Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. srpnja 2023.
OBR-2023-3-1

ISSN 1334-0557

UČENIČKI I STUDENTSKI DOMOVI U ŠK./AK. G. 2022./2023.

 

Učenički domovi

U školskoj godini 2022./2023. radilo je 58 učeničkih domova sa 7 473 korisnika.

Od ukupnog broja korisnika učeničkih domova, 90,4% pohađalo je srednju školu, a 9,6% visoko učilište. Udio učenica odnosno studentica bio je 59,5%.

Od ukupnog broja zaposlenih, 28,3% bili su odgojitelji, 7,7% zdravstveno i drugo stručno osoblje, a 64,0% administrativno i ostalo osoblje. Udio žena bio je 73,0%.

Studentski domovi

U akademskoj godini 2022./2023. radila su 24 studentska doma.

U studentskim domovima u akademskoj godini 2022./2023. bilo je smješteno 13 986 studenata, dok je broj studenata koji nisu primljeni zbog popunjenoga kapaciteta bio 4 673. Udio studentica korisnica studentskih domova bio je 62,8%.

U akademskoj godini 2022./2023. u studentskim domovima bilo je 539 zaposlenika. Udio žena bio je 71,1%.

1. UČENICI I STUDENTI, KORISNICI UČENIČKIH/STUDENTSKIH DOMOVA, PREMA ŠKOLI/VISOKOM UČILIŠTU KOJU/KOJE POHAĐAJU I SPOLU U ŠK./AK. G. 2022./2023.

  Korisnici Škola koju pohađaju Broj učenika/studenata koji nisu primljeni u dom zbog popunjenoga kapaciteta
ukupno muški ženski srednja škola visoko učilište
Ukupno 21 459 8 234 13 225 6 754 14 700 5 237
Učenički domovi 7 473 3 025 4 448 6 754 714 564
Studentski domovi 13 986 5 209 8 777 - 13 986 4 673

G-1. UČENICI/STUDENTI SMJEŠTENI U DOMOVE PREMA SPOLU U ŠK./AK. G. 2022./2023.

2. STUDENTSKI DOMOVI, KORISNICI I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AK. G. 2022./2023.

   Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno muški ženski
Republika Hrvatska 24 13 986 5 209 8 777 539 156 383
Karlovačka 1 132 96 36 10 4 6
Varaždinska 1 839 510 329 19 6 13
Primorsko-goranska 2 1 364 433 931 23 1 22
Virovitičko-podravska 1 108 56 52 1 1 -
Požeško-slavonska 1 71 29 42 8 2 6
Brodsko-posavska 1 91 63 28 11 4 7
Zadarska 1 459 81 378 24 13 11
Osječko-baranjska 3 1 376 520 856 21 5 16
Šibensko-kninska 2 112 45 67 12 4 8
Vukovarsko-srijemska 1 104 24 80 2 2 -
Splitsko-dalmatinska 3 1 273 471 802 185 44 141
Dubrovačko-neretvanska 1 292 150 142 73 28 45
Istarska 1 382 94 288 10 5 5
Međimurska 1 39 11 28 2 - 2
Grad Zagreb 4 7 344 2 626 4 718 138 37 101

G-2. STUDENTI SMJEŠTENI U STUDENTSKE DOMOVE PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U AK. G. 2022./2023.

3. UČENIČKI DOMOVI, KORISNICI (UČENICI/STUDENTI) I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠK. G. 2022./2023.

    Domovi Korisnici Zaposlenici
ukupno muški ženski ukupno žene odgojitelji zdravstveno osoblje ostalo stručno osoblje1) administrativno i ostalo osoblje
Republika Hrvatska 58 7 473 3 025 4 448 1 376 1 004 389 30 76 881
Zagrebačka 1 88 31 57 25 19 6 - 1 18
Krapinsko-zagorska 2 234 66 168 44 36 16 1 3 24
Sisačko-moslavačka 1 79 41 38 16 13 3 - 1 12
Karlovačka 3 262 132 130 57 41 13 - 4 40
Varaždinska 2 329 137 192 53 36 19 1 2 31
Koprivničko-križevačka 1 108 34 74 23 17 5 1 2 15
Bjelovarsko-bilogorska 2 340 122 218 61 46 19 1 3 38
Primorsko-goranska 7 989 386 603 183 135 54 4 9 116
Ličko-senjska 3 182 101 81 29 17 9 - 3 17
Virovitičko-podravska 1 123 52 71 23 15 7 1 1 14
Požeško-slavonska 2 268 99 169 45 30 13 1 3 28
Zadarska 1 245 95 150 40 25 11 1 1 27
Osječko-baranjska 5 519 178 341 96 70 28 1 6 61
Vukovarsko-srijemska 1 48 25 23 19 12 5 - 1 13
Splitsko-dalmatinska 4 699 404 295 98 71 32 3 3 60
Istarska 2 253 77 176 51 38 14 2 5 30
Dubrovačko-neretvanska 3 307 98 209 72 56 18 - 4 50
Međimurska 2 103 41 62 40 24 11 1 4 24
Grad Zagreb 15 2 297 906 1 391 401 303 106 12 20 263

1) Pedagog, psiholog, defektolog i socijalni radnik

G-3. UČENICI/STUDENTI SMJEŠTENI U UČENIČKE DOMOVE PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU U ŠK. G. 2022./2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka prikupljenih obrascem Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova (obrazac ŠD), koji ispunjavaju učenički i studentski domovi prema stanju na dan 31. ožujka tekuće školske/akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su učenički i studentski domovi u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Učenički dom jest ustanova koja pruža smještaj i prehranu učenicima za vrijeme školovanja te organizira i odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika.

Pravo na smještaj i hranu u učeničkom domu imaju po pravilu redoviti učenici, a ostvaruje se na osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju i materijalnom položaju učenika i njegovih roditelja, skrbnika i slično.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente visokih učilišta te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkom domu.

Studentski dom osigurava smještaj studentima visokih učilišta za vrijeme studija. Studentima, osim smještaja, može biti osigurana i prehrana.

U tablicama 2. i 3. prikazane su samo županije u kojima se nalaze studentski, odnosno učenički domovi.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

 

Kratice  
ak. g. akademska godina
NN Narodne novine
šk. g. školska godina
   
Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti