Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 31. srpnja 2023.
OBR-2023-4-5

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU AK. G. 2022./2023.

Prema prikupljenim podacima, u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo je upisano 151 827 studenata. Od toga je bilo 87 969 studentica, što iznosi 57,9%.

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 81,9% bilo je upisano na fakultete, 14,5% na veleučilišta, dok ih je po 1,8% bilo upisano na visoke škole i umjetničke akademije.

Među upisanim studentima više je studentica

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 52,9%, na sveučilišnom studiju fakulteta 61,6%, a na umjetničkim akademijama 68,0%.

Redoviti studenti najzastupljeniji su na umjetničkim akademijama

Na redoviti studij bilo je upisano 72,7%, a na izvanredni studij 27,3% studenata. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 91,9%. 

U zimskom semestru akademske godine 2022./2023., od ukupnog broja studenata, prema Bolonjskom programu studira 99,9%. Na stručni kratki studij upisano je manje od 0,1% studenata, na stručni prijediplomski studij 24,3% studenata, na stručni diplomski studij 5,0% studenata, na sveučilišni prijediplomski studij 34,5% studenata, na sveučilišni diplomski studij 18,7% studenata te na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij 17,3% studenata. Prema predbolonjskom programu, na sveučilišnome dodiplomskom studiju još studira 0,1% studenata.

Društvene znanosti najzastupljenije kod odabira studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (43,1%), slijedi područje tehničkih znanosti (26,0%), područje biomedicine i zdravstva (12,6%), područje humanističkih znanosti (6,1%), područje biotehničkih znanosti (4,3%), područje prirodnih znanosti (3,7%), umjetničko područje (2,3%), te interdisciplinarna područja znanosti (1,9%).

1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, GODINAMA STUDIJA I NAČINU STUDIRANJA U AK. G. 2022./2023.

   Način studiranja Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 151 827 53 625 50 011 36 644 5 001 5 477 1 069
  redoviti 110 338 41 255 36 111 23 877 3 811 4 249 1 035
Visoke škole svega 2 676 1 026 677 973 - - -
  redoviti 1 933 838 438 657 - - -
Veleučilišta svega 21 962 7 425 6 960 7 577 - - -
  redoviti 10 276 3 844 3 048 3 384 - - -
Fakulteti svega 124 403 44 315 41 378 27 551 4 799 5 291 1 069
  redoviti 95 568 35 784 31 727 19 344 3 615 4 063 1 035
Stručni studij  svega 19 942 7 162 6 509 6 271 - - -
  redoviti 10 133 4 294 3 321 2 518 - - -
Sveučilišni studij  svega 104 461 37 153 34 869 21 280 4 799 5 291 1 069
  redoviti 85 435 31 490 28 406 16 826 3 615 4 063 1 035
Umjetničke akademije  svega 2 786 859 996 543 202 186 -
  redoviti 2 561 789 898 492 196 186 -

G-1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA STRUČNOM ILI SVEUČILIŠNOM STUDIJU I GODINI STUDIJA U AK. G. 2022./2023.

2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA, GODINAMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

  Spol Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 151 827 53 625 50 011 36 644 5 001 5 477 1 069
  studenti 63 858 24 051 20 295 15 716 1 595 1 840 361
  studentice 87 969 29 574 29 716 20 928 3 406 3 637 708
Prema predbolonjskom programu svega 54 13 10 7 11 13 -
  studenti 48 12 8 7 8 13 -
  studentice 6 1 2 - 3 - -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 54 13 10 7 11 13 -
  studenti 48 12 8 7 8 13 -
  studentice 6 1 2 - 3 - -
Prema Bolonjskom programu svega 151 773 53 612 50 001 36 637 4 990 5 464 1 069
  studenti 63 810 24 039 20 287 15 709 1 587 1 827 361
  studentice 87 963 29 573 29 714 20 928 3 403 3 637 708
Stručni kratki studij svega 7 6 1 - - - -
  studenti 6 5 1 - - - -
  studentice 1 1 - - - - -
Stručni prijediplomski studij svega 36 928 12 638 9 469 14 821 - - -
  studenti 19 249 7 046 4 673 7 530 - - -
  studentice 17 679 5 592 4 796 7 291 - - -
Stručni diplomski studij svega 7 645 2 969 4 676 - - - -
  studenti 3 547 1 344 2 203 - - - -
  studentice 4 098 1 625 2 473 - - - -
Sveučilišni prijediplomski studij svega 52 484 20 159 14 358 17 312 655 - -
  studenti 21 755 8 936 5 888 6 733 198 - -
  studentice 30 729 11 223 8 470 10 579 457 - -
Sveučilišni diplomski studij svega 28 495 11 592 16 903 - - - -
  studenti 10 667 4 609 6 058 - - - -
  studentice 17 828 6 983 10 845 - - - -
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij svega 26 214 6 248 4 594 4 504 4 335 5 464 1 069
  studenti 8 586 2 099 1 464 1 446 1 389 1 827 361
  studentice 17 628 4 149 3 130 3 058 2 946 3 637 708

G-2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA U AK. G. 2022./2023.

3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA SKUPINAMA VISOKIH UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

   Spol Ukupno Visoke škole Veleučilišta Fakulteti Umjetničke akademije
ukupno stručni studij sveučilišni studij 
Visoka učilišta  svega 151 827 2 676 21 962 124 403 19 942 104 461 2 786
  studenti 63 858 1 652 11 749 49 565 9 401 40 164 892
  studentice 87 969 1 024 10 213 74 838 10 541 64 297 1 894
Prema predbolonjskom programu svega 54 - - 54 - 54 -
  studenti 48 - - 48 - 48 -
  studentice 6 - - 6 - 6 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 54 - - 54 - 54 -
  studenti 48 - - 48 - 48 -
  studentice 6 - - 6 - 6 -
Prema Bolonjskom programu svega 151 773 2 676 21 962 124 349 19 942 104 407 2 786
  studenti 63 810 1 652 11 749 49 517 9 401 40 116 892
  studentice 87 963 1 024 10 213 74 832 10 541 64 291 1 894
Stručni kratki studij svega 7 - - 7 7 - -
  studenti 6 - - 6 6 - -
  studentice 1 - - 1 1 - -
Stručni prijediplomski studij svega 36 928 2 403 17 849 16 676 16 676 - -
  studenti 19 249 1 494 9 562 8 193 8 193 - -
  studentice 17 679 909 8 287 8 483 8 483 - -
Stručni diplomski studij svega 7 645 273 4 113 3 259 3 259 - -
  studenti 3 547 158 2 187 1 202 1 202 - -
  studentice 4 098 115 1 926 2 057 2 057 - -
Sveučilišni prijediplomski studij svega 52 484 - - 51 157 - 51 157 1 327
  studenti 21 755 - - 21 372 - 21 372 383
  studentice 30 729 - - 29 785 - 29 785 944
Sveučilišni diplomski studij svega 28 495 - - 27 696 - 27 696 799
  studenti 10 667 - - 10 419 - 10 419 248
  studentice 17 828 - - 17 277 - 17 277 551
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij svega 26 214 - - 25 554 - 25 554 660
  studenti 8 586 - - 8 325 - 8 325 261
  studentice 17 628 - - 17 229 - 17 229 399

G-3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2022./2023.

4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

  Znanstveno i umjetničko područje studija
svega prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 151 827 5 701 39 421 19 121 6 578 65 423 9 251 3 434 2 898
Studentice  87 969 3 670 11 620 14 258 4 018 43 220 6 728 2 254 2 201
Visoke škole 2 676 - 1 198 - - 1 114 55 309 -
Studentice  1 024 - 230 - - 584 19 191 -
Veleučilišta 21 962 - 7 694 5 292 692 8 112 - - 172
Studentice  10 213 - 1 510 3 981 353 4 284 - - 85
Fakulteti 124 403 5 701 30 529 13 829 5 886 56 147 9 157 753 2 401
Studentice  74 838 3 670 9 880 10 277 3 665 38 314 6 678 493 1 861
Stručni studij 19 942 - 5 015 1 760 463 12 566 - 138 -
Studentice  10 541 - 1 188 1 365 241 7 686 - 61 -
Sveučilišni studij 104 461 5 701 25 514 12 069 5 423 43 581 9 157 615 2 401
Studentice  64 297 3 670 8 692 8 912 3 424 30 628 6 678 432 1 861
Umjetničke akademije 2 786 - - - - 50 39 2 372 325
Studentice  1 894 - - - - 38 31 1 570 255

G-4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. Podaci se prikupljaju upitnikom Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij (obrazac ŠV-20), a ispunjavaju ih studenti u tiskanome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija. Većina visokih učilišta podatke dostavlja elektroničkim putem iz Informacijskog sustava visokih učilišta Sveučilišnoga računskog centra ili samostalno.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani u zimskom semestru na visoka učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Prikazani su studenti koji su se upisali studij prema Bolonjskom programu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22.) i oni koji su nastavili studij prema predbolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti jesu oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

Studiji se ustrojavaju prema studijskim programima i klasificiraju u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13., 34/16. i 56/22.).

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet, umjetnička akademija i veleučilište.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili preko svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište je ustanova koja ustrojava i izvodi stručne studije.

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća sveučilišni prijediplomski, sveučilišni diplomski, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski, sveučilišni specijalistički i sveučilišni doktorski studij. U skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova.

Sveučilišni prijediplomski studij, koji u pravilu traje od tri do četiri godine i kojim se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, osposobljava studente za sveučilišni diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.

Sveučilišni diplomski studij traje u pravilu od jedne do dvije godine. Njime se stječe od 60 do 120 ECTS bodova te ukupan broj bodova koji se stječu na prijediplomskome i diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu.

Stručni studiji (stručni kratki studij i stručni prijediplomski studij) traju od dvije do tri godine te se njihovim završetkom stječe od 120 do 180 ECTS bodova. Iznimno stručni studij može trajati četiri godine te se takvim studijem stječe 240 ECTS bodova.

Veleučilišta mogu organizirati stručni diplomski studij u trajanju od jedne do dvije godine, za osobe koje su završile stručni studij ili sveučilišni prijediplomski studij. Završetkom stručnoga diplomskog studija stječe se u pravilu od 60 do 120 ECTS bodova.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Kratice  
   
ak. g. akademska godina
ECTS europski sustav prijenosa bodova
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Danijela Kurjaković i Josipa Jurić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti