Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. svibnja 2023.
OBR-2023-2-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2021./2022. I POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2021./2022.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2021./2022. djelovale su 883 osnovne škole (matične i samostalne). Škole su u svom sastavu imale 1 101 područnu školu/odjel.

Pad broja učenika osnovnih škola traje već četvrt stoljeća, 71,6% osnovnih škola ima organiziranu prehranu

Na kraju školske godine 2021./2022. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2020./2021. Udio učenica jest 48,7%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje je prisutan pad koji traje već četvrt stoljeća. Državnih osnovnih škola s organiziranom prehranom ima 71,3%, a privatnih osnovnih škola 100,0%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 8,7. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,8. Udio žena u populaciji učitelja u redovitom obrazovanju jest 82,0%.

Više od četiri tisuće učenika polazi nastavu na jezicima nacionalnih manjina

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 1 984 školske jedinice, u 1 960 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 917 škola na hrvatskome, u 11 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u sedam na češkome i u 21 na srpskome jeziku. Osim na hrvatskome jeziku, 24 škole nastavu izvode i na jezicima nacionalnih manjina, i to šest na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome i 11 na srpskome. Ukupno je 4 197 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 348 na češkome, 1 647 na talijanskome, 205 na mađarskome, 157 na njemačkome i 1 840 na srpskome.

 

1.1. OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Škole1) Razredni odjeli Škole s organiziranom prehranom
ukupno matične i samostalne područne i odjeli ukupno čisti kombinirani ukupno samo mliječni obrok samo topli oba obroka
Osnovne škole – redovite 1 984  883 1 101 18 143 16 624 1 519 1 421  545  423  453
Državne 1 963  862 1 101 17 955 16 444 1 511 1 400  545  417  438
Privatne  12  12 -  90  82  8  12 -  5  7
Vjerskih zajednica  9  9 -  98  98 -  9 -  1  8
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  95  92  3  336  147  189  91  35  17  39
Državne  95  92  3  336  147  189  91  35  17  39

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.2. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Ukupno Učenice Učenici koji su završili školu Korisnici prehrane u školi
svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega učenice mliječnog obroka toplog obroka
Osnovne škole – ukupno 308 777 149 488 159 289 150 048 72 500 77 548 39 014 19 110 140 042 103 362
Osnovne škole – redovite 306 954 148 715 158 239 149 445 72 258 77 187 38 760 19 015 137 050 101 556
Državne 303 853 146 950 156 903 147 980 71 429 76 551 38 505 18 891 135 362 99 233
Privatne 1 267  656  611  572  284  288  135  60  511  971
Vjerskih zajednica 1 834 1 109  725  893  545  348  120  64 1 177 1 352
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju 1 823  773 1 050  603  242  361  254  95 2 992 1 806
Državne 1 823  773 1 050  603  242  361  254  95 2 992 1 806

1.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Ukupno U državnim školama U privatnim školama U školama vjerskih zajednica
svega položili svega položili svega položili svega položili
Osnovne škole – ukupno svega 308 777 307 439 305 676 304 340 1 267 1 266 1 834 1 833
  učenice 150 048 149 497 148 583 148 032  572  572  893  893
Osnovne škole – redovite svega 306 954 305 634 303 853 302 535 1 267 1 266 1 834 1 833
  učenice 149 445 148 900 147 980 147 435  572  572  893  893
I. razred svega 36 441 36 290 35 988 35 837  156  156  297  297
  učenice 17 664 17 594 17 454 17 384  73  73  137  137
II. razred svega 36 600 36 520 36 117 36 037  188  188  295  295
  učenice 17 762 17 720 17 537 17 495  77  77  148  148
III. razred svega 37 964 37 878 37 553 37 467  154  154  257  257
  učenice 18 396 18 368 18 214 18 186  62  62  120  120
IV. razred svega 37 710 37 617 37 292 37 200  158  157  260  260
  učenice 18 436 18 423 18 224 18 211  72  72  140  140
V. razred svega 38 681 38 437 38 283 38 039  159  159  239  239
  učenice 18 655 18 571 18 482 18 398  78  78  95  95
VI. razred svega 40 722 40 499 40 396 40 173  151  151  175  175
  učenice 19 999 19 925 19 835 19 761  76  76  88  88
VII. razred svega 39 952 39 633 39 595 39 277  166  166  191  190
  učenice 19 414 19 284 19 239 19 109  74  74  101  101
VIII. razred svega 38 884 38 760 38 629 38 505  135  135  120  120
  učenice 19 119 19 015 18 995 18 891  60  60  64  64
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 823 1 805 1 823 1 805 - - - -
  učenice  603  597  603  597 - - - -
I. razred svega  181  179  181  179 - - - -
  učenice  44  43  44  43 - - - -
II. razred svega  172  172  172  172 - - - -
  učenice  60  60  60  60 - - - -
III. razred svega  212  208  212  208 - - - -
  učenice  68  66  68  66 - - - -
IV. razred svega  208  204  208  204 - - - -
  učenice  70  68  70  68 - - - -
V. razred svega  244  244  244  244 - - - -
  učenice  72  72  72  72 - - - -
VI. razred svega  277  275  277  275 - - - -
  učenice  98  98  98  98 - - - -
VII. razred svega  272  269  272  269 - - - -
  učenice  95  95  95  95 - - - -
VIII. razred svega  257  254  257  254 - - - -
  učenice  96  95  96  95 - - - -

1.4. UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Učitelji Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 35 263 28 911 26 507 22 806 8 756 6 105 30 146,14 25 355,51 13 044 16 510 5 709 2 459,71 2 254,52
Državne 34 776 28 536 26 168 22 535 8 608 6 001 29 743,25 25 041,89 12 865 16 340 5 571 2 431,43 2 228,42
Privatne  217  161  157  122  60  39  181,57  138,35  72  66  79  11,13  9,95
Vjerskih zajednica  270  214  182  149  88  65  221,32  175,27  107  104  59  17,15  16,15
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju 1 013  860  823  712  190  148  882,31  758,46  219  471  323  311,63  284,63
Državne 1 013  860  823  712  190  148  882,31  758,46  219  471  323  311,63  284,63

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Učenici po razredima1) Nastavnici1)
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – redovite 411 232 37 162 38 143 39 611 61 027 58 781 61 661 58 786 56 061 5 944
Engleski 292 343 33 231 33 158 34 734 36 848 37 755 39 788 39 044 37 785 3 621
Njemački 91 503 3 359 3 587 3 403 18 334 16 032 16 983 15 325 14 480 1 670
Talijanski 23 059  387 1 144 1 242 4 902 4 265 4 123 3 775 3 221  478
Francuski 2 620  68  84  63  643  471  511  423  357  74
Mađarski  415  31  57  45  65  48  59  51  59  28
Slovački  299  37  37  42  34  34  40  41  34  17
Španjolski  395 - - -  112  101  83  51  48  10
Češki  167  10  23  31  38  20  12  18  15  15
Ruski  60  5  10  7  6  7  11  9  5  7
Ostali jezici  371  34  43  44  45  48  51  49  57  24
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  270 - - -  42  46  58  69  55  30
Engleski  264 - - -  42  44  57  66  55  26
Njemački  3 - - - - -  1  2 -  2
Talijanski  3 - - - -  2 -  1 -  2

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.6. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

   Škole1) Učenici Učenici koji su završili školu Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  130  34  36  60 19 126 11 861 2 548 1 586 2 637 1 611 1 906 1 215
Glazbene  125  32  36  57 18 722 11 467 2 491 1 532 2 490 1 503 1 797 1 135
Državne  116  26  35  55 18 151 11 114 2 412 1 487 2 366 1 430 1 770 1 117
Privatne  9  6  1  2  571  353  79  45  124  73  27  18
Plesne  5  2 -  3  404  394  57  54  147  108  109  80
Državne  5  2 -  3  404  394  57  54  147  108  109  80
Osnovno obrazovanje odraslih  13  3 -  10  175  99  79  29
Pri osnovnim školama  2  2 - -  13  8 - -
Pri ostalim ustanovama  11  1 -  10  162  91  79  29  104  68  19  10

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2021./2022.

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2022./2023.

Na početku školske godine 2022./2023. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2021./2022. Udio učenica iznosi 48,7%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 8,6. Od ukupnog broja ponavljača najveći udio odnosi se na dječake, 62,2%. Najveći udio ponavljača u višim je razredima, 69,7%, a najviše u sedmom razredu, 24,9%. Od ukupnog broja ponavljača u sedmom razredu najveći udio odnosi se na dječake, 62,0%. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju odnos broja učitelja i učenika iznosi 1 : 1,8. Udio žena u populaciji učitelja u redovitom obrazovanju jest 82,6%.

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,2% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,6% učenika. Od toga 91,4% pohađa osmi razred.

2.1. ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

   Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena ukupno žene u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 1 971 18 110 35 484 29 293 26 535 23 012 8 949 6 281 30 230,20 25 627,22 13 215 16 473 5 796
Državne 1 948 17 902 34 944 28 874 26 179 22 719 8 765 6 155 29 803,13 25 284,86 13 023 16 268 5 653
Privatne  14  101  250  182  163  124  87  58  193,94  146,11  75  85  90
Vjerskih zajednica  9  107  290  237  193  169  97  68  233,13  196,25  117  120  53
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  94  336 1 049  899  864  752  185  147  923,39  799,19  226  444  379
Državne  94  336 1 049  899  864  752  185  147  923,39  799,19  226  444  379

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.2. OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učenici
ukupno I. – IV. razred V. – VIII. razred
Republika Hrvatska 2 065 18 446 36 533 305 602 147 483 158 119
Zagrebačka  123 1 378 2 529 24 815 11 922 12 893
Krapinsko-zagorska  82  603 1 116 9 132 4 389 4 743
Sisačko-moslavačka  90  682 1 372 10 100 4 759 5 341
Karlovačka  71  515 1 045 7 924 3 841 4 083
Varaždinska  73  780 1 486 12 506 5 900 6 606
Koprivničko-križevačka  90  533 1 044 8 112 3 906 4 206
Bjelovarsko-bilogorska  98  553 1 091 7 978 3 811 4 167
Primorsko-goranska  108 1 135 2 355 19 103 9 224 9 879
Ličko-senjska  45  238  505 3 026 1 479 1 547
Virovitičko-podravska  78  406  689 5 535 2 611 2 924
Požeško-slavonska  58  333  603 5 045 2 398 2 647
Brodsko-posavska  115  690 1 324 10 267 4 822 5 445
Zadarska  119  817 1 591 13 441 6 554 6 887
Osječko-baranjska  186 1 390 2 532 19 660 9 517 10 143
Šibensko-kninska  52  454  962 7 035 3 369 3 666
Vukovarsko-srijemska  89  804 1 694 11 091 5 288 5 803
Splitsko-dalmatinska  208 2 039 4 027 35 029 16 743 18 286
Istarska  101  902 1 964 15 313 7 439 7 874
Dubrovačko-neretvanska  67  601 1 282 9 718 4 722 4 996
Međimurska  59  588 1 130 9 220 4 533 4 687
Grad Zagreb  153 3 005 6 192 61 552 30 256 31 296

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

   Prema godini rođenja
ukupno 2016. i poslije 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. i prije
Osnovne škole – redovite svega 303 786 6 611 34 272 36 705 36 949 38 366 37 719 40 093 40 280 30 877 1 914
  učenice 147 978 3 597 16 925 17 931 17 848 18 531 18 473 19 448 19 770 14 692  763
I. razred svega 35 358 6 561 27 294 1 419  61  13  4  2  2  2 -
  učenice 17 317 3 575 13 238  466  27  5  2  2  1  1 -
II. razred svega 36 483  50 6 892 28 003 1 443  72  13  5  4  1 -
  učenice 17 731  22 3 641 13 525  502  34  5  1 -  1 -
III. razred svega 36 717 -  86 7 109 27 765 1 665  66  15  5  4  2
  učenice 17 795 -  46 3 867 13 220  625  24  7  2  2  2
IV. razred svega 38 146 - -  174 7 383 28 779 1 665  125  18 -  2
  učenice 18 432 - -  73 3 950 13 718  629  56  4 -  2
V. razred svega 37 850 - - -  297 7 649 28 098 1 666  91  43  6
  učenice 18 457 - - -  149 4 052 13 569  635  29  18  5
VI. razred svega 38 702 - - - -  188 7 631 29 196 1 562  95  30
  učenice 18 744 - - - -  97 4 135 13 876  581  39  16
VII. razred svega 40 846 - - - - -  232 8 813 30 008 1 668  125
  učenice 20 018 - - - - -  100 4 740 14 485  650  43
VIII. razred svega 39 684 - - - - -  10  271 8 590 29 064 1 749
  učenice 19 484 - - - - -  9  131 4 668 13 981  695
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 816  6  52  157  201  206  243  240  285  231  195
  učenice  593  2  9  47  64  72  80  76  90  82  71
I. razred svega  168  6  46  97  16  2  1 - - - -
  učenice  47  2  7  31  5  2 - - - - -
II. razred svega  194 -  6  56  108  21  2  1 - - -
  učenice  56 -  2  15  36  3 - - - - -
III. razred svega  168 - -  4  72  79  11  2 - - -
  učenice  63 - -  1  21  36  5 - - - -
IV. razred svega  249 - - -  5  97  116  24  6  1 -
  učenice  79 - - -  2  27  38  10  1  1 -
V. razred svega  248 - - - -  7  99  116  22  3  1
  učenice  76 - - - -  4  33  33  5  1 -
VI. razred svega  254 - - - - -  14  89  129  17  5
  učenice  76 - - - - -  4  31  36  4  1
VII. razred svega  265 - - - - - -  8  114  118  25
  učenice  97 - - - - - -  2  44  41  10
VIII. razred svega  270 - - - - - - -  14  92  164
  učenice  99 - - - - - - -  4  35  60

G-2. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

2.4. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

   Ukupno Učenici u nižim razredima Učenici u višim razredima
ukupno I. II. III. IV. ukupno V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – ukupno 305 602 147 483 35 526 36 677 36 885 38 395 158 119 38 098 38 956 41 111 39 954
Učenice 148 571 71 520 17 364 17 787 17 858 18 511 77 051 18 533 18 820 20 115 19 583
Ponavljači 1 694  569  150  143  106  170 1 125  269  235  391  230
Učenice  634  219  62  46  39  72  415  102  76  147  90
Osnovne škole – redovite – ukupno 303 786 146 704 35 358 36 483 36 717 38 146 157 082 37 850 38 702 40 846 39 684
Učenice 147 978 71 275 17 317 17 731 17 795 18 432 76 703 18 457 18 744 20 018 19 484
Ponavljači 1 459  442  121  111  75  135 1 017  244  212  363  198
Učenice  552  174  53  38  26  57  378  91  71  138  78
Državne – ukupno 300 324 144 825 34 863 36 013 36 216 37 733 155 499 37 386 38 297 40 504 39 312
Učenice 146 362 70 399 17 082 17 508 17 565 18 244 75 963 18 226 18 573 19 859 19 305
Ponavljači 1 457  442  121  111  75  135 1 015  244  212  362  197
Učenice  552  174  53  38  26  57  378  91  71  138  78
Privatne – ukupno 1 425  721  180  173  206  162  704  181  170  171  182
Učenice  643  320  73  84  93  70  323  81  79  83  80
Ponavljači  1 - - - - -  1 - - -  1
Učenice - - - - - - - - - - -
Vjerskih zajednica – ukupno 2 037 1 158  315  297  295  251  879  283  235  171  190
Učenice  973  556  162  139  137  118  417  150  92  76  99
Ponavljači  1 - - - - -  1 - -  1 -
Učenice - - - - - - - - - - -
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju – ukupno 1 816  779  168  194  168  249 1 037  248  254  265  270
Učenice  593  245  47  56  63  79  348  76  76  97  99
Ponavljači  235  127  29  32  31  35  108  25  23  28  32
Učenice  82  45  9  8  13  15  37  11  5  9  12
Državne – ukupno 1 816  779  168  194  168  249 1 037  248  254  265  270
Učenice  593  245  47  56  63  79  348  76  76  97  99
Ponavljači  235  127  29  32  31  35  108  25  23  28  32
Učenice  82  45  9  8  13  15  37  11  5  9  12

2.5. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, POČETAK ŠK. G. 2022./2023.

   Škole1) Učenici Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  130  34  36  60 18 454 11 561 2 716 1 649 1 913 1 215
Glazbene  125  32  36  57 18 061 11 176 2 564 1 539 1 799 1 132
Državne  116  26  35  55 17 511 10 836 2 451 1 469 1 772 1 114
Privatne  9  6  1  2  550  340  113  70  27  18
Plesne  5  2 -  3  393  385  152  110  114  83
Državne  5  2 -  3  393  385  152  110  114  83

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju osnovne škole na kraju i početku školske godine.

Statistički list za osnovne škole (obrazac Š-O/KP), Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-O-SP/KP), Statistički list za osnovne umjetničke škole (obrazac Š-O-U/KP) i Statistički list za osnovne škole za odrasle (obrazac Š-O-OD/K) ispunjavaju osnovne škole odnosno obrazovne ustanove koje provode osnovno obrazovanje.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su osnovne škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske osnovno obrazovanje organizirano je s obzirom na namjenu kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje jest obvezatno osnovno obrazovanje koje se provodi prema redovitim obrazovnim programima. Obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se prema programima prilagođenima njihovim posebnim potrebama.

Posebno obrazovanje obuhvaća osnovne glazbene i plesne škole i osnovno obrazovanje odraslih.

Školom se smatra svaka skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja prema istovrsnome nastavnom planu i programu na određenoj lokaciji.

Osnovno obrazovanje traje najmanje osam godina, obvezatno je za svu djecu, u pravilu, od 6 do 15 godina, a svrha mu je da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Ciljevi i zadaće osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima.

Osnovno obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja i osnovnim školama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama ili razrednim odjelima.

Broj osnovnih škola za djecu i mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju uvećan za broj škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Osnovne glazbene i plesne škole pripremaju djecu za nastavak školovanja u srednjim glazbenim i plesnim školama, a učenici pohađaju te škole usporedo s osnovnom školom u kojoj stječu obvezatno osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih provodi se u osnovnim školama i drugim za to ovlaštenim ustanovama (pučka otvorena učilišta).

Odrasli mogu steći osnovno obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike odnose se na sve učenike koji uče jezik kao I. ili II. strani jezik, pa je taj broj veći od stvarnog broja učenika.

Za osnovne škole prikazan je broj učitelja koji predaju u jednoj ili više školskih jedinica (područnih škola/odjela). Broj učitelja i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o učiteljima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, defektolog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

Ustrojstvo i djelatnost osnovnih škola temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.).

 

Kratice

NN Narodne novine
šk. g. školska godina

Znakovi

- nema pojave
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti