Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 05. svibnja 2023.
TUR-2023-1-1/3

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U OŽUJKU 2023.

U ožujku 2023. ostvareno 424 tisuće dolazaka i 982 tisuće noćenja turista

U komercijalnim smještajnim objektima u ožujku 2023. ostvareno je 424 tisuće dolazaka i 982 tisuće noćenja turista, što je za 34,7% više dolazaka i za 21,0% više noćenja turista u odnosu na ožujak 2022. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja 30,6% čine noćenja domaćih turista, a 69,4% noćenja stranih turista.

Domaći turisti ostvarili su 151 tisuću dolazaka te 300 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 22,3% i porast noćenja za 18,4% u odnosu na ožujak 2022. Najviše su noćili u Gradu Zagrebu (42 tisuće noćenja), Splitu (19 tisuća noćenja), Rovinju − Rovigno (17 tisuća noćenja) i Zadru (16 tisuća noćenja).

Strani turisti ostvarili su 273 tisuće dolazaka te 682 tisuće noćenja, što je za 42,8% više dolazaka i za 22,1% više noćenja u odnosu na ožujak 2022. Najviše su noćili u Gradu Zagrebu (118 tisuća noćenja), Dubrovniku (71 tisuća noćenja), Splitu (45 tisuća noćenja) i Umagu − Umago (40 tisuća noćenja).

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U OŽUJKU, 2020. – 2023.

Peti mjesec za redom najviše noćenja stranih turista iz Slovenije

U ožujku 2023. turisti iz Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista, i to 103 tisuće noćenja, što je 15,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na ožujak 2022. turisti iz Slovenije ostvarili su 9,4% više noćenja.

Slijede noćenja turista iz Njemačke (13,6%), Austrije (10,7%), Italije (5,6%) te SAD-a (5,1%). Turisti iz svih navedenih zemalja ostvarili su porast noćenja u ožujku 2023. u odnosu na ožujak 2022.

Turisti najviše noćili u Istarskoj županiji

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista u ožujku 2023., i to 231 tisuća noćenja, što je 23,5% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na ožujak 2022. ostvareno je 0,8% više noćenja turista u Istarskoj županiji. Slijedi Primorsko-goranska županija s ostvarenom 161 tisućom noćenja i Grad Zagreb sa 160 tisuća noćenja.

Od ukupno ostvarenih noćenja turista u Istarskoj županiji, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (26,1%) te turisti iz Hrvatske (21,6%). Slijede noćenja turista iz Njemačke (14,5%) te Austrije (13,7%).

U hotelima ostvareno više od polovice noćenja turista

U ožujku 2023. najviše noćenja turista ostvareno je u hotelima, i to 624 tisuće noćenja, što je 63,5% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na ožujak 2022. u hotelima je ostvareno 35,0% više turističkih noćenja.

Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor, i to 251 tisuća noćenja, što je 25,5% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova vrsta smještaja ostvarila je porast noćenja za 4,8% u odnosu na ožujak 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., OŽUJAK 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., OŽUJAK 2023.

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše smještajnih jedinica

Turistima je u ožujku 2023. na raspolaganju bilo 85 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 200 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bila 41 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 47,6% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 79 tisuća stalnih postelja (što je 39,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U ožujku 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 35,6%, a stalnih postelja 30,0%.

U ožujku 2023. najviše turista u dobi od 35 do 44 godine

U ožujku, kao i u veljači 2023., najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine, i to 172 tisuće noćenja (što je 17,5% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 45 do 54 godine s ostvarene 162 tisuće noćenja (što je 16,5% od ukupno ostvarenih noćenja).

U prvom tromjesečju 2023. ostvareno 29,8% više dolazaka i 18,4% više noćenja turista

U prvom tromjesečju 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 926 tisuća dolazaka i 2,2 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 29,8% i porast noćenja turista za 18,4% u odnosu na isto razdoblje 2022.

Domaći su turisti u prvom tromjesečju 2023. ostvarili 395 tisuća dolazaka i 815 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 18,6% i porast noćenja za 11,0%.

Strani su turisti u istom razdoblju ostvarili 531 tisuću dolazaka i 1,4 milijuna noćenja, što je za 39,6% više dolazaka i za 23,2% više noćenja turista u odnosu na prvo tromjesečje 2022. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije (228 tisuća noćenja, što je 16,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Njemačke (11,7%), Austrije (11,0%), Italije (6,8%) te Bosne i Hercegovine (5,5%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
IlI. 2023. I.  −  III. 2023. indeksi
III. 2023.
III. 2022.
indeksi
I. −  III. 2023.
I.  − III. 2022.
IlI. 2023. I.  − III. 2023. indeksi
III. 2023.
III. 2022.
indeksi
I.  − III. 2023.
I.  −  III. 2022.
Ukupno 424 383 925 694 134,7 129,8 982 479 2 235 486 121,0 118,4
Domaći turisti 151 332 394 794 122,3 118,6 300 451 815 145 118,4 111,0
Strani turisti 273 051 530 900 142,8 139,6 682 028 1 420 341 122,1 123,2

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U OŽUJKU 2023.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
III. 2023.
III. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 424 383 151 332 273 051 134,7 122,3 142,8
   noćenja 982 479 300 451 682 028 121,0 118,4 122,1
Zagrebačka županija dolasci 6 531 3 035 3 496 115,1 110,0 119,9
   noćenja 13 549 6 018 7 531 121,7 123,0 120,7
Krapinsko-zagorska županija dolasci 10 910 7 204 3 706 110,9 106,9 119,4
   noćenja 23 518 14 776 8 742 106,0 103,4 110,8
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 206 724 482 111,7 116,4 105,2
   noćenja 3 430 2 445 985 108,8 118,7 90,1
Karlovačka županija dolasci 6 605 2 359 4 246 161,0 98,7 248,0
   noćenja 10 382 3 923 6 459 133,2 86,4 198,4
Varaždinska županija dolasci 5 216 3 594 1 622 146,4 157,8 126,1
   noćenja 12 063 8 363 3 700 140,8 146,1 130,1
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 128 755 373 119,4 138,0 93,7
   noćenja 2 774 1 465 1 309 120,6 130,6 111,0
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 092 1 577 515 157,6 147,8 198,1
   noćenja 6 623 5 070 1 553 144,3 133,8 193,6
Primorsko-goranska županija dolasci 59 826 22 566 37 260 119,7 106,5 129,4
   noćenja 161 422 49 846 111 576 114,8 105,7 119,4
Ličko-senjska županija dolasci 8 450 3 279 5 171 169,4 129,6 210,5
   noćenja 12 680 5 227 7 453 135,3 118,5 150,2
Virovitičko-podravska županija dolasci 950 687 263 96,1 84,1 152,9
   noćenja 1 923 1 465 458 86,3 85,7 88,6
Požeško-slavonska županija dolasci 1 732 1 446 286 119,1 124,3 98,3
   noćenja 4 577 3 892 685 116,7 116,0 120,8
Brodsko-posavska županija dolasci 2 475 1 046 1 429 139,8 142,1 138,2
   noćenja 4 137 1 822 2 315 143,7 157,5 134,4
Zadarska županija dolasci 22 419 10 952 11 467 158,7 167,2 151,4
   noćenja 47 758 18 709 29 049 128,0 160,6 113,2
Osječko-baranjska županija dolasci 8 190 5 494 2 696 128,5 119,3 152,5
   noćenja 15 187 9 222 5 965 118,7 111,1 132,8
Šibensko-kninska županija dolasci 11 856 7 067 4 789 189,0 214,9 160,5
   noćenja 26 722 13 135 13 587 160,7 221,7 126,9
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 8 228 4 600 3 628 316,9 235,1 567,8
   noćenja 13 088 6 721 6 367 306,9 214,9 560,5
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 51 602 17 094 34 508 155,5 135,5 167,7
   noćenja 122 772 32 080 90 692 132,1 125,5 134,6
Istarska županija dolasci 82 973 22 424 60 549 107,7 95,8 112,9
   noćenja 231 087 50 028 181 059 100,8 98,9 101,3
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 50 576 8 849 41 727 188,5 124,7 211,5
   noćenja 96 264 16 978 79 286 165,4 118,9 180,5
Međimurska županija dolasci 6 112 3 947 2 165 141,7 148,1 131,5
   noćenja 12 181 7 218 4 963 123,2 135,5 108,8
Grad Zagreb dolasci 75 306 22 633 52 673 128,7 120,6 132,6
   noćenja 160 342 42 048 118 294 121,3 120,7 121,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti