Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 30. listopada 2023.
IND-2023-3-1/9

ISSN 1334-0557

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA, ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI U RUJNU 2023.

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u rujnu 2023. u usporedbi s kolovozom 2023. porasla je za 4,3%.

U rujnu 2023. u usporedbi s rujnom 2022. kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj porasla je za 1,6%.

G-1. INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE REPUBLIKE HRVATSKE, RUJAN 2018. – RUJAN 2023.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima GIG-a 2009.

Mjesečna usporedba1)

U rujnu 2023. u odnosu na kolovoz 2023. proizvodnja Kapitalnih proizvoda porasla je za 12,7%, Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 8,0%, Energije za 1,5% i Intermedijarnih proizvoda za 0,9%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju pala je za 18,7%.

Godišnja usporedba2)

U rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. proizvodnja Kapitalnih proizvoda porasla je za 6,9%, Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,8% i Energije za 1,4%, a proizvodnja Trajnih proizvoda za široku potrošnju pala je za 23,2% i Intermedijarnih proizvoda za 1,8%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba1)

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u rujnu 2023. u usporedbi s kolovozom 2023. porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 7,6% i u Prerađivačkoj industriji za 5,1%, dok je u Rudarstvu i vađenju pala za 13,9%.

Godišnja usporedba2)

U rujnu 2023. u usporedbi s rujnom 2022. kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,8% i u Prerađivačkoj industriji za 2,1%, dok je u Rudarstvu i vađenju pala za 19,7%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju rujna 2023. u usporedbi sa zalihama na kraju kolovoza 2023. veće su za 0,9%, a u usporedbi sa zalihama na kraju rujna 2022. veće su za 6,8%.

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u rujnu 2023. u usporedbi s kolovozom 2023. manji je za 0,3%, a u usporedbi s rujnom 2022. za 2,1%.

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do rujna 2023. u usporedbi s istim razdobljem 2022. veća je za 0,3%.

1) Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

I. SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

1. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U RUJNU 2023.

%

    IV. 2023.
III. 2023.
V. 2023.
IV. 2023.
VI. 2023.
V. 2023.
VII. 2023.
VI. 2023.
VIII. 2023.
VII. 2023.
IX. 2023.
VIII. 2023.
Ukupno industrija -3,0 4,0 1,8 -3,0 -2,2 4,3
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi -1,9 4,3 0,2 0,1 -1,8 0,9
AE Energija 2,2 2,1 -0,2 -1,9 0,5 1,5
BB Kapitalni proizvodi -3,7 3,4 9,8 -6,3 -11,2 12,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju -3,1 -3,0 3,2 4,6 -4,1 -18,7
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju -3,2 2,8 0,2 -6,0 0,9 8,0
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje -1,1 -0,5 0,8 0,1 -2,1 -13,9
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 0,1 -1,0 -0,3 2,2 -3,1 -22,0
08 Ostalo rudarstvo i vađenje -1,7 -1,6 5,2 -4,8 -3,6 3,9
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu -2,5 4,3 -2,3 0,9 -0,4 2,0
C Prerađivačka industrija -4,3 5,7 2,7 -3,2 -3,1 5,1
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 0,1 1,5 0,5 -3,9 2,4 2,7
11 Proizvodnja pića 7,7 -1,1 -3,7 0,1 -2,7 12,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda -2,7 6,5 -4,6 3,0 9,8 0,8
13 Proizvodnja tekstila -15,6 -9,9 4,5 -2,4 9,5 -15,4
14 Proizvodnja odjeće 4,4 -7,5 5,7 -3,8 -1,6 7,7
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda -0,7 -16,0 7,1 -1,5 -13,4 26,3
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala -2,7 -1,6 -4,1 -4,8 -2,0 6,4
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2,0 6,8 0,4 3,4 -5,3 10,0
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa -10,7 0,3 7,9 -9,2 -0,3 -1,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda -92,4 1) 20,9 0,0 8,2 -7,6
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4,6 -2,2 19,0 -7,5 1,8 9,6
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka -9,3 12,3 2,8 -16,4 2,1 17,9
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike -0,8 3,4 2,0 -1,3 -2,5 -3,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1,6 12,2 -11,8 -1,9 -0,6 2,1
24 Proizvodnja metala -3,7 8,7 -1,0 2,7 -10,8 17,5
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme -3,2 -4,3 34,9 -18,3 -5,7 6,1
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2,6 -6,4 0,2 0,9 -2,7 -4,6
27 Proizvodnja električne opreme -17,7 24,1 1,0 1,0 -8,6 -2,5
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. -5,1 -3,6 -12,7 9,2 -3,0 5,3
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica -1,6 37,8 -22,2 13,3 -20,6 43,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 51,2 -8,9 5,8 16,4 -21,8 9,6
31 Proizvodnja namještaja -2,5 -3,2 1,6 -1,7 -4,0 -5,6
32 Ostala prerađivačka industrija -16,4 1,1 5,3 -16,1 -8,4 19,7
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme -9,2 3,9 -0,6 2,9 1,4 0,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5,6 -4,1 -2,5 -1,4 -0,5 7,6
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5,6 -4,1 -2,5 -1,4 -0,5 7,6

1) Stopa promjene veća je od 999.

2. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U RUJNU 2023.

%

    IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Ukupno industrija -3,4 1,2 2,2 -0,6 -2,4 1,6 -0,7
Prema GIG-u 2009.               
AI Intermedijarni proizvodi -8,3 -2,1 -2,8 0,6 -1,8 -1,8 -4,5
AE Energija -1,8 5,9 -1,6 -6,0 -3,0 1,4 -1,7
BB Kapitalni proizvodi 1,2 4,9 16,4 8,6 -6,9 6,9 7,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju -15,8 -13,0 -6,8 -5,2 -11,3 -23,2 -10,7
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 1,4 2,9 4,2 -3,7 -3,6 4,8 0,8
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.               
B Rudarstvo i vađenje -4,3 -4,6 -2,6 -1,5 -6,0 -19,7 -5,5
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina -3,2 -3,7 -5,6 -1,9 -6,7 -27,2 -6,3
08 Ostalo rudarstvo i vađenje -5,2 -6,2 5,6 -1,4 -8,4 -0,2 -4,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 3,5 7,2 2,9 7,7 1,2 5,9 4,9
C Prerađivačka industrija -5,1 0,8 3,2 1,1 -2,4 2,1 -0,7
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda -5,0 -4,1 -2,3 -7,7 -4,6 0,5 -4,3
11 Proizvodnja pića 19,6 10,1 -1,8 0,7 -4,5 12,4 4,5
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda -7,1 -1,5 -8,6 -6,2 12,6 23,3 -5,6
13 Proizvodnja tekstila -25,5 -32,7 -33,7 -28,5 -31,0 -28,4 -27,4
14 Proizvodnja odjeće -0,6 -14,4 -3,3 -8,1 -12,5 -7,1 -6,7
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 9,8 -12,5 -6,0 -7,3 -19,6 -1,4 -0,5
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala -15,9 -15,2 -19,7 -23,1 -15,5 -16,1 -16,3
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira -17,9 -8,5 -9,4 -3,7 -9,5 1,9 -10,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa -14,2 -10,9 -1,9 -11,8 -7,4 -5,6 -9,3
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda -96,1 -19,6 -10,2 -7,2 -1,6 1,0 -15,8
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda -4,4 1,2 -1,4 18,4 12,4 6,9 -8,2
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 22,8 37,0 45,6 4,0 10,5 24,1 23,4
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike -8,6 -1,7 4,9 4,8 1,0 -2,2 -2,0
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda -5,4 5,6 -7,6 -7,2 -8,6 -3,9 -6,1
24 Proizvodnja metala -10,7 -1,2 -2,0 8,2 5,1 20,9 -1,4
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme -2,8 -7,5 26,8 3,6 -4,2 2,5 2,6
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda -2,6 -12,7 -11,8 -10,9 -7,5 -11,0 -13,1
27 Proizvodnja električne opreme 2,0 24,3 25,4 33,6 29,5 6,5 18,7
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10,5 18,4 -2,1 -1,9 3,5 4,4 6,7
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica -26,6 51,0 1,9 36,3 -35,0 30,6 10,4
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 30,2 -3,8 -6,4 84,4 30,7 47,9 26,9
31 Proizvodnja namještaja -20,0 -18,6 -15,9 -15,9 -15,2 -22,1 -17,4
32 Ostala prerađivačka industrija -14,4 -4,7 -0,1 -20,8 -43,5 -10,7 -8,7
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme -2,0 -1,2 0,2 -0,3 0,5 0,1 3,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9,2 9,1 -2,8 -8,9 -5,2 5,8 0,8
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9,2 9,1 -2,8 -8,9 -5,2 5,8 0,8

G-2. INDEKSI OBUJMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE, RUJAN 2018. – RUJAN 2023.

II. IZVORNI INDEKSI

1. INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2023.

   Struktura IX. 2023.
Ø 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Ukupno industrija 100,00 103,4 100,2 99,3
Prema GIG-u 2009.         
AI Intermedijarni proizvodi 32,57 103,2 97,2 95,6
AE Energija 18,80 95,8 101,5 98,3
BB Kapitalni proizvodi 14,13 108,6 104,4 107,3
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 2,49 80,6 75,1 88,8
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 32,01 107,7 103,4 100,8
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.         
B Rudarstvo i vađenje 4,60 81,6 79,9 94,5
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 3,29 71,7 72,9 93,7
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1,18 106,9 98,3 96,0
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 0,13 103,7 103,7 104,6
C Prerađivačka industrija 81,46 106,2 100,8 99,3
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 16,77 104,2 98,7 95,5
11 Proizvodnja pića 4,77 100,9 111,5 104,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 0,39 88,6 120,8 95,6
13 Proizvodnja tekstila 0,94 73,2 70,4 72,2
14 Proizvodnja odjeće 1,58 91,7 89,0 93,3
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1,49 105,4 96,1 99,5
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4,77 85,9 81,6 83,7
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2,29 95,0 100,1 89,6
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2,08 88,8 94,1 90,8
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1,57 158,2 101,0 84,2
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2,11 125,9 104,0 90,7
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5,12 137,7 120,6 123,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5,44 103,2 96,9 97,7
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 5,51 98,6 94,7 94,2
24 Proizvodnja metala 1,61 103,2 120,4 98,3
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8,21 103,6 100,8 102,9
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1,03 86,8 85,4 86,0
27 Proizvodnja električne opreme 4,13 130,8 106,4 119,1
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 3,31 109,8 104,5 106,7
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 0,81 133,5 130,6 110,4
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1,62 120,1 141,5 130,6
31 Proizvodnja namještaja 2,01 80,0 76,7 82,2
32 Ostala prerađivačka industrija 0,86 102,5 89,3 91,3
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 3,04 105,2 98,0 103,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13,94 94,5 105,8 100,8
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13,94 94,5 105,8 100,8

2. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2023.

    Struktura IX. 2023.
Ø 2022.
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
Ukupno industrija 100,00 102,0 100,9 106,8
Prema GIG-u 2009.         
AI Intermedijarni proizvodi 38,71 110,4 100,7 112,3
AE Energija 7,11 84,5 72,8 76,8
BB Kapitalni proizvodi 4,08 137,9 112,3 131,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 2,20 102,6 100,1 117,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 47,90 94,7 105,2 104,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.         
B Rudarstvo i vađenje 4,78 90,8 97,0 90,3
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 2,23 81,0 94,3 78,4
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 2,55 99,4 99,0 101,1
C Prerađivačka industrija 95,22 102,5 101,1 107,7
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 18,10 94,2 101,6 102,8
11 Proizvodnja pića 10,64 72,0 92,0 90,5
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1,50 37,3 67,3 101,3
13 Proizvodnja tekstila 1,63 103,2 102,6 102,3
14 Proizvodnja odjeće 2,79 88,6 94,3 89,9
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1,41 100,0 99,6 114,0
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 7,18 100,3 98,4 92,6
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1,41 123,5 140,5 119,3
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4,88 86,1 66,3 76,2
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5,31 130,3 112,4 128,8
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 11,44 115,1 122,9 118,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1,95 112,0 100,1 114,0
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 12,31 119,0 100,1 120,3
24 Proizvodnja metala 3,45 89,9 93,8 102,8
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2,49 126,8 108,7 125,6
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 0,72 86,0 94,3 79,9
27 Proizvodnja električne opreme 3,27 96,1 83,2 118,6
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1,81 159,2 114,3 153,8
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 0,02 99,1 60,4 152,2
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 0,05 125,5 127,0 133,9
31 Proizvodnja namještaja 1,58 73,9 100,5 74,9
32 Ostala prerađivačka industrija 1,28 154,1 144,8 125,9

G-3. STOPE PROMJENA ZALIHA GOTOVIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA IZRAČUNANE NA BAZI INDEKSA IX. 2023./VIII. 2023. I IX. 2023./IX. 2022.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi    
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju    
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju    

 

3. ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM RUJNA 2023.

   Struktura IX. 2023.
Ø 2022.
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Proizvodnost rada
Ukupno industrija 100,00 97,9 99,7 97,9 99,0 100,3
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 34,70 97,4 99,5 97,2 99,6 96,0
AE Energija 7,04 97,4 99,8 97,4 98,0 100,3
BB Kapitalni proizvodi 18,31 99,9 100,5 100,3 99,9 107,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 4,47 90,3 101,6 90,9 93,2 95,3
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 35,48 98,3 99,5 98,2 98,7 102,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje 1,99 97,5 99,4 97,4 97,8 96,6
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 0,55 92,2 99,3 90,1 91,9 102,0
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1,02 97,1 98,8 97,8 98,2 97,8
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 0,42 105,4 100,8 106,7 104,3 100,3
C Prerađivačka industrija 91,89 97,9 99,8 97,9 99,0 100,3
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 16,20 100,5 100,2 99,6 99,6 95,9
11 Proizvodnja pića 2,55 101,1 94,8 100,7 101,3 103,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 0,54 83,3 100,7 95,9 97,6 98,0
13 Proizvodnja tekstila 1,61 90,0 99,9 93,7 89,5 80,7
14 Proizvodnja odjeće 5,37 92,7 99,8 93,2 95,3 97,9
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 4,23 92,7 98,0 92,9 95,7 104,0
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 7,04 95,5 98,8 94,7 98,3 85,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2,57 97,2 100,0 96,3 96,1 93,2
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2,34 100,1 99,8 99,6 102,0 89,0
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 0,37 97,0 101,0 99,8 94,7 88,9
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2,83 99,7 99,7 97,5 98,4 92,2
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2,72 108,4 100,5 107,9 107,0 115,1
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4,07 95,4 98,6 95,7 97,0 100,7
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 4,51 96,0 99,6 95,3 96,5 97,6
24 Proizvodnja metala 2,32 95,5 100,4 95,6 98,1 100,2
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9,47 99,7 100,1 100,7 100,2 102,7
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1,26 90,6 105,2 92,9 96,5 89,1
27 Proizvodnja električne opreme 5,10 103,2 100,0 102,5 110,1 108,2
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 4,63 99,1 100,2 98,2 100,3 106,4
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1,08 112,2 99,8 111,4 117,5 94,0
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2,55 90,6 101,7 96,1 85,4 152,9
31 Proizvodnja namještaja 3,97 90,5 101,7 91,6 93,9 87,5
32 Ostala prerađivačka industrija 1,02 101,4 101,5 99,9 101,2 90,2
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 3,54 100,4 98,6 99,2 100,5 103,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6,12 97,9 99,8 97,9 98,8 102,0
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6,12 97,9 99,8 97,9 98,8 102,0

G-4. STOPE PROMJENA PROIZVODNOSTI RADA I ZAPOSLENIH OSOBA KRAJEM RUJNA 2023.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju    
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju    

 

III. DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

1. UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

Ø 2015.=100

   Izvorni indeksi Kalendarski prilagođeni indeksi 
ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju
2021.                        
IX. 112,2 130,8 100,2 99,0 106,6 109,5 110,7 129,0 100,2 97,0 106,8 107,7
X. 115,2 124,9 123,7 99,9 112,6 111,1 117,5 127,0 123,7 101,8 113,5 114,1
XI. 114,4 126,1 112,7 106,7 107,7 109,7 114,4 126,2 112,7 107,3 105,7 109,4
XII. 112,7 110,1 121,6 108,1 99,8 115,0 107,6 103,6 121,6 102,7 93,2 108,7
2022.                        
I. 100,5 110,0 123,3 88,0 90,0 88,8 102,8 111,7 123,3 91,0 92,5 92,0
II. 108,2 122,8 108,1 99,1 102,5 101,0 109,3 124,6 108,1 100,1 103,4 101,6
III. 122,6 141,5 115,4 116,1 109,6 115,0 119,8 139,0 115,4 113,3 107,6 111,5
IV. 111,1 126,5 103,7 109,1 109,3 102,9 111,6 126,8 103,7 109,8 108,7 103,6
V. 114,9 131,1 98,9 109,8 103,5 113,3 113,5 130,0 98,9 108,3 100,7 111,2
VI. 114,3 125,1 105,2 106,7 100,5 115,2 114,3 125,3 105,2 106,0 100,6 115,3
VII. 115,8 122,4 119,8 100,6 102,8 119,1 118,1 124,5 119,8 102,5 103,6 122,1
VIII. 97,6 96,3 117,8 85,6 76,7 98,3 96,9 96,2 117,8 85,1 78,1 97,0
IX. 114,7 128,5 104,1 110,4 107,8 112,3 113,2 126,7 104,1 108,2 104,4 110,7
X. 114,9 126,5 110,3 114,7 107,8 108,9 117,7 128,9 110,3 117,6 112,2 112,1
XI. 112,1 119,4 107,2 111,8 101,4 110,7 111,9 119,2 107,2 111,8 104,9 110,4
XII. 107,6 101,9 109,3 121,4 92,7 106,8 105,2 99,6 109,3 118,8 89,3 103,6
2023.                        
I. 100,2 102,4 113,3 102,6 84,5 92,4 100,0 102,5 113,3 102,8 85,9 91,5
II. 106,4 112,5 109,3 114,9 95,4 97,8 107,4 114,5 109,3 115,9 96,3 98,4
III. 121,7 132,3 114,4 122,9 103,9 119,2 118,8 128,6 114,4 120,0 101,0 116,0
IV. 104,6 112,3 101,8 108,3 87,5 100,6 107,8 116,3 101,8 111,2 91,6 105,0
V. 116,5 129,5 104,7 115,0 87,5 116,5 114,8 127,3 104,7 113,6 87,6 114,4
VI. 116,9 122,5 103,5 123,5 96,3 120,0 116,8 121,8 103,5 123,4 93,7 120,2
VII. 114,5 122,8 112,6 108,4 93,8 114,4 117,3 125,2 112,6 111,3 98,2 117,5
VIII. 96,6 97,2 114,2 82,4 71,3 96,2 94,6 94,4 114,2 79,2 69,3 93,5
IX. 115,0 124,9 105,6 115,2 80,9 116,0 115,0 124,5 105,6 115,7 80,1 116,0

2. INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. – SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI TE TREND

Ø 2015.=100

   Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi Trend 
ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju
2021.                        
IX. 108,7 122,2 107,6 95,3 100,4 105,5 109,3 121,4 107,8 95,5 100,3 106,9
X. 110,3 118,9 118,4 95,1 102,7 108,3 110,1 122,0 108,7 96,6 101,0 107,2
XI. 111,0 124,3 109,2 101,8 100,0 106,8 111,0 122,8 109,5 98,0 101,6 107,5
XII. 111,3 121,7 110,8 97,2 101,8 111,5 111,7 123,6 110,1 99,5 102,1 107,8
2022.                        
I. 113,0 125,2 111,6 102,9 102,7 107,4 112,2 124,5 110,6 101,2 102,3 108,0
II. 112,5 125,6 110,6 98,8 103,8 110,1 112,4 125,0 111,0 102,7 102,0 108,1
III. 112,6 126,6 109,4 105,3 99,3 107,9 112,3 124,8 111,6 104,0 101,5 108,2
IV. 111,7 123,5 113,8 106,3 108,0 106,1 112,1 123,8 112,7 104,9 100,9 108,1
V. 111,0 121,3 107,2 105,6 100,4 108,2 111,9 122,4 114,0 105,5 100,2 108,0
VI. 112,3 122,5 115,4 105,2 96,8 106,8 111,7 121,0 114,8 105,9 99,7 107,9
VII. 111,6 117,8 118,8 106,0 100,7 108,5 111,5 119,9 114,7 106,4 99,5 107,7
VIII. 111,0 117,9 115,5 107,2 100,1 108,7 111,1 119,3 113,2 107,1 99,5 107,6
IX. 111,3 119,8 111,6 106,9 98,1 108,6 110,7 118,9 110,5 108,3 99,5 107,5
X. 110,5 120,7 105,7 111,0 101,1 106,6 110,2 118,7 107,7 109,9 99,4 107,6
XI. 109,0 117,3 104,7 106,1 99,0 107,8 109,8 118,1 105,4 111,6 99,0 107,7
XII. 109,1 117,9 100,8 113,4 97,6 106,4 109,7 117,2 104,4 112,8 98,0 107,8
2023.                        
I. 110,0 116,0 103,5 114,4 95,9 107,0 110,0 116,3 105,1 113,4 96,4 108,0
II. 110,4 115,2 111,6 114,7 96,6 106,6 110,4 115,6 106,9 113,5 94,6 108,2
III. 111,3 115,7 108,5 111,8 93,4 111,6 111,0 115,6 109,0 113,3 92,9 108,3
IV. 108,0 113,5 110,9 107,7 90,5 108,0 111,4 116,1 110,9 112,9 91,6 108,5
V. 112,3 118,4 113,3 111,3 87,8 111,0 111,5 116,8 112,0 112,7 90,9 108,5
VI. 114,3 118,6 113,1 122,3 90,6 111,3 111,4 117,4 112,3 112,5 90,8 108,5
VII. 110,9 118,7 111,0 114,5 94,8 104,6 111,1 117,7 112,0 112,3 91,1 108,4
VIII. 108,5 116,5 111,5 101,7 90,9 105,5 110,9 117,6 111,5 112,1 91,6 108,3
IX. 113,2 117,5 113,2 114,6 74,0 113,9 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) Vremenske serije trend-indeksa objavljuju se pri svakoj reviziji sezonski prilagođenih podataka.

3. PODRUČJA I ODJELJCI NKD-a 2007. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

Ø 2015.=100

Razine NKD-a 2007. Izvorni indeksi Kalendarski prilagođeni indeksi 
2023. 2023.
IV. V. VI. VII. VIII. IX. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Područje B 65,4 67,5 66,4 69,1 65,5 55,6 66,0 67,3 66,4 69,5 65,0 55,7
06 55,5 56,0 54,8 58,2 56,3 41,8 55,5 56,0 54,8 58,2 56,3 41,8
08 106,3 115,9 116,3 115,1 101,6 116,3 110,2 113,8 116,1 116,8 98,4 116,8
09 56,9 62,1 60,3 59,2 61,8 59,9 57,9 62,0 59,9 60,5 60,6 60,0
Područje C 102,9 119,3 120,8 116,1 94,2 117,9 106,7 117,7 120,5 119,3 91,8 117,8
10 102,9 114,4 119,3 117,5 115,2 121,0 106,8 113,2 119,5 121,0 113,0 120,9
11 103,7 125,4 138,7 146,2 134,5 106,1 107,0 122,6 139,0 149,2 131,5 106,7
12 85,1 99,7 86,2 88,2 104,6 95,6 90,9 92,8 88,6 92,5 97,3 96,9
13 96,4 96,9 89,8 80,1 46,2 83,2 101,6 96,1 89,1 84,4 44,3 83,1
14 55,3 55,7 52,9 56,0 30,1 50,6 58,4 53,9 53,8 58,2 28,4 51,5
15 99,3 87,4 88,8 91,9 52,5 99,6 102,5 86,8 87,9 92,1 50,8 101,3
16 105,7 115,7 101,6 96,6 63,3 102,6 109,2 114,2 99,7 98,7 62,3 103,4
17 105,7 122,2 121,1 129,7 113,7 118,0 108,5 120,4 120,8 132,8 110,4 118,9
18 93,9 105,2 110,2 91,6 92,5 97,3 96,3 104,1 109,3 93,3 91,5 96,6
19 2,8 94,4 119,2 127,8 135,3 114,4 2,8 94,4 119,2 127,8 135,3 114,4
20 51,7 54,8 71,1 70,6 61,3 85,7 54,3 55,2 71,7 73,9 60,3 86,1
21 129,0 176,7 167,5 131,0 63,2 168,6 145,8 170,9 169,6 139,3 61,0 168,5
22 132,9 148,0 143,3 144,2 107,3 145,2 137,6 146,9 143,4 147,0 106,2 145,0
23 113,8 141,8 120,2 117,9 107,9 118,4 116,7 140,4 120,0 119,5 105,3 118,9
24 101,1 119,6 109,1 111,5 72,5 108,6 106,6 118,2 110,2 114,3 71,9 109,0
25 101,3 102,6 132,1 104,4 82,5 110,2 105,4 100,0 132,5 107,8 79,2 110,0
26 99,8 107,1 104,3 106,9 79,3 103,4 109,3 106,1 102,7 115,6 76,9 101,8
27 132,8 180,3 177,9 178,5 118,2 173,5 139,7 175,2 175,3 184,4 114,6 170,2
28 111,2 114,6 93,3 99,4 70,7 104,9 111,2 114,6 93,3 99,4 70,7 104,9
29 125,0 190,7 161,5 167,6 89,3 177,4 125,0 190,7 161,5 167,6 89,3 177,4
30 80,7 84,9 86,2 97,1 72,4 86,1 89,9 82,1 84,9 96,8 67,8 86,7
31 82,4 81,8 87,2 76,3 57,7 75,1 85,6 81,4 85,6 79,4 56,9 74,6
32 77,7 83,8 86,2 76,3 60,6 104,6 77,7 83,8 86,2 76,3 60,6 104,6
33 139,6 146,0 128,6 133,9 125,8 144,5 142,7 143,9 129,6 137,1 121,2 147,0
Područje D 132,7 118,5 112,3 123,2 125,2 123,4 132,7 118,5 112,3 123,2 125,2 123,4
35 132,7 118,5 112,3 123,2 125,2 123,4 132,7 118,5 112,3 123,2 125,2 123,4

4. PODRUČJA I ODJELJCI NKD-a 2007. – SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI TE TREND

Ø 2015.=100

Razine NKD-a 2007. Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi Trend
2023. 2023.
IV. V. VI. VII. VIII. IX. IV. V. VI. VII. VIII. IX.1)
Područje B 65,6 65,2 65,8 65,9 64,5 55,5 66,2 65,8 65,3 64,9 64,7  
06 56,2 55,7 55,5 56,7 54,9 42,8 56,2 55,9 55,7 55,6 55,5  
08 105,8 104,1 109,5 104,2 100,5 104,4 107,2 106,3 105,1 103,8 102,9  
09 58,7 61,2 59,8 60,3 60,0 61,2 60,2 60,3 60,3 60,4 60,4  
Područje C 105,8 111,8 114,9 111,2 107,8 113,3 110,7 110,9 111,0 110,9 110,7  
10 111,3 113,0 113,5 109,1 111,7 114,7 111,9 111,8 111,9 112,3 112,8  
11 113,5 112,2 108,1 108,2 105,3 118,5 108,5 108,4 108,1 107,5 106,8  
12 98,0 104,4 99,5 102,5 112,6 113,5 101,0 101,6 102,2 102,7 103,0  
13 88,0 79,2 82,8 80,8 88,5 74,9 84,5 83,7 83,3 83,2 83,2  
14 53,1 49,1 51,9 49,9 49,1 52,9 51,2 50,8 50,5 50,2 49,9  
15 99,2 83,3 89,2 87,8 76,1 96,1 96,6 93,6 90,5 87,8 85,8  
16 104,2 102,5 98,4 93,6 91,7 97,6 104,1 101,2 98,1 95,3 93,2  
17 108,3 115,7 116,2 120,2 113,8 125,1 111,0 113,2 115,2 116,5 116,9  
18 98,8 99,0 106,9 97,1 96,8 95,0 100,6 99,9 98,9 98,0 97,3  
19 4,3 60,8 73,6 73,5 79,6 73,5 65,1 67,6 70,7 73,8 76,6  
20 62,6 61,2 72,9 67,4 68,6 75,2 62,0 64,7 66,7 67,5 67,0  
21 140,9 158,3 162,8 136,2 139,0 163,8 145,8 147,0 147,6 147,8 147,5  
22 136,0 140,6 143,4 141,6 138,1 133,5 138,5 139,6 140,3 140,4 140,0  
23 113,8 127,7 112,6 110,5 109,8 112,1 112,7 112,3 111,9 111,3 110,7  
24 99,7 108,4 107,3 110,2 98,3 115,4 105,6 106,5 106,8 106,7 105,9  
25 102,6 98,2 132,5 108,2 102,1 108,3 103,8 103,2 102,9 102,8 102,8  
26 112,9 105,7 105,9 106,8 103,9 99,1 107,7 107,2 106,9 106,5 106,3  
27 133,8 166,1 167,9 169,5 155,0 151,1 162,1 164,7 165,1 164,0 162,1  
28 108,4 104,5 91,2 99,6 96,6 101,7 101,5 101,4 101,1 100,6 99,9  
29 127,0 175,0 136,1 154,1 122,3 175,3 135,3 136,0 137,2 138,7 140,7  
30 88,2 80,4 85,1 99,0 77,5 84,9 69,5 72,7 75,2 76,6 76,6  
31 81,2 78,6 79,9 78,5 75,3 71,1 81,4 79,9 78,6 77,8 77,7  
32 91,1 92,1 97,0 81,4 74,5 89,1 95,8 93,0 90,1 87,2 84,6  
33 133,5 138,8 138,0 142,0 144,0 144,7 140,6 140,3 140,4 141,0 141,9  
Područje D 143,1 137,1 133,7 131,8 131,1 141,1 136,1 136,0 134,9 133,3 131,9  
35 143,1 137,1 133,7 131,8 131,1 141,1 136,1 136,0 134,9 133,3 131,9  

1) Vremenske serije trend-indeksa objavljuju se pri svakoj reviziji sezonski prilagođenih podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Indeksi obujma industrijske proizvodnje prikazani su na međugodišnjoj lančanoj osnovi i na stalnoj baznoj godini 2015. = 100 u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika. Državni zavod za statistiku mjesečno dostavlja indekse industrijske proizvodnje u Eurostat te također objavljuje indeks industrijske proizvodnje za Republiku Hrvatsku na mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators za Glavne europske ekonomske pokazatelje (tzv. GEEP) prikazane na stalnoj baznoj godini 2015. = 100, čime se omogućuje neposredna usporedba kretanja industrijske proizvodnje između država članica. Indeks obujma industrijske proizvodnje Republike Hrvatske potpuno je usklađen s europskim standardima.

Obavještavamo korisnike da se Priopćenje IND-2023-3-1 objavljuje oko 29. u mjesecu u 11 sati za indekse iz prethodnoga izvještajnog mjeseca. Precizni datumi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2023., koji se može naći, osim u tiskanom obliku, i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna i metodološka osnova

Prikazani indeksi izračunani su na temelju podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (obrazac IND-1/KPS/M) u 2023., koje neposredno provodi Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-1/KPS/M navedeni su u Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (obrazac IND-1/KPS/M), a objavljeni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku. Usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno s temeljnom Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća te Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1197.

Pokrivenost i obuhvat

Istraživanjem IND-1/KPS/M obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih osoba (tzv. odrezani uzorak) koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti koje su navedene u područjima NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i to: B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, tj. njihovim odjeljcima 05 – 35 (osim skupine 35.3). U istraživanju IND-1/KPS/M za rujan 2023. obuhvaćena su 1 952 poduzeća (pravne osobe i obrtnici). U rujnu 2023. stopa odgovora bila je 98,9%, a stopa procijenjenih obrazaca 1,1%.

Izvještajno razdoblje i metoda prikupljanja podataka

Izvještajno razdoblje jest mjesec dana i poklapa se s kalendarskim mjesecom. Metoda prikupljanja podataka u 2023. jest mrežna aplikacija (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu IND-1/KPS/M, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Rok za prikupljanje podataka jest od 1. do 15. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

Definicija pokazatelja

Indeks fizičkog obujma industrijske proizvodnje važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati industrijskog sektora. S obzirom na njegovu periodiku i brzinu u kojoj je raspoloživ, on je središnji i ažuran pokazatelj razvoja industrijskog sektora, koji je jedna od najnestabilnijih sastavnica gospodarstva.

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje jesu indeksi gotovih industrijskih proizvoda definirani Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIPUM-om 2023.).

Pod gotovim proizvodom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj izrade, a naveden je pod posebnom šifrom i nazivom u NIPUM-u 2023.

Metoda kalkulacije1)

Indeksi fizičkog obujma industrijske proizvodnje za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se u dva koraka prema Laspeyresovoj formuli. U prvom koraku indeksi se izračunavaju iz podataka o količinama pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2023. i odgovarajućega ponderacijskoga koeficijenta, koji je aproksimacija dodane vrijednosti pojedinačnih proizvoda. U drugom koraku svi indeksi skupina i više razine ponderiraju se udjelom u dodanoj vrijednosti pojedinačnih djelatnosti industrije po razinama NKD-a 2007. Tako je definirana relativna važnost pojedinačnih razina NKD-a 2007. i istodobno su nivelirane različite razine pokrivenosti.

Agregati GIG-a 2009.

Indeksi za agregate GIG-a 2009. izračunavaju se jednako prema pretežnoj uporabi proizvoda unutar iste skupine NKD-a 2007. Za izračunavanje agregiranih indeksa od siječnja 2009. primjenjuju se nove definicije za agregate GIG-a radi usklađivanja sa statističkim standardima EU-a.2)

Grupiranje na razini skupina ili odjeljaka NKD-a 2007. prema GIG-u 2009. s abecednim oznakama kratica izvršeno je na sljedeći način:

Al Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24, 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06, 19 i 35 (isključujući 35.3)
BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1 – 30.4, 32.5 i 33 
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

Ponderacijski sustav

Ponderacijski koeficijenti pojedinačnih proizvoda iz NIPUM-a 2023. koji se upotrebljavaju za izračun indeksa industrijske proizvodnje dodana su vrijednost za jediničnu proizvodnju određenog proizvoda. Izračunani su na temelju jediničnih vrijednosti iz istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2015., a revidiraju se svake pete godine.

Ponderacijski koeficijenti koji su se upotrebljavali od 2012. do 2017. bili su izračunani na temelju istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2010., a oni koji su se upotrebljavali od 2009. do 2012. bili su izračunani na temelju istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2005.

Struktura industrijskih djelatnosti (struktura odjeljaka) izračunana je na temelju bruto dodane vrijednosti proizvodnih čimbenika prema načelu čistih djelatnosti u 2021. u Republici Hrvatskoj. Izračunana je na temelju godišnjih statističkih rezultata Strukturno-poslovnog istraživanja za 2021. Državnog zavoda za statistiku obradom godišnjih administrativnih podataka Fine – Godišnji računi industrijskih poduzeća za 2021. te je ispravljena rezultatima PRODCOM-ovih istraživanja o industrijskoj proizvodnji za 2021. i indeksima fizičkog obujma industrijske proizvodnje za 2022. Struktura odjeljaka ažurira se na početku svake godine za obračunavanje indeksa obujma industrijske proizvodnje tekuće godine.

Prikazivanje i tumačenje kretanja obujma industrijske proizvodnje

Prikazivanje i tumačenje indeksa obujma industrijske proizvodnje usklađeno je sa zahtjevima Eurostata za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća.

Kretanje obujma industrijske proizvodnje prikazuje se i tumači stopama promjena izračunanih na temelju sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Sezonski prilagođeni indeksi primjenjuju se za mjesečnu usporedbu kretanja obujma industrijske proizvodnje, a kalendarski prilagođeni indeksi za godišnju usporedbu.

Metoda sezonskoga i kalendarskog prilagođavanja

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na mjesečnoj seriji indeksa koja počinje indeksom za siječanj 1998. za industriju ukupno (područja B, C i D, isključujući skupinu 35.3 NKD-a 2007.) za odjeljke NKD-a 2007. te za GIG 2009. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice.

Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

Napomena o primijenjenoj terminologiji

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment na engleskome, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

Pod pojmom "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva se kalendarska prilagodba, ali zbog specifičnih terminoloških zahtjeva Eurostata u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenom obliku indeksa industrijske proizvodnje ili iz njih izračunanih stopa rasta.

U skladu s tim u mjesečnoj usporedbi (tablica 1.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena obujma industrijske proizvodnje izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

Kalendarski prilagođeni indeksi

Pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenom obliku indeksa industrijske proizvodnje ili iz njih izračunanih stopa rasta.

Prema tome, u godišnjoj usporedbi (tablica 2.) prikazane su i tumače se godišnje stope promjena obujma industrijske proizvodnje izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

Izvorni indeksi

Pod pojmom "izvorni indeksi" podrazumijevaju se neprilagođeni indeksi za utjecaj sezone i kalendarskih dana. Izvorni indeksi obujma industrijske proizvodnje prema preporukama i zahtjevima Eurostata ne primjenjuju se za tumačenje kretanja obujma industrijske proizvodnje. Eurostat ih ne objavljuje, a ni većina država članica nema praksu njihova objavljivanja. Ovdje su dani (tablica 3.) radi informacije o strukturi djelatnosti samo za potrebe korisnika i kontinuiteta u objavljivanju indeksa obujma industrijske proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

INDEKSI ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA

Definicija pokazatelja

Indeksi zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima jesu lančani indeksi fizičkog obujma zaliha gotovih proizvoda iz Nomenklature industrijskih proizvoda – NIPUM-a 2023.

Pod gotovim proizvodom podrazumijeva se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj izrade, a naveden je pod posebnom šifrom i nazivom u NIPUM-u 2023.

Metoda kalkulacije1)

Indeksi fizičkog obujma zaliha gotovih proizvoda u područjima B i C i njihovim odjeljcima iz NKD-a 2007. te za industriju ukupno izračunani su na temelju podataka o stanju zaliha posljednjeg dana izvještajnog mjeseca. Izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli, kao i indeksi industrijske proizvodnje. Indeksi o zalihama gotovih proizvoda izračunavaju se iz podataka o stanju zaliha gotovih proizvoda iz NIPUM-a 2023. na kraju izvještajnog mjeseca i odgovarajućega ponderacijskoga koeficijenta.

Indeksi zaliha za agregate GIG-a 2009. izračunani su jednako prema pretežnoj uporabi proizvoda unutar iste skupine
NKD-a 2007. Usklađeni su sa statističkim standardima EU-a.2)

Ponderacijski koeficijenti zaliha gotovih proizvoda iz NIPUM-a 2023. izračunani su na temelju stalnih cijena, odnosno jediničnih vrijednosti iz istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2015., a revidiraju se svake pete godine. Ponderacijski koeficijenti koji su se upotrebljavali od 2009. do 2012. bili su izračunani na temelju istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2005., a oni koji su se upotrebljavali od 2012. do 2017. bili su izračunani na temelju istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2010.

Baza za izračunavanje indeksa u 2023. jesu stanja zaliha ili prosječne godišnje zalihe koje su izračunane na bazi 12 stanja zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima na kraju svakog mjeseca 2022.

Indeksi fizičkog obujma zaliha gotovih proizvoda pri proizvođačima nisu sezonski prilagođeni niti su svedeni na isti broj radnih dana, što treba uzeti u obzir pri interpretaciji rezultata.

INDEKSI ZAPOSLENIH OSOBA I PRODUKTIVNOSTI RADA

Definicije pokazatelja

Indeksi zaposlenih osoba pokazuju dinamiku broja zaposlenih osoba u industrijskim djelatnostima poduzeća, isključujući zaposlene osobe koje u istom poduzeću obavljaju neindustrijske djelatnosti.

Zaposlene osobe jesu osobe koje rade za poslodavca u državnome ili privatnom sektoru i za svoj rad primaju naknadu u novcu ili naturi. Obuhvaćaju se sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem na određeno ili neodređeno vrijeme neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu poslovnog subjekta te vježbenici, osobe na rodiljnom dopustu, bolovanju i osobe koje su iz bilo kojeg razloga odsutne s posla do prekida radnog odnosa.

Zaposlene osobe jesu i osobe koje trenutačno ili povremeno obavljaju posao na temelju ugovora o djelu, autorskog ugovora i za plaćanje u gotovini ili naturi te osobe koje su prema formalnom statusu umirovljenici, nezaposlene osobe ili redoviti studenti. Zaposlenim osobama smatraju se i osobe koje rade u vlastitome trgovačkom društvu, poduzeću ili obrtu.

Metoda kalkulacije1)

Indeks proizvodnosti rada izračunan je kao odnos indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca i indeksa razine broja zaposlenih osoba u industriji, također od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca. Indeks razine označuje odnos tekućeg razdoblja prema istom razdoblju prethodne godine.

Jednako su obračunani indeksi proizvodnosti rada za agregate GIG-a 2009. prema pretežnoj djelatnosti na razini skupina NKD-a 2007., koji se objavljuju za ovu vrstu pokazatelja radi usklađivanja sa statističkim standardima EU-a.2)

Prikazani indeksi zaposlenih osoba u industriji i indeksi proizvodnosti rada nisu sezonski prilagođeni, što treba uzeti u obzir pri interpretaciji rezultata.

1) Za dodatne informacije treba se koristiti Studijama i analizama – Kratkoročni pokazatelji industrije br. 85., Zagreb, 1999., DZS.
2) Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijama GIG-a

Napomena

Državni zavod za statistiku promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija indeksa industrijske proizvodnje i drugih kratkoročnih pokazatelja. Dosad se primjenjivala metoda TRAMO-SEATS u programskom paketu Demetra (verzija 2.2.). Od siječnja 2016. primjenjuje se nova metoda X13 ARIMA u novome programskom paketu JDemetra+ (verzija 2.0.0. ili novije verzije nakon što budu službeno dostupne). Zbog svega navedenog došlo je do promjene kod već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih vrijednosti i pripadajućih stopa promjena na cijelim vremenskim serijama.

Kratice
 
CAWI računalno potpomognuto internetsko anketiranje
d. n. drugdje nespomenuto
DZS Državni zavod za statistiku
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
Fina Financijska agencija
GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.
NIPUM 2023. Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji, verzija 2023.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

 

Znakovi
 
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr 

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Zoroja i Slavica Peraić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti