Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. travnja 2023.
TUR-2023-1-1/2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U VELJAČI 2023.

 

U veljači 2023. ostvareno 14,3% više noćenja turista u odnosu na veljaču 2022.

U veljači 2023. ostvareno je 272 tisuće dolazaka i 651 tisuća noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je za 20,8% više dolazaka i za 14,3% više noćenja turista u odnosu na veljaču 2022. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja 40,2% čine noćenja domaćih turista, a 59,8% noćenja stranih turista.

Domaći turisti ostvarili su 129 tisuća dolazaka te 262 tisuće noćenja, što je porast dolazaka za 17,7% i porast noćenja za 11,1% u odnosu na veljaču 2022.

Strani turisti ostvarili su 143 tisuće dolazaka te 390 tisuća noćenja, što je za 23,8% više dolazaka i za 16,5% više noćenja u odnosu na veljaču 2022.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U VELJAČI, 2020. – 2023.

Od stranih turista najviše noćenja ostvarili turisti iz susjedne Slovenije

I u veljači 2023. turisti iz Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista, i to 75 tisuća noćenja, što je 19,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na veljaču 2022. noćenja turista iz Slovenije su na gotovo istoj razini.

Slijede noćenja turista iz Austrije (12,2%), Njemačke (9,6%), Italije (6,5%) te Bosne i Hercegovine (5,1%). Turisti iz svih navedenih zemalja ostvarili su porast noćenja u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022.

Istarska županija prva po broju ostvarenih noćenja turista u veljači 2023.

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista u veljači 2023., i to 154 tisuće noćenja, što je 23,6% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na veljaču 2022. ostvareno je 5,3% više noćenja turista u Istarskoj županiji. Slijedi Grad Zagreb s ostvarene 124 tisuće noćenja te Primorsko-goranska županija s ostvarenih 110 tisuća noćenja.

Od ukupno ostvarenih noćenja turista u Istarskoj županiji, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (27,1%) te turisti iz Hrvatske (24,7%). Slijede noćenja turista iz Austrije (18,5%) te Njemačke (8,6%).

Hoteli ostvarili najviše noćenja turista u veljači 2023.

U veljači 2023. najviše noćenja turista ostvareno je u hotelima, i to 397 tisuća noćenja, što je 61,0% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na veljaču 2022. u hotelima je ostvareno 20,8% više noćenja turista. U ovoj vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu. U Istarskoj županiji ostvareno je 116 tisuća noćenja, što je 29,3% od ukupno ostvarenih noćenja u hotelima te u Gradu Zagrebu 76 tisuća noćenja što čini 19,0% od ukupno ostvarenih noćenja u hotelima.

Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor, i to 184 tisuće noćenja, što je 28,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova vrsta smještaja ostvarila je porast noćenja za 7,8% u odnosu na veljaču 2022.

 

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., VELJAČA 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., VELJAČA 2023.

 

U veljači 2023. turistima je na raspolaganju bila 131 tisuća stalnih postelja

Turistima je u veljači 2023. na raspolaganju bilo 57 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 131 tisućom stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 27 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 47,3% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 52 tisuće stalnih postelja (što je 39,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U veljači 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 34,1%, a stalnih postelja 30,2%.

U veljači 2023. najviše turista u dobi od 35 do 44 godine

U veljači, kao i u siječnju 2023., najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine, i to 129 tisuća (što je 19,7% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 25 do 34 godine s ostvarenih 116 tisuća noćenja (što je 17,8% od ukupno ostvarenih noćenja).

U prva dva mjeseca 2023. ostvaren dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista

U prva dva mjeseca 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvarena je 501 tisuća dolazaka i 1,3 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 25,8% i porast noćenja turista za 16,5% u odnosu na isti period 2022.

Domaći su turisti u prva dva mjeseca 2023. ostvarili 243 tisuće dolazaka i 515 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 16,4% i porast noćenja za 7,1%.

Strani su turisti u istom periodu ostvarili 258 tisuća dolazaka i 738 tisuća noćenja, što je 36,3% više dolazaka i 24,2% više noćenja turista u odnosu na prva dva mjeseca 2022. Najviše noćenja stranih turista, kao i u prva dva mjeseca 2022., ostvarili su turisti iz Slovenije (125 tisuća noćenja, što je 17,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Austrije (11,2%), Njemačke (10,0%), Italije (8,0%) i Bosne i Hercegovine (6,0%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u prva dva mjeseca 2023. u odnosu na isti period 2022.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

       Dolasci Noćenja
II. 2022. II. 2023. indeksi
II. 2023.
II. 2022.
II. 2022. II. 2023. indeksi
II. 2023.
II. 2022.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 225 511 272 499 120,8 569 927 651 330 114,3 100,0 2,4
Domaći turisti 109 806 129 235 117,7 235 526 261 765 111,1 40,2 2,0
Strani turisti 115 705 143 264 123,8 334 401 389 565 116,5 59,8 2,7

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U VELJAČI 2023.

              Ukupno Domaći Strani Indeksi
II. 2023.
II. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 272 499 129 235 143 264 120,8 117,7 123,8
    noćenja 651 330 261 765 389 565 114,3 111,1 116,5
Zagrebačka županija dolasci 5 586 3 003 2 583 125,0 118,4 133,7
    noćenja 10 750 5 597 5 153 133,5 124,6 144,6
Krapinsko-zagorska županija dolasci 12 551 8 647 3 904 99,9 89,6 133,7
    noćenja 27 783 18 380 9 403 99,4 86,8 138,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 068 668 400 137,5 137,4 137,5
    noćenja 2 613 1 860 753 116,5 120,4 108,0
Karlovačka županija dolasci 6 351 3 571 2 780 146,0 121,1 198,4
    noćenja 11 322 6 363 4 959 128,6 112,7 156,8
Varaždinska županija dolasci 4 787 3 447 1 340 128,7 121,1 153,7
    noćenja 11 069 8 015 3 054 137,9 129,9 164,6
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 104 725 379 174,4 173,4 176,3
   noćenja 2 745 1 792 953 230,3 241,8 211,3
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 184 1 702 482 175,1 179,7 160,7
    noćenja 5 903 4 732 1 171 138,8 136,1 151,3
Primorsko-goranska županija dolasci 41 703 21 871 19 832 116,5 108,9 126,3
     noćenja 109 757 46 660 63 097 116,1 103,2 128,0
Ličko-senjska županija dolasci 5 566 3 511 2 055 137,1 118,6 187,0
    noćenja 9 402 6 068 3 334 120,5 102,7 176,1
Virovitičko-podravska županija dolasci 973 741 232 149,0 176,0 100,0
    noćenja 2 210 1 670 540 145,9 198,8 80,0
Požeško-slavonska županija dolasci 1 328 1 161 167 137,6 142,5 111,3
    noćenja 3 772 3 480 292 124,4 127,1 99,0
Brodsko-posavska županija dolasci 1 651 684 967 143,2 128,1 156,2
    noćenja 2 399 1 057 1 342 134,9 132,8 136,7
Zadarska županija dolasci 11 520 6 934 4 586 140,9 146,8 132,8
    noćenja 24 749 12 889 11 860 116,0 139,2 98,2
Osječko-baranjska županija dolasci 6 631 4 669 1 962 136,6 121,3 194,8
    noćenja 12 882 8 089 4 793 144,9 117,4 239,3
Šibensko-kninska županija dolasci 6 558 4 779 1 779 168,2 198,0 119,8
    noćenja 15 042 9 385 5 657 155,4 196,3 115,4
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 6 997 6 309 688 408,9 474,0 181,1
    noćenja 9 668 7 874 1 794 293,8 336,1 189,2
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 23 220 10 489 12 731 101,0 106,1 97,2
    noćenja 61 988 20 531 41 457 96,3 104,6 92,7
Istarska županija dolasci 51 788 16 068 35 720 99,0 88,3 104,7
    noćenja 153 881 38 059 115 822 105,3 90,5 111,2
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 17 245 6 415 10 830 166,2 139,7 187,1
    noćenja 36 957 14 052 22 905 115,0 108,3 119,5
Međimurska županija dolasci 6 046 4 043 2 003 113,5 106,7 130,1
    noćenja 12 741 7 976 4 765 114,0 105,7 131,1
Grad Zagreb dolasci 57 642 19 798 37 844 126,7 120,9 130,0
    noćenja 123 697 37 236 86 461 119,3 118,9 119,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti