Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. travnja 2023.
OBR-2023-4-1

ISSN 1334-0557

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2022./2023.

 

U akademskoj godini 2022./2023. na visokim učilištima zaposleno je 19 176 nastavnika i suradnika u nastavi na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 13 361,0. Od toga je 83,8% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o radu, a 16,2% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o djelu.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 68,9% jesu doktori znanosti, a 16,1% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 50,9% (od toga je udio žena s doktoratom 68,6%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 16,0%).

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu, 51,5% jesu žene. Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 41,7% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 37,6%), a udio  magistara znanosti i magistara/specijalista jest 26,8% (udio žena jest 23,3%).

1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

 

    Ukupno U ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti (FTE1)) Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno u ekvivalentu pune zaposelnosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 19 176 9 808 13 361,0 6 805,0 12 040 6 131 11 193,5 5 742,3 7 136 3 677 2 167,5 1 062,7
Redoviti profesori 3 222 1 335 2 577,0 1 097,0 2 571 1 113 2 370,7 1 032,0 651 222 206,3 65,0
Izvanredni profesori 2 801 1 340 2 285,7 1 114,4 2 314 1 126 2 148,7 1 055,6 487 214 137,0 58,8
Docenti 3 275 1 745 2 385,9 1 289,6 2 302 1 248 2 091,2 1 149,8 973 497 294,7 139,8
Profesori visoke škole 425 193 290,5 145,9 291 146 258,5 135,4 134 47 32,0 10,5
Viši predavači 1 133 571 852,1 457,2 770 432 730,8 414,3 363 139 121,3 42,9
Predavači 1 684 826 860,0 404,3 642 299 571,4 263,4 1 042 527 288,6 140,9
Viši lektori 109 77 101,8 72,2 81 66 79,4 65,2 28 11 22,4 7,0
Lektori 57 50 54,9 48,3 53 47 53,0 47,0 4 3 1,9 1,3
Viši umjetnički suradnici 17 3 14,7 2,1 14 2 14,0 2,0 3 1 0,7 0,1
Umjetnički suradnici 85 47 42,8 23,4 32 15 24,0 11,0 53 32 18,8 12,4
Viši asistenti 979 583 684,8 389,8 661 377 626,3 357,0 318 206 58,5 32,8
Asistenti 3 740 2 104 2 597,3 1 422,0 2 001 1 080 1 918,5 1 030,1 1 739 1 024 678,8 391,9
Viši stručni suradnici 216 117 95,7 48,4 62 29 62,0 29,0 154 88 33,7 19,4
Stručni suradnici 849 475 318,6 177,8 182 102 181,5 101,5 667 373 137,1 76,3
Stručni savjetnici 294 192 132,2 81,9 61 48 61,0 48,0 233 144 71,2 33,9
Gostujući profesori ili nastavnici 290 150 67,0 30,7 3 1 2,5 1,0 287 149 64,5 29,7

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti

G-1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU U AK. G. 2022./2023.

2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2022./2023.

    Zaposleni na temelju ugovora o radu
ukupno s punim radnim vremenom  s kraćim od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno  12 040 6 131 11 193,5 5 742,3 10 756 5 546 1 284 585 437,5 196,3
U sastavu sveučilišta – javna 10 700 5 461 9 988,1 5 123,1 9 612 4 948 1 088 513 376,1 175,1
Fakulteti 8 491 4 357 7 910,5 4 073,6 7 586 3 920 905 437 324,5 153,6
Sveučilišni odjeli 419 245 397,4 231,2 384 223 35 22 13,4 8,2
Sveučilišni centar 4 2 4,0 2,0 4 2 - - - -
Sveučilišta 1 229 619 1 128,4 584,0 1 097 574 132 45 31,4 10,0
Umjetničke akademije 557 238 547,8 232,3 541 229 16 9 6,8 3,3
Sveučilište u Dubrovniku 152 88 142,5 82,5 140 81 12 7 2,5 1,5
Sveučilište 152 88 142,5 82,5 140 81 12 7 2,5 1,5
Sveučilište Sjever u Koprivnici 223 89 153,4 66,9 134 61 89 28 19,4 5,9
Sveučilište 223 89 153,4 66,9 134 61 89 28 19,4 5,9
Sveučilište u Osijeku 1 335 723 1 150,8 633,9 1 087 603 248 120 63,8 30,9
Fakulteti 1 090 589 909,5 502,4 850 474 240 115 59,5 28,4
Sveučilišni odjeli 124 74 123,2 73,4 121 72 3 2 2,2 1,4
Umjetnička akademija 121 60 118,1 58,1 116 57 5 3 2,1 1,1
Sveučilište u Puli – Pola 185 103 184,0 103,0 183 103 2 - 1,0 -
Sveučilište 185 103 184,0 103,0 183 103 2 - 1,0 -
Sveučilište u Rijeci 1 356 777 1 137,3 650,3 1 021 583 335 194 116,3 67,3
Fakulteti 1 145 658 930,9 533,2 818 467 327 191 112,9 66,2
Sveučilišni odjeli 141 84 138,3 83,0 136 82 5 2 2,3 1,0
Sveučilište 28 16 27,0 16,0 26 16 2 - 1,0 -
Umjetnička akademija 42 19 41,1 18,1 41 18 1 1 0,1 0,1
Sveučilište u Slavonskom brodu 88 36 87,4 36,0 87 36 1 - 0,4 -
Sveučilište 88 36 87,4 36,0 87 36 1 - 0,4 -
Sveučilište u Splitu 1 317 656 1 213,0 609,6 1 160 586 157 70 53,0 23,6
Fakulteti 1 066 530 980,6 496,3 937 479 129 51 43,6 17,3
Sveučilišni odjeli 154 87 135,9 74,8 127 69 27 18 8,9 5,8
Sveučilište 1 - 1,0 - 1 - - - - -
Umjetnička akademija 96 39 95,5 38,5 95 38 1 1 0,5 0,5
Sveučilište u Zadru 460 275 441,1 267,6 434 265 26 10 7,1 2,6
Sveučilište 460 275 441,1 267,6 434 265 26 10 7,1 2,6
Sveučilište u Zagrebu 5 584 2 714 5 478,6 2 673,3 5 366 2 630 218 84 112,6 43,3
Fakulteti 5 190 2 580 5 089,5 2 541,7 4 981 2 500 209 80 108,5 41,7
Sveučilišni centar 4 2 4,0 2,0 4 2 - - - -
Sveučilište 92 12 92,0 12,0 92 12 - - - -
Umjetničke akademije 298 120 293,1 117,6 289 116 9 4 4,1 1,6
Visoke škole 439 217 402,4 206,3 380 201 59 16 22,4 5,3
Veleučilišta 672 331 605,8 306,0 587 299 85 32 18,8 7,0
Sveučilišta – privatna 229 122 197,2 106,9 177 98 52 24 20,2 8,9

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

3. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2022./2023.

    Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno na puno radno vrijeme na kraće od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno 7 136 3 677 2 167,5 1 062,7 438 193 6 698 3 484 1729,5 869,7
U sastavu sveučilišta – javna  4 648 2 430 1 447,6 706,1 298 142 4 350 2 288 1149,6 564,1
Fakulteti 3 041 1 612 831,6 417,1 114 58 2 927 1 554 717,6 359,1
Sveučilišni odjeli 435 211 97,6 45,3 - - 435 211 97,6 45,3
Sveučilišni centar 22 10 7,4 4,4 - - 22 10 7,4 4,4
Sveučilišta 778 402 329,1 149,4 108 42 670 360 221,1 107,4
Umjetničke akademije 372 195 181,9 89,9 76 42 296 153 105,9 47,9
Sveučilište u Dubrovniku 116 50 40,0 16,0 - - 116 50 40,0 16,0
Sveučilište 116 50 40,0 16,0 - - 116 50 40,0 16,0
Sveučilište Sjever u Koprivnici 283 118 131,3 52,9 17 6 266 112 114,3 46,9
Sveučilište 283 118 131,3 52,9 17 6 266 112 114,3 46,9
Sveučilište u Osijeku 714 431 137,4 72,3 10 5 704 426 127,4 67,3
Fakulteti 616 378 100,0 54,2 1 - 615 378 99,0 54,2
Sveučilišni odjeli 47 34 9,8 7,6 - - 47 34 9,8 7,6
Umjetnička akademija 51 19 27,6 10,5 9 5 42 14 18,6 5,5
Sveučilište u Puli – Pola 206 146 41,2 29,2 - - 206 146 41,2 29,2
Sveučilište 206 146 41,2 29,2 - - 206 146 41,2 29,2
Sveučilište u Rijeci 633 385 220,8 126,4 3 3 630 382 217,8 123,4
Fakulteti 553 337 201,2 116,8 3 3 550 334 198,2 113,8
Sveučilišni odjeli 48 28 3,2 1,8 - - 48 28 3,2 1,8
Umjetnička akademija 32 20 16,4 7,8 - - 32 20 16,4 7,8
Sveučilište u Slavonskom brodu 80 51 24,7 14,8 - - 80 51 24,7 14,8
Sveučilište 80 51 24,7 14,8 - - 80 51 24,7 14,8
Sveučilište u Splitu 1 188 577 396,0 188,7 171 83 1 017 494 225,0 105,7
Fakulteti 668 335 209,9 105,4 91 47 577 288 118,9 58,4
Sveučilišni odjeli 340 149 84,6 35,9 - - 340 149 84,6 35,9
Sveučilište 80 36 80,0 36,0 80 36 - - - -
Umjetnička akademija 100 57 21,5 11,4 - - 100 57 21,5 11,4
Sveučilište u Zadru 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište u Zagrebu 1 426 671 455,3 205,3 97 45 1 329 626 358,3 160,3
Fakulteti 1 204 562 320,5 140,7 19 8 1 185 554 301,5 132,7
Sveučilišni centar 22 10 7,4 4,4 - - 22 10 7,4 4,4
Sveučilišni  11 - 11,0 - 11 - - - - -
Umjetničke akademije 189 99 116,4 60,2 67 37 122 62 49,4 23,2
Visoke škole 756 321 242,1 106,8 90 43 666 278 152,1 63,8
Veleučilišta 1 225 682 374,0 207,7 39 8 1 186 674 335,0 199,7
Sveučilišta – privatna 477 239 83,9 41,2 - - 477 239 83,9 41,2
Institut 30 5 19,9 0,9 11 - 19 5 8,9 0,9

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

4. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA U AK. G. 2022./2023.

   Akademski i stručni naziv i akademski stupanj
doktori znanosti magistri znanosti i magistri/specijalisti bez akademskog naziva i stupnja
svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 11 277 5 586 3 853 1 835 4 046 2 387
  u FTE1) 8 461,4 4 264,0 2 506,6 1 205,7 2 393,0 1 335,3
Zaposleni na temelju ugovora o radu svega 8 298 4 203 1 939 978 1 803 950
  u FTE1) 7 635,8 3 912,2 1 869,3 942,4 1 688,4 887,7
Angažirani na temelju ugovora o djelu svega 2 979 1 383 1 914 857 2 243 1 437
  u FTE1) 825,6 351,8 637,3 263,3 704,6 447,6

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

G-2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Godišnjem izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih akademskih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koji kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i visoke škole ne mogu biti njezine sastavnice.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti može odgovarati stvarnom broju osoba.

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a označuje vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punoga radnog vremena.

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na temelju ugovora o radu/angažiran je na temelju ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta.

 

Kratice  
   
ak. g. akademska godina
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti