Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 22. veljače 2024.
POLJ-2023-1-3

ISSN 1334-0557

GODIŠNJI OTKUP I PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2023.

Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2023. iznosila je 1 450,8 milijuna eura. Od toga je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata iznosila 916,6 milijuna eura ili 63,2%, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iznosila 534,2 milijuna eura ili 36,8%.

U usporedbi s 2022. vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda pala je za 8,4%, pri čemu je vrijednost prodaje iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata ostala ista, dok je vrijednost otkupa od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pala za 19,9%.

Na pad ukupne vrijednosti otkupa i prodaje na godišnjoj razini utjecao je pad cijena biljnih proizvoda, dok je vrijednost stočnih proizvoda porasla zbog rasta cijena tih proizvoda.

Među biljnim proizvodima najveći udio u strukturi vrijednosti otkupa i prodaje u 2023. imaju skupine žitarica, 39,3%, uljarice, 18,3%, vino, 15,0%, i povrće, 8,8%. U skupinama žitarica i uljarica vrijednost je pala zbog pada otkupnih i prodajnih cijena. U skupinama vina i povrća vrijednost je porasla zbog povećanih otkupnih i prodajnih cijena.

U strukturi vrijednosti stočarstva najveći udio čini kravlje mlijeko, 26,3%, svinje 25,9%, i goveda, 22,9%. U svim spomenutim skupinama proizvoda ostvaren je porast vrijednosti. Na porast vrijednosti u skupinama kravljeg mlijeka, svinja i goveda utjecale su otkupljene i prodajne cijene.

G-1. UDIO OTKUPA I PRODAJE U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2023.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI OTKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2023.

1. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

euro

    2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
Ukupno 1 583 117 650 1 450 820 850 91,6
Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  666 946 904 534 233 762 80,1
Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovnih subjekata  916 170 746 916 587 088 100,0

2. VRIJEDNOST OTKUPLJENIH I PRODANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PO SKUPINAMA PROIZVODA U 2023.

euro

   Ukupno Otkup od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  Prodaja iz vlastite proizvodnje poslovih subjekata 
Ukupno 1 450 820 850 534 233 762 916 587 088
Žitarice 258 325 926 175 892 351 82 433 575
Suho mahunasto povrće 4 037 4 037 -
Krumpir 25 890 554 12 851 080 13 039 474
Uljano sjemenje 120 419 236 78 501 671 41 917 565
Šećerna repa i sjemenje šećerne repe 17 541 885 4 581 505 12 960 380
Neprerađeni duhan  12 538 135 12 409 200 128 935
Krmni usjevi 5 791 341 982 568 4 808 773
Rezano cvijeće i cvjetni pupovi 73 318 23 074 50 244
Bilje ponajprije za upotrebu u parfimeriji i farmaciji i za slične svrhe  6 279 868 2 844 129 3 435 739
Ostalo povrće, svježe, dinje i lubenice  58 097 222 16 988 711 41 108 511
Sadni materijal 3 398 121 3 247 3 394 874
Grožđe 8 060 173 5 976 347 2 083 826
Ostalo voće, orasi i slično koštuničavo voće 36 846 393 13 271 267 23 575 126
Vino 98 727 985 1 148 700 97 579 285
Maslinovo ulje 5 571 640 856 316 4 715 324
Goveda, živa 181 311 485 31 424 166 149 887 319
Sirovo kravlje mlijeko 208 487 506 119 301 485 89 186 021
Konji, magarci, mule i mazge, žive 1 335 828 1 335 828 -
Ovce i koze, žive 2 562 347 2 035 481 526 866
Sirovo ovčje i kozje mlijeko 4 562 851 4 086 995 475 856
Svinje, žive 205 057 307 12 812 326 192 244 981
Perad, živa 113 798 830 35 641 626 78 157 204
Kokošja jaja 74 364 023 124 341 74 239 682
Ostale uzgojene životinje, žive 12 017 5 564 6 453
Proizvodi od uzgojenih životinja 1 653 492 1 123 741 529 751
Sirove kože s dlakom ili vunom, osim janjeće kože 109 330 8 006 101 324

3. PROSJEČNE PROIZVOĐAČKE CIJENE ODABRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2023.

euro

   Mjerna jedinica  Prosječne cijene, euro
ukupno iz otkupa iz prodaje 
Meka pšenica, ozima – merkantilna (13% vlage, 2% nečistoće) 178,56 175,07 185,37
Kukuruz – merkantilni (14% vlage, 2% nečistoće) 161,47 154,53 182,95
Soja 403,42 390,54 427,94
Lucerna 142,55 121,27 143,49
Crveni luk  kg 0,60 0,58 0,61
Mrkva – konzumna kg 0,69 0,51 0,72
Kupus, sve vrste kg 0,34 0,31 0,38
Jabuke – konzumne kg 0,48 0,45 0,49
Vino (stolno, s oznakom ili bez oznake geografskog podrijetla) l 1,29 1,23 1,29
Maslinovo ulje l 13,26 10,14 14,05
Telad za klanje kg 3,94 4,29 3,43
Junad za klanje kg 2,87 2,84 2,88
Sirovo kravlje mlijeko l 0,51 0,50 0,54
Svinje teže od 50 kg  kg 1,74 1,88 1,73
Tovljeni pilići (brojleri) kg 1,39 1,42 1,38
Jaja – konzumna kom. 0,17 0,26 0,17

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda prate se tromjesečno na obrascima PO-31a/Q i PO-31b/Q.

Izvještajne jedinice za koje se podnose tromjesečni izvještaji o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (PO-31a/Q i PO-31b/Q) jesu pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima) i ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode te su razvrstani u druge djelatnosti prema NKD-u 2007.

Izvještajni obrazac sadržajno je usklađen s Priručnikom za statistiku poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).

Podaci za šumarstvo i ribarstvo preuzimaju se iz administrativnih izvora i objavljuju na godišnjoj razini prema Kalendaru objavljivanja statističkih podataka u baznim Priopćenjima iz područja statistike šumarstva i ribarstva.

Obuhvat

Obuhvat za prodaju i otkup poljoprivrednih proizvoda selektivan je. Uključene su pravne osobe s deset i više zaposlenih te obrtnici s pet i više zaposlenih.

Obrazac PO-31a/Q istražuje prodaju poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje pravnih osoba i njihovih dijelova te obrtnika.

Obrazac PO-31b/Q istražuje otkup poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava radi daljnje prodaje ili prerade.

Svrha istraživanja jest prikupljanje podataka o prosječnim proizvođačkim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Napominjemo da zbog selektivnog obuhvata dobiveni podaci ne čine ukupan otkup i prodaju na teritoriju Republike Hrvatske.

Izvještajni obrazac sadržava količine, vrijednosti i prosječne cijene.

Obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q obuhvaćaju 144 proizvoda iz biljne i stočne proizvodnje.

Definicije

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a subvencije su isključene.

Bilje ponajprije za upotrebu u parfimeriji i farmaciji i za slične svrhe uključuje kamilicu, lavandu i ostalo bilje za upotrebu u parfimeriji i farmaciji.

Uljano sjemenje obuhvaća soju, uljanu repicu i suncokret.

Sadni materijal obuhvaća voćne sadnice, cjepove vinove loze i sadnice bobičastog voća.

Podaci za vino i maslinovo ulje odnose se samo na proizvode dobivene od grožđa i maslina iz vlastite proizvodnje.

Cijena soje uključuje i soju namijenjenu za sjemensku proizvodnju.

Podaci za konje, magarce, mule i mazge odnose se na konje za klanje.

Podaci za ostale uzgojene životinje, žive, odnose se na kuniće.

Izraz proizvod od uzgojenih životinja označuj prirodni med.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

 

Kratice

EU Europska unija
kg kilogram
kom. komad
l litra
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti