Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. studenog 2023.
GRAD-2023-1-1/9

ISSN 1334-0557

INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U RUJNU 2023. – privremeni podaci

 

Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. veći je za 5,3%. 

Prema sezonski i kalendarski prilagođenim indeksima, u rujnu 2023. u odnosu na kolovoz 2023. obujam građevinskih radova veći je za 0,9%.

G-1. INDEKSI OBUJMA GRAĐEVINSKIH RADOVA, SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI, OD RUJNA 2018. DO RUJNA 2023.

I. SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

1. OBUJAM GRAĐEVINSKIH RADOVA ‒ MJESEČNE I TROMJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

%

   VI. 2023.
V. 2023.
VII. 2023.
VI. 2023.
VIII. 2023.
VII. 2023.
IX. 2023.
VIII. 2023.
X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
Ukupno 0,4 0,9 0,1 0,9 2,3 -0,3 0,7 2,1
Na zgradama -0,2 1,9 -0,1 1,7 2,4 0,4 1,5 3,3
Na ostalim građevinama 1,2 -0,9 0,6 -0,3 2,7 -1,1 -1,4 0,0

 

2. OBUJAM GRAĐEVINSKIH RADOVA − GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

%

   VI. 2023.
VI. 2022.
VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Ukupno 3,8 5,1 4,1 5,3 6,1 3,6 2,9 4,9
Na zgradama 6,3 8,3 7,1 8,4 9,0 7,3 6,1 8,0
Na ostalim građevinama -0,2 0,1 -0,3 0,0 1,8 -2,2 -2,2 0,0

II. IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI

1. OBUJAM GRAĐEVINSKIH RADOVA – MJESEČNI I TROMJESEČNI IZVORNI INDEKSI

   VI. 2023.
VI. 2022.
VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
Ø 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Ukupno 103,8 105,1 107,6 101,9 107,4 106,7 104,0 104,7 101,8 104,7 98,7 103,7
Na zgradama 106,3 108,3 110,5 105,1 109,1 110,7 106,9 108,4 105,1 107,8 98,6 107,1
Na ostalim građevinama 99,8 100,1 103,1 96,8 104,6 100,4 99,8 98,8 96,8 99,9 98,8 98,4

III. VREMENSKE SERIJE INDEKSA OBUJMA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. MJESEČNI INDEKSI OBUJMA GRAĐEVINSKIH RADOVA

                                                                                                                     Ø 2015. = 100

   Ukupno Na zgradama Na ostalim građevinama
izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi
2021.1) IX. 142,8 140,1 137,0 136,3 163,0 160,2 158,5 157,9 121,1 118,8 114,2 113,3
  X. 136,7 141,9 136,9 136,7 155,4 161,1 158,4 158,4 116,6 121,1 113,5 113,7
  XI. 133,8 133,8 136,7 137,3 155,7 155,7 159,6 159,1 110,4 110,4 110,6 114,2
  XII. 131,0 121,6 136,7 138,0 150,2 139,9 158,9 160,0 110,3 102,3 113,6 114,9
2022.1) I. 128,4 131,5 138,9 138,8 153,5 156,9 161,0 161,1 101,6 104,1 116,4 115,7
  II. 139,1 140,0 140,1 139,7 165,0 166,0 162,9 162,4 111,3 112,2 116,7 116,2
  III. 159,4 154,0 140,5 140,5 187,4 181,3 163,0 163,8 129,3 124,9 117,0 116,1
  IV. 144,2 147,2 141,9 141,0 169,9 173,3 166,6 165,1 116,6 119,1 115,9 115,6
  V. 148,9 146,2 141,1 141,3 174,9 171,9 165,5 166,4 121,0 118,8 114,6 114,5
  VI. 143,6 143,5 141,5 141,4 170,3 170,2 167,9 167,5 115,0 115,0 113,2 113,4
  VII. 139,8 145,1 141,0 141,6 164,9 170,9 168,0 168,5 112,9 117,3 111,1 112,5
  VIII. 130,8 129,6 142,2 142,0 153,8 152,4 169,4 169,4 106,2 105,2 112,7 112,2
  IX. 148,3 145,6 142,3 142,6 176,4 173,2 170,8 170,4 118,3 116,1 111,8 112,3
  X. 142,5 147,9 142,9 143,3 167,9 174,0 171,1 171,3 115,4 119,8 112,5 112,9
  XI. 141,6 141,6 144,6 144,0 167,5 167,5 171,9 172,2 113,9 113,9 114,4 113,4
  XII. 133,4 132,2 147,9 144,4 157,7 156,3 177,5 172,9 107,4 106,4 117,8 113,8
2023. I. 137,7 136,4 144,3 144,6 170,0 168,4 173,1 173,4 103,1 102,1 113,7 113,8
  II. 144,7 145,7 145,2 144,7 177,6 178,7 175,0 174,0 109,5 110,4 114,2 113,5
  III. 164,4 158,8 144,8 144,9 200,7 194,2 174,6 174,8 125,4 121,1 113,2 113,0
  IV. 141,1 148,8 144,0 145,3 171,0 180,0 173,5 175,9 109,0 115,0 111,8 112,6
  V. 154,5 151,7 146,3 145,9 189,1 185,8 178,8 177,3 117,5 115,3 111,5 112,2
  VI. 149,1 149,0 146,9 146,8 181,1 181,0 178,5 178,9 114,8 114,7 112,8 112,0
  VII. 146,9 152,5 148,3 147,8 178,5 185,0 181,8 180,8 113,1 117,4 111,8 112,0
  VIII. 140,7 134,9 148,4 148,8 169,9 163,2 181,7 182,6 109,4 104,9 112,4 112,2
  IX. 151,1 153,2 149,8 149,7 185,3 187,8 184,8 184,4 114,5 116,1 112,1 112,5

1)  Konačni podaci

2. TROMJESEČNI INDEKSI OBUJMA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Ø 2015. = 100

   Ukupno Na zgradama Na ostalim građevinama
izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi izvorni indeksi kalendarski prilagođeni indeksi sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi trend-indeksi
2021.1) X. – XII. 133,8 132,4 136,8 137,3 153,8 152,2 159,0 159,2 112,5 111,3 112,6 114,3
2022.1) I. – III. 142,3 141,8 139,8 139,7 168,6 168,1 162,3 162,4 114,1 113,7 116,7 116,0
  IV. – VI. 145,5 145,6 141,5 141,3 171,7 171,8 166,7 166,3 117,5 117,6 114,6 114,5
  VII. – IX. 139,6 140,1 141,8 142,1 165,0 165,5 169,4 169,4 112,5 112,8 111,9 112,4
  X. – XII. 139,2 140,6 145,1 143,9 164,4 165,9 173,5 172,1 112,2 113,3 114,9 113,4
2023. I. – III. 148,9 147,0 144,7 144,7 182,8 180,4 174,2 174,1 112,7 111,2 113,7 113,5
  IV. – VI. 148,2 149,8 145,7 146,0 180,4 182,3 176,9 177,4 113,7 115,0 112,1 112,3
  VII. – IX. 146,2 146,9 148,8 148,8 177,9 178,7 182,7 182,6 112,3 112,8 112,1 112,2

1)  Konačni podaci

IV. STRUKTURA ODRAĐENIH SATI NA GRADILIŠTIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

%

   IX. 2023. I. – IX. 2023.
ukupno novogradnja ostali radovi1) ukupno novogradnja ostali radovi1)
Ukupno 100,0 60,5 39,5 100,0 61,1 38,9
Na zgradama 53,8 38,0 15,8 53,4 38,5 14,9
Na ostalim građevinama 46,2 22,5 23,7 46,6 22,6 24,0

1) Rekonstrukcije (poboljšanja postojećih građevina), popravci i održavanje

G-2. STRUKTURA ODRAĐENIH SATI NA GRADILIŠTIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U RUJNU 2023.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Vremenske serije indeksa obujma građevinskih radova (Ø 2015. = 100) dostupne su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

Državni zavod za statistiku mjesečno dostavlja indekse obujma građevinskih radova u Eurostat. Podaci su usporedivi s pokazateljima država članica EU-a i dostupni su na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Statističkome poslovnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske. Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina.

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbi (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnom statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika te na Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1197 оd 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

Metoda izračunavanja indeksa

Indeksi obujma građevinskih radova temelje se na odrađenim satima radnika na gradilištima prilagođenih s faktorom produktivnosti. On se procjenjuje na godišnjoj bazi iz deflacionirane vrijednosti radova i odrađenih sati rada, posebno za zgrade, a posebno za ostale građevine. Fluktuacija individualnih vrijednosti faktora produktivnosti ublažena je upotrebom eksponencijalnog izglađivanja vremenske serije. Nakon što se izračunaju indeksi za zgrade i za ostale građevine, u drugom se koraku s pomoću Laspeyresove formule indeks za ukupno građevinarstvo dobiva na indirektan način agregiranjem tih dvaju podindeksa. Ponderi se određuju prema udjelu dodane vrijednosti iz područja F Građevinarstvo prema troškovima proizvodnih čimbenika iz strukturnih poslovnih statistika u baznoj godini.

Kako se faktor produktivnosti procjenjuje na godišnjoj bazi prema podacima iz prethodne godine, podaci za cijelu izvještajnu godinu objavljivat će se kao privremeni rezultati. Nakon izračuna stvarne produktivnosti za izvještajnu godinu objavit će se konačni podaci.

Prezentacija indeksa

Prikazivanje i tumačenje indeksa obujma građevinskih radova usklađeno je sa zahtjevima Eurostata za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kretanje obujma građevinskih radova prikazuje se i tumači stopama promjena izračunanih na temelju sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Sezonski prilagođeni indeksi primjenjuju se za mjesečnu usporedbu kretanja obujma građevinskih radova, a kalendarski prilagođeni indeksi za godišnju usporedbu.

Metoda sezonskoga i kalendarskog prilagođavanja

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na mjesečnoj seriji indeksa (Ø 2015. = 100), koja počinje indeksom za siječanj 2000. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice. Izračunane serije indeksa obujma građevinskih radova usporedive su s onima koje objavljuje Eurostat.

Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

Napomena o primijenjenoj terminologiji

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment iz engleskoga, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

Pod pojmom "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva se kalendarska prilagodba, ali zbog specifičnih Eurostatovih terminoloških zahtjeva u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Pojam "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa obujma građevinskih radova ili iz njih izračunanih stopa rasta.

U skladu s tim u mjesečnoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablica 1.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena obujma građevinskih radova izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

Kalendarski prilagođeni indeksi

Pojam "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenu obliku indeksa obujma građevinskih radova ili iz njih izračunanih stopa rasta.

U godišnjoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablica 2.) prikazane su i tumače se godišnje stope promjena obujma građevinskih radova izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

Izvorni indeksi

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju i u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije, ali se posebno ne komentiraju (II. dio Priopćenja, tablica 1.).

 

Kratice

Eurostat    Statistički ured Europske unije
EU    Europska unija  
NN    Narodne novine  

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Mirjana Mikulić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti