Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. rujna 2023.
TUR-2023-1-1/7

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SRPNJU 2023.

U srpnju 2023. za 3,9% više dolazaka, ali za 0,9% manje noćenja turista

U komercijalnim smještajnim objektima u srpnju 2023. ostvareno je 4,5 milijuna dolazaka i 25,0 milijuna noćenja turista, što je za 3,9% više dolazaka, ali za 0,9% manje noćenja turista nego u srpnju 2022. U strukturi noćenja 93,5% noćenja činili su strani turisti, a 6,5% domaći.

Domaći turisti ostvarili su 351 tisuću dolazaka i 1,6 milijuna noćenja, što je za 4,8% više dolazaka i za 2,5% više noćenja nego u srpnju 2022.

Strani turisti ostvarili su 4,2 milijuna dolazaka i 23,4 milijuna noćenja, što je za 3,8% više dolazaka, ali za 1,1% manje noćenja u odnosu na srpanj 2022.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U SRPNJU, 2020. – 2023.

Četvrti mjesec zaredom njemački turisti najbrojniji

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u srpnju 2023. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 662 tisuće dolazaka, što je 15,9% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista, te 4,8 milijuna noćenja, što je 20,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Iako su turisti iz Njemačke ostvarili najviše dolazaka i noćenja u srpnju 2023., u odnosu na srpanj 2022. ostvarili su za 2,0% manje dolazaka i 4,4% manje noćenja.

Slijede noćenja turista iz Slovenije (11,7%), Poljske (8,5%), Češke (8,4%), Austrije (7,6%) i Slovačke (5,6%). Svi turisti iz navedenih zemalja ostvarili su pad noćenja u srpnju 2023. u odnosu na srpanj 2022.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno najviše noćenja turista

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista u srpnju 2023., i to 14,4 milijuna, što je 57,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U toj je skupini ostvareno za 1,1% manje noćenja turista u odnosu na srpanj 2022. 

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, i to 6,0 milijuna noćenja, što je 23,8% od ukupno ostvarenih noćenja turista. U toj skupini smještaja ostvareno je 0,9% manje noćenja u odnosu na srpanj 2022. 

U skupini Hoteli i sličan smještaj u srpnju 2023. ostvareno je 4,7 milijuna noćenja turista, što je 18,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U toj je skupini ostvareno 0,2% manje noćenja turista u odnosu na srpanj 2022.

Kao i u prethodnom mjesecu domaći turisti najviše noćili u Crikvenici, a strani turisti u Rovinju

U srpnju 2023. domaći su turisti najviše noćenja ostvarili u Crikvenici, i to 69 tisuća noćenja, što je za 4,6% manje noćenja turista u odnosu na srpanj 2022. Najviše noćenja domaćih turista u Crikvenici ostvareno je u sobama, apartmanima i kućama za odmor, i to 33 tisuće, što je 47,6% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Slijede noćenja turista ostvarena u Biogradu na Moru (56 tisuća), Vodicama (55 tisuća), Malom Lošinju (54 tisuće), Šibeniku (46 tisuća), Novalji (39 tisuća), Zadru (38 tisuća) te u Viru (31 tisuća).

Strani su turisti u srpnju 2023. najviše noćenja ostvarili u Rovinju – Rovigno i to 951 tisuću noćenja, što je za 2,4% manje noćenja turista u odnosu na srpanj 2022. Od ukupno ostvarenih noćenja u Rovinju, strani turisti polovicu su noćenja (50,8%) ostvarili u kampovima, slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor (26,2%) te u hotelima (12,5%). Slijede noćenja ostvarena u Medulinu (760 tisuća), Poreču – Parenzo (735 tisuća), Dubrovniku (708 tisuća), Umagu – Umago (677 tisuća), Splitu (627 tisuća), Novalji (556 tisuća) te u Funtani – Fontane (537 tisuća).

Istarska i Splitsko-dalmatinska županija ostvarile polovicu srpanjskih noćenja (49,9%)

U srpnju 2023. kao i u srpnju 2022. najviše noćenja turista ostvareno je u Istarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista, i to 7,3 milijuna, što je 29,2% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj. Domaći turisti ostvarili su 179 tisuća noćenja u srpnju 2023., što je u odnosu na srpanj 2022. porast noćenja za 3,6%, dok su strani turisti ostvarili 7,1 milijun noćenja, što je pad noćenja stranih turista za 1,2%.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvareno je 5,2 milijuna noćenja turista, što je 20,7% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na srpanj 2022. ostvaren je porast noćenja i domaćih i stranih turista, i to domaćih za 0,4% te stranih za 0,5%.

U srpnju 2023. turisti u dobi do 14 godina ostvarili najviše noćenja

U srpnju 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi do 14 godina, i to 5,9 milijuna noćenja (što je 23,4% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede noćenja turista ostvarena u dobi od 35 do 44 godine, i to 4,8 milijuna (što je 19,3% od ukupno ostvarenih noćenja).

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SRPANJ 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SRPANJ 2023.

U srpnju 2023. turistima je na raspolaganju bilo 1,1 milijun stalnih postelja

Turistima je u srpnju 2023. na raspolaganju bilo 420 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 1,1 milijunom stalnih postelja.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turisti su na raspolaganju imali najviše soba, apartmana i mjesta za kampiranje, i to 252 tisuće (što je 60,0% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 670 tisuća stalnih postelja (što je 60,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bila 81 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 19,4% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 171 tisućom stalnih postelja (što je 15,5% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U srpnju 2023. prosječna popunjenost soba iznosila je 77,1%, a stalnih postelja 89,3%.

U prvih sedam mjeseci 2023. ostvaren porast noćenja turista za 4,4% u odnosu na isto razdoblje 2022.

U prvih sedam mjeseci 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 10,9 milijuna dolazaka i 49,1 milijun noćenja turista, što je porast dolazaka za 11,3% i porast noćenja turista za 4,4% u odnosu na isto razdoblje 2022.

Domaći su turisti u prvih sedam mjeseci 2023. ostvarili 1,5 milijuna dolazaka i 4,4 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 7,2% i porast noćenja turista za 4,6% u odnosu na prvih sedam mjeseci 2022.

Strani su turisti u istom razdoblju 2023. ostvarili 9,4 milijuna dolazaka i 44,7 milijuna noćenja, što je za 12,0% više dolazaka i za 4,4% više noćenja turista u odnosu na prvih sedam mjeseci 2022. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 10,8 milijuna noćenja, što je 24,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke ostvarili su za 0,2% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2022.

Slijede noćenja turista iz Slovenije (10,6%), Austrije (9,3%), Poljske (7,6%), Češke (6,5%), Ujedinjene Kraljevine (4,1%), Mađarske (3,9%), Slovačke (3,8%) te Italije (3,6%). Sve navedene zemlje osim Češke i Slovačke ostvarile su porast noćenja turista u prvih sedam mjeseci 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
VII. 2023. I. - VII. 2023. indeksi
VII. 2023.
VII. 2022.
indeksi
I. - VII. 2023.
I. - VII. 2022.
VII. 2023. I. - VII. 2023. indeksi
VII. 2023.
VII. 2022.
indeksi
I. - VII. 2023.
I. - VII. 2022.
Ukupno 4 508 575 10 882 573 103,9 111,3 25 043 386 49 076 238 99,1 104,4
Domaći turisti 351 220 1 504 907 104,8 107,2 1 618 068 4 400 754 102,5 104,6
Strani turisti 4 157 355 9 377 666 103,8 112,0 23 425 318 44 675 484 98,9 104,4

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SRPANJ 2023.

        Ukupno Domaći Strani indeksi
VII. 2023.
VII. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 4 508 575 351 220 4 157 355 103,9 104,8 103,8
   noćenja 25 043 386 1 618 068 23 425 318 99,1 102,5 98,9
Zagrebačka županija dolasci 20 808 2 881 17 927 112,6 97,4 115,4
   noćenja 36 068 6 323 29 745 112,4 113,6 112,1
Krapinsko-zagorska županija dolasci 22 389 4 740 17 649 101,8 87,2 106,5
   noćenja 52 443 12 147 40 296 106,6 90,7 112,6
Sisačko-moslavačka županija dolasci 3 335 1 035 2 300 107,0 108,8 106,2
   noćenja 7 956 2 647 5 309 105,7 101,6 107,9
Karlovačka županija dolasci 70 218 4 484 65 734 107,0 96,3 107,9
   noćenja 124 636 9 328 115 308 106,5 103,8 106,7
Varaždinska županija dolasci 14 404 2 527 11 877 110,5 104,9 111,8
   noćenja 33 085 8 095 24 990 111,8 115,5 110,6
Koprivničko-križevačka županija dolasci 2 227 810 1 417 103,1 97,0 106,9
   noćenja 5 906 2 008 3 898 117,8 112,9 120,5
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 837 1 668 1 169 131,3 129,7 133,6
   noćenja 9 117 5 381 3 736 130,9 124,6 141,1
Primorsko-goranska županija dolasci 736 687 67 004 669 683 101,1 104,5 100,7
   noćenja 4 326 540 316 159 4 010 381 98,0 101,1 97,7
Ličko-senjska županija dolasci 195 228 10 761 184 467 104,0 112,0 103,6
   noćenja 881 497 49 890 831 607 96,5 113,1 95,6
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 334 755 579 114,6 112,2 117,9
   noćenja 3 692 1 947 1 745 119,3 108,3 134,5
Požeško-slavonska županija dolasci 2 342 1 225 1 117 108,5 95,5 127,7
   noćenja 7 060 4 254 2 806 120,0 110,3 138,6
Brodsko-posavska županija dolasci 5 851 1 075 4 776 107,8 100,6 109,6
   noćenja 9 713 2 032 7 681 122,9 112,2 126,1
Zadarska županija dolasci 512 530 61 641 450 889 103,5 105,7 103,2
   noćenja 3 229 611 347 599 2 882 012 98,5 100,9 98,2
Osječko-baranjska županija dolasci 10 964 4 727 6 237 125,0 112,8 136,1
   noćenja 24 745 9 747 14 998 139,2 112,8 164,2
Šibensko-kninska županija dolasci 264 268 36 433 227 835 99,8 104,7 99,0
   noćenja 1 642 287 194 885 1 447 402 95,8 102,5 95,0
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 4 376 2 044 2 332 102,7 97,0 108,3
   noćenja 8 510 4 077 4 433 113,3 111,4 115,2
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 945 807 64 464 881 343 105,4 101,5 105,7
   noćenja 5 177 352 306 590 4 870 762 100,5 100,4 100,5
Istarska županija dolasci 1 134 303 39 242 1 095 061 102,6 107,4 102,4
   noćenja 7 324 626 179 474 7 145 152 98,9 103,6 98,8
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 402 374 27 535 374 839 107,7 113,6 107,3
   noćenja 1 844 082 121 542 1 722 540 101,5 109,5 101,0
Međimurska županija dolasci 10 233 2 584 7 649 101,1 77,6 112,6
   noćenja 27 467 6 959 20 508 100,7 89,5 105,2
Grad Zagreb dolasci 146 060 13 585 132 475 113,2 105,4 114,1
   noćenja 266 993 26 984 240 009 108,5 105,1 108,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti