Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. lipnja 2023.
TUR-2023-4-1

ISSN 1334-0557

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022.

 

Na privatna višednevna putovanja odlazilo 48,2% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina

U 2022. na barem jednome privatnome višednevnom putovanju bilo je 1,6 milijuna osoba, što čini 48,2% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. U odnosu na 2021. na privatnome višednevnom putovanju bilo je 21,7% više stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina, dok je u odnosu na 2019. to i dalje za 12,1% manje.  

1. BROJ STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ODLAZILI NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2022. PREMA ODREDIŠTU PUTOVANJA I DULJINI BORAVKA

     Ukupno Broj osoba na privatnim višednevnim putovanjima
prema odredištu putovanja prema duljini boravka
samo u Hrvatskoj samo u inozemstvu u Hrvatskoj i inozemstvu barem na jednom putovanju s 1 – 3 noćenja barem na jednom putovanju s 4 i više noćenja
Ukupno 1 647 954 1 063 316 213 326 371 312 838 700 1 289 266
Muškarci 890 476 584 760 111 548 194 168 447 116 691 262
Žene 757 478 478 556 101 778 177 144 391 583 598 005
Dob               
15 – 34 562 152 338 620 76 469 147 063 286 545 434 086
35 – 54 686 086 444 635 75 079 166 372 352 215 559 378
55 i više 399 716 280 062 61 778 57 876 199 939 295 802

G-1. UDIO STANOVNIŠTVA KOJE JE ODLAZILO NA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2022.

Porast privatnih višednevnih putovanja u inozemstvo

U 2022. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su ukupno 4,0 milijuna privatnih višednevnih putovanja, od čega 2,9 milijuna (71,7%) u Hrvatskoj, a 1,1 milijun (28,3%) u inozemstvu. U odnosu na 2021. ostvareno je 13,8% više privatnih višednevnih putovanja. U Hrvatskoj je ostvareno manje privatnih višednevnih  putovanja za 4,1%, dok ih je u inozemstvu ostvareno dvostruko više. I dalje je najpopularnija destinacija u inozemstvu Bosna i Hercegovina (28,5% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u inozemstvo), slijede putovanja u Njemačku (10,1%), Sloveniju (9,3%), Austriju (7,7%), Italiju (7,6%), Mađarsku (6,8%) i Srbiju (5,0%).

U odnosu na 2019. u Hrvatskoj je ostvareno 12,2% manje privatnih višednevnih putovanja, a u inozemstvo za 37,3% manje.

2. PRIVATNA I POSLOVNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2022.

     Broj putovanja Broj noćenja Ukupni izdaci Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju, kn Prosječni dnevni izdaci, kn
tis. indeksi
2022.
2021.
tis. indeksi
2022.
2021.
mil. kn indeksi
2022.
2021.
Ukupno 4 500 114,9 26 577 106,7 11 369 140,6 5,9 2 527 428
Privatna 4 042 113,8 24 585 106,9 9 111 136,9 6,1 2 254 371
U Hrvatskoj 2 896 95,9 18 665 102,8 5 462 107,9 6,4 1 886 293
1 – 3 noćenja 1 446 96,1 2 869 94,8 1 515 98,8 2,0 1 048 528
4 i više noćenja 1 450 95,7 15 796 104,4 3 947 111,9 10,9 2 721 250
U inozemstvu 1 146 214,9 5 920 122,5 3 649 228,6 5,2 3 185 616
1 – 3 noćenja 600 242,2 1 275 236,5 1 123 279,3 2,1 1 873 881
4 i više noćenja 546 191,2 4 645 108,2 2 526 211,6 8,5 4 625 544
Poslovna 457 125,8 (1 992) (104,4) (2 259) (158,3) (4,4) (4 938) (1 134)
U Hrvatskoj 252 97,6 (799) (77,1) (1 000) (152,6) (3,2) (3 972) (1 252)
U inozemstvu 205 194,5 (1 193) (136,7) 1 258 163,1 (5,8) 6 123 (1 055)

G-2. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U INOZEMSTVO PREMA ZEMLJI ODREDIŠTA U 2022.

U ljetnim mjesecima 2022. ostvareno najviše privatnih putovanja

U lipnju, srpnju i kolovozu 2022. ostvareno je 1,9 milijuna privatnih višednevnih putovanja, što je 46,6% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u 2022. U Hrvatskoj je najviše privatnih višednevnih putovanja bilo u kolovozu (588 tisuća putovanja, što je 20,3% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj) i lipnju (516 tisuća putovanja ili 17,8%). U inozemstvu je bilo najviše privatnih višednevnih putovanja u lipnju  (161 tisuća putovanja, što je 14,1% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u inozemstvo) i prosincu (151 tisuća putovanja ili 13,2%).

Najčešći motivi odlaska na putovanja su odmor na moru i posjet rodbini i prijateljima

Odmor na moru (1,4 milijuna putovanja ili 33,6% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja) i posjet rodbini i prijateljima (1,3 milijuna putovanja ili 31,1%) bili su najčešći razlozi za odlazak na privatno višednevno putovanje u 2022. Za odlazak na privatna višednevna putovanja u Hrvatskoj najčešći motivi bili su odmor na moru (1,3 milijuna putovanja ili 45,6% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj) te posjet rodbini i prijateljima (782 tisuće ili 27,0%). Najčešći motivi odlaska na privatno višednevno putovanje u inozemstvo bili su posjet rodbini i prijateljima (476 tisuća ili 41,5%) te razgledavanje grada (350 tisuća ili 30,5%).

G-3. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA MJESECU ODLASKA NA PUTOVANJE U 2022.

G-4. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA GLAVNOM RAZLOGU I GLAVNOM ODREDIŠTU PUTOVANJA U 2022.

Najviše noćenja ostvareno u nekomercijalnom smještaju

Na privatnim višednevnim putovanjima u 2022. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su ukupno 24,6 milijuna noćenja, od toga 18,7 milijuna noćenja (75,9%) na putovanjima u Hrvatskoj, a 5,9 milijuna (24,1%) na putovanjima u inozemstvu. Na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno šest noćenja, a pet noćenja ostvareno je na putovanjima u inozemstvu.

U 2022. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj ostvarili su 2,8% više noćenja, a u inozemstvu  22,5% više noćenja u odnosu na 2021. U odnosu na 2019. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj ostvarili su manje noćenja za 1,8%, a u inozemstvu manje za 35,8%.

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnim smještajnim objektima (15,2 milijuna noćenja ili 61,6%), od toga u smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja 8,6 milijuna noćenja, a u vlastitim kućama i stanovima za odmor (vikendicama) 6,5 milijuna noćenja.

Prosječni izdaci po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 1 886 kuna

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2022. iznosili su 9,1 milijardu kuna, od toga 5,5 milijardi kuna (59,9%) u Hrvatskoj, a 3,6 milijardi (40,1%) u inozemstvu. Prosječni izdaci po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili su 1 886 kuna, a u inozemstvu 3 185 kuna. U 2022. ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima bili su veći za 36,9% nego u 2021.

G-5. NOĆENJA NA PRIVATNIM VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA VRSTI SMJEŠTAJA I GLAVNOM ODREDIŠTU PUTOVANJA U 2022.

G-6. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U HRVATSKOJ PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2022.

G-7. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U INOZEMSTVO PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2022.

Financije  ̶  najčešći razlog neodlaska na privatna višednevna putovanja 

Na privatna višednevna putovanja u 2022. nije putovalo 1,8 milijuna osoba, što je 51,8% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Najčešći razlozi neodlaska na privatna višednevna putovanja bili su nedostatak financijskih sredstava (41,1%) te zdravstveni razlozi (32,6%).

G-8. GLAVNI RAZLOZI NEODLASKA NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2022. 1)

1) Mogućnost više odgovora.

Porast poslovnih višednevnih putovanja u inozemstvo

U 2022. na barem jednome poslovnome višednevnom putovanju bilo je 237 tisuća osoba ili 6,9% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 457 tisuća poslovnih putovanja, od toga je 252 tisuće putovanja (55,1%) ostvareno u Hrvatskoj, a 205 tisuća (44,9%) u inozemstvu. U 2022. ostvaren je porast poslovnih višednevnih putovanja u inozemstvo za 94,5% u odnosu na 2021., ali ih je još uvijek manje za 52,1% u odnosu na 2019. U Hrvatskoj je ostvareno manje poslovnih višednevnih putovanja i to za 2,4% u odnosu na 2021. te manje za 38,3% odnosu na 2019.

U 2022. privatnih jednodnevnih putovanja u inozemstvo 2,5 puta više nego u 2021.

Stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2022. ostvarili su 4,6 milijuna jednodnevnih putovanja, od toga 4,3 milijuna privatnih putovanja (92,4%) i 352 tisuće poslovnih putovanja (7,6%). U odnosu na 2021. jednodnevnih putovanja više je za 16,7%, ali još uvijek manje za 42,0% nego u 2019.

U 2022. ostvarena je 621 tisuća privatnih jednodnevnih putovanja u inozemstvo, što je za 2,5 puta više u odnosu na godinu dana ranije, dok je u Hrvatskoj ostvareno 3,7 milijuna jednodnevnih putovanja, što je 7,9% više u odnosu na 2021.

Ukupni izdaci na privatnim jednodnevnim putovanjima iznosili su 1,6 milijardi kuna (1,1 milijarda na putovanjima u Hrvatskoj i 451 milijun na putovanjima u inozemstvo). Prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 306 kuna, a u inozemstvu 727 kuna.

3. PRIVATNA I POSLOVNA JEDNODNEVNA PUTOVANJA U 2022.

     Broj putovanja Ukupni izdaci Prosječni izdaci po putovanju, kn
tis. indeksi
2022.
2021.
mil. kn indeksi
2022.
2021.
Ukupno 4 628 116,7 1 759 120,3 380
Privatna 4 276 117,6 1 569 121,5 367
U Hrvatskoj 3 655 107,9 1 118 94,9 306
U inozemstvu 621 250,0 451 397,5 727
Poslovna 352 107,4 190 111,6 541
U Hrvatskoj (319) (103,8) 167 109,0 (524)
U inozemstvu 33 164,6 23 80,8 707

4. KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2022.

    Procijenjena vrijednost Koeficijent varijacije, % 95-postotni interval pouzdanosti
donja granica gornja granica
  Broj osoba na višednevnim putovanjima
Broj osoba na privatnim putovanjima 1 647 954 2,6 1 564 628 1 731 280
Samo u Hrvatskoj 1 063 316 3,3 995 062 1 131 570
Samo u inozemstvu 213 326 6,9 184 367 242 285
I u Hrvatskoj i u inozemstvu 371 312 5,4 332 228 410 395
Na putovanjima s 1 – 3 noćenja 838 700 3,3 784 861 892 538
Na putovanjima s 4 i više noćenja 1 289 266 3,0 1 212 978 1 365 555
Broj osoba na poslovnim putovanjima 237 182 4,8 214 924 259 440
  Broj višednevnih putovanja
Privatna putovanja 4 042 207 2,0 3 880 732 4 203 682
U Hrvatskoj 2 896 372 2,4 2 758 557 3 034 186
U inozemstvu 1 145 835 3,7 1 062 415 1 229 256
Poslovna putovanja 457 360 6,1 402 438 512 283
U Hrvatskoj 251 867 9,5 204 710 299 024
U inozemstvu 205 493 4,8 185 785 225 202
  Broj noćenja na višednevnim putovanjima
Noćenja na privatnim putovanjima  24 585 284 4,3 22 491 307 26 679 262
U Hrvatskoj 18 665 492 5,3 16 723 204 20 607 780
U inozemstvu 5 919 792 6,4 5 181 568 6 658 017
Noćenja na poslovnim putovanjima 1 991 627 11,1 1 557 044 2 426 209
U Hrvatskoj 798 926 17,8 516 844 1 081 008
U inozemstvu 1 192 701 12,9 887 687 1 497 715
  Izdaci višednevnih putovanja, u kunama
Izdaci na privatnim putovanjima 9 110 729 423 4,0 8 404 724 786 9 816 734 061
U Hrvatskoj 5 461 801 568 5,0 4 921 177 279 6 002 425 856
U inozemstvu 3 648 927 856 6,2 3 206 637 702 4 091 218 009
Izdaci na poslovnim putovanjima 2 258 543 851 12,1 1 721 895 149 2 795 192 554
U Hrvatskoj 1 000 359 197 24,7 510 654 990 1 490 963 403
U inozemstvu 1 258 184 655 9,0 1 033 415 530 1 482 953 780
  Broj jednodnevnih putovanja
Privatna putovanja 4 275 718 2,2 4 089 246 4 462 191
U Hrvatskoj 3 654 969 2,2 3 495 909 3 814 030
U inozemstvu 620 749 6,3 543 521 697 977
Poslovna putovanja 351 830 9,4 286 365 417 294
U Hrvatskoj 319 187 10,1 255 541 382 833
U inozemstvu 32 642 3,6 29 639 35 646

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja.

Ovdje su prikazani glavni rezultati istraživanja te metode njegova provođenja. U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja. Indeksi su izračunani na bazi cijelih brojeva prije njihova iskazivanja u tisućama odnosno u milijunima.

Pravna i metodološka osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EZ) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja i obuhvat

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ovim istraživanjem obuhvaćena su putovanja s obzirom na glavni razlog putovanja (privatno i poslovno) i glavno odredište putovanja (u Hrvatskoj i u inozemstvu) koja su završila u izvještajnom razdoblju. Mjesec odlaska na višednevno putovanje može biti izvan izvještajnog razdoblja (npr. prosinac 2021. za putovanje koje je završilo u siječnju 2022.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Okvir za izbor uzorka jest imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u  Hrvatskoj. U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna). Ciljana populacija u istraživanju jesu stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima. Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa. 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 2022. prikupljeni su putem telefonskog intervjua uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

Podaci su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Izvještajno razdoblje jest tromjesečje. Putovanje mora završiti u izvještajnom razdoblju, a može početi do 365 dana prije.

Prvi val prikupljanja podataka proveden je u travnju 2022. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka 2022. Drugi val proveden je u srpnju 2022. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja 2022. Treći val proveden je u listopadu 2022. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od srpnja do rujna 2022. Četvrti val proveden je u siječnju 2023. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca 2022. i u cijeloj 2022.

Obilježja putovanja prate se na razini najviše četiri višednevna i najviše četiri jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije), glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju i struktura izdataka na višednevnim putovanjima.

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena i putovanja tijekom cijele 2022.

U analizi točnosti procjena prikazana je procjena zbroja, koeficijent varijacije u postotku te 95,0% interval pouzdanosti za procjenu zbroja. Pokazatelji čiji se koeficijent varijacije kreće između vrijednosti od 10,0% do 29,9% stavljene su u zagrade, što znači da je riječ o manje preciznim procjenama.

Stopa odgovora

Stopa odgovora jest 54,9% svih prihvatljivih jedinica.

Najviše neodgovora prisutno je na pitanjima o izdacima za putovanje. Ovaj problem neodgovora ublažen je sekvencijalnom metodom imputacije hot-deck.

Stope imputacije čine izdaci za prijevoz (12,9%), izdaci za smještaj (15,3%), izdaci za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (10,5%) te ostali izdaci (3,9%).

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta.

Uobičajenu sredinu (okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svoga uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

Posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu radi odmora, rekreacije, posjeta rodbini i prijateljima, očuvanja i unapređenja zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Jednodnevni posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta.

Trajanje turističkog putovanja jest vrijeme provedeno na putovanju i može trajati najviše 365 dana neprekidno. Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna.

Jednodnevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima se u odredištu provede najmanje tri, a manje od 24 sata (nije ostvareno noćenje).

Višednevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

S obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna.

Privatno putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ubrajaju se putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja.

Kraća putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare jedno do tri noćenja.

Dulja putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare četiri i više noćenja.

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i na njegov trošak.

Kratice

 
   
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
kn kuna
mil. milijun
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Znakovi

 
   
( ) manje precizan podatak

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Suzana Nujić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti