Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. veljače 2023.
NR-2023-2-1

ISSN 1334-0557

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 I ŽUPANIJE U 2020.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) za Republiku Hrvatsku u 2020. prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima.

Vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija revidirana je za razdoblje 2000. − 2019.

Revidirani podaci BDP-a za Republiku Hrvatsku objavljeni su 21. listopada 2022. u Priopćenju NR-2022-2-2 ''Godišnji bruto domaći proizvod 1995. – 2021.'', u kojem je u Metodološkim objašnjenjima navedeno objašnjenje revizije.

Serija podataka za razdoblje 2012. − 2020. dostupna je u priloženim tablicama u Excel-formatu. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010).

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.).

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska
  BDP, mil. HRK BDP po stanovniku, HRK1)
2012. 335 627 65 035 106 388 114 621 49 584 78 619 53 619 75 497 144 542 58 060
2013. 336 771 64 845 106 823 113 436 51 667 79 157 54 022 75 931 142 600 60 656
2014. 335 831 62 747 107 918 114 084 51 082 79 279 52 940 76 861 142 884 60 217
2015. 344 580 64 398 110 370 117 295 52 517 81 887 55 216 78 934 146 495 62 315
2016. 356 617 66 116 114 881 120 909 54 712 85 470 57 818 82 599 150 666 65 476
2017. 373 080 67 177 121 092 127 141 57 670 90 337 60 204 87 567 158 180 69 699
2018. 391 289 69 655 126 412 134 139 61 084 95 649 63 944 91 855 166 607 74 472
2019. 412 770 73 268 131 926 142 486 65 091 101 487 68 517 96 020 176 390 79 754
2020. 380 123 70 186 114 080 133 031 62 826 93 921 66 637 83 180 164 436 77 230
  BDP, mil. EUR2) BDP po stanovniku, EUR1)
2012. 44 647 8 651 14 152 15 248 6 596 10 458 7 133 10 043 19 228 7 724
2013. 44 467 8 562 14 105 14 978 6 822 10 452 7 133 10 026 18 829 8 009
2014. 44 014 8 224 14 144 14 952 6 695 10 390 6 938 10 073 18 727 7 892
2015. 45 282 8 463 14 504 15 414 6 901 10 761 7 256 10 373 19 251 8 189
2016. 47 363 8 781 15 258 16 058 7 266 11 351 7 679 10 970 20 010 8 696
2017. 50 010 9 005 16 232 17 043 7 730 12 109 8 070 11 738 21 203 9 343
2018. 52 776 9 395 17 050 18 092 8 239 12 901 8 625 12 389 22 472 10 045
2019. 55 677 9 883 17 795 19 219 8 780 13 689 9 242 12 952 23 793 10 758
2020. 50 461 9 317 15 144 17 660 8 340 12 468 8 846 11 042 21 829 10 252
  BDP po stanovniku po SKM-u, (EU 27 = 100) Indeksi BDP po stanovniku (RH = 100)
2012. 61,4 41,9 59,0 112,9 45,3 100,0 68,2 96,0 183,9 73,9
2013. 61,5 41,9 58,9 110,7 47,1 100,0 68,2 95,9 180,1 76,6
2014. 60,3 40,2 58,4 108,6 45,8 100,0 66,8 96,9 180,2 76,0
2015. 60,9 41,1 58,7 109,0 46,4 100,0 67,4 96,4 178,9 76,1
2016. 62,2 42,1 60,2 109,7 47,7 100,0 67,6 96,6 176,3 76,6
2017. 63,7 42,4 61,7 111,5 49,1 100,0 66,6 96,9 175,1 77,2
2018. 64,6 43,2 62,1 112,6 50,3 100,0 66,9 96,0 174,2 77,9
2019. 66,6 44,9 63,0 115,7 52,3 100,0 67,5 94,6 173,8 78,6
2020. 65,1 46,2 57,6 113,9 53,5 100,0 70,9 88,6 175,1 82,2

1) Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.
2) Izvor: Izračun prema tečaju HNB-a (Bilten 279)

Županije        
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 I ŽUPANIJE U 2020.

mil. kuna

HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije NKD 2007.
A B, C, D, E od toga C F G, H, I J K L M, N O, P, Q R, S, T, U Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)
Republika Hrvatska 11 721 59 612 45 859 19 113 63 181 19 055 16 398 31 327 24 055 62 083 11 377 317 923
Panonska Hrvatska 6 218 12 838 10 066 3 931 7 660 1 639 1 438 6 552 2 504 14 241 1 681 58 702
Bjelovarsko-bilogorska  1 170 1 240 1 069 322 537 91 287 620 203 1 316 127 5 913
Virovitičko-podravska  426 687 561 254 472 58 97 407 118 800 104 3 423
Požeško-slavonska  338 650 469 222 355 129 58 427 68 848 72 3 166
Brodsko-posavska  604 1 762 1 493 412 908 143 126 867 262 1 443 156 6 683
Osječko-baranjska  1 800 3 263 2 445 1 249 2 078 773 425 1 667 1 099 4 010 611 16 977
Vukovarsko-srijemska   942 1 375 862 590 1 149 149 129 971 259 2 113 230 7 907
Karlovačka    299 1 997 1 732 344 944 185 163 663 247 1 686 174 6 701
Sisačko-moslavačka   639 1 863 1 436 539 1 217 111 155 930 247 2 024 208 7 932
Jadranska Hrvatska 2 333 14 018 9 493 8 487 20 871 3 047 3 536 13 991 6 613 18 622 3 895 95 413
Primorsko-goranska   270 4 472 3 643 1 918 5 406 672 688 3 275 1 876 4 102 931 23 612
Ličko-senjska   366 344 138 323 418 43 48 477 80 713 67 2 879
Zadarska  674 1 370 823 899 2 007 132 491 2 083 784 2 316 433 11 189
Šibensko-kninska   116 1 015 669 599 1 102 157 194 1 168 332 1 371 392 6 445
Splitsko-dalmatinska  431 2 967 1 929 1 855 5 967 897 1 312 3 771 2 024 5 794 1 194 26 213
Istarska   268 3 365 2 171 1 651 3 844 970 542 2 102 956 2 550 553 16 802
Dubrovačko-neretvanska   206 484 120 1 241 2 127 175 262 1 115 561 1 775 326 8 273
Grad Zagreb 254 14 793 10 380 3 569 24 387 13 314 10 321 6 242 12 998 20 718 4 666 111 263
Grad Zagreb 254 14 793 10 380 3 569 24 387 13 314 10 321 6 242 12 998 20 718 4 666 111 263
Sjeverna Hrvatska 2 917 17 963 15 920 3 125 10 263 1 055 1 102 4 543 1 941 8 503 1 134 52 546
Međimurska  553 3 313 3 021 439 793 137 169 674 304 1 044 123 7 547
Varaždinska   385 5 015 4 540 710 1 582 390 380 866 470 1 999 311 12 108
Koprivničko-križevačka   891 1 951 1 737 319 856 58 214 566 219 1 120 165 6 359
Krapinsko-zagorska  202 2 600 2 328 392 870 67 127 607 187 1 229 117 6 399
Zagrebačka  886 5 084 4 295 1 266 6 162 403 212 1 830 761 3 111 417 20 133

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV-a) i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

Obuhvat

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA-e 2008.) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010).

Definicije

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima.

BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uključivanjem u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima, kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

Ostala objašnjenja

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema HR_NUTS-u 2021. – 2. razina i na razini županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

BDP po stanovniku po standardu kupovne moći (SKM) pokazatelj je kojim se mjeri gospodarska razvijenost regija EU-a kao postotak prosjeka EU-a (EU-27 = 100). Pokazuje koliko je neka regija više ili manje razvijena od prosječne razvijenosti EU-a, odnosno opću razinu ekonomske razvijenosti pojedine regije. Iskazuje se po standardu kupovne moći, što je umjetna valutna jedinica koja eliminira razlike između razina cijena između zemalja.

 

Kratice  
EU Europska unija
EU-27 Europska unija (27 zemalja članica)
EUR euro
HNB Hrvatska narodna banka
HRK hrvatska kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
HR_NUTS 2021.– HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. – statističke regije 2. razine
RH Republika Hrvatska

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Patrik Pipp i Ingrid Omerzo

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti