Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. ožujka 2023.
TUR-2023-1-1/1

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SIJEČNJU 2023.

Dolazaka turista više za 32,4%, a noćenja za 19,1% u siječnju 2023. u odnosu na siječanj 2022.

U prvome ovogodišnjem mjesecu ostvareno je 229 tisuća dolazaka i 602 tisuće noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je porast dolazaka turista za 32,4% i porast noćenja za 19,1% u odnosu na siječanj 2022.

Domaći turisti ostvarili su 114 tisuća dolazaka te 253 tisuće noćenja u siječnju 2023., što je porast dolazaka za 15,0% i porast noćenja za 3,2% u odnosu na siječanj 2022.

Strani turisti ostvarili su 115 tisuća dolazaka te 349 tisuća noćenja u siječnju 2023., što je za 55,9% više dolazaka i za 34,1% više noćenja u odnosu na siječanj 2022.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U SIJEČNJU, 2020. – 2023.

Strani turisti ostvarili 58,0% ukupnih noćenja u siječnju 2023.

Turisti iz Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista u siječnju 2023., i to 51 tisuću noćenja, što je 14,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na siječanj 2022. turisti iz Slovenije ostvarili su 65,2% više noćenja. Najviše su noćili u Istarskoj (48,4%) te u Primorsko-goranskoj županiji (16,5%).

Slijede noćenja turista iz Njemačke (10,4%), Austrije (10,2%), Italije (9,6%) te Bosne i Hercegovine (7,0%). Turisti iz svih navedenih zemalja ostvarili su porast noćenja u siječnju 2023. u odnosu na siječanj 2022. 

U Gradu Zagrebu najviše ostvarenih noćenja turista

Najviše noćenja turista u siječnju 2023. ostvario je Grad Zagreb, i to 128 tisuća noćenja, što je 21,2% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U Gradu Zagrebu ostvareno je 22,2% više noćenja turista u odnosu na siječanj 2022. Slijede Istarska županija s ostvarene 123 tisuće noćenja te Primorsko-goranska županija s ostvarenih 98 tisuća noćenja.

Od ukupno ostvarenih noćenja u Gradu Zagrebu, domaći turisti ostvarili su 29,1%, a strani turisti 70,9% noćenja. Najviše noćenja stranih turista u Gradu Zagrebu ostvarili su turisti iz Italije (11,7%). Slijede noćenja turista iz Njemačke (7,9%), Bosne i Hercegovine (6,8%), SAD-a (5,7%) te Srbije (5,2%).

I u siječnju 2023. turisti najviše noćili u skupini Hoteli i sličan smještaj

U skupini Hoteli i sličan smještaj u siječnju 2023. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 357 tisuća, što je 59,3% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na siječanj 2022. u skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je za 26,4% više noćenja turista.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 218 tisuća noćenja, što je 36,3% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova skupina smještaja ostvarila je porast noćenja za 11,3% u odnosu na siječanj 2022.

 

 

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SIJEČANJ 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SIJEČANJ 2023.

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše smještajnih jedinica

U siječnju 2023. turistima je na raspolaganju bilo 65 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 148 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile 33 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 50,6% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 63 tisuće stalnih postelja (što je 42,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U siječnju 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 24,8%, a stalnih postelja 22,2%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U siječnju 2023. turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 123 tisuće (što je 20,5% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 25 do 34 godine s ostvarenih 109 tisuća noćenja (što je 18,0% od ukupno ostvarenih noćenja).

 

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja   
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 172 868 228 812 132,4 505 304 601 677 119,1 100,0 2,6
Domaći turisti 99 362 114 227 115,0 245 189 252 929 103,2 42,0 2,2
Strani turisti 73 506 114 585 155,9 260 115 348 748 134,1 58,0 3,0

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SIJEČNJU 2023.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
I. 2023.
I. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 228 812 114 227 114 585 132,4 115,0 155,9
   noćenja 601 677 252 929 348 748 119,1 103,2 134,1
Zagrebačka županija dolasci 5 945 2 922 3 023 146,6 122,7 180,7
   noćenja 11 839 5 878 5 961 138,5 110,2 185,6
Krapinsko-zagorska županija dolasci 12 468 9 125 3 343 107,5 90,7 216,5
   noćenja 29 719 21 907 7 812 105,1 90,4 193,2
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 397 852 545 118,0 119,5 115,7
   noćenja 3 779 2 620 1 159 123,4 128,5 113,3
Karlovačka županija dolasci 5 800 3 791 2 009 109,9 85,5 237,8
   noćenja 11 529 8 232 3 297 101,2 86,0 181,2
Varaždinska županija dolasci 4 544 3 201 1 343 140,0 121,1 223,1
   noćenja 11 292 8 107 3 185 142,1 125,0 218,2
Koprivničko-križevačka županija dolasci 769 416 353 86,8 70,5 119,3
   noćenja 2 194 1 193 1 001 81,9 61,4 136,0
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 984 1 458 526 187,7 173,0 245,8
   noćenja 6 378 4 760 1 618 173,4 157,3 248,2
Primorsko-goranska županija dolasci 30 596 16 930 13 666 114,3 98,2 143,6
   noćenja 98 040 39 128 58 912 112,0 89,6 134,2
Ličko-senjska županija dolasci 6 084 3 555 2 529 107,4 78,2 225,4
   noćenja 11 021 7 207 3 814 93,4 74,0 185,1
Virovitičko-podravska županija dolasci 723 473 250 136,2 137,1 134,4
   noćenja 1 414 842 572 150,3 151,7 148,2
Požeško-slavonska županija dolasci 1 100 947 153 126,9 137,0 86,9
   noćenja 3 601 3 254 347 107,8 110,8 86,1
Brodsko-posavska županija dolasci 1 998 736 1 262 162,7 141,3 178,5
   noćenja 3 074 1 200 1 874 152,0 134,8 165,5
Zadarska županija dolasci 9 138 5 282 3 856 154,1 148,6 162,3
   noćenja 23 939 10 606 13 333 120,2 121,2 119,4
Osječko-baranjska županija dolasci 6 450 4 457 1 993 156,3 154,4 160,7
    noćenja 13 431 7 987 5 444 139,1 130,0 155,1
Šibensko-kninska županija dolasci 4 658 3 289 1 369 187,1 204,8 154,9
   noćenja 12 646 8 092 4 554 153,5 172,9 128,0
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 5 818 5 235 583 367,1 464,1 127,6
   noćenja 7 643 6 410 1 233 217,1 254,8 122,7
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 17 333 7 687 9 646 148,5 137,1 159,1
   noćenja 53 030 15 863 37 167 117,1 113,6 118,6
Istarska županija dolasci 36 015 15 774 20 241 124,6 98,0 157,9
   noćenja 122 722 42 411 80 311 118,1 91,8 139,1
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 12 045 4 833 7 212 152,2 120,9 184,1
   noćenja 32 573 10 542 22 031 121,5 103,8 132,2
Međimurska županija dolasci 6 171 4 247 1 924 117,8 96,8 226,4
   noćenja 14 170 9 531 4 639 115,6 95,6 202,0
Grad Zagreb dolasci 57 776 19 017 38 759 135,5 125,9 140,7
   noćenja 127 643 37 159 90 484 122,2 114,7 125,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene američke države

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti