurska  404 51 201 5 48 116 118 76 36 5 -
Grad Zagreb 3 641 275 294 356 1 241 1 167 685 137 36 11 8

G-6. POVRŠINA ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI (NAMJENI) ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni Godišnjim izvještajem o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10). Taj izvještaj ispunjavaju popisivači na temelju obilaska područja županije u tijeku kojega se utvrđuje koje su zgrade i stanovi završeni u izvještajnoj godini. Popis se obavlja preko upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva (u nastavku teksta: nadležno upravno tijelo) ovlaštenih za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi. Osnova za obilazak terena jest adresar sastavljen na temelju podataka o izdanim građevinskim dozvolama.

Obuhvat i usporedivost

Do 2002. podaci o ukupnom broju završenih zgrada i stanova prikupljali su se iz dvaju izvora: podataka o gradnji u režiji privatnih vlasnika na temelju dokumentacije mjerodavnih tijela graditeljstva u županijama i dokumentacije izvođača radova (pravnih osoba) s pet i više zaposlenih. Zbog sve slabije metodološke usklađenosti i mogućnosti kontrole obuhvata iz različitih izvora podataka za 2002. prvi je put uvedeno novo istraživanje, kojim se svi podaci o završenim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora, odnosno prema istoj metodologiji.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Podaci o stanovima prikupljeni su prema metodologiji koja se primjenjuje u popisima stanovništva, kućanstava i stanova te je usklađena s Preporukama Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015. (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UN, New York and Geneva, 2015).

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nadstrešnice za vozila i na skladišnim prostorima) te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje (npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima).

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Novogradnjom se smatra i ponovna gradnja od temelja onih zgrada koje su potpuno srušene zbog ratnih razaranja ili su bile toliko oštećene da su se morale potpuno srušiti.

Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće građevine ili na njima, npr. potpuno novi stan ili poslovni prostor.

Ne obuhvaćaju se proširenja postojećih građevina, odnosno uporabnih cjelina, npr. dogradnja pojedinih soba u postojećem stanu ili poslovnom prostoru.

Prenamjena nestambenog prostora u nove stanove jesu građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr. tavanski ili podrumski prostor koji dotada nije bio uređen za stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka proizvodna ili uslužna djelatnost) prenamjenjuje u jedan ili više stanova.

Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima instalacije vodovoda ili centralnoga grijanja ako najmanje u jednoj prostoriji u stanu postoje odgovarajuće instalacije bez obzira na to jesu li vezane za javnu komunalnu mrežu ili neke druge građevine.

Stan ima kupaonicu ako ima posebnu prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije bez obzira na to jesu li te instalacije već povezane s javnom ili kućnom mrežom ili nisu.

Stan ima zahod ako se on nalazi unutar stana u posebnoj prostoriji ili u kupaonici.

Stanovi za stalno stanovanje jesu stanovi namijenjeni stalnom stanovanju jednog ili više kućanstava i/ili drugih osoba koje u njima privremeno stanuju radi rada, školovanja i sl.

Stanovi za odmor u svemu odgovaraju definiciji stana, a namijenjeni su povremenoj uporabi isključivo za odmor i rekreaciju vlasnika.

U ovom istraživanju način uporabe stana određen je na temelju raspoloživih podataka iz dokumentacije potrebne za izdavanje građevinskih dozvola, odnosno prema podacima koji su se mogli utvrditi pri popisivanju završenog stana. Način uporabe može se mijenjati nekoliko puta u tijeku (građevinskog) trajanja stana, ovisno o potrebama investitora, odnosno (novih) vlasnika. Detaljniji podaci o načinu uporabe stambenog fonda mogu se prikupiti samo u popisima stanovništva i stanova.

 

Kratice

m2 četvorni metar
m3 kubični metar
tis. tisuća

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Nevenka Iljazović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti