Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. veljače 2024.
POLJ-2023-1-5/4

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. porasle su za 34,0%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. pale su za 14,1%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. više su za 30,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. pale su za 19,4%.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim skupinama biljnih proizvoda osim u skupinama koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji. Cijene su pale u skupini žitarica, za 50,6%, a u skupini industrijskog bilja za 23,0%.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 42,7% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. za 0,3%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. porasle su cijene svinja, za 5,1%, i cijene goveda, za 1,2%, dok su cijene mlijeka pale, za 2,6%, a cijene peradi ostale su iste.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u četvrtom tromjesečju 2023. u usporedbi s 2015. više su za 30,6%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2022. manje su za 21,1%, na što je utjecao pad cijena gnojiva, stočne hrane i energije.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD ČETVRTOG TROMJESEČJA 2022. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA 2023.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
X. − XII. 2023.
Ø 2015.
X. − XII. 2023.
X. − XII. 2022.
Ukupno 134,0 85,9
Ukupno bez voća i povrća 131,6 81,5
Biljni proizvodi 130,4 80,6
Biljni proizvodi bez voća i povrća 125,1 72,6
Žitarice 113,1 49,4
Industrijsko bilje 133,4 77,0
Krmno bilje 136,1 82,8
Povrće, cvijeće i sadnice 141,7 110,3
Povrće 159,9 115,0
Cvijeće i sadnice  126,8 105,9
Krumpir (uključujući sjemenski) 231,8 118,8
Voće 145,4 104,5
Vino 122,3 110,3
Maslinovo ulje 112,0 110,9
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 142,7 100,3
Živa stoka i perad  138,5 103,1
Goveda  137,5 101,2
Svinje 141,7 105,1
Konji 185,5 100,3
Ovce i koze  171,1 117,1
Perad  129,1 100,0
Ostale životinje 118,7 87,8
Stočni proizvodi 148,4 96,9
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 148,8 97,4
Jaja, konzumna 159,3 95,2
Ostali stočni proizvodi1) 111,4 95,5

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
X. − XII. 2023.
Ø 2015.
X. − XII. 2023.
X. − XII. 2022.
Input I, ukupno 130,6 78,9
Sjeme i sadni materijal  160,6 112,7
Energija i maziva 150,1 85,8
Gnojivo 121,4 46,6
Sredstva za zaštitu bilja 123,4 104,0
Veterinarske usluge 128,4 111,5
Stočna hrana  123,9 73,4
Održavanje opreme 136,5 108,2
Održavanje zgrada 144,7 105,1
Ostale usluge 112,7 104,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti