Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. lipnja 2023.
TUR-2023-1-1/4

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U TRAVNJU 2023.

 

Nastavlja se dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista

U travnju 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvaren je 1,1 milijun dolazaka i 3,0 milijuna noćenja turista, što je za 31,0% više dolazaka i za 20,4% više noćenja turista u odnosu na travanj 2022.

Domaći turisti ostvarili su 220 tisuća dolazaka te 494 tisuće noćenja, što je za 15,5% više dolazaka i noćenja u odnosu na travanj 2022.

Strani turisti ostvarili su 870 tisuća dolazaka te 2,5 milijuna noćenja, što je za 35,6% više dolazaka i za 21,5% više noćenja u odnosu na travanj 2022.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U TRAVNJU, 2020. – 2023.

Najviše ostvarenih noćenja stranih turista iz Njemačke i Slovenije

U travnju 2023. turisti iz Njemačke i Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke ostvarili su 466 tisuća noćenja, što je 18,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista, dok su turisti iz Slovenije ostvarili 450 tisuća noćenja, što je 17,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na travanj 2022. turisti iz Njemačke ostvarili su za 5,5% više noćenja, dok su turisti iz Slovenije ostvarili za 14,2% više noćenja.

Slijede noćenja turista iz Austrije (11,6%), Italije (5,7%), Ujedinjene Kraljevine (5,4%) te Poljske (3,8%). Svi su turisti iz navedenih zemalja ostvarili porast noćenja u travnju 2023. u odnosu na travanj 2022., osim turista iz Ujedinjene Kraljevine. Njihovih noćenja manje je za 2,9%.

Turisti najviše noćili u hotelima

U travnju 2023. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 1,4 milijuna, što je 46,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na travanj 2022. u hotelima je ostvareno za 25,8% više noćenja turista.

Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor, i to 829 tisuća noćenja, što je 27,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova vrsta smještaja ostvarila je porast noćenja za 15,2% u odnosu na travanj 2022.

Istarska županija ostvarila milijun noćenja turista u travnju 2023.

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista u travnju 2023., i to 1,0 milijuna noćenja, što je 33,8% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. Milijunto noćenje ostvareno je mjesec dana prije u odnosu na 2022., kada je ostvareno u svibnju. U odnosu na travanj 2022. u Istarskoj županiji ostvareno je za 13,6% više noćenja.

Domaći turisti ostvarili su 124 tisuće noćenja (što je 12,1% od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji u travnju 2023.), dok su strani turisti ostvarili 903 tisuće noćenja (što je 87,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji). Od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Istarskoj županiji, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (26,7%) te turisti iz Njemačke (23,6%).

Domaći turisti najviše noćili u Gradu Zagrebu, a strani turisti u Dubrovniku

Domaći turisti u travnju 2023. najviše su noćili u Gradu Zagrebu, a zatim u Rovinju − Rovigno, Zadru, Poreču − Parenzo i Dubrovniku (što je 25,2% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista). Strani turisti najviše su noćili u Dubrovniku, a slijede noćenja u Zagrebu, Poreču − Parenzo, Rovinju – Rovigno i Splitu (što je 32,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

U travnju 2023. najviše noćenja turista u dobi od 35 do 44 godine

U travnju 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine, i to 525 tisuća noćenja (što je 17,2% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 45 do 54 godine s ostvarenih 507 tisuća noćenja (što je 16,7% od ukupno ostvarenih noćenja).

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2023.

U travnju 2023. turistima na raspolaganju bile 533 tisuće stalnih postelja

Turistima je u travnju 2023. na raspolaganju bilo 208 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 533 tisuće stalnih postelja. U odnosu na travanj 2022. turistima je na raspolaganju bilo za 6,2% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i za 5,9% više stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 69 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 33,4% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 145 tisuća stalnih postelja (što je 27,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U travnju 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 46,5%, a stalnih postelja 43,1%.

U prva četiri mjeseca 2023. ostvareno 19,6% više noćenja turista

U prva četiri mjeseca 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 2,0 milijuna dolazaka i 5,3 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka za 30,4% i porast noćenja turista za 19,6% u odnosu na isto razdoblje 2022.

Domaći su turisti u prva četiri mjeseca 2023. ostvarili 615 tisuća dolazaka i 1,3 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 17,5% i porast noćenja turista za 12,6%.

Strani su turisti u istom razdoblju ostvarili 1,4 milijuna dolazaka i 4,0 milijuna noćenja, što je za 37,1% više dolazaka i za 22,1% više noćenja turista u odnosu na prva četiri mjeseca 2022. Najviše noćenja stranih turista, kao i u prva tri mjeseca 2023., ostvarili su turisti iz Slovenije (678 tisuća noćenja, što je 17,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Njemačke (15,9%), Austrije (11,4%), Italije (6,1%) i Ujedinjene Kraljevine (4,6%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u prva četiri mjeseca 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
IV. 2023. I.  − IV. 2023. indeksi
IV. 2023.
IV. 2022.
indeksi
I.  − IV. 2023.
I. −  IV. 2022.
IV. 2023. I. − IV. 2023. indeksi
IV. 2023.
IV. 2022.
indeksi
I. − IV. 2023.
I. − IV. 2022.
Ukupno 1 090 829 2 016 523 131,0 130,4 3 041 485 5 276 971 120,4 119,6
Domaći turisti 220 346 615 140 115,5 117,5 494 415 1 309 560 115,5 112,6
Strani turisti 870 483 1 401 383 135,6 137,1 2 547 070 3 967 411 121,5 122,1

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U TRAVNJU 2023.

               Ukupno Domaći Strani Indeksi
IV. 2023.
IV. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 1 090 829 220 346 870 483 131,0 115,5 135,6
     noćenja 3 041 485 494 415 2 547 070 120,4 115,5 121,5
Zagrebačka županija dolasci 11 147 3 413 7 734 126,9 104,7 140,0
     noćenja 20 940 6 912 14 028 120,4 115,9 122,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 15 479 9 034 6 445 113,6 102,4 134,2
     noćenja 31 991 19 167 12 824 111,2 103,1 126,2
Sisačko-moslavačka županija dolasci 2 513 1 020 1 493 153,8 152,5 154,7
     noćenja 4 961 2 615 2 346 127,3 138,5 116,8
Karlovačka županija dolasci 21 641 3 205 18 436 177,3 90,6 212,7
    noćenja 35 112 5 693 29 419 152,3 90,1 175,7
Varaždinska županija dolasci 7 421 4 087 3 334 125,6 119,1 134,5
    noćenja 17 035 9 526 7 509 125,1 122,8 128,3
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 895 1 255 640 141,1 146,6 131,4
     noćenja 4 210 2 611 1 599 146,8 172,1 118,4
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 249 1 657 592 135,7 140,8 123,3
     noćenja 6 506 5 007 1 499 128,7 137,4 106,2
Primorsko-goranska županija dolasci 163 725 32 975 130 750 123,9 106,7 129,1
     noćenja 478 659 77 701 400 958 116,7 107,1 118,8
Ličko-senjska županija dolasci 28 801 4 072 24 729 151,0 111,3 160,5
     noćenja 53 689 7 998 45 691 130,8 109,8 135,3
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 323 1 007 316 103,0 104,9 97,2
     noćenja 2 865 2 123 742 113,0 115,0 107,7
Požeško-slavonska županija dolasci 2 209 1 661 548 102,8 95,5 134,3
    noćenja 4 992 3 886 1 106 92,6 93,3 90,2
Brodsko-posavska županija dolasci 3 538 1 336 2 202 128,0 98,2 156,7
    noćenja 5 567 2 214 3 353 125,3 104,6 144,2
Zadarska županija dolasci 73 027 16 041 56 986 130,3 134,5 129,2
    noćenja 213 277 38 406 174 871 114,4 133,2 111,0
Osječko-baranjska županija dolasci 10 704 6 614 4 090 123,1 107,5 160,8
    noćenja 21 509 12 392 9 117 124,3 108,4 155,3
Šibensko-kninska županija dolasci 34 128 13 384 20 744 134,3 131,5 136,2
    noćenja 88 058 27 858 60 200 117,2 121,4 115,3
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 9 135 7 702 1 433 129,1 130,2 123,5
    noćenja 15 811 12 597 3 214 133,1 137,1 119,3
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 143 960 23 950 120 010 149,1 120,5 156,5
    noćenja 419 393 56 035 363 358 131,2 122,5 132,7
Istarska županija dolasci 314 834 50 435 264 399 118,1 121,6 117,5
    noćenja 1 026 978 124 352 902 626 113,6 119,2 112,9
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 135 914 14 206 121 708 154,2 113,7 160,8
    noćenja 366 628 32 637 333 991 136,5 111,8 139,5
Međimurska županija dolasci 7 103 4 030 3 073 105,9 95,0 124,7
    noćenja 15 057 7 791 7 266 103,0 93,3 115,8
Grad Zagreb dolasci 100 083 19 262 80 821 133,5 106,2 142,2
     noćenja 208 247 36 894 171 353 122,5 106,9 126,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti