Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. kolovoza 2023.
POSL-2023-1-2/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U 2023. PO ŽUPANIJAMA
Stanje 30. lipnja 2023.

Priopćenje ''Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama'' dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

Županija   Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 302 518 5 515 339 23 229 1 817 1 291 31 463 50 204
  aktivne 177 576 2 566 190 15 558 988 869 20 228 26 802
Zagrebačka registrirane 19 422 323 18 2 253 75 77 2 449 3 841
  aktivne 12 277 157 12 1 612 36 47 1 811 2 235
Krapinsko-zagorska registrirane 5 559 91 11 665 25 28 787 794
  aktivne 3 581 36 5 495 13 22 561 460
Sisačko-moslavačka  registrirane 6 784 310 12 643 41 73 717 858
  aktivne 3 720 144 6 397 15 46 489 427
Karlovačka registrirane 5 812 249 6 603 34 40 560 797
  aktivne 3 443 143 3 404 16 33 399 439
Varaždinska registrirane 8 982 161 19 1 009 104 45 1 081 1 378
  aktivne 5 698 84 10 749 60 35 796 761
Koprivničko-križevačka registrirane 4 955 212 6 538 41 31 430 805
  aktivne 3 007 102 4 361 33 21 291 434
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 5 606 261 11 623 52 31 553 815
  aktivne 3 336 113 8 397 33 23 375 466
Primorsko-goranska registrirane 25 464 271 15 1 821 83 96 2 864 4 292
  aktivne 14 340 120 7 1 111 40 66 1 707 2 121
Ličko-senjska registrirane 2 580 101 10 226 27 29 217 235
  aktivne 1 479 37 7 141 10 26 147 117
Virovitičko-podravska registrirane 3 241 239 3 319 50 23 222 469
  aktivne 1 871 133 3 227 24 16 147 271
Požeško-slavonska registrirane 2 621 90 2 250 15 13 219 302
  aktivne 1 615 49 2 175 9 12 159 169
Brodsko-posavska registrirane 5 701 185 10 644 24 28 661 746
  aktivne 3 301 90 5 435 11 17 423 376
Zadarska registrirane 11 235 317 36 703 62 63 1 392 1 377
  aktivne 6 812 135 22 463 28 50 918 762
Osječko-baranjska registrirane 14 775 468 6 1 050 140 76 1 251 2 089
  aktivne 8 518 269 3 702 96 52 893 1 182
Šibensko-kninska registrirane 6 604 181 13 440 44 40 604 858
  aktivne 3 488 56 9 262 18 32 348 387
Vukovarsko-srijemska registrirane 6 559 267 2 528 78 40 630 815
  aktivne 3 798 137 1 368 44 31 399 456
Splitsko-dalmatinska registrirane 31 393 444 64 2 059 136 113 3 397 4 465
  aktivne 18 598 169 37 1 407 65 79 2 256 2 425
Istarska registrirane 22 796 418 29 1 580 87 66 3 158 3 733
  aktivne 13 220 175 15 1 026 38 43 1 838 1 894
Dubrovačko-neretvanska registrirane 8 864 145 12 366 41 51 790 1 053
  aktivne 5 231 64 7 248 25 43 492 635
Međimurska registrirane 6 885 124 6 940 59 72 937 1 117
  aktivne 4 435 72 3 684 45 42 671 615
Grad Zagreb  registrirane 96 680 658 48 5 969 599 256 8 544 19 365
  aktivne 55 808 281 21 3 894 329 133 5 108 10 170

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

(nastavak)

Županija   H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 11 012 21 654 11 792 1 804 11 258 31 810 11 883
  aktivne 6 960 13 292 8 630 1 007 6 515 22 888 7 782
Zagrebačka registrirane 800 1 064 724 85 292 1 811 524
  aktivne 564 623 570 46 175 1 335 359
Krapinsko-zagorska registrirane 195 261 149 20 72 361 102
  aktivne 149 152 120 14 51 279 68
Sisačko-moslavačka  registrirane 217 328 186 15 61 412 119
  aktivne 142 190 144 5 33 309 80
Karlovačka registrirane 173 398 126 19 66 396 97
  aktivne 118 229 102 15 39 297 68
Varaždinska registrirane 319 390 315 64 171 791 208
  aktivne 229 255 242 38 124 589 142
Koprivničko-križevačka registrirane 157 227 134 21 41 313 79
  aktivne 103 134 99 13 24 210 58
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 149 345 126 12 37 390 108
  aktivne 93 213 98 4 28 292 69
Primorsko-goranska registrirane 1 027 2 332 717 101 1 255 2 740 1 140
  aktivne 609 1 363 515 54 696 1 918 714
Ličko-senjska registrirane 100 295 36 1 46 132 88
  aktivne 75 193 24 1 34 97 64
Virovitičko-podravska registrirane 86 134 46 8 15 200 32
  aktivne 56 77 37 4 9 134 22
Požeško-slavonska registrirane 73 127 57 4 13 179 40
  aktivne 58 94 42 3 7 137 29
Brodsko-posavska registrirane 206 208 127 27 43 389 97
  aktivne 147 133 93 13 28 297 67
Zadarska registrirane 465 1 277 204 21 542 805 796
  aktivne 339 818 150 18 344 615 550
Osječko-baranjska registrirane 573 845 499 57 158 1 169 291
  aktivne 338 520 387 37 108 890 186
Šibensko-kninska registrirane 192 648 103 10 337 382 466
  aktivne 122 415 73 6 156 282 311
Vukovarsko-srijemska registrirane 266 287 106 24 42 383 118
  aktivne 178 178 75 16 28 290 78
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 393 3 288 917 119 1 664 2 826 1 840
  aktivne 965 2 126 700 71 823 2 154 1 248
Istarska registrirane 507 2 037 543 67 2 346 2 158 1 296
  aktivne 317 1 294 336 30 1 287 1 489 821
Dubrovačko-neretvanska registrirane 455 1 062 184 15 477 658 529
  aktivne 310 757 138 8 260 509 363
Međimurska registrirane 207 393 219 34 113 503 142
  aktivne 125 244 171 19 71 388 100
Grad Zagreb  registrirane 3 452 5 708 6 274 1 080 3 467 14 812 3 771
  aktivne 1 923 3 284 4 514 592 2 190 10 377 2 385

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

(nastavak)

Županija   O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 082 4 444 5 320 23 483 51 063 1 54
  aktivne 926 3 702 3 533 11 929 23 210 1 -
Zagrebačka registrirane 305 234 280 1 372 2 895 - -
  aktivne 45 200 195 721 1 534 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 77 111 135 505 1 168 1 1
  aktivne 38 104 98 273 642 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 179 106 172 649 1 686 - -
  aktivne 34 96 113 306 744 - -
Karlovačka registrirane 167 100 128 592 1 261 - -
  aktivne 30 86 84 308 630 - -
Varaždinska registrirane 125 187 179 800 1 636 - -
  aktivne 39 161 121 425 838 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 57 85 130 434 1 214 - -
  aktivne 33 78 90 249 670 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 87 92 161 481 1 272 - -
  aktivne 37 86 98 272 631 - -
Primorsko-goranska registrirane 239 324 389 1 884 3 874 - -
  aktivne 54 264 265 1 011 1 705 - -
Ličko-senjska registrirane 76 44 51 274 592 - -
  aktivne 20 39 35 162 250 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 60 87 384 752 - -
  aktivne 22 53 61 221 354 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 61 73 300 755 - 1
  aktivne 20 56 47 168 379 - -
Brodsko-posavska registrirane 101 104 149 657 1 295 - -
  aktivne 36 91 97 351 591 - -
Zadarska registrirane 200 181 191 1 030 1 573 - -
  aktivne 50 149 137 530 734 - -
Osječko-baranjska registrirane 193 253 338 1 666 3 652 - 1
  aktivne 58 222 206 820 1 549 - -
Šibensko-kninska registrirane 153 89 124 709 1 211 - -
  aktivne 30 77 74 348 482 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 100 156 179 816 1 722 - -
  aktivne 46 140 99 452 782 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 263 465 473 2 539 4 914 - 14
  aktivne 73 394 337 1 214 2 055 - -
Istarska registrirane 199 238 270 1 556 2 508 - -
  aktivne 61 205 191 894 1 266 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 152 112 145 889 1 725 - 3
  aktivne 49 98 95 384 746 - -
Međimurska registrirane 48 128 110 580 1 153 - -
  aktivne 30 113 81 329 632 - -
Grad Zagreb  registrirane 202 1 314 1 556 5 366 14 205 - 34
  aktivne 121 990 1 009 2 491 5 996 - -

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 16,6% i aktivnih od 15,1%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,9% i aktivnih od 13,1%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 10,4% i aktivnih od 11,4%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,7% i aktivnih od 8,8%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,5% i aktivnih od 12,9%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,4% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

Županija   Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 302 518 177 576 224 065 142 103 3 367 673 75 086 34 800 98 848
Zagrebačka 19 422 12 277 15 110 10 184 131 21 4 181 2 072 5 470
Krapinsko-zagorska 5 559 3 581 3 651 2 539 71 13 1 837 1 029 2 568
Sisačko-moslavačka  6 784 3 720 4 010 2 527 150 22 2 624 1 171 2 310
Karlovačka 5 812 3 443 3 655 2 421 121 24 2 036 998 1 934
Varaždinska 8 982 5 698 6 341 4 347 90 17 2 551 1 334 2 960
Koprivničko-križevačka 4 955 3 007 3 037 1 983 189 30 1 729 994 1 670
Bjelovarsko-bilogorska 5 606 3 336 3 546 2 337 203 38 1 857 961 1 331
Primorsko-goranska 25 464 14 340 19 838 11 802 146 26 5 480 2 512 10 467
Ličko-senjska 2 580 1 479 1 520 996 72 7 988 476 993
Virovitičko-podravska 3 241 1 871 1 809 1 187 108 15 1 324 669 1 183
Požeško-slavonska 2 621 1 615 1 410 996 49 7 1 162 612 1 170
Brodsko-posavska 5 701 3 301 3 517 2 260 85 18 2 099 1 023 2 340
Zadarska 11 235 6 812 8 257 5 434 207 41 2 771 1 337 5 550
Osječko-baranjska 14 775 8 518 8 982 5 977 261 73 5 532 2 468 4 953
Šibensko-kninska 6 604 3 488 4 284 2 555 199 34 2 121 899 3 317
Vukovarsko-srijemska 6 559 3 798 3 540 2 336 206 56 2 813 1 406 2 442
Splitsko-dalmatinska 31 393 18 598 23 550 15 263 413 108 7 430 3 227 14 320
Istarska 22 796 13 220 18 779 11 179 107 14 3 910 2 027 8 969
Dubrovačko-neretvanska 8 864 5 231 6 033 4 040 97 30 2 734 1 161 4 538
Međimurska 6 885 4 435 5 208 3 542 47 8 1 630 885 1 426
Grad Zagreb  96 680 55 808 77 988 48 198 415 71 18 277 7 539 18 937

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,2%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 14,5%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 34,8%, a u aktivnima 33,9%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,5%, a u aktivnima 10,7%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

Županija   Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 224 065 142 103 55 712 35 854 165 466 104 773 2 887 1 476
Zagrebačka 15 110 10 184 4 222 2 953 10 800 7 190 88 41
Krapinsko-zagorska 3 651 2 539 1 054 761 2 563 1 763 34 15
Sisačko-moslavačka  4 010 2 527 1 323 893 2 646 1 619 41 15
Karlovačka 3 655 2 421 1 026 716 2 561 1 671 68 34
Varaždinska 6 341 4 347 1 740 1 252 4 500 3 041 101 54
Koprivničko-križevačka 3 037 1 983 1 037 681 1 976 1 291 24 11
Bjelovarsko-bilogorska 3 546 2 337 1 191 883 2 320 1 443 35 11
Primorsko-goranska 19 838 11 802 4 540 2 779 15 052 8 916 246 107
Ličko-senjska 1 520 996 490 339 1 007 647 23 10
Virovitičko-podravska 1 809 1 187 553 433 1 239 748 17 6
Požeško-slavonska 1 410 996 485 372 906 614 19 10
Brodsko-posavska 3 517 2 260 1 115 775 2 340 1 462 62 23
Zadarska 8 257 5 434 2 490 1 612 5 694 3 783 73 39
Osječko-baranjska 8 982 5 977 3 296 2 069 5 582 3 853 104 55
Šibensko-kninska 4 284 2 555 968 593 3 261 1 931 55 31
Vukovarsko-srijemska 3 540 2 336 1 220 769 2 279 1 545 41 22
Splitsko-dalmatinska 23 550 15 263 5 557 3 621 17 721 11 495 272 147
Istarska 18 779 11 179 3 870 2 367 14 699 8 730 210 82
Dubrovačko-neretvanska 6 033 4 040 1 202 787 4 726 3 200 105 53
Međimurska 5 208 3 542 1 567 1 121 3 593 2 398 48 23
Grad Zagreb  77 988 48 198 16 766 10 078 60 001 37 433 1 221 687

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,8%, a aktivnih 73,7%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 24,9% registriranih i 25,2% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

  Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 367 673 3 366 672 1 1
Zagrebačka 131 21 131 21 - -
Krapinsko-zagorska 71 13 71 13 - -
Sisačko-moslavačka  150 22 150 22 - -
Karlovačka 121 24 121 24 - -
Varaždinska 90 17 90 17 - -
Koprivničko-križevačka 189 30 189 30 - -
Bjelovarsko-bilogorska 203 38 203 38 - -
Primorsko-goranska 146 26 146 26 - -
Ličko-senjska 72 7 72 7 - -
Virovitičko-podravska 108 15 108 15 - -
Požeško-slavonska 49 7 49 7 - -
Brodsko-posavska 85 18 85 18 - -
Zadarska 207 41 207 41 - -
Osječko-baranjska 261 73 261 73 - -
Šibensko-kninska 199 34 199 34 - -
Vukovarsko-srijemska 206 56 206 56 - -
Splitsko-dalmatinska 413 108 413 108 - -
Istarska 107 14 107 14 - -
Dubrovačko-neretvanska 97 30 97 30 - -
Međimurska 47 8 47 8 - -
Grad Zagreb  415 71 414 70 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 19,9%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

  Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 177 576 1 425 0,8 140 906 79,3 673 0,4 672 0,4 33 900 19,1
Zagrebačka 12 277 63 0,5 10 132 82,5 21 0,2 36 0,3 2 025 16,5
Krapinsko-zagorska 3 581 39 1,1 2 520 70,4 13 0,4 13 0,4 996 27,8
Sisačko-moslavačka  3 720 65 1,7 2 467 66,3 22 0,6 20 0,5 1 146 30,8
Karlovačka 3 443 46 1,3 2 376 69,0 24 0,7 18 0,5 979 28,4
Varaždinska 5 698 38 0,7 4 334 76,1 17 0,3 15 0,3 1 294 22,7
Koprivničko-križevačka 3 007 36 1,2 1 962 65,2 30 1,0 9 0,3 970 32,3
Bjelovarsko-bilogorska 3 336 60 1,8 2 292 68,7 38 1,1 11 0,3 935 28,0
Primorsko-goranska 14 340 103 0,7 11 697 81,6 26 0,2 66 0,5 2 448 17,1
Ličko-senjska 1 479 41 2,8 964 65,2 7 0,5 2 0,1 465 31,4
Virovitičko-podravska 1 871 34 1,8 1 168 62,4 15 0,8 8 0,4 646 34,5
Požeško-slavonska 1 615 24 1,5 974 60,3 7 0,4 11 0,7 599 37,1
Brodsko-posavska 3 301 45 1,4 2 220 67,3 18 0,5 15 0,5 1 003 30,4
Zadarska 6 812 85 1,2 5 371 78,8 41 0,6 18 0,3 1 297 19,0
Osječko-baranjska 8 518 89 1,0 5 910 69,4 73 0,9 30 0,4 2 416 28,4
Šibensko-kninska 3 488 42 1,2 2 521 72,3 34 1,0 6 0,2 885 25,4
Vukovarsko-srijemska 3 798 73 1,9 2 283 60,1 56 1,5 19 0,5 1 367 36,0
Splitsko-dalmatinska 18 598 130 0,7 15 143 81,4 108 0,6 69 0,4 3 148 16,9
Istarska 13 220 108 0,8 11 074 83,8 15 0,1 42 0,3 1 981 15,0
Dubrovačko-neretvanska 5 231 84 1,6 3 948 75,5 30 0,6 30 0,6 1 139 21,8
Međimurska 4 435 35 0,8 3 525 79,5 8 0,2 14 0,3 853 19,2
Grad Zagreb  55 808 185 0,3 48 025 86,1 70 0,1 220 0,4 7 308 13,1

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,3% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,1% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 86,1%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 83,8%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 82,5%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 81,6%.

G-2. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2023.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
eSPRi Statistički poslovni registar
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti