Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 04. kolovoza 2023.
OBR-2023-2-2

ISSN 1334-0557

SREDNJE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2021./2022. I POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2021./2022.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2021./2022. djelovale su 443 srednje škole, koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 758 školskih jedinica različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

Udio učenika u redovitim školama najveći je u tehničkim i srodnim školama, 47,4%, nakon toga u gimnazijama, 30,3%, u industrijskim i obrtničkim školama, 19,0%, a najmanje je učenika u srednjim umjetničkim školama, 3,3%.

U gimnazijama je najveći udio učenika koji su položili razred, 99,5%, a u srednjim industrijskim i obrtničkim školama najmanji, 96,2%.

Najviše učenica ima u umjetničkim školama, a najmanje u industrijskim i obrtničkim školama

Na kraju školske godine 2021./2022. broj učenika manji je za 0,6% u odnosu na kraj školske godine 2020./2021. Udio učenica iznosi 50,1%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 74,4% učenica, u gimnazijama 63,3%, u tehničkim i srodnim školama 48,1%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 30,3% učenica. Srednju školu završilo je 36 949 učenika, a od toga je 48,7% učenica.

Engleski i njemački jezik − dva jezika koja se najviše uče u srednjim školama

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 92,9% učenika, njemački 32,6%, talijanski 13,0%, francuski 3,6%, a španjolski, ruski, portugalski, arapski i ostale jezike uči samo 2,0% učenika.

Udio nastavnica najveći je u gimnazijama, 74,6%, a najmanji je u industrijskim i obrtničkim školama, 62,6%.

 

G-1. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

1.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

        Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno   758   227   531  7 700  145 288  72 829  36 949  17 984
Državne   699   189   510  7 364  139 440  69 499  35 582  17 168
Privatne   40   24   16   179  2 684  1 221   622   293
Vjerskih zajednica   19   14   5   157  3 164  2 109   745   523
Srednje škole – redovite   713   211   502  7 464  144 313  72 412  36 656  17 854
Gimnazije   192   96   96  2 036  43 727  27 671  11 084  6 994
Državne   153   64   89  1 809  39 266  25 011  10 026  6 336
Privatne   23   18   5   101  1 751   859   416   213
Vjerskih zajednica   16   14   2   126  2 710  1 801   642   445
Tehničke i srodne   269   57   212  3 415  68 419  32 908  15 884  7 519
Državne   257   56   201  3 339  67 145  32 286  15 609  7 378
Privatne   10   1   9   56   838   330   180   69
Vjerskih zajednica   2 -   2   20   436   292   95   72
Srednje umjetničke   54   45   9   354  4 726  3 517   997   728
Državne   49   40   9   337  4 687  3 498   989   722
Privatne   5   5 -   17   39   19   8   6
Industrijske i obrtničke   198   13   185  1 659  27 441  8 316  8 691  2 613
Državne   195   13   182  1 643  27 367  8 287  8 665  2 602
Privatne   2 -   2   5   56   13   18   5
Vjerskih zajednica   1 -   1   11   18   16   8   6
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   45   16   29   236   975   417   293   130
Državne   45   16   29   236   975   417   293   130
Obrazovanje odraslih2)   59   8   51   349  2 772  1 042  1 224   456
Državne   40   1   39   161  1 679   663   600   220
Privatne   19   7   12   188  1 093   379   624   236

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1.2. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

         Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili
Srednje škole – redovite  144 313  141 799  38 522  37 297  38 413  37 735  38 024  37 580  28 385  28 220   969   967
Državne  138 465  136 011  37 032  35 827  36 963  36 303  36 517  36 092  27 032  26 870   921   919
Privatne  2 684  2 659   713   704   640   632   718   712   613   611 - -
Vjerskih zajednica  3 164  3 129   777   766   810   800   789   776   740   739   48   48
Gimnazije  43 727  43 526  10 893  10 815  10 903  10 840  10 921  10 875  11 010  10 996 - -
Državne  39 266  39 111  9 748  9 686  9 766  9 716  9 810  9 780  9 942  9 929 - -
Privatne  1 751  1 735   470   465   416   411   442   436   423   423 - -
Vjerskih zajednica  2 710  2 680   675   664   721   713   669   659   645   644 - -
Tehničke i srodne  68 419  67 282  17 007  16 480  17 298  17 036  16 945  16 719  16 200  16 080   969   967
Državne  67 145  66 018  16 706  16 180  17 013  16 756  16 581  16 358  15 924  15 805   921   919
Privatne   838   833   207   206   198   195   252   252   181   180 - -
Vjerskih zajednica   436   431   94   94   87   85   112   109   95   95   48   48
Srednje umjetničke  4 726  4 580  1 337  1 297  1 157  1 113  1 169  1 136  1 063  1 034 - -
Državne  4 687  4 542  1 319  1 279  1 151  1 107  1 163  1 130  1 054  1 026 - -
Privatne   39   38   18   18   6   6   6   6   9   8 - -
Glazbene  2 032  1 932   603   578   479   450   476   453   474   451 - -
Plesne   233   223   66   62   56   54   79   75   32   32 - -
Likovna umjetnost i dizajn  2 461  2 425   668   657   622   609   614   608   557   551 - -
Industrijske i obrtničke  27 441  26 411  9 285  8 705  9 055  8 746  8 989  8 850   112   110 - -
Državne  27 367  26 340  9 259  8 682  9 033  8 724  8 963  8 824   112   110 - -
Privatne   56   53   18   15   20   20   18   18 - - - -
Vjerskih zajednica   18   18   8   8   2   2   8   8 - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   975   947   329   311   308   301   290   287   48   48 - -
Državne   975   947   329   311   308   301   290   287   48   48 - -

1.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

Županija      Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu Nastavnici1)
svega učenice svega učenice
Republika Hrvatska   758  7 700  145 288  72 829  36 949  17 984  27 524
Zagrebačka   33   320  6 265  2 797  1 628   690  1 155
Krapinsko-zagorska   23   223  4 259  2 160  1 133   536   865
Sisačko-moslavačka   29   248  3 922  1 909  1 023   455   856
Karlovačka   28   222  3 789  1 907  1 018   471   974
Varaždinska   39   367  6 806  3 497  1 746   858  1 832
Koprivničko-križevačka   18   191  3 554  1 705   874   420   692
Bjelovarsko-bilogorska   27   231  4 209  2 089  1 080   536   865
Primorsko-goranska   58   471  9 194  4 566  2 237  1 147  1 758
Ličko-senjska   11   72  1 116   534   292   124   391
Virovitičko-podravska   17   149  2 541  1 313   618   307   569
Požeško-slavonska   15   143  2 520  1 295   680   354   588
Brodsko-posavska   17   279  4 591  2 273  1 260   591   773
Zadarska   36   327  6 414  3 273  1 606   822  1 168
Osječko-baranjska   52   553  9 971  5 030  2 592  1 252  1 893
Šibensko-kninska   23   184  3 286  1 655   874   422   755
Vukovarsko-srijemska   30   362  5 631  2 802  1 573   797  1 231
Splitsko-dalmatinska   91   891  17 752  8 957  4 594  2 215  3 119
Istarska   42   350  6 389  3 141  1 449   700  1 403
Dubrovačko-neretvanska   29   249  4 322  2 132  1 021   487   930
Međimurska   22   207  3 535  1 744   916   419   916
Grad Zagreb   118  1 661  35 222  18 050  8 735  4 381  4 791

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

      Učenici Nastavnici1)
ukupno gimnazija tehničkih i srodnih škola umjetničkih škola industrijskih i obrtničkih škola s teškoćama u razvoju
Engleski  135 066  43 615  62 917  2 906  25 429   199  2 026
Njemački  47 360  26 341  15 273   173  5 521   52  1 199
Talijanski  18 950  9 881  7 278   402  1 379   10   368
Francuski  5 214  2 177  1 338 -  1 696   3   141
Španjolski  2 535  2 111   423 -   1 -   64
Ruski   235   208   27 - - -   11
Arapski   59   59 - - - -   1
Portugalski   24   24 - - - -   2
Ostali jezici   81   64   4 -   13 -   10

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

        Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog  vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite 26 813 18 237 13 821 9 536 12 992 8 701 18 776,70 12 822,94 1 125,60 993,99
Državne 25 620 17 380 13 294 9 135 12 326 8 245 18 003,03 12 251,68 1 067,83 949,70
Privatne 707 477 281 202 426 275 428,20 301,02 30,87 19,39
Vjerskih zajednica 486 380 246 199 240 181 345,47 270,24 26,90 24,90
Gimnazije 6 344 4 733 3 376 2 612 2 968 2 121 4 555,29 3 471,65 348,15 301,38
Državne 5 530 4 136 3 033 2 343 2 497 1 793 4 018,06 3 070,63 302,59 265,80
Privatne 437 307 175 135 262 172 278,02 202,11 21,67 13,19
Vjerskih zajednica 377 290 168 134 209 156 259,21 198,91 23,89 22,39
Tehničke i srodne 11 378 7 717 5 883 4 041 5 495 3 676 8 150,21 5 542,70 456,50 408,52
Državne 11 092 7 510 5 738 3 934 5 354 3 576 7 963,87 5 403,80 446,86 402,38
Privatne 198 136 86 59 112 77 119,88 85,37 7,65 4,65
Vjerskih zajednica 88 71 59 48 29 23 66,46 53,53 1,99 1,49
Srednje umjetničke 2 146 1 440 1 564 1 067 582 373 1 740,79 1 181,43 38,14 35,09
Državne 2 096 1 419 1 545 1 060 551 359 1 717,36 1 171,67 37,14 34,09
Privatne 50 21 19 7 31 14 23,43 9,76 1,00 1,00
Industrijske i obrtničke 6 945 4 347 2 998 1 816 3 947 2 531 4 330,41 2 627,16 282,81 249,00
Državne 6 902 4 315 2 978 1 798 3 924 2 517 4 303,74 2 605,58 281,24 247,43
Privatne 22 13 1 1 21 12 6,87 3,78 0,55 0,55
Vjerskih zajednica 21 19 19 17 2 2 19,80 17,80 1,02 1,02
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 711 520 343 259 368 261 453,27 332,96 64,48 52,74
Državne 711 520 343 259 368 261 453,27 332,96 64,48 52,74
Obrazovanje odraslih 1 461 863 128 77 1 333 786 428,71 250,03  -  -
Državne 934 561 79 51 855 510 259,89 155,28  -  -
Privatne 527 302 49 26 478 276 168,82 94,75  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. Srednje škole – početak šk. g. 2022./2023.

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2022./2023. djelovala je 441 srednja škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 743 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa. Broj školskih jedinica u odnosu na kraj školske godine 2021./2022. u padu je većim dijelom zbog prestanka postojanja eksperimentalnog programa strukovnih gimnazija za koje je posljednja godina upisa u te programe bila školska godina 2018./2019.

Na početku školske godine 2022./2023. broj učenika veći je za 0,3% u odnosu na početak školske godine 2021./2022. Udio učenica iznosi 50,4%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 1,0% ponavljača, i to u I. razredu 1,8%, u II. razredu 1,0%, u III. razredu 0,7%, u IV. razredu 0,3% i u V. razredu 0,1% ponavljača.

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,4% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,4% učenika starijih od 18 godina i 0,2% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i plesnih).

G-2. UČENICI REDOVITIH SREDNJIH ŠKOLA PREMA GODINAMA ROĐENJA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

2.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

        Škole1) Razredni odjeli Učenici Ponavljači
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno   743   225   518  7 753  147 126  74 120  1 491   624
Državne   686   189   497  7 413  141 026  70 694  1 452   603
Privatne   38   22   16   193  2 936  1 345   17   8
Vjerskih zajednica   19   14   5   147  3 164  2 081   22   13
Srednje škole – redovite   700   209   491  7 522  146 082  73 673  1 473   620
Gimnazije   180   95   85  2 088  43 727  27 766   112   68
Državne   142   64   78  1 855  39 128  25 055   86   51
Privatne   22   17   5   107  1 876   926   8   5
Vjerskih zajednica   16   14   2   126  2 723  1 785   18   12
Tehničke i srodne   269   57   212  3 437  69 410  33 767   619   278
Državne   257   56   201  3 357  68 033  33 101   611   276
Privatne   10   1   9   62   955   387   4   1
Vjerskih zajednica   2 -   2   18   422   279   4   1
Srednje umjetničke   53   44   9   357  4 813  3 624   62   41
Državne   49   40   9   338  4 769  3 605   60   39
Privatne   4   4 -   19   44   19   2   2
Industrijske i obrtničke   198   13   185  1 640  28 132  8 516   680   233
Državne   195   13   182  1 632  28 052  8 486   677   233
Privatne   2 -   2   5   61   13   3 -
Vjerskih zajednica   1 -   1   3   19   17 - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   43   16   27   231  1 044   447   18   4
Državne   43   16   27   231  1 044   447   18   4
Obrazovanje odraslih2)   50   6   44   260  2 146   920  -  -
Državne   14   5   9   152  1 609   665  -  -
Privatne   36   1   35   108   537   255  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

2.2. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

       Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači
Srednje škole – redovite  146 082  1 473  40 274   710  37 781   398  37 872   267  29 128   97  1 027   1
Učenice  73 673   620  19 848   293  18 333   169  18 632   107  16 079   50   781   1
Gimnazije – ukupno  43 727   112  11 224   37  10 802   38  10 816   24  10 885   13  -  -
Učenice  27 766   68  7 192   20  6 660   27  6 990   13  6 924   8  -  -
Državne  39 128   86  10 005   26  9 667   29  9 676   18  9 780   13  -  -
Privatne  1 876   8   506   4   480   3   439   1   451  -  -  -
Vjerskih zajednica  2 723   18   713   7   655   6   701   5   654  -  -  -
Tehničke i srodne – ukupno  69 410   619  17 657   238  16 694   148  17 131   175  16 901   57  1 027   1
Učenice  33 767   278  8 589   124  8 095   60  8 197   67  8 105   26   781   1
Državne  68 033   611  17 281   236  16 384   145  16 846   173  16 540   56   982   1
Privatne   955   4   282   2   217   1   199  -   257   1  -  -
Vjerskih zajednica   422   4   94  -   93   2   86   2   104  -   45  -
Srednje umjetničke – ukupno  4 813   62  1 275   8  1 260   14  1 122   13  1 156   27  -  -
Učenice  3 624   41   950   7   974   8   831   10   869   16  -  -
Državne  4 769   60  1 262   8  1 242   14  1 116   13  1 149   25  -  -
Privatne   44   2   13  -   18  -   6  -   7   2  -  -
Glazbene  2 028   42   572   1   532   5   455   11   469   25  -  -
Plesne   259  -   67  -   62  -   55  -   75  -  -  -
Likovna umjetnost i dizajn  2 526   20   636   7   666   9   612   2   612   2  -  -
Industrijske i obrtničke – ukupno  28 132   680  10 118   427  9 025   198  8 803   55   186  -  -  -
Učenice  8 516   233  3 117   142  2 604   74  2 614   17   181  -  -  -
Državne  28 052   677  10 085   426  8 999   196  8 782   55   186  -  -  -
Privatne   61   3   24   1   18   2   19  -  -  -  -  -
Vjerskih zajednica   19  -   9  -   8  -   2  -  -  -  -  -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  1 044   18   389   13   315   3   296   2   44  -  -  -
Učenice   447   4   168   3   131  -   131   1   17  -  -  -
Državne  1 044   18   389   13   315   3   296   2   44  -  -  -

2.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

Županija     Škole1) Razredni odjeli Učenici Nastavnici1)
svega učenice svega žene
Republika Hrvatska   743  7 753  147 126  74 120  27 423  18 690
Zagrebačka   33   319  6 394  2 908  1 170   827
Krapinsko-zagorska   23   223  4 284  2 186   847   567
Sisačko-moslavačka   29   250  4 010  1 989   858   557
Karlovačka   28   228  3 807  1 927   991   634
Varaždinska   35   352  6 789  3 499  1 756  1 220
Koprivničko-križevačka   18   197  3 641  1 752   698   410
Bjelovarsko-bilogorska   27   254  4 265  2 112   893   600
Primorsko-goranska   56   464  9 258  4 714  1 736  1 191
Ličko-senjska   11   71  1 128   529   383   243
Virovitičko-podravska   17   191  2 541  1 289   552   342
Požeško-slavonska   15   139  2 478  1 248   579   373
Brodsko-posavska   17   279  4 659  2 281   767   479
Zadarska   35   329  6 553  3 324  1 185   831
Osječko-baranjska   51   547  9 942  5 050  1 901  1 215
Šibensko-kninska   23   180  3 223  1 606   753   491
Vukovarsko-srijemska   28   366  5 621  2 797  1 242   859
Splitsko-dalmatinska   89   885  17 890  9 065  3 193  2 304
Istarska   43   353  6 674  3 303  1 423  1 009
Dubrovačko-neretvanska   28   251  4 442  2 183   862   619
Međimurska   21   201  3 654  1 837   911   600
Grad Zagreb   116  1 674  35 873  18 521  4 723  3 319

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

       Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice
Srednje škole – redovite  146 082  73 673  40 274  19 848  37 781  18 333  37 872  18 632  29 128  16 079  1 027   781
2009. i poslije   157   91   148   84   8   6   1   1  -  -  -  -
2008.  9 281  4 972  8 950  4 795   320   167   5   5   6   5  -  -
2007.  37 731  18 697  29 072  14 154  8 369  4 404   281   131   9   8  -  -
2006.  37 646  18 317  1 912   731  26 955  12 906  8 442  4 502   327   178   10  -
2005.  36 264  18 061   158   64  1 943   766  27 167  13 282  6 983  3 936   13   13
2004.  22 761  12 305   20   10   154   62  1 781   641  20 543  11 388   263   204
2003.  2 037  1 106   8   5   19   13   160   51  1 155   507   695   530
2002. i prije   205   124   6   5   13   9   35   19   105   57   46   34
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  1 044   447   389   168   315   131   296   131   44   17  -  -
2008. i poslije   32   20   32   20  -  -  -  -  -  -  -  -
2007.   176   90   163   81   13   9  -  -  -  -  -  -
2006.   319   129   165   60   141   62   13   7  -  -  -  -
2005.   316   132   25   6   140   52   148   72   3   2  -  -
2004.   163   67   4   1   21   8   115   47   23   11  -  -
2003.   28   7  -  -  -  -   18   5   10   2  -  -
2002.   8   2  -  -  -  -   1  -   7   2  -  -
2001. i prije   2  -  -  -  -  -   1  -   1  -  -  -

2.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

        Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite  26 731  18 173  13 793  9 410  12 938  8 763  18 707,90  12 659,52  1 132,41  1 014,02
Državne  25 519  17 313  13 225  8 989  12 294  8 324  17 894,47  12 072,78  1 070,95   960,60
Privatne   709   472   312   217   397   255   459,22   314,25   31,56   25,02
Vjerskih zajednica   503   388   256   204   247   184   354,21   272,49   29,90   28,40
Gimnazije  6 102  4 579  3 218  2 500  2 884  2 079  4 369,66  3 327,36   333,88   295,58
Državne  5 279  3 982  2 846  2 217  2 433  1 765  3 801,69  2 911,57   285,30   252,91
Privatne   436   300   192   140   244   160   297,57   210,34   21,69   16,78
Vjerskih zajednica   387   297   180   143   207   154   270,40   205,45   26,89   25,89
Tehničke i srodne  11 518  7 790  6 064  4 103  5 454  3 687  8 269,23  5 576,27   459,67   415,86
Državne  11 225  7 586  5 908  3 990  5 317  3 596  8 074,44  5 437,34   449,90   408,22
Privatne   200   132   99   67   101   65   130,60   87,51   7,78   6,15
Vjerskih zajednica   93   72   57   46   36   26   64,19   51,42   1,99   1,49
Srednje umjetničke  2 133  1 430  1 490  1 017   643   413  1 710,77  1 147,01   42,06   38,65
Državne  2 083  1 408  1 470  1 008   613   400  1 685,75  1 135,25   41,06   37,65
Privatne   50   22   20   9   30   13   25,02   11,76   1,00   1,00
Industrijske i obrtničke  6 978  4 374  3 021  1 790  3 957  2 584  4 358,24  2 608,88   296,80   263,93
Državne  6 932  4 337  3 001  1 774  3 931  2 563  4 332,59  2 588,62   294,69   261,82
Privatne   23   18   1   1   22   17   6,03   4,64   1,09   1,09
Vjerskih zajednica   23   19   19   15   4   4   19,62   15,62   1,02   1,02
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju   692   517   341   258   351   259   444,24   329,56   65,37   53,57
Državne   692   517   341   258   351   259   444,24   329,56   65,37   53,57
Obrazovanje odraslih  1 247   747   120   71  1 127   676   392,23   231,57  -  -
Državne   833   504   61   42   772   462   231,23   141,22  -  -
Privatne   414   243   59   29   355   214   161,00   90,35  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju srednje škole na kraju i na početku školske godine.

Statistički list za srednje škole − gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i obrtničke škole, umjetničke škole i odjele likovne umjetnosti i dizajna te škole i odjele za mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-S/KP) i Statistički list za srednje škole za odrasle (obrazac Š-S-OD/KP) za ovo statističko istraživanje ispunjavaju škole/obrazovne ustanove.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su srednje škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske srednje obrazovanje organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programima.

Posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

Srednje obrazovanje traje od 1 do 5 godina, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja. Srednje obrazovanje nije obvezatno.

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja po istovrsnome nastavnome planu i programu na određenoj lokaciji.

Broj srednjih škola prikazan u tablicama 1.1., 1.3., 2.1. i 2.3. veći je od stvarnog broja srednjih škola. Ako jedna srednja škola obuhvaća nekoliko školskih jedinica različitih vrsta, npr. gimnaziju, tehničku, industrijsku i obrtničku školu, svaka takva jedinica smatra se zasebnom školom i tako se prikazuje (u tablicama 1.1. i 2.1. u stupcu "školske jedinice/odjeli"). Broj srednjih škola u kojima je nastava organizirana samo za jednu vrstu programa (npr. gimnazija, tehnička, industrijska i obrtnička škola) prikazuje se u stupcu "samostalne" škole.

Srednje obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u posebnim razrednim odjelima ili u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Broj srednjih škola za mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju, uvećan za broj srednjih škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje. Srednje obrazovanje odraslih provodi se u srednjim školama i drugim ovlaštenim ustanovama. Odrasli mogu steći obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike dani su za sve učenike koji uče pojedini strani jezik bez obzira na to uče li ga kao prvi, drugi ili treći strani jezik.

Za srednje škole prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u nekoliko vrsta škola, npr. u gimnaziji, tehničkoj, industrijskoj i obrtničkoj školi te srednjem obrazovanju odraslih, iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba zaposlenih u srednjim školama. Broj nastavnika i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o nastavnicima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

Ustrojstvo i djelatnost srednjeg školstva temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/18. i 64/20) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.).

Kratice

 
NN Narodne novine
šk. g. školska godina
   

Znakovi

 
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Željka Jelinčić i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti