Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 17. ožujka 2023.
OBR-2023-4-2

ISSN 1334-0557

DOKTORI ZNANOSTI U 2022.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2022. akademski stupanj postiglo je 792 doktora znanosti. Udio žena u tom broju iznosio je 416, odnosno 52,5%.

Među doktorima znanosti više je žena

Od ukupno 792 doktora znanosti, na Sveučilištu u Zagrebu doktoriralo je 67,6%, na Sveučilištu u Osijeku 11,1%, na Sveučilištu u Splitu kao i na Sveučilištu u Rijeci 8,1%, na Sveučilištu u Zadru 4,0%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 0,8%, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Zagreb, 0,2% te na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,1%.

Najviše je doktorica znanosti doktoriralo na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 83,3%, zatim slijede Sveučilište u Osijeku, 58,0%, Sveučilište u Splitu, 54,7%, Sveučilište u Zagrebu, 52,7%, Sveučilište u Zadru, 46,9%, i Sveučilište u Rijeci, 43,8%, dok na Sveučilištu u Slavonskom Brodu nije bilo niti jedne doktorice znanosti.

Biomedicina i zdravstvo − najzastupljenije područje doktorskih disertacija

U 2022. najviše doktorskih disertacija bilo je iz područja biomedicine i zdravstva (22,8%), slijedilo je područje tehničkih znanosti (20,9%), područje prirodnih znanosti (17,4%), područje društvenih znanosti (17,0%), područje humanističkih znanosti (11,5%), područje biotehničkih znanosti (8,8%). Najmanje doktorskih disertacija bilo je iz interdisciplinarnih područja znanosti (1,6%).

Akademski stupanj magistra znanosti prethodno je steklo 7,8% doktora znanosti.

Najviše doktora znanosti u dobnoj skupini 30 34 godine

Prema godinama života, najviše doktora znanosti bilo je u dobnoj skupini 30 – 34 godine (35,6%). U dobnoj skupini do 29 godina bilo je 15,2% doktora znanosti, u dobnoj skupini 35 – 39 godina bilo ih je 17,7%, u dobnoj skupini 40 – 44 godine bilo ih je 12,6%, u dobnoj skupini 45 – 49 godina bilo ih je 9,7%, a u dobnoj skupini 50 i više godina bilo ih je 9,2%.

Doktori znanosti najviše su zaposleni u obrazovanju

Najveći broj doktora znanosti bio je zaposlen u djelatnosti obrazovanja (52,4%), u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 14,9%, u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi bilo ih je zaposleno 14,8%, a u djelatnosti javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja bilo ih je zaposleno 5,1%. U svim ostalim djelatnostima bilo je zaposleno 11,7% doktora znanosti, dok je 1,1% doktora znanosti bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Troškove doktorskog studija za 48,5% doktora znanosti platio je poslodavac, doktorski studij osobno je platilo 34,6% doktora znanosti, za 13,1% doktora znanosti bila su izdvojena sredstva iz državnog proračuna, a 3,8% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA SVEUČILIŠTIMA NA KOJIMA SU DOKTORIRALI, ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE TE SPOLU U 2022.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
svega žene prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 792 416 138 165 180 70 135 91 13
Sveučilište u Osijeku 88 51 11 10 24 22 18 3 -
Sveučilište u Rijeci 64 28 - 23 17 - 14 5 5
Sveučilište Sjever, Koprivnica 6 5 - - - - 6 - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 1 - - 1 - - - - -
Sveučilište u Splitu 64 35 4 9 32 - 10 8 1
Sveučilište u Zadru 32 15 - - - - 13 18 1
Sveučilište u Zagrebu 535 282 123 122 107 48 74 55 6
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2 - - - - - - 2 -

G-1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I SPOLU U 2022.

2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU I POLJU DOKTORSKE DISERTACIJE, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2022.

    Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više
Ukupno 792 416 120 282 140 100 77 73
Prirodne znanosti 138 71 51 52 16 10 3 6
Matematika 16 6 6 8 - - - 2
Fizika 31 6 16 9 5 - 1 -
Geologija 2 1 - 1 - - - 1
Kemija 38 22 17 14 4 2 - 1
Biologija 36 27 7 15 4 6 2 2
Geofizika 4 3 - 2 2 - - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 11 6 5 3 1 2 - -
Tehničke znanosti 165 40 31 77 24 12 6 15
Brodogradnja 2 1 1 1 - - - -
Elektrotehnika 37 7 9 14 6 3 3 2
Arhitektura i urbanizam 5 3 - - 2 - - 3
Geodezija 5 2 - 4 1 - - -
Građevinarstvo 27 10 3 17 3 3 - 1
Grafička tehnologija 3 2 - 2 - - - 1
Kemijsko inženjerstvo 6 3 2 4 - - - -
Računalstvo 25 2 7 11 3 3 - 1
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 2 - - 2 - - - -
Strojarstvo 31 2 7 15 4 2 - 3
Tehnologija prometa i transport 15 5 1 5 3 1 2 3
Tekstilna tehnologija 1 1 - - 1 - - -
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 2 - - 1 - - - 1
Temeljne tehničke znanosti 2 1 1 1 - - - -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 2 1 - - 1 - 1 -
Biomedicina i zdravstvo  180 124 20 54 34 21 30 21
Temeljne medicinske znanosti 33 21 9 16 5 2 1 -
Kliničke medicinske znanosti 89 57 3 22 22 13 16 13
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 8 6 - 3 1 - 2 2
Veterinarska medicina 13 12 3 1 1 2 4 2
Dentalna medicina 17 13 1 5 3 1 3 4
Farmacija 20 15 4 7 2 3 4 -
Biotehničke znanosti 70 48 9 36 8 9 4 4
Poljoprivreda (agronomija) 32 19 4 15 4 5 3 1
Šumarstvo 4 1 1 1 1 1 - -
Drvna tehnologija 1 - - 1 - - - -
Biotehnologija 12 10 2 8 1 1 - -
Prehrambena tehnologija 17 14 2 10 2 2 1 -
Nutricionizam 3 3 - 1 - - - 2
Interdisciplinarne biotehničke znanosti  1 1 - - - - - 1
Društvene znanosti 135 71 4 38 31 23 20 19
Ekonomija 47 22 1 16 9 8 5 8
Pravo 9 5 - 4 2 1 1 1
Politologija 5 2 - 1 2 1 - 1
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 3 3 1 1 - 1 - -
Informacijske i komunikacijske znanosti 20 15 - 3 6 3 5 3
Sociologija 4 1 - 2 2 - - -
Psihologija 4 3 1 1 1 1 - -
Pedagogija 6 6 - 1 1 2 2 -
Kineziologija 20 7 1 5 5 2 4 3
Socijalne djelatnosti 2 2 - 1 - 1 - -
Interdisciplinarne društvene znanosti 15 5 - 3 3 3 3 3
Humanističke znanosti 91 53 4 21 25 21 13 7
Filozofija 9 3 2 2 4 1 - -
Teologija 3 - - 1 1 - 1 -
Filologija 32 26 - 8 9 8 6 1
Povijest 5 - 1 2 - 1 1 -
Povijest umjetnosti 8 4 - 2 1 3 - 2
Znanost o umjetnosti 3 2 - - 1 2 - -
Arheologija 5 1 - 2 2 1 - -
Etnologija i antropologija 1 1 - 1 - - - -
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 3 1 - 1 - 1 - 1
Interdisciplinarne humanističke znanosti 22 15 1 2 7 4 5 3
Interdisciplinarna područja znanosti 13 9 1 4 2 4 1 1
Geografija 1 - - 1 - - - -
Kroatologija 2 - - 1 - 1 - -
Obrazovne znanosti  5 5 - - 1 2 1 1
Biotehnologija u biomedicini 5 4 1 2 1 1 - -

G-2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2022.

3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKOG RADA U 2022.

Znanstveno i umjetničko područje magistarskog rada Ukupno
Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 792 138 165 180 70 135 91 13
Prirodne znanosti 5 4 - 1 - - - -
Tehničke znanosti 12 - 12 - - - - -
Biomedicina i zdravstvo 12 - - 12 - - - -
Biotehničke znanosti 2 1 - - 1 - - -
Društvene znanosti 22 - 1 - 2 18 1 -
Humanističke znanosti 7 - 1 - - - 6 -
Umjetničko područje 1 - - - - - 1 -
Interdiscplinarna područja znanosti 1 - - - - - - 1
Nisu stekli magisterij znanosti 730 133 151 167 67 117 83 12

4. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA I SPOLU U 2022.

  Ukupno Način plaćanja stjecanja doktorata
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna doktori znanosti osobno ostalo
Ukupno 792 416 384 104 274 30
Zaposleni 783 412 384 104 268 27
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 1 - - 4 -
Prerađivačka industrija 9 5 3 - 6 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 6 1 2 - 4 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 1 - - 1 -
Građevinarstvo 4 2 2 1 - 1
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 3 4 1 4 -
Prijevoz i skladištenje  3 2 1 - 2 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 - - - 1 -
Informacije i komunikacije 19 5 8 2 8 1
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 6 2 1 - 5 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 118 59 65 27 21 5
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 40 24 13 2 24 1
Obrazovanje 415 216 257 63 81 14
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 117 78 21 7 86 3
Umjetnost, zabava i rekreacija 19 11 3 1 13 2
Ostale uslužne djelatnosti 10 2 4 - 6 -
Izvanteritorijalne organizacije i tijela 2 - - - 2 -
Nezaposleni 9 4 - - 6 3

G-3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za doktore znanosti (obrazac ŠV-70), koje ispunjavaju doktori znanosti ili doktori umjetnosti pri stjecanju toga akademskog stupnja.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje doktorata znanosti ili omogućuju stjecanje doktorata znanosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Doktor znanosti jest osoba koja je obranila doktorsku disertaciju.

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje po pravilu tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta te javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti (dr. sc.) ili doktor umjetnosti odnosno doktorica umjetnosti (dr. art.) uz naznaku znanstvenoga ili umjetničkog polja i grane, u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13., 34/16. i 56/22.).

 

Kratice    
     
NN Narodne novine
     
Znakovi    
     
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti