Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. studenog 2023.
IND-2023-1-1/10

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U LISTOPADU 2023.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno niže su za 0,9%, a u odnosu na listopad 2022. za 0,9%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. zadržale stabilnost, a u usporedbi s listopadom 2022. više su za 1,1%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 1,1%, a u odnosu na listopad 2022. za 0,5%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. niže za 0,1%, a u usporedbi s listopadom 2022. više su za 2,1%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD LISTOPADA 2019. DO LISTOPADA 2023.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,7%, a u odnosu na listopad 2022. za 1,4%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. zadržale stabilnost, a u usporedbi s listopadom 2022. više su za 0,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno za europodručje i izvan europodručja

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno za europodručje zadržale su stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno izvan europodručja niže su za 2,1%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Energiji za 4,5% te u Kapitalnim proizvodima za 0,4%, dok su u Intermedijarnim proizvodima zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 4,1% te u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,1%, a pale su u Energiji za 8,0%, u Kapitalnim proizvodima za 1,0% te u Intermedijarnim proizvodima za 0,9%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2%, a pale su u Energiji za 3,3% te u Kapitalnim proizvodima za 1,1%, dok su u Intermedijarnim proizvodima i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 4,8%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,9%, a pale su u Energiji za 5,6%, u Kapitalnim proizvodima za 1,3% te u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U LISTOPADU 2023. U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,3% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u u Energiji za 10,5%, dok su u Intermedijarnim proizvodima i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 3,1% te u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Energiji za 21,9%, u Intermedijarnim proizvodima za 1,3% i u Kapitalnim proizvodima za 0,7%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 2,9%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,1% te u Prerađivačkoj industriji za 0,7%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,6% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 41,6% te u Prerađivačkoj industriji za 0,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 3,0%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,1% te u Prerađivačkoj industriji za 0,6%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,6%, u Prerađivačkoj industriji za 0,9% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,6%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 42,7%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U U LISTOPADU 2023. U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U listopadu 2023. u usporedbi s rujnom 2023. proizvođačke cijene pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,7%, dok su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji te u Rudarstvu i vađenju zadržale stabilnost.

U listopadu 2023. u usporedbi s listopadom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 6,0%, a pale su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 31,4% i u Prerađivačkoj industriji za 1,4%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U LISTOPADU 2023.

                          Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
X. 2023.
IX. 2023.
X. 2023.
X. 2022.
X. 2023.
IX. 2023.
X. 2023.
X. 2022.
X. 2023.
IX. 2023.
X. 2023.
X. 2022.
Ukupno industrija 98,9 99,5 99,3 98,6 99,1 99,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 99,9 102,1 100,0 100,3 100,0 101,1
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 100,0 99,6 100,0 98,7 100,0 99,1
AE Energija 96,7 94,4 89,5 78,1 95,5 92,0
BB Kapitalni proizvodi 98,9 98,7 100,1 99,3 99,6 99,0
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,0 102,9 101,3 100,1 100,8 101,1
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,2 104,8 100,0 103,1 100,1 104,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  103,0 57,3 100,0 106,0 102,9 58,4
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 105,6 18,7 105,6 18,7
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,3 109,2 100,0 106,0 100,3 108,9
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 99,4 100,9 99,3 98,6 99,3 99,7
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,9 102,5 99,8 102,0 99,9 102,4
11 Proizvodnja pića 100,9 111,1 99,4 107,2 100,6 110,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 100,0 103,5 99,3 113,4 99,9 105,3
13 Proizvodnja tekstila 99,9 103,6 100,0 106,4 100,0 105,7
14 Proizvodnja odjeće 100,2 102,1 100,0 101,5 100,1 101,6
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,0 105,6 99,9 97,4 99,9 98,4
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 99,9 97,3 99,5 98,5 99,7 98,0
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 99,7 97,6 98,5 86,0 99,1 91,4
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 99,7 99,9 100,0 100,8 99,8 100,3
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 95,8 89,4 89,4 78,2 93,2 84,5
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 101,4 96,8 101,2 100,5 101,3 98,8
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 103,1 100,3 105,7 100,3 105,5
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 100,0 95,2 100,8 95,4 100,5 95,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 99,8 108,7 100,2 104,9 100,0 106,6
24 Proizvodnja metala 100,2 97,9 99,1 98,6 99,2 98,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 99,7 97,0 100,1 99,0 99,9 98,2
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,1 104,4 100,0 97,1 100,0 99,2
27 Proizvodnja električne opreme 100,1 99,7 99,8 98,9 99,8 99,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  99,8 101,2 99,9 100,8 99,9 100,8
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,0 99,5 100,9 98,5 100,8 98,5
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 99,3 100,4 99,9 100,3 99,7
31 Proizvodnja namještaja 100,0 103,1 101,5 100,1 100,9 101,2
32 Ostala prerađivačka industrija 100,0 100,3 100,0 106,2 100,0 102,2
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 97,7 99,6 100,0 100,9 98,1 99,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 95,9 101,6 100,0 68,6 95,9 101,6
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 95,9 101,6 100,0 68,6 95,9 101,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,0 100,6 100,0 100,6
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,0 100,6 100,0 100,6

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U LISTOPADU 2023. U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U LISTOPADU 2023. U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U LISTOPADU 2023.

2015. = 100

               2023.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Ukupno industrija 147,2 144,5 142,0 143,8 145,6 146,7 147,5 145,9
Ukupno industrija, isključujući Energiju 117,2 117,1 117,3 117,6 117,6 117,7 117,6 117,5
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 121,2 120,5 120,0 119,6 119,8 119,6 119,9 119,9
AE Energija 235,1 221,6 207,9 215,6 224,8 229,8 234,3 226,5
BB Kapitalni proizvodi 109,7 109,2 109,1 109,3 108,5 108,7 108,7 107,5
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 118,8 118,8 118,8 118,7 118,8 118,1 118,1 118,1
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 117,4 117,9 118,7 119,5 119,5 119,9 119,5 119,7
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  404,2 404,1 404,5 404,9 444,8 350,1 371,4 382,5
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 390,7 390,7 390,7 390,7 454,3 290,8 327,2 345,4
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 123,8 123,7 124,0 124,4 126,7 127,6 127,7 128,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 122,9 122,5 120,6 121,9 121,8 124,0 124,4 123,7
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 120,3 120,3 121,4 122,2 121,7 122,2 121,2 121,1
11 Proizvodnja pića 119,1 120,9 121,6 122,4 124,4 123,9 123,8 124,9
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 145,9 145,9 145,9 155,4 155,4 153,0 153,0 153,0
13 Proizvodnja tekstila 110,3 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,7
14 Proizvodnja odjeće 103,0 103,1 103,3 103,6 103,7 103,8 103,8 104,0
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 111,0 111,0 111,1 111,6 111,6 111,7 111,9 111,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 124,1 123,9 123,9 123,5 122,7 122,4 122,2 122,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 128,6 127,5 127,1 127,1 126,8 127,2 126,9 126,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 106,0 106,0 105,9 105,9 106,0 105,9 105,9 105,6
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 164,2 159,6 132,8 145,6 145,5 171,9 178,3 170,8
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 109,7 107,9 105,2 102,5 101,8 102,0 105,9 107,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 105,2 105,2 105,2 105,4 105,4 105,7 105,7 105,7
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 110,1 110,2 108,5 109,1 108,4 107,2 106,4 106,4
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 128,9 128,5 128,6 129,0 131,5 131,7 133,1 132,8
24 Proizvodnja metala 124,2 120,5 121,1 121,1 121,1 121,0 120,4 120,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 116,9 116,2 115,7 115,1 114,8 114,7 114,3 114,0
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 96,2 96,3 100,1 100,2 100,0 100,1 100,2 100,3
27 Proizvodnja električne opreme 112,9 112,9 112,9 111,8 111,0 111,2 112,3 112,4
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  108,0 108,2 108,0 108,1 108,2 108,2 108,3 108,1
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 110,3 110,4 110,4 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9
31 Proizvodnja namještaja 121,2 121,2 121,2 121,1 121,2 120,4 120,3 120,3
32 Ostala prerađivačka industrija 105,4 105,6 105,1 105,6 105,6 105,8 105,6 105,6
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 110,0 109,4 109,4 110,2 108,4 109,1 109,6 107,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 182,5 167,6 162,8 166,6 175,1 177,4 178,3 171,0
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 182,5 167,6 162,8 166,6 175,1 177,4 178,3 171,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 102,1 102,0 101,9 101,7 101,7 102,4 102,4 102,4
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 102,1 102,0 101,9 101,7 101,7 102,4 102,4 102,4

 

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U LISTOPADU 2023.

2015. = 100

               2023.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Ukupno industrija 116,8 117,0 115,9 115,9 115,8 116,6 117,0 116,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 113,8 114,0 113,7 113,4 113,1 113,1 113,1 113,1
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 117,2 117,0 116,3 115,7 115,0 114,7 114,8 114,7
AE Energija 153,7 154,2 137,2 143,0 147,7 163,1 170,4 152,5
BB Kapitalni proizvodi 113,4 113,2 113,8 113,6 113,5 113,4 113,4 113,5
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 101,6 101,6 101,4 102,4 102,4 100,7 102,0
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 110,9 111,8 111,7 111,8 111,7 112,1 112,1 112,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  132,4 132,4 132,4 132,4 135,3 135,3 135,3 135,3
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 121,0 121,0 121,0 121,0 123,7 123,7 123,7 123,7
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 116,5 116,7 115,6 115,6 115,5 116,3 116,7 115,8
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 116,5 116,7 116,4 116,5 116,5 116,3 116,1 115,8
11 Proizvodnja pića 120,1 122,2 123,4 124,4 124,2 126,1 126,0 125,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 159,8 159,8 159,7 169,6 168,7 168,7 149,2 148,2
13 Proizvodnja tekstila 104,7 104,5 104,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6
14 Proizvodnja odjeće 97,1 96,0 96,0 96,1 96,0 98,5 98,4 98,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,4 100,4 100,5 100,5 100,6 100,6 100,6 100,5
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 120,1 120,3 120,3 119,8 119,6 119,4 120,0 119,4
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 139,3 134,9 128,7 124,3 122,9 122,3 123,1 121,3
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 152,7 153,2 136,1 141,9 146,6 162,0 169,3 151,4
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 113,9 112,7 112,1 111,2 107,6 108,6 111,1 112,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 112,1 115,3 115,0 114,9 114,4 114,5 114,6 115,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 95,4 95,5 95,5 94,6 92,9 91,3 90,8 91,5
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 136,8 138,4 138,4 138,3 139,1 139,1 138,7 139,0
24 Proizvodnja metala 115,7 115,2 117,6 117,7 117,7 117,2 117,5 116,4
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 114,4 113,6 113,9 113,8 113,8 113,5 113,4 113,5
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 93,5 93,5 91,5 91,7 91,9 92,5 91,7 91,7
27 Proizvodnja električne opreme 107,0 106,9 105,3 105,4 105,2 104,8 105,2 105,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  110,3 110,6 110,8 110,8 110,7 110,7 110,6 110,4
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 105,4 105,2 105,4 105,5 105,0 105,0 105,1 106,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 113,1 115,9 121,5 118,0 118,5 118,5 118,5 119,0
31 Proizvodnja namještaja 100,1 100,1 100,1 99,9 101,0 101,0 98,7 100,2
32 Ostala prerađivačka industrija 123,7 123,7 123,7 123,7 123,1 123,1 123,1 123,1
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 140,8 140,8 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U LISTOPADU 2023.

2015. = 100

   2023.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Ukupno industrija 132,3 131,1 129,3 130,2 131,0 131,9 132,5 131,3
Ukupno industrija, isključujući Energiju 115,2 115,3 115,3 115,3 115,1 115,1 115,1 115,1
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 118,8 118,4 117,7 117,2 116,8 116,5 116,7 116,7
AE Energija 216,0 205,5 191,3 198,5 206,7 213,8 218,8 209,0
BB Kapitalni proizvodi 112,1 111,8 112,1 112,1 111,7 111,8 111,8 111,3
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 108,0 107,9 107,9 107,8 108,5 108,3 107,2 108,1
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 114,3 115,0 115,4 115,9 115,9 116,3 116,1 116,2
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  398,7 398,6 399,0 399,4 437,8 347,4 367,8 378,4
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 390,7 390,7 390,7 390,7 454,3 290,8 327,2 345,4
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 123,1 123,0 123,3 123,6 125,9 126,7 126,8 127,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 119,7 119,6 118,1 118,7 118,6 120,0 120,4 119,6
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 119,5 119,6 120,3 120,9 120,5 120,8 120,0 119,8
11 Proizvodnja pića 119,6 121,5 122,3 123,1 124,4 124,7 124,6 125,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 145,9 145,9 145,9 155,4 155,4 153,0 149,2 148,9
13 Proizvodnja tekstila 106,2 106,2 106,2 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3
14 Proizvodnja odjeće 98,4 97,5 97,5 97,6 97,5 99,6 99,5 99,6
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 101,7 101,7 101,8 101,9 102,0 102,0 102,0 101,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 121,8 121,8 121,8 121,4 121,0 120,8 121,1 120,7
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 135,8 133,0 128,7 127,1 126,5 126,4 126,7 125,6
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 105,6 105,6 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,3
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 158,2 155,8 133,3 143,0 145,5 166,5 173,2 161,3
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 112,0 110,6 109,1 107,4 105,1 105,7 108,8 110,2
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 110,4 113,1 112,9 112,8 112,4 112,5 112,6 112,9
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,1 103,2 102,6 102,2 100,9 99,4 98,8 99,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 133,7 134,3 134,4 134,6 136,2 136,3 136,8 136,8
24 Proizvodnja metala 117,5 116,5 118,7 118,8 118,8 118,3 118,5 117,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 115,3 114,6 114,6 114,3 114,2 114,0 113,8 113,7
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,4 94,4 94,1 94,3 94,4 94,8 94,3 94,3
27 Proizvodnja električne opreme 109,0 108,9 107,6 107,4 107,1 106,8 107,3 107,1
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  109,6 109,9 110,1 110,1 110,0 110,0 109,9 109,7
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 106,6 106,4 106,6 106,6 106,2 106,2 106,3 107,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 109,4 111,2 114,9 112,6 113,0 113,0 113,0 113,3
31 Proizvodnja namještaja 108,0 108,0 108,0 107,8 108,6 108,3 106,7 107,7
32 Ostala prerađivačka industrija 110,7 110,9 110,6 110,9 110,7 110,8 110,6 110,6
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 120,9 120,4 120,4 121,2 119,6 120,2 120,7 118,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 182,2 167,3 162,5 166,3 175,1 177,1 178,0 170,7
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 182,2 167,3 162,5 166,3 175,1 177,1 178,0 170,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 102,1 102,0 101,9 101,7 101,7 102,4 102,4 102,4
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 102,1 102,0 101,9 101,7 101,7 102,4 102,4 102,4

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

     I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5
2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5
2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1
2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6
2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 98,3 98,0 98,0 99,1 99,4 100,4
2021. 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0 108,1 111,6 118,6 119,2 120,2
2022. 122,0 124,3 129,1 132,4 136,9 138,0 140,5 141,1 145,3 146,6 148,1 144,2
2023. 145,4 146,4 147,2 144,5 142,0 143,8 145,6 146,7 147,5 145,9    
Prethodni mjesec = 100                         
2016. 99,0 99,3 101,0 98,6 100,1 101,2 99,4 98,6 101,5 101,0 98,8 101,8
2017. 100,6 100,0 99,6 100,4 99,5 99,3 100,1 100,6 100,4 100,3 101,3 99,9
2018. 100,1 99,5 99,9 100,5 100,8 99,9 100,7 100,1 100,4 100,5 99,4 98,9
2019. 100,1 100,5 100,6 100,6 99,9 98,9 100,3 99,7 100,5 100,2 100,2 100,0
2020. 100,5 99,9 98,1 97,6 99,4 100,5 100,7 99,7 100,0 101,1 100,3 101,0
2021. 100,6 101,4 101,0 99,6 101,2 101,1 101,5 101,0 103,2 106,3 100,5 100,8
2022. 101,5 101,9 103,9 102,6 103,4 100,8 101,8 100,5 103,0 100,9 101,0 97,4
2023. 100,9 100,7 100,6 98,2 98,3 101,2 101,2 100,8 100,6 98,9    
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2017. 101,8 102,5 101,0 102,9 102,3 100,4 101,1 103,2 102,1 101,3 104,0 102,1
2018. 101,5 101,0 101,2 101,4 102,9 103,4 104,0 103,4 103,4 103,6 101,6 100,5
2019. 100,5 101,6 102,3 102,4 101,4 100,4 100,0 99,7 99,7 99,5 100,3 101,4
2020. 101,8 101,3 98,8 95,8 95,3 96,9 97,3 97,3 96,8 97,6 97,7 98,8
2021. 98,8 100,2 103,2 105,3 107,3 107,8 108,7 110,2 113,7 119,6 119,8 119,6
2022. 120,7 121,3 124,7 128,4 131,2 130,8 131,2 130,5 130,2 123,6 124,2 119,9
2023. 119,2 117,8 114,0 109,2 103,8 104,3 103,7 104,0 101,5 99,5    

6. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2017. 98,8 98,4 97,3 98,4 97,2 96,5 96,4 96,8 97,5 97,8 99,3 99,1
2018. 99,5 98,4 98,6 99,1 100,1 99,9 100,1 100,4 100,8 100,9 99,9 98,8
2019. 99,3 99,3 100,6 101,6 101,5 100,1 100,5 100,0 100,0 100,3 99,8 99,3
2020. 99,9 99,8 96,1 93,6 92,6 94,5 95,1 94,5 93,7 94,3 94,6 95,4
2021. 96,6 97,9 99,9 99,5 100,1 100,6 101,7 102,2 103,2 106,1 106,5 106,3
2022. 108,6 109,7 112,9 113,5 114,9 116,5 116,4 115,7 116,0 117,8 117,3 115,7
2023. 116,9 117,0 116,8 117,0 115,9 115,9 115,8 116,6 117,0 116,1    
Prethodni mjesec = 100                         
2017. 100,7 99,6 98,9 101,1 98,8 99,3 99,9 100,4 100,7 100,3 101,5 99,8
2018. 100,4 98,9 100,2 100,5 101,0 99,8 100,2 100,3 100,4 100,1 99,0 98,9
2019. 100,6 100,0 101,3 101,0 99,9 98,6 100,4 99,5 100,0 100,3 99,5 99,5
2020. 100,6 99,9 96,3 97,4 98,9 102,0 100,6 99,3 99,2 100,7 100,3 100,8
2021. 101,2 101,3 102,0 99,6 100,7 100,5 101,1 100,5 101,0 102,8 100,4 99,8
2022. 102,2 101,0 102,9 100,5 101,3 101,4 99,9 99,4 100,3 101,5 99,6 98,7
2023. 101,0 100,1 99,8 100,2 99,0 100,0 99,9 100,7 100,3 99,3    
Isti mjesec prethodne godine = 100                        
2018. 100,8 100,1 101,3 100,7 103,0 103,6 104,0 103,9 103,5 103,3 100,7 99,8
2019. 100,0 101,1 102,2 102,7 101,5 100,3 100,5 99,7 99,3 99,5 100,0 100,6
2020. 100,6 100,6 95,5 92,1 91,2 94,3 94,5 94,3 93,6 93,9 94,7 96,0
2021. 96,6 97,9 103,8 106,2 108,1 106,5 106,9 108,2 110,1 112,5 112,6 111,4
2022. 112,4 112,1 113,0 114,0 114,7 115,8 114,4 113,2 112,4 111,0 110,1 108,8
2023. 107,6 106,6 103,4 103,1 100,8 99,5 99,5 100,8 100,8 98,6    

7. MJESEČNI UKUPNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO INDUSTRIJA

     I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2018. 99,6 98,8 98,8 99,3 100,2 100,0 100,5 100,7 101,1 101,4 100,6 99,5
2019. 99,8 100,1 101,0 101,8 101,7 100,4 100,8 100,4 100,6 100,9 100,8 100,6
2020. 101,2 101,1 98,4 95,9 95,1 96,2 96,8 96,3 95,9 96,8 97,1 98,0
2021. 98,8 100,1 101,6 101,2 102,2 103,0 104,3 105,1 107,4 112,5 113,0 113,5
2022. 115,5 117,2 121,2 123,2 126,2 127,5 128,7 128,7 131,0 132,5 133,0 130,2
2023. 131,4 132,0 132,3 131,1 129,3 130,2 131,0 131,9 132,5 131,3    
Prethodni mjesec = 100                         
2018. 100,2 99,2 100,0 100,5 100,9 99,9 100,5 100,2 100,4 100,3 99,2 98,9
2019. 100,3 100,3 100,9 100,8 99,9 98,8 100,4 99,6 100,2 100,3 99,9 99,8
2020. 100,6 99,9 97,3 97,5 99,2 101,2 100,7 99,5 99,6 100,9 100,3 101,0
2021. 100,9 101,4 101,5 99,6 100,9 100,8 101,3 100,8 102,2 104,8 100,5 100,4
2022. 101,8 101,5 103,4 101,7 102,5 101,0 101,0 100,0 101,8 101,2 100,4 97,9
2023. 100,9 100,4 100,3 99,1 98,6 100,7 100,7 100,7 100,4 99,1    
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2018. 101,2 100,6 101,3 101,1 102,9 103,5 104,0 103,6 103,4 103,4 101,2 100,2
2019. 100,3 101,4 102,3 102,5 101,5 100,4 100,3 99,7 99,6 99,5 100,1 101,0
2020. 101,3 100,9 97,3 94,1 93,4 95,8 96,0 95,9 95,4 96,0 96,4 97,5
2021. 97,8 99,2 103,5 105,8 107,6 107,2 107,9 109,3 112,1 116,4 116,6 116,0
2022. 117,1 117,2 119,5 121,9 123,7 124,0 123,6 122,6 122,1 117,9 117,9 114,9
2023. 114,0 112,7 109,3 106,5 102,5 102,2 101,9 102,6 101,2 99,1    

8. PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO, NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU

    Ukupno Domaće tržište Nedomaće tržište
prethodna godina = 100 2015. = 100 prethodna godina = 100 2015. = 100 prethodna godina = 100 2015. = 100
2013. 99,8 106,6 100,5 106,9 98,6 105,8
2014. 97,5 103,9 97,3 104,0 97,9 103,5
2015. 96,3 100,0 96,1 100,0 96,6 100,0
2016. 96,0 95,7 96,0 96,1 95,9 96,0
2017. 102,0 97,5 102,1 98,0 101,9 97,8
2018. 102,1 100,0 102,4 100,4 102,0 99,7
2019. 100,7 100,7 100,8 101,2 100,6 100,2
2020. 96,7 97,4 98,0 99,2 95,1 95,3
2021. 108,3 105,2 109,5 108,7 106,7 101,7
2022. 120,2 126,2 126,4 137,4 112,7 114,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Uvodne napomene

Indeksi proizvođačkih cijena na domaćemu, nedomaćemu i ukupnom tržištu prezentiraju se nacionalno na međugodišnjoj i međumjesečnoj lančanoj osnovi te na stalnoj bazi 2015. = 100 radi usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

Koncepti, definicije i terminologija potpuno su usklađeni s onima kojima se služi i propisuje EU. Tako je izraz ''indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima'' promijenjen u ''indeks proizvođačkih cijena industrije''.

Indeks proizvođačkih cijena industrije prema terminologiji EU-a zove se još i ''indeks outputa industrije'', a izraz ''proizvođačke cijene industrije'' smatra se njegovim sinonimom. Pod pojmom "indeks proizvođačkih cijena industrije", ako nije specificirano, podrazumijeva se ''ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije'' (na domaćemu i nedomaćem tržištu).

Koncept proizvođačkih cijena industrije i njihova namjena

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu. Kombinacija podindeksa za ta dva tržišta daje promjene u indeksu proizvođačkih cijena industrije za dane proizvode/usluge, dok agregacija daje odjeljke proizvoda iste djelatnosti.

Indeks proizvođačkih cijena industrije mjeri promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u Republici Hrvatskoj i koje su prodali proizvođači na domaćemu (hrvatskom) i/ili nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu s dodatnom podjelom na europodručje i izvan europodručja mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su prodali proizvođači na nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu promjenu proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda industrijskog sektora (područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.) ukupno, na domaćemu iIi nedomaćem tržištu s dodatnom podjelom na europodručje i izvan europodručja. Prema konceptu EU-a važan je poslovni pokazatelj kojim se promatraju cijene na različitim stupnjevima proizvodnog procesa, sredstvo je za razlikovanje efektivnog rasta neke djelatnosti pri promjeni cijena i osigurava informacije poslovnim subjektima po tržištima koja ih zanimaju. Također može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Prezentacija indeksa proizvođačkih cijena industrije

Svi indeksi prikazani su u izvornome (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih revidiranim Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2023.

Pravna i metodološka osnova

Mjesečno istraživanje o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2023. provodi neposredno Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Metoda prikupljanja podataka jest mrežna aplikacija (metoda CAWI). Izvještajne jedinice neposredno pristupaju toj aplikaciji i ispunjavaju svoje podatke na temelju uputa za ispunjavanje.

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-3/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno s temeljnom Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća te Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1197.

Pokrivenost i obuhvat

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća i njihovi dijelovi (pravne osobe i obrtnici) koji proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP-om 2021.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu u istraživanju IND-3/KPS/M za 2023. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 3 milijuna eura na domaćem tržištu, a 2 milijuna eura na nedomaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2021. Odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i nedomaće tržište.

U uzorak istraživanja IND-3/KPS/M za 2023. za proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je 1 839 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2021. u 1 107 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika), a za proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu obuhvaćeno je 1 118 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2021. u 675 poduzeća (pravnim osobama i obrtnicima). U listopadu 2023. stopa odgovora iznosila je 98,7%, a stopa procijenjenih obrazaca 1,3%.

Točka izvještavanja

Sve proizvođačke cijene industrije izvješćuju se kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode redovitim kupcima na domaćem tržištu i/ili nedomaćem tržištu u najvećim količinama i za poznatoga kupca.

Ispunjeni obrazac IND-3/KPS/M dostavlja se neposrednim pristupom mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/ od 16. do 26. tekućega izvještajnog mjeseca.

Definicije

Za indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu treba odvojeno kompilirati indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu prema destinaciji proizvoda.

Rezidentnost treće osobe koja je naručila ili kupila proizvod određuje destinaciju. Domaće tržište utvrđuje se onda kad je treća osoba/kupac rezident Republike Hrvatske isto kao i izvještajna jedinica, a nedomaće tržište utvrđeno je kad treća osoba/kupac nije rezident Republike Hrvatske.

Proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim količinama, franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijena po kojoj proizvođač obračunava drugom poduzeću. U prodajnu cijenu ulazi naknada koju ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

Proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na nedomaćem tržištu u najvećim količinama na nacionalnoj granici, fob (franko brod). U prodajnu cijenu ulazi regres koji ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

Iskazivanje podataka za nedomaće tržište prema kriteriju europodručja

Područje Europske unije (EU-27) čine nacionalna područja 27 država članica EU-a, a podaci za proizvođačke cijene artikala koji se prodaju na nedomaćem tržištu iskazuju se za tržište Europske unije prema kriteriju nacionalnih tržišta država članica koje primjenjuju euro (iz europodručja) i onih država koje ne primjenjuju euro (izvan europodručja). Za iskazivanje podataka u 2023. vrijedi sljedeća podjela po europodručjima:

Iz europodručja (EA-19) – odnosi se na područja 19 država članica EU-a koje su prihvatile zajedničku valutu (euro), tj. na Austriju, Belgiju, Cipar, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal, Slovačku, Sloveniju i Španjolsku.

Izvan europodručja (EU-7) – odnosi se na područja ostalih sedam država članica EU-a koje još nisu prihvatile zajedničku valutu (euro), tj. na Bugarsku, Češku, Dansku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku te na ostale države izvan EU-a.

Metoda izračuna

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu.

Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćemu i nedomaćem tržištu za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli.

Iz podataka o cijenama izračunavaju se individualni indeksi za svaki reprezentativni proizvod stavljanjem u odnos cijena tekućeg razdoblja s cijenama u baznom razdoblju (prosinac prethodne godine).

Iz individualnih indeksa cijena vaganom aritmetičkom sredinom izračunavaju se agregatni indeksi, tj. indeksi skupina, odjeljaka i područja NKD-a 2007. te ukupni indeks industrije prema modificiranoj Laspeyresovoj formuli:

pri čemu je značenje kratica:

I indeks skupine, odjeljka, područja i ukupni indeks
Pn cijena u tekućem razdoblju (mjesecu)
Po cijena u baznom razdoblju
Wo relativna struktura vrijednosti prodaje u baznom razdoblju.

Ponderi

Ponderacijski sustav za 2023. izvještajnu godinu temelji se na vrijednosti prodaje proizvoda iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2021. Ponderacijski sustav mijenja se početkom svake izvještajne godine za promjene nastale u kretanju cijena.

Objavljivanje podataka

Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno, na domaćemu i nedomaćem tržištu, objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. te agregatima GIG-a 2009. (konačne namjene proizvoda) grupiranima prema skupinama i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno na nedomaćem tržištu s podjelom na europodručje i izvan europodručja objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima NKD-a 2007. te prema agregatima GIG-a 2009., na stalnoj bazi 2015=100, u STS bazi podataka https://stsbaza.dzs.hr/.

Grupiranje skupina ili odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007. prema GIG-u 2009.1) s abecednim oznakama kratica provedeno je na sljedeći način:

AI Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 (osim 07.21) – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24
(osim 24.46), 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06, 19, 35 i 36
BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.3, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.2, 32.5 i 33
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 4, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

1) Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijama GIG-a

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
   
CAWI računalno potpomognuto internetsko anketiranje
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

 

Znakovi  
   
...   ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Paulina Tomašković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti