Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. rujna 2023.
TUR-2023-2-2/3

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do srpnja 2023.

 

 

Povećanje broja putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih sedam mjeseci 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

U razdoblju od siječnja do srpnja 2023. u hrvatske morske luke uplovilo je 60 stranih brodova za kružna putovanja te su ostvarili 314 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 411 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 733 dana.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do srpnja 2023. manji je za 4,6% u odnosu na prvih sedam mjeseci 2022., ali broj putnika na tim brodovima veći je za 40,0%. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 11,4%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih sedam mjeseci 2023. doplovili su pod zastavama 13 zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Bahama, i to 90 putovanja, što je 28,7% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih sedam mjeseci 2023. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavom Malte (86 putovanja), Paname (38 putovanja) i Norveške (26 putovanja).

Od ukupno 314 kružnih putovanja stranih brodova, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (50,0%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,5%), što je ukupno 75,5%. Preostalih 24,5% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (11,5%), Šibensko-kninskoj (5,4%), Primorsko-goranskoj (4,1%) te Istarskoj (3,5%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (236 posjeta), slijede luke Split (147 posjeta), Zadar (77 posjeta), Hvar (63 posjeta), Korčula (52 posjeta), Šibenik (51 posjet) te Rovinj (35 posjeta).

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

     I. − VII. 2022. I. − VII. 2023. Indeksi
I. − VII. 2023.
I. − VII. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 66 60 90,9
Putovanja 329 314 95,4
Dani boravka brodova 658 733 111,4
Putnici na brodu 293 963 411 399 140,0

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SRPNJA 2023.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
VII. I. – VII. VII. I. – VII. VII. I. – VII.
Ukupno 86 314 197 733 128 563 411 399
Bahami 27 90 64 221 44 541 126 101
Belgija 4 15 24 89 524 2 211
Bermudi 1 10 2 17 3 109 26 595
Francuska 1 9 6 23 94 1 613
Grčka - 2 - 2 - 24
Italija 4 15 4 15 9 712 31 221
Malta 29 86 73 242 37 924 100 704
Maršalovi Otoci 4 10 5 13 3 524 9 601
Nizozemska 2 4 2 5 3 968 7 926
Norveška 5 26 8 45 4 579 23 194
Otoci Wallis i Futuna - 7 - 17 - 1 107
Panama 9 38 9 40 20 588 79 567
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 4 - 1 535

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
Ukupno 329 314 95,4 658 733 111,4 293 963 411 399 139,9
I. 1 1 100,0 1 1 100,0 485 944 194,6
II. 2 2 100,0 3 21 700,0 1 257 94 7,5
III. 11 10 90,9 25 50 200,0 4 098 3 606 88,0
IV. 48 42 87,5 98 85 86,7 34 603 54 909 158,7
V. 73 71 97,3 151 142 94,0 56 389 103 002 182,7
VI. 105 102 97,1 188 237 126,1 91 867 120 281 130,9
VII. 89 86 96,6 192 197 102,6 105 264 128 563 122,1

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SRPNJA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

   
NN Narodne novine

 

Znakovi

   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti