Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. prosinca 2023.
POLJ-2023-7-2

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2022.

Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2022. u odnosu na 2021. manji je za 0,8%, dok je ukupan broj plovila manji za 3,3%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2022. veći je u odnosu na godinu prije za oko 672 tone, odnosno za 0,8%.

Količina plave ribe manja je za 0,8%, a količina ostale ribe veća je za 4,2%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (68,5%).

Ulov rakova veći je za 53 tone (5,2%), dok je ulov glavonožaca veći za 10 tona (1,5%).

Ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša povećan je za 169 tona (15,1%), što je ponajprije rezultat povećanja uzgoja školjaka.

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2022. smanjena je za 32 tone (0,8%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za oko 105 tona (2,8%), dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima povećana u odnosu na prethodnu godinu za 73 tone (20,8%). Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 59,7% odnosi se na proizvodnju šarana, a 10,3% na proizvodnju pastrve.

Vrijednost ukupnog ribarstva i akvakulture u 2022. u odnosu na 2021. porasla je za 10,7%. Porast ukupne vrijednosti rezultat je povećanja prosječnih cijena proizvoda u gotovo svim vrstama ribarstva i akvakulture u 2022.

 

MORSKO RIBARSTVO

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

          Ribari Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno 6 563 6 510 99,2
Gospodarski ribolov 3 015 2 992 99,2
Mali obalni ribolov 3 548 3 518 99,2

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

       2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW
Ukupno 7 757 44 621 354 226 7 501 44 401 348 689 96,7 99,5 98,4
Brodovi 329 27 665 110 924 326 27 915 112 204 99,1 100,9 101,2
Brodice 7 428 16 956 243 302 7 175 16 486 236 485 96,6 97,2 97,2

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

                Mreže, broj Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Povlačne mreže (koće) 868 854 98,4
Okružujuće mreže (plivarice) 703 680 96,7
Potegače 558 526 94,3
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice 5 869 5 830 99,3

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

       Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2022.
2021.
2021. 2022.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja)
Ukupno 85 341 86 013 62 912 23 101 100,8
Ribe 82 543 82 983 60 978 22 005 100,5
Plava riba 61 046 60 573 57 302 3 271 99,2
Srdela 40 485 39 242 39 242 - 96,9
Inćun 11 621 13 912 13 912 - 119,7
Tuna 6 002 4 073 802 3 271 67,9
Plavica 1 144 1 667 1 667 - 145,7
Šarun 1 212 1 058 1 058 - 87,3
Ostale vrste 582 621 621 - 106,7
Ostala riba 21 497 22 410 3 676 18 734 104,2
Oslić 1 062 1 178 1 178 - 110,9
Trlja 793 647 647 - 81,6
Cipal 99 100 100 - 101,0
Ugor 36 35 35 - 97,2
Lubin  9 094 10 047 13 10 034 110,5
Komarča 7 783 7 736 230 7 506 99,4
Gira 102 95 95 - 93,1
Bukva 81 68 68 - 84,0
List 159 140 140 - 88,1
Ostale vrste 2 288 2 364 1 170 1 194 103,3
Rakovi1) 1 021 1 074 1 074 - 105,2
Jastog 9 12 12 - 133,3
Škamp 251 279 279 - 111,2
Kozice i ostali rakovi 761 783 783 - 102,9
Školjkaši1) 1 121 1 290 194 1 096 115,1
Kamenica 74 118 28 90 159,5
Jakovljeva kapica  52 38 38 - 73,1
Prnjavica 67 59 59 - 88,1
Dagnja 886 1 019 13 1 006 115,0
Ostali školjkaši 42 56 56 - 133,3
Glavonošci 656 666 666 - 101,5
Lignja i lignjun 228 244 244 - 107,0
Hobotnica  130 137 137 - 105,4
Sipa 91 98 98 - 107,7
Muzgavci i ostali glavonošci 207 187 187 - 90,3

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1. ULOV MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA U 2022.

G-2. UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE I ŠKOLJKAŠA U 2022.

 

SLATKOVODNO RIBARSTVO

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

         Površina Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Šaranski ribnjaci, ha 12 484 12 506 100,2
Pastrvski ribnjaci, m2 45 434 46 594 102,6

6. PROIZVODNJA MLAĐI

      Proizvodnja, tis. kom. Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno 53 123 51 841 97,6
Šaran 34 707 34 945 100,7
Pastrva 2 869 1 980 69,0
Ostale ribe 15 547 14 916 95,9

7. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

      2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno 4 149 3 798 351 4 117 3 693 424 99,2 97,2 120,8
Šaran 2 827 2 827 - 2 459 2 459 - 87,0 87,0 -
Som 32 32 - 61 61 - 190,6 190,6 -
Amur 282 282 - 229 229 - 81,2 81,2 -
Glavaš (bijeli i sivi) 626 626 - 890 890 - 142,2 142,2 -
Pastrva 351 - 351 424 - 424 120,8 - 120,8
Ostale ribe 31 31 - 54 54 - 174,2 174,2 -

G-3. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA OD 2013. DO 2022.

G-4. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA U 2022.

8. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

      2021. 2022. Indeksi vrijednosti
2022.
2021.
Indeksi cijena
2022.
2021.
prodano, t vrijednost
u tis. kn
prosječna
cijena,
kn/kg
prodano, t vrijednost
u tis. kn
prosječna
cijena,
kn/kg
Ukupno1) 86 506 1 629 688 - 87 830 1 803 946 - 110,7 -
Morsko ribarstvo 82 357 1 559 970 - 83 713 1 723 887 - 110,5 -
Ribe 79 997 1 489 010 - 81 059 1 624 413 - 109,1 -
Plava riba – ukupno 59 614 604 623 - 59 522 581 521 - 96,2 -
Od toga:                 
Srdela 40 353 140 560 3,48 39 222 162 782 4,15 115,8 119,3
Inćun 11 409 76 675 6,72 13 733 96 990 7,06 126,5 105,1
Tuna 5 177 378 082 73,04 3 361 303 708 90,37 80,3 123,7
Miješana sitna riba                
Ostale vrste 2 675 9 306 3,48 3 206 18 041 5,63 193,9 161,7
Ostala riba – ukupno 20 383 884 386 - 21 537 1 042 892 - 117,9 -
Od toga:                
Oslić 906 26 162 28,87 1 062 33 716 31,74 128,9 109,9
Trlja 680 9 122 13,41 647 10 300 15,93 112,9 118,8
Cipal 41 720 17,49 54 914 17,04 126,9 97,5
Ugor 15 274 18,19 16 347 21,77 126,8 119,7
Lubin  9 088 408 422 44,94 10 043 510 692 50,85 125,0 113,2
Komarča 7 699 350 756 45,56 7 659 383 766 50,11 109,4 110,0
Gira 77 826 10,70 76 990 13,02 119,9 121,6
Bukva 55 478 8,69 46 420 9,12 88,0 105,0
List 113 7 504 66,32 113 7 182 63,49 95,7 95,7
Ostale vrste 1 708 80 123 46,90 1 822 94 565 51,90 118,0 110,7
Rakovi  – ukupno2) 918 37 002 - 959 49 625 - 134,1 -
Jastog 5 1 556 317,48 8 3 026 398,21 194,5 125,4
Škamp 196 20 364 103,73 215 26 048 121,35 127,9 117,0
Kozice i ostali rakovi 717 15 082 21,03 737 20 551 27,88 136,3 132,6
Školjkaši – ukupno2) 1 020 18 449 - 1 194 25 435 - 137,9 -
Kamenice, dagnje i ostali školjkaši 1 020 18 449 18,08 1 194 25 435 21,30 137,9 117,8
Glavonošci – ukupno2) 421 15 510 - 500 24 414 - 157,4 -
Lignja i lignjun 176 6 198 35,22 207 10 342 50,05 166,9 142,1
Sipa 41 2 076 50,79 56 3 137 55,53 151,1 109,3
Hobotnica 54 3 481 64,68 72 5 961 82,73 171,3 127,9
Muzgavci 150 3 754 25,03 165 4 973 30,14 132,5 120,4
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1) 4 149 69 717 - 4 118 80 059 - 114,8 -
Šaran 2 828 48 980 17,32 2 459 51 725 21,04 105,6 121,5
Som 32 1 262 39,64 61 2 570 41,99 203,7 105,9
Amur 282 3 992 14,17 229 3 637 15,87 91,1 112,0
Glavaš (bijeli i sivi) 626 3 898 6,22 890 6 873 7,72 176,3 124,2
Pastrva 351 10 594 30,19 424 13 853 32,67 130,8 108,2
Ostale ribe 31 992 32,39 55 1 402 25,58 141,3 79,0

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

G-5. VRIJEDNOST MORSKOGA I SLATKOVODNOG RIBARSTVA U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i ribolovnim alatima te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, rakova, školjkaša, glavonožaca i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenu za daljnje korištenje.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama za ribolov ili dozvolama za uzgoj.

Podaci proizvodnje mlađi prikupljaju su se u skladu s Pravilnikom o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (NN, br. 137/21. i 87/22.) i izraženi su u broju komada te stoga nisu usporedivi s podacima prethodnih godina. U skladu s istim Pravilnikom, podaci o količini utrošene hrane i gnojiva u ribnjacima više se ne prikupljaju.

 

Kratice

BT bruto tona
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
kW kilovat
m metar
m2 četvorni metar
NN Narodne novine
t tona
tis. kn tisuće kuna
tis. kom. tisuće komada
kn/kg kuna po kilogramu

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Ana Pavetić i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti