Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 05. siječnja 2024.
TUR-2023-2-2/7

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do studenoga 2023.

 

U prvih jedanaest mjeseci 2023. uplovilo 85 stranih brodova za kružna putovanja

U razdoblju od siječnja do studenoga 2023. u hrvatske morske luke uplovilo je 85 stranih brodova za kružna putovanja te su ostvarili 635 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 860 tisuća putnika, koji su u Republici Hrvatskoj boravili 1 434 dana.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do studenoga 2023. veći je za 1,3% u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2022., a broj putnika na tim brodovima veći je za 37,5%. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 8,7%.

Najviše kružnih putovanja ostvarili brodovi pod zastavom Malte

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih jedanaest mjeseci 2023. doplovili su pod zastavama 14 zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Malte, i to 184 putovanja, što je 29,0% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih jedanaest mjeseci 2023. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavama Bahama (167 putovanja), Paname (68 putovanja) i Norveške (53 putovanja).

Od ukupno 635 kružnih putovanja stranih brodova, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (48,2%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (27,1%), što je ukupno 75,3% putovanja. Preostalih 24,7% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (12,0%), Šibensko-kninskoj (4,5%) te Primorsko-goranskoj i Istarskoj (svaka po 4,1%).

Dubrovnik tradicionalno luka s najviše posjeta

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (467 posjeta), slijede luke Split (295 posjeta), Zadar (156 posjeta), Hvar (107 posjeta), Korčula (98 posjeta), Šibenik (86 posjeta) te Rovinj (60 posjeta).

 

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

     I. − XI. 2022. I. − XI. 2023. Indeksi
I. − XI. 2023.
I. − XI. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 82 85 103,7
Putovanja 627 635 101,3
Dani boravka brodova 1 319 1 434 108,7
Putnici na brodu 625 381 860 181 137,5

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO STUDENOGA 2023.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
XI. I. – XI. XI. I. – XI. XI. I. – XI.
Ukupno 31 635 85 1 434 37 941 860 181
Bahami 6 167 8 392 6 594 247 632
Belgija - 25 - 143 - 3 742
Bermudi 1 16 2 30 288 41 786
Francuska - 19 - 45 - 3 622
Grčka - 2 - 2 - 24
Italija 7 42 7 43 15 986 94 450
Malta 8 184 57 503 2 402 227 166
Maršalovi Otoci 3 27 3 35 1 818 22 954
Nizozemska 1 11 1 15 2 496 22 768
Norveška - 53 - 96 - 47 602
Otoci Wallis i Futuna - 15 - 40 - 2 393
Panama 5 68 7 72 8 357 142 409
Portugal - 2 - 11 - 201
Ujedinjena Kraljevina - 4 - 7 - 3 432

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

      Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
Ukupno 627 635 101,3 1 319 1 434 108,7 625 381 860 181 137,5
I. 1 1 100,0 1 1 100,0 485 944 194,6
II. 2 2 100,0 3 21 700,0 1 257 94 7,5
III. 11 10 90,9 25 50 200,0 4 098 3 606 88,0
IV. 48 42 87,5 98 85 86,7 34 603 54 909 158,7
V. 73 71 97,3 151 142 94,0 56 389 103 002 182,7
VI. 105 102 97,1 188 237 126,1 91 867 120 281 130,9
VII. 89 86 96,6 192 197 102,6 105 264 128 563 122,1
VIII. 113 107 94,7 269 237 88,1 129 638 151 975 117,2
IX. 77 88 114,3 174 189 108,6 82 375 121 853 147,9
X. 79 95 120,3 153 190 124,2 89 957 137 013 152,3
XI. 29 31 106,9 65 85 130,8 29 448 37 941 128,8

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO STUDENOGA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

NN Narodne novine

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti