Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 23. listopada 2023.
POLJ-2023-5-1

ISSN 1334-0557

LOVSTVO U 2022.

Povećanje broja pripravnika

Ukupan broj lovaca u 2022. veći je za 1,8%. Broj članova također je veći za 1,8%, dok je broj pripravnika, odnosno budućih lovaca veći za 5,5% u usporedbi s 2021.

Manji odstrel divljih svinja

U 2022. odstrel jelena veći je za 11,3%, s odstrijeljenih 7 080 grla, dok je odstrel srna manji za 0,4%, s odstrijeljenih 17 897 grla. Odstrel zečeva ostao je na približno istoj razini, dok je odstrel fazana veći za 8,2% u odnosu na 2021.

Odstrel divljih svinja u 2022. u odnosu na 2021. manji je za 6,7%, s odstrijeljenih 48 893 grla, dok je odstrel ptica močvarica manji za 1,7%. Odstrel ostale pernate divljači manji je za 4,3%.

1. LOVCI

     2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Lovci – ukupno 64 245 65 402 101,8
Članovi1) 63 594 64 715 101,8
Pripravnici 651 687 105,5

1) Članovi Hrvatskoga lovačkog saveza i vanjski lovci, koji su evidentirani u HLS-u, ali nisu njihovi članovi

2. ODSTREL DIVLJAČI

     Ukupno Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Jelen (sve vrste) 6 359 7 080 111,3
Srna 17 957 17 879 99,6
Divlja svinja 52 381 48 893 93,3
Zec, tis. 27 27 100,0
Fazan, tis. 61 66 108,2
Močvarice, razne, tis. 59 58 98,3
Ostala pernata divljač, tis.1) 69 66 95,7

1) U skladu s važećim propisom iz područja lovstva

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjem izvještaju o lovstvu u 2022. preuzeti su iz Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije i Hrvatskoga lovačkog saveza za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. (lovna godina).

Od 2006. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije preuzelo je u svoju nadležnost evidenciju o gospodarenju lovištima i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice pravne su osobe i dijelovi pravnih osoba i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova. Izvještajne jedinice preuzete su iz baze podataka Hrvatskih šuma, Hrvatskoga lovačkog saveza te Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.

Definicije

Lovci su osobe koje imaju položeni lovački ispit i obavljaju osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

Lovna godina jest razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine.

 

Kratice

HLS Hrvatski lovački savez
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti