Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. veljače 2024.
POSL-2023-1-2/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U 2023. PO ŽUPANIJAMA
Stanje 31. prosinca 2023.

Priopćenje ''Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama'' dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

  Županija Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 293 791 5 188 304 21 929 1 865 1 216 30 817 46 315
  aktivne 177 120 2 875 182 15 479 964 832 20 554 26 306
Zagrebačka registrirane 19 101 315 16 2 196 76 71 2 508 3 585
  aktivne 12 476 173 10 1 621 39 43 1 899 2 229
Krapinsko-zagorska registrirane 5 475 88 9 647 28 27 790 746
  aktivne 3 607 42 5 486 15 20 581 467
Sisačko-moslavačka  registrirane 6 495 291 12 605 42 68 691 772
  aktivne 3 720 162 6 403 14 46 467 415
Karlovačka registrirane 5 637 239 5 557 38 39 571 714
  aktivne 3 482 164 3 398 16 32 416 432
Varaždinska registrirane 8 584 150 15 945 107 41 1 067 1 157
  aktivne 5 744 91 11 758 68 28 826 746
Koprivničko-križevačka registrirane 4 816 195 5 501 44 30 426 749
  aktivne 2 984 115 4 349 32 19 291 425
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 5 455 234 12 583 52 29 553 747
  aktivne 3 363 120 8 400 29 22 380 460
Primorsko-goranska registrirane 24 526 254 10 1 705 79 97 2 778 3 965
  aktivne 14 170 147 5 1 123 40 72 1 682 2 053
Ličko-senjska registrirane 2 517 98 9 214 25 27 207 213
  aktivne 1 485 46 7 139 10 25 149 120
Virovitičko-podravska registrirane 3 171 227 3 301 52 21 227 434
  aktivne 1 900 138 3 226 26 16 158 270
Požeško-slavonska registrirane 2 558 81 2 230 14 13 213 275
  aktivne 1 595 49 2 176 10 13 153 168
Brodsko-posavska registrirane 5 564 165 10 626 25 25 665 670
  aktivne 3 361 91 4 452 14 17 463 363
Zadarska registrirane 11 227 309 32 685 63 61 1 434 1 306
  aktivne 6 908 149 20 462 30 48 972 754
Osječko-baranjska registrirane 14 366 427 4 941 144 70 1 246 1 885
  aktivne 8 519 284 4 694 83 52 918 1 165
Šibensko-kninska registrirane 6 346 171 11 405 46 39 594 743
  aktivne 3 506 65 9 268 22 33 370 382
Vukovarsko-srijemska registrirane 6 394 251 2 493 74 40 612 749
  aktivne 3 813 154 1 362 42 29 404 470
Splitsko-dalmatinska registrirane 30 833 429 62 1 963 136 106 3 390 4 195
  aktivne 18 546 214 36 1 410 62 79 2 290 2 353
Istarska registrirane 21 778 392 26 1 479 84 63 2 972 3 401
  aktivne 13 164 203 15 1 018 29 43 1 838 1 862
Dubrovačko-neretvanska registrirane 8 626 140 10 335 40 51 758 959
  aktivne 5 250 72 7 244 24 43 503 625
Međimurska registrirane 6 419 111 5 843 60 69 874 946
  aktivne 4 430 72 2 671 43 29 685 604
Grad Zagreb  registrirane 93 903 621 44 5 675 636 229 8 241 18 104
  aktivne 55 097 324 20 3 819 316 123 5 109 9 943

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

(nastavak)

  Županija H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 10 809 20 694 11 733 1 706 10 941 31 022 11 804
  aktivne 6 954 13 018 8 779 983 6 352 22 904 7 970
Zagrebačka registrirane 806 1 000 727 78 295 1 769 554
  aktivne 598 622 586 43 178 1 354 390
Krapinsko-zagorska registrirane 194 236 154 18 75 358 102
  aktivne 149 144 124 14 49 286 68
Sisačko-moslavačka  registrirane 207 310 188 14 57 414 127
  aktivne 138 193 144 4 31 324 84
Karlovačka registrirane 166 369 124 18 63 386 92
  aktivne 122 228 105 15 42 310 67
Varaždinska registrirane 299 366 310 52 174 764 216
  aktivne 222 249 257 39 121 594 159
Koprivničko-križevačka registrirane 148 208 141 18 42 296 80
  aktivne 104 127 101 12 26 209 58
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 145 335 126 11 38 380 110
  aktivne 101 211 100 5 30 281 74
Primorsko-goranska registrirane 978 2 230 715 95 1 163 2 644 1 120
  aktivne 599 1 338 526 59 642 1 922 736
Ličko-senjska registrirane 100 281 35 1 47 134 87
  aktivne 73 193 25 1 28 99 61
Virovitičko-podravska registrirane 83 124 48 6 14 194 37
  aktivne 60 76 41 4 8 139 28
Požeško-slavonska registrirane 72 129 56 4 13 173 41
  aktivne 58 98 45 3 5 135 31
Brodsko-posavska registrirane 208 196 126 23 45 382 99
  aktivne 159 128 96 13 30 296 75
Zadarska registrirane 494 1 265 206 22 572 809 797
  aktivne 361 805 153 18 370 639 560
Osječko-baranjska registrirane 556 813 500 53 159 1 161 283
  aktivne 338 515 393 35 113 902 195
Šibensko-kninska registrirane 182 600 99 10 329 383 444
  aktivne 118 394 71 6 146 294 316
Vukovarsko-srijemska registrirane 267 252 105 21 39 373 115
  aktivne 178 163 82 12 27 291 72
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 409 3 193 939 113 1 577 2 796 1 839
  aktivne 970 2 083 723 65 782 2 190 1 240
Istarska registrirane 484 1 970 534 62 2 219 2 101 1 231
  aktivne 328 1 289 328 31 1 293 1 498 826
Dubrovačko-neretvanska registrirane 435 1 047 180 14 455 637 522
  aktivne 312 772 139 10 254 494 379
Međimurska registrirane 184 362 211 28 110 479 138
  aktivne 123 241 177 19 75 394 100
Grad Zagreb  registrirane 3 392 5 408 6 209 1 045 3 455 14 389 3 770
  aktivne 1 843 3 149 4 563 575 2 102 10 253 2 451

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

(nastavak)

  Županija O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 028 4 389 5 305 23 572 51 099 1 54
  aktivne 932 3 721 3 599 11 837 22 878 1 -
Zagrebačka registrirane 301 236 278 1 378 2 912 - -
  aktivne 45 205 201 711 1 529 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 74 111 130 510 1 176 1 1
  aktivne 38 103 97 279 639 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 177 105 164 628 1 623 - -
  aktivne 36 94 108 305 746 - -
Karlovačka registrirane 167 98 129 598 1 264 - -
  aktivne 31 87 88 304 622 - -
Varaždinska registrirane 124 182 182 796 1 637 - -
  aktivne 39 164 128 414 830 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 58 88 128 446 1 213 - -
  aktivne 34 80 88 251 659 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 86 89 159 488 1 278 - -
  aktivne 39 86 99 286 632 - -
Primorsko-goranska registrirane 235 317 389 1 882 3 870 - -
  aktivne 55 265 271 968 1 667 - -
Ličko-senjska registrirane 74 42 52 275 596 - -
  aktivne 21 38 39 159 252 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 59 89 385 755 - -
  aktivne 22 54 64 219 348 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 61 72 304 757 - 1
  aktivne 20 57 46 161 365 - -
Brodsko-posavska registrirane 100 95 146 660 1 298 - -
  aktivne 36 88 97 342 597 - -
Zadarska registrirane 198 178 190 1 030 1 576 - -
  aktivne 49 150 139 518 711 - -
Osječko-baranjska registrirane 191 255 336 1 677 3 664 - 1
  aktivne 58 230 203 815 1 522 - -
Šibensko-kninska registrirane 151 88 122 708 1 221 - -
  aktivne 30 79 70 343 490 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 100 154 176 827 1 744 - -
  aktivne 46 137 101 460 782 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 238 464 472 2 575 4 923 - 14
  aktivne 74 395 345 1 217 2 018 - -
Istarska registrirane 199 239 274 1 556 2 492 - -
  aktivne 62 209 195 891 1 206 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 151 111 146 893 1 739 - 3
  aktivne 49 99 96 389 739 - -
Međimurska registrirane 48 126 107 575 1 143 - -
  aktivne 30 111 83 330 641 - -
Grad Zagreb  registrirane 197 1 291 1 564 5 381 14 218 - 34
  aktivne 118 990 1 041 2 475 5 883 - -

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 15,8% i aktivnih od 14,9%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 17,4% i aktivnih od 12,9%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 10,5% i aktivnih od 11,6%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,5% i aktivnih od 8,7%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,6% i aktivnih od 12,9%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,5% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,3% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

  Županija Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 293 791 177 120 215 239 141 981 3 163 714 75 389 34 425 96 975
Zagrebačka 19 101 12 476 14 776 10 408 125 20 4 200 2 048 5 632
Krapinsko-zagorska 5 475 3 607 3 568 2 569 70 14 1 837 1 024 2 633
Sisačko-moslavačka  6 495 3 720 3 823 2 532 141 21 2 531 1 167 2 432
Karlovačka 5 637 3 482 3 476 2 465 109 24 2 052 993 1 970
Varaždinska 8 584 5 744 5 950 4 412 79 17 2 555 1 315 3 084
Koprivničko-križevačka 4 816 2 984 2 889 1 962 181 31 1 746 991 1 748
Bjelovarsko-bilogorska 5 455 3 363 3 399 2 343 190 39 1 866 981 1 331
Primorsko-goranska 24 526 14 170 18 884 11 683 138 30 5 504 2 457 10 147
Ličko-senjska 2 517 1 485 1 456 992 68 13 993 480 896
Virovitičko-podravska 3 171 1 900 1 745 1 218 98 19 1 328 663 1 214
Požeško-slavonska 2 558 1 595 1 344 993 46 7 1 168 595 1 209
Brodsko-posavska 5 564 3 361 3 367 2 316 78 16 2 119 1 029 2 391
Zadarska 11 227 6 908 8 239 5 555 208 46 2 780 1 307 5 044
Osječko-baranjska 14 366 8 519 8 554 5 998 237 74 5 575 2 447 5 079
Šibensko-kninska 6 346 3 506 4 023 2 574 189 37 2 134 895 2 928
Vukovarsko-srijemska 6 394 3 813 3 363 2 344 190 60 2 841 1 409 2 505
Splitsko-dalmatinska 30 833 18 546 22 974 15 227 397 120 7 462 3 199 13 161
Istarska 21 778 13 164 17 746 11 176 97 14 3 935 1 974 8 544
Dubrovačko-neretvanska 8 626 5 250 5 777 4 058 94 32 2 755 1 160 4 091
Međimurska 6 419 4 430 4 744 3 526 39 8 1 636 896 1 457
Grad Zagreb  93 903 55 097 75 142 47 630 389 72 18 372 7 395 19 479

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,1%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% odnosno 13,6%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,3%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,5%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 34,9%, a u aktivnima 33,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,6%, a u aktivnima 10,7%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

  Županija Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 215 239 141 981 55 187 35 372 157 471 105 165 2 581 1 444
Zagrebačka 14 776 10 408 4 212 3 018 10 481 7 346 83 44
Krapinsko-zagorska 3 568 2 569 1 049 740 2 489 1 813 30 16
Sisačko-moslavačka  3 823 2 532 1 293 881 2 495 1 635 35 16
Karlovačka 3 476 2 465 1 004 712 2 415 1 724 57 29
Varaždinska 5 950 4 412 1 742 1 271 4 119 3 089 89 52
Koprivničko-križevačka 2 889 1 962 1 003 653 1 870 1 298 16 11
Bjelovarsko-bilogorska 3 399 2 343 1 179 865 2 196 1 470 24 8
Primorsko-goranska 18 884 11 683 4 470 2 701 14 205 8 879 209 103
Ličko-senjska 1 456 992 480 334 958 649 18 9
Virovitičko-podravska 1 745 1 218 558 441 1 171 772 16 5
Požeško-slavonska 1 344 993 481 367 849 616 14 10
Brodsko-posavska 3 367 2 316 1 087 784 2 229 1 509 51 23
Zadarska 8 239 5 555 2 551 1 654 5 625 3 863 63 38
Osječko-baranjska 8 554 5 998 3 227 2 053 5 249 3 895 78 50
Šibensko-kninska 4 023 2 574 959 591 3 021 1 954 43 29
Vukovarsko-srijemska 3 363 2 344 1 172 739 2 157 1 588 34 17
Splitsko-dalmatinska 22 974 15 227 5 668 3 599 17 057 11 490 249 138
Istarska 17 746 11 176 3 889 2 346 13 680 8 747 177 83
Dubrovačko-neretvanska 5 777 4 058 1 196 777 4 487 3 227 94 54
Međimurska 4 744 3 526 1 514 1 088 3 199 2 414 31 24
Grad Zagreb  75 142 47 630 16 453 9 758 57 519 37 187 1 170 685

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,2%, a aktivnih 74,1%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 25,6% registriranih i 24,9% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,1%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

  Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 163 714 3 162 713 1 1
Zagrebačka 125 20 125 20 - -
Krapinsko-zagorska 70 14 70 14 - -
Sisačko-moslavačka  141 21 141 21 - -
Karlovačka 109 24 109 24 - -
Varaždinska 79 17 79 17 - -
Koprivničko-križevačka 181 31 181 31 - -
Bjelovarsko-bilogorska 190 39 190 39 - -
Primorsko-goranska 138 30 138 30 - -
Ličko-senjska 68 13 68 13 - -
Virovitičko-podravska 98 19 98 19 - -
Požeško-slavonska 46 7 46 7 - -
Brodsko-posavska 78 16 78 16 - -
Zadarska 208 46 208 46 - -
Osječko-baranjska 237 74 237 74 - -
Šibensko-kninska 189 37 189 37 - -
Vukovarsko-srijemska 190 60 190 60 - -
Splitsko-dalmatinska 397 120 397 120 - -
Istarska 97 14 97 14 - -
Dubrovačko-neretvanska 94 32 94 32 - -
Međimurska 39 8 39 8 - -
Grad Zagreb  389 72 388 71 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 22,6%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

  Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 177 120 1 437 0,8 140 839 79,5 715 0,4 654 0,4 33 475 18,9
Zagrebačka 12 476 62 0,5 10 354 83,0 20 0,2 39 0,3 2 001 16,0
Krapinsko-zagorska 3 607 39 1,1 2 551 70,7 14 0,4 13 0,4 990 27,4
Sisačko-moslavačka  3 720 62 1,7 2 476 66,6 21 0,6 20 0,5 1 141 30,7
Karlovačka 3 482 47 1,3 2 420 69,5 24 0,7 18 0,5 973 27,9
Varaždinska 5 744 40 0,7 4 401 76,6 17 0,3 14 0,2 1 272 22,1
Koprivničko-križevačka 2 984 35 1,2 1 943 65,1 31 1,0 9 0,3 966 32,4
Bjelovarsko-bilogorska 3 363 58 1,7 2 303 68,5 39 1,2 10 0,3 953 28,3
Primorsko-goranska 14 170 105 0,7 11 583 81,7 30 0,2 63 0,4 2 389 16,9
Ličko-senjska 1 485 42 2,8 960 64,6 13 0,9 2 0,1 468 31,5
Virovitičko-podravska 1 900 36 1,9 1 198 63,1 19 1,0 7 0,4 640 33,7
Požeško-slavonska 1 595 26 1,6 971 60,9 7 0,4 10 0,6 581 36,4
Brodsko-posavska 3 361 46 1,4 2 280 67,8 16 0,5 13 0,4 1 006 29,9
Zadarska 6 908 87 1,3 5 492 79,5 46 0,7 18 0,3 1 265 18,3
Osječko-baranjska 8 519 92 1,1 5 933 69,6 74 0,9 28 0,3 2 392 28,1
Šibensko-kninska 3 506 42 1,2 2 542 72,5 37 1,1 5 0,1 880 25,1
Vukovarsko-srijemska 3 813 77 2,0 2 288 60,0 60 1,6 20 0,5 1 368 35,9
Splitsko-dalmatinska 18 546 127 0,7 15 123 81,5 120 0,6 65 0,4 3 111 16,8
Istarska 13 164 109 0,8 11 074 84,1 15 0,1 42 0,3 1 924 14,6
Dubrovačko-neretvanska 5 250 86 1,6 3 966 75,5 32 0,6 31 0,6 1 135 21,6
Međimurska 4 430 36 0,8 3 509 79,2 8 0,2 14 0,3 863 19,5
Grad Zagreb  55 097 183 0,3 47 472 86,2 72 0,1 213 0,4 7 157 13,0

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,5% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 18,9% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 86,2%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 84,1%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 83,0%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 81,7%.

G-2. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
eSPRi Statistički poslovni registar
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti