Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. studenog 2023.
TUR-2023-2-2/5

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do rujna 2023.

 

Nastavlja se rast broja putnika na stranim brodovima za kružna putovanja

U razdoblju od siječnja do rujna 2023. u hrvatske morske luke uplovila su 72 strana broda za kružna putovanja te su ostvarili 509 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 685 tisuća putnika, koji su u Republici Hrvatskoj boravili 1 159 dana.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do rujna 2023. manji je za 1,9% u odnosu na prvih devet mjeseci 2022., ali broj putnika na tim brodovima veći je za 35,4%. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 5,3%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih devet mjeseci 2023. doplovili su pod zastavama 14 zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Malte, i to 151 putovanje, što je 29,7% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih devet mjeseci 2023. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavama Bahama (141 putovanje), Paname (57 putovanja) i Norveške (35 putovanja).

Od ukupno 509 kružnih putovanja stranih brodova, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (48,9%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,9%), što je ukupno 74,8% putovanja. Preostalih 25,2% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (12,4%), Šibensko-kninskoj (4,7%), Primorsko-goranskoj (4,3%) te Istarskoj (3,8%).

Dubrovnik tradicionalno luka s najviše posjeta

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (380 posjeta), slijede luke Split (229 posjeta), Zadar (123 posjeta), Hvar (102 posjeta), Korčula (87 posjeta), Šibenik (74 posjeta) te Rovinj (53 posjeta).

 

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − IX. 2022. I. − IX. 2023. Indeksi
I. − IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 76 72 94,7
Putovanja 519 509 98,1
Dani boravka brodova 1 101 1 159 105,3
Putnici na brodu 505 976 685 227 135,4

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2023.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. I. – IX.
Ukupno 88 509 189 1 159 121 853 685 227
Bahami 20 141 44 331 36 630 210 857
Belgija 4 24 28 140 648 3 581
Bermudi 1 13 3 25 2 970 35 588
Francuska 3 19 6 45 482 3 622
Grčka - 2 - 2 - 24
Italija 4 24 5 25 8 998 52 852
Malta 30 151 60 382 40 277 191 064
Maršalovi Otoci 3 15 4 20 1 930 12 862
Nizozemska 3 9 5 13 5 658 17 787
Norveška 5 35 9 62 4 580 31 461
Otoci Wallis i Futuna 6 15 16 40 978 2 393
Panama 9 57 9 59 18 702 121 400
Portugal - 2 - 11 - 201
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 4 - 1 535

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

    Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
Ukupno 519 509 98,1 1 101 1 159 105,3 505 976 685 227 135,4
I. 1 1 100,0 1 1 100,0 485 944 194,6
II. 2 2 100,0 3 21 700,0 1 257 94 7,5
III. 11 10 90,9 25 50 200,0 4 098 3 606 88,0
IV. 48 42 87,5 98 85 86,7 34 603 54 909 158,7
V. 73 71 97,3 151 142 94,0 56 389 103 002 182,7
VI. 105 102 97,1 188 237 126,1 91 867 120 281 130,9
VII. 89 86 96,6 192 197 102,6 105 264 128 563 122,1
VIII. 113 107 94,7 269 237 88,1 129 638 151 975 117,2
IX. 77 88 114,3 174 189 108,6 82 375 121 853 147,9

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

NN Narodne novine

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti