Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 17. svibnja 2024.
TUR-2023-3-1

ISSN 1334-0557

PUTNIČKE AGENCIJE U 2023.

 

Ovim istraživanjem obuhvaćene su 1 484 hrvatske putničke (turističke) agencije i njihove poslovnice koje su organizirale višednevna putovanja i/ili posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana i/ili jednodnevnih putovanja za domaće i strane turiste i posjetitelje u 2023.

U odnosu na prethodne godine, nakon svih ograničenja u putovanjima, u 2023. se u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija putovalo više.

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. PUTNIČKE AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOVE POSLOVNICE U 2023.

   Ukupno
Broj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Republici Hrvatskoj 1 484
Ukupno zaposlenih (stanje 31. kolovoza) 5 569
Od toga stalno 4 002

Porast broja domaćih turista na višednevnim putovanjima u organizaciji hrvatskih putničkih agencija

Hrvatske putničke agencije u 2023. su organizirale višednevna putovanja za 708 tisuća domaćih turista. Od toga je 412 tisuća ili 58,2% domaćih turista putovalo u Hrvatskoj, a 296 tisuća ili 41,8% putovalo je u strane zemlje.

Ostvareno najviše noćenja domaćih turista u Hrvatskoj u posljednjih pet godina

U 2023. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 412 tisuća domaćih turista bilo je na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj, a na njima su ostvarili 1,5 milijuna noćenja. Domaći turisti ostvarili su prosječno četiri noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na 2022. domaćih turista na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj više je za 2,1%, a njihovih noćenja za 2,8%. U odnosu na 2019. domaćih turista na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj više je za 8,6%, a njihovih noćenja za 8,9%.

Domaći turisti u 2023. najviše putovali u Italiju

U 2023. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 296 tisuća domaćih turista bilo je na putovanjima u stranim zemljama, na kojima su ostvarili 1,1 milijun noćenja. Na putovanjima u stranim zemljama prosječno su ostvarili četiri noćenja. Od stranih zemalja domaći turisti najviše su putovali u Italiju (23,7%). Slijede putovanja u Bosnu i Hercegovinu (7,7%), Austriju i Sloveniju (obje po 6,4%), Njemačku (5,5%), Francusku (5,3%), Španjolsku (4,9%), Mađarsku i Češku (obje po 4,1%). U odnosu na 2022. domaćih turista na putovanjima u strane zemlje bilo je više za 65,7%, a na tim su putovanjima ostvarili 63,3% više noćenja. Najveći porast noćenja domaći turisti ostvarili su na dalekim odredištima, kao što su Japan, Šri Lanka, Australija i Kina. U odnosu na 2019. domaćih turista koji su putovali u strane zemlje bilo je manje za 13,2%, a njihovih noćenja za 13,5%.

G-1. DOMAĆI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

Domaći posjetitelji bili su na jednodnevnim putovanjima najviše u Hrvatskoj, a od stranih zemalja u Austriji

U 2023. hrvatske putničke agencije organizirale su jednodnevna putovanja za 385 tisuća domaćih posjetitelja, od toga za 268 tisuća domaćih posjetitelja u Hrvatskoj i 117 tisuća domaćih posjetitelja koji su odlazili na jednodnevna putovanja u strane zemlje. U 2023. u odnosu na 2022. domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj više je za 4,6%, dok ih je na putovanjima u strane zemlje više za 72,9%. Domaći su posjetitelji u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevna putovanja u strane zemlje najviše putovali u Austriju (29,1%). Slijede putovanja u Sloveniju (22,7%), Italiju (20,6%), Mađarsku (16,8%), Bosnu i Hercegovinu (5,2%) i Srbiju (3,8%). U spomenutim je zemljama u 2023. u odnosu na 2022. ostvaren porast broja domaćih posjetitelja, osim na jednodnevnim putovanjima u Bosnu i Hercegovinu, gdje je domaćih posjetitelja bilo manje za 27,1%. U odnosu na 2019. broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj veći je za 1,6%, dok je na jednodnevnim putovanjima u strane zemlje domaćih posjetitelja bilo više za 16,9%.

G-2. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA PREMA ZEMLJI POSJETA U 2023.

G-3. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA PREMA STRANOJ ZEMLJI POSJETA U 2023.

Tradicionalno, u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše turista došlo iz Njemačke

U 2023. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,2 milijuna stranih turista, koji su ostvarili 13,0 milijuna noćenja. Strani turisti u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj ostvarili su prosječno šest noćenja u 2023. U odnosu na 2022. u Hrvatsku je došlo 3,5% više stranih turista, koji su ostvarili 4,7% više noćenja. U odnosu na 2019. bilo je za 19,8% manje stranih turista i za 19,3% manje njihovih noćenja.

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (32,8%). Slijede noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (11,0%), Austrije (8,0%), Poljske (6,8%), Češke (5,8%), Slovenije (4,0%), Italije (3,8%), Mađarske (3,5%), Francuske (2,8%), Nizozemske (2,7%) i Slovačke (2,6%). Od spomenutih je zemalja u odnosu na 2022. pao broj noćenja u organizaciji hrvatskih putničkih agencija koja su ostvarili turisti iz Poljske, Češke, Slovenije, Italije i Slovačke. U odnosu na 2019. od spomenutih su zemalja porast noćenja turista u organizaciji hrvatskih putničkih agencija ostvarile samo Njemačka (porast za 2,0%) i Austrija (porast za 1,0%). Od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Hrvatskoj u 2023. na kružnim putovanjima ostvareno je 848 tisuća noćenja, što je 6,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na 2022. strani turisti ostvarili su porast noćenja na kružnim putovanjima za 40,9%. Najviše noćenja na kružnim putovanjima u Hrvatskoj u 2023. ostvarili su turisti iz Njemačke (220 tisuća noćenja, porast od 84,1% u odnosu na 2022.) te turisti iz Ujedinjene Kraljevine (128 tisuća noćenja, porast od 84,7%).

G-4. NOĆENJA STRANIH TURISTA NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

Turisti na višednevnim putovanjima najviše putovali autobusom

S obzirom na način organiziranja prijevoza do glavnog odredišta, na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj domaći su turisti najviše putovali osobno organiziranim prijevozom, 59,0% njih, dok su u strane zemlje najviše putovali prijevozom u organizaciji putničkih agencija, njih 85,5%. S obzirom na vrstu prijevoza u organizaciji hrvatskih putničkih agencija domaći turisti na višednevnim putovanjima do glavnog su odredišta najviše putovali autobusom, i to u Hrvatskoj njih 88,9%, a na putovanjima u strane zemlje njih 62,1%. U strane zemlje putovali su i avionom, njih 36,6%.

G-5. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2023.

G-6. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U STRANU ZEMLJU U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2023.

U 2023. domaći turisti u Hrvatskoj najviše noćili u hotelima

U 2023. domaći su turisti najviše noćenja ostvarili u hotelima, i to njih 965 tisuća, što je 63,6% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija. Za razliku od domaćih turista, strani turisti najviše su noćili u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, gdje su ostvarili 6,5 milijuna noćenja, što je 50,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija.

G-7. NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIM U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA PO VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

G-8. NOĆENJA STRANIH TURISTA NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIM U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA PO VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha ovoga statističkog istraživanja jest praćenje putovanja domaćih i stranih turista u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija. Podaci omogućuju uvid u djelatnost putničkih (turističkih) agencija koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja). Osnovni pokazatelji jesu broj domaćih turista i noćenja prema zemlji posjeta, stranih turista i noćenja prema zemlji prebivališta, broj domaćih i stranih turista i njihovih noćenja prema vrsti smještaja te broj jednodnevnih putovanja ostvarenih u organizaciji putničkih (turističkih) agencija.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Izvještajne jedinice

Izvještajne jedinice u ovom istraživanju jesu putničke (turističke) agencije odnosno svi poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji prema evidencijama Državnog zavoda za statistiku i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. obavljaju djelatnost putničkih agencija i djelatnost organizatora putovanja (turoperatora). U izvještajne jedinice uključene su i putničke (turističke) agencije iz Upisnika turističkih agencija, koji je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni na internetu upotrebom mrežnog upitnika uz podršku računala. Izvještajne jedinice neposredno su ispunjavale godišnje podatke za cijelu putničku (turističku) agenciju, bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice, na e-obrascu TU-14 (Izvještaj o putničkim agencijama), dostupnu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Obuhvat

Istraživanjem su obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja) sa sjedištem (poslovnim nastanom) i registriranom djelatnošću pružanja usluge putničke (turističke) agencije u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem se obuhvaćaju i mrežne platforme koje pružaju usluge putničke (turističke) agencije (organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana i izleta, posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza) uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a svrha im je povezivanje pružatelja i korisnika usluga uređenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju samo usluge prodaje, posredovanja i rezervacije ulaznica za sve vrste priredaba, posjeta muzejima, povijesnim ili kulturnim znamenitostima, prodaje avionskih karata, usluge u vezi s poslovanjem karticama i mjenjačke usluge u skladu s posebnim propisima, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga iznajmljivanja vozila, letjelica i plovnih objekata, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara, usluge turističkih informacija posjetiteljima ili usluge turističke promocije.

Također, ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje se bave čarter-djelatnošću koja je definirana u Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

Definicije

Putnička (turistička) agencija jest trgovačko društvo, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge povezane s putovanjem ili boravkom turista. Putnička (turistička) agencija posluje u prostoru poslovne namjene, a iznimno može poslovati tako da svoje usluge pruža i ugovore sklapa na mrežnim stranicama ili u sličnome mrežnom sustavu za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem putnička agencija obavlja svoju djelatnost. Također, putnička (turistička) agencija može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Usluga putovanja podrazumijeva prijevoz putnika, smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije za svrhu stanovanja, iznajmljivanje automobila ili drugoga motornog vozila te bilo koju drugu turističku uslugu koja nije neodvojivi dio usluge putovanja.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Jednodnevni posjetitelj jest osoba koja odlazi na jednodnevno putovanje izvan svog mjesta prebivališta i vraća se istog dana (ne prenoći u mjestu posjeta).

Jednodnevno putovanje ili izlet jest kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Višednevno putovanje jest putovanje na kojem je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

Kružno putovanje jest turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja, uključujući vodiča i pratitelja.

Čarter-djelatnost jest iznajmljivanje plovila s posadom ili bez nje ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

U grafikonima 7. i 8. prikazana su noćenja domaćih i stranih turista po vrstama turističkih smještajnih objekata u Hrvatskoj: hoteli, kampovi, sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor te ostali smještaj.

Hoteli obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: hotele, hotele baštine, aparthotele, integralne hotele, lječilišne hotele i hotele posebnog standarda.

Kampovi obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: kampove, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

Sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Ostali smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hostele, lovački i planinarski domovi te smještaj na brodu za kružna putovanja (krstarenje).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
NN Narodne novine
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Suzana Nujić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti