Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 17. studenog 2023.
POLJ-2023-1-7

ISSN 1334-0557

PROGNOZA INDEKSA CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2023.

U 2023. se i u usporedbi s 2015. i u usporedbi s prethodnom godinom očekuje porast cijena poljoprivrednih proizvoda. Očekuje se da će cijene biljnih proizvoda pasti, a cijene stočnih proizvoda porasti.

U usporedbi s prethodnom godinom očekivani pad cijena biljnih proizvoda je 10,5%, pretežno zbog pada cijena u skupinama žitarica i industrijskog bilja, koje imaju veliki udio u biljnoj proizvodnji, dok se u svim ostalim skupinama očekuje porast cijena.

Cijene stoke i stočnih proizvoda mogle bi porasti za 21,6%. U svim skupinama stočarstva u 2023. u odnosu na 2022. očekuje se porast cijena.

Očekuje se i porast cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji u tekućoj godini u odnosu na baznu godinu 2015. za 38,8%, dok se u odnosu na prethodnu godinu očekuje pad za 12,1%.

1. PROGNOZA INDEKSA CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja Indeksi
2023.
2015.
Indeksi
2023.
2022.
Ukupno 139,1 100,5
Ukupno bez voća i povrća 136,6 96,6
Biljni proizvodi 133,0 89,5
Biljni proizvodi bez voća i povrća 126,0 79,8
Žitarice 119,6 59,5
Industrijsko bilje 130,0 75,1
Krmno bilje 114,4 105,1
Povrće, cvijeće i sadnice 151,7 119,1
Povrće 168,4 125,4
Cvijeće i sadnice 131,3 110,5
Krumpir (uključujući sjemenski) 275,9 152,4
Voće 150,7 127,2
Vino 125,9 110,2
Maslinovo ulje 136,3 117,3
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 148,9 121,6
Živa stoka i perad 144,4 118,8
Goveda 142,5 113,7
Svinje 156,7 131,5
Konji 181,8 106,4
Ovce i koze 153,7 116,8
Perad 131,8 113,9
Ostale životinje1) 118,3 89,1
Stočni proizvodi 155,0 125,3
Mlijeko 151,7 123,1
Jaja, konzumna 188,8 144,5
Ostali stočni proizvodi2) 109,9 99,7

1) Indeks se odnosi na cijene živih kunića.

2) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. PROGNOZA INDEKSA CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
2023.
2015.
Indeksi
2023.
2022.
Input I, ukupno 138,8 87,9
Sjeme i sadni materijal 153,0 112,8
Energija i maziva 146,5 84,7
Gnojivo 154,3 62,7
Sredstva za zaštitu bilja 111,3 94,1
Veterinarske usluge 122,3 108,1
Stočna hrana 146,3 93,7
Održavanje opreme 133,3 111,5
Održavanje zgrada 143,3 109,4
Ostale usluge 110,2 104,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2023. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2023. dobivene su iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Obuhvat

Prognoza je izračunana na razini Republike Hrvatske.

Bazna godina za izračun prognoze indeksa cijena jest 2015.

Definicije

Prognoza indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti