Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. lipnja 2023.
POLJ-2023-3-6

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2022.

 

Ukupna količina kravljeg mlijeka prikupljenoga u 2022. u odnosu na 2021. smanjena je za 5,4%. Količina ovčjeg mlijeka smanjena je za 19,0% i kozjega za 8,4%.

Izraženo u količini, to znači da je u 2022. prikupljeno manje kravljeg mlijeka, za 23 140 t, ovčjega, za 525 t, te kozjega, za 326 t.

Količina neobranog mlijeka koju su mljekare uvezle u 2022. u odnosu na 2021. povećana je za oko 29 900 t, odnosno za 20,5%, dok je količina uvezenog vrhnja povećana za oko 2 800 t (57,8%).

U usporedbi s prethodnom godinom, proizvodnja mlijeka za piće povećana je za oko 13 000 t (4,9%), vrhnja za 362 t (1,1%) i fermentiranih proizvoda za 152 t (0,2%), dok je količina napitaka s mliječnom bazom smanjena za 2 500 t (11,1%).

Proizvodnja maslaca povećana je za 108 t (2,7%) u odnosu na 2021., dok je ukupna proizvodnja kravljeg sira u 2022. povećana za 883 t (2,7%). Proizvodnja ovčjeg sira smanjena je za 9,8%, a kozjega za 4,2%.

Kod ostalih sireva smanjena je proizvodnja mekanog sira, za 64,1% (960 t), srednje mekanog sira, za 1,8% (3 t), i tvrdog sira, za 17,5% (177 t). Povećana je proizvodnja svježeg sira, za 0,4%, srednje tvrdog sira, za 0,3%, i ekstra tvrdog sira, za 441,7%.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan sadržaj mliječne masti u prikupljenome kravljem mlijeku smanjen je za 5,5%, u ovčjemu za 19,5%, a u kozjemu za 8,7%.

Što se tiče pojedinačnih mliječnih proizvoda, ukupna količina mliječne masti u mlijeku za piće veća je za 4,9%, u fermentiranim proizvodima za 123,0%, u maslacu za 2,7% te u siru od čistoga kravljeg mlijeka za 0,6%. Sadržaj mliječne masti manji je u vrhnju za 0,7% te u napicima s mliječnom bazom za 9,4%.

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka smanjen je u mlijeku za piće, za 12,3%, te u vrhnju, za 5,2%, a u kravljem siru povećan je za 6,4%.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2022.1)

  Količina, t Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 428 665 405 525 94,6
Prikupljeno ovčje mlijeko 2 756 2 231 81,0
Prikupljeno kozje mlijeko 3 882 3 556 91,6
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 145 868 175 777 120,5
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 4 892 7 719 157,8
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno) 264 776 277 769 104,9
Neobrano i sirovo mlijeko 137 135 144 465 105,3
Djelomično obrano mlijeko 125 123 130 208 104,1
Obrano mlijeko 2 518 3 096 123,0
Mlaćenica z z z
Vrhnje 32 096 32 458 101,1
S < 29% m. m. 21 027 21 601 102,7
S > 29% m. m. 11 069 10 857 98,1
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 89 917 90 069 100,2
S dodacima 17 856 19 040 106,6
Bez dodataka 72 061 71 029 98,6
Napici s mliječnom bazom 22 512 20 012 88,9
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 4 064 4 172 102,7
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 32 356 33 239 102,7
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti) 245 221 90,2
Sir od kozjeg mlijeka (čisti) 142 136 95,8
Ostali sirevi (miješani) 10 14 140,0
Mekani sir (> 68% vlage) 1 498 538 35,9
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage) 169 166 98,2
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage) 12 901 12 942 100,3
Tvrdi sir (47% – 55% vlage) 1 010 833 82,5
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage) 427 2 313 541,7
Svježi sir  16 748 16 818 100,4
Prerađeni sir 2 865 2 782 97,1
Sirutka – ukupno 37 358 34 832 93,2
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2022.

  Sadržaj mliječne masti, t Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 17 338 16 390 94,5
Prikupljeno ovčje mlijeko 190 153 80,5
Prikupljeno kozje mlijeko 127 116 91,3
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 5 930 7 122 120,1
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 1 921 3 033 157,9
Proizvodi      
Mlijeko za piće (konzumno) 6 996* 7 341 104,9
Mlaćenica z z z
Vrhnje 5 662 5 623 99,3
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 1 283 2 861 223,0
Napici s mliječnom bazom 523 474 90,6
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Koncentrirano mlijeko - - -
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 3 332* 3 421 102,7
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 5 187* 5 219 100,6
Sirutka – ukupno 121 105 86,8
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

 

3. SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2022.

 Proizvodi Sadržaj proteina, t Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Mlijeko za piće (konzumno) 8 596 7 536 87,7
Neobrano mlijeko 4 490 3 918 87,3
Djelomično obrano mlijeko 4 025 3 535 87,8
Obrano mlijeko 81 83 102,5
Mlaćenica z z z
Vrhnje 984 933 94,8
Proizvodi u prahu z z z
Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka 5 343 5 687 106,4
Prerađeni sir 360 342 95,0
Sirutka  212 190 89,6

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

U Republici Hrvatskoj djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40 °C.

Neobrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Djelomično obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, podvrgnuto jednome toplinskom tretmanu.

Obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Pasterizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (barem72 °C tijekom 15 sekundi).

Sterilizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (120 °C tijekom 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – mlijeko tretirano visokom temperaturom (135 °C u trajanju od najmanje 1 sekunde).

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode s dodacima i bez njih.

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranoga, djelomično obranoga i obranog mlijeka.

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene  uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, s dodacima ili bez njih.

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu ili bloku u tekućem ekvivalentu. Ona je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Kratice

°C Celzijev stupanj
m. m. mliječna mast
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Znakovi

-              nema pojave
˂ manje od
˃ veće od
veće ili jednako
* ispravljeni podatak

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti