Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. kolovoza 2023.
TUR-2023-2-2/2

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do lipnja 2023.

 

 

Manji broj putovanja, ali više putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih šest mjeseci 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. u hrvatske morske luke uplovilo je 56 stranih brodova za kružna putovanja te su ostvarili 228 kružnih putovanja. Na tim brodovima bile su 283 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 536 dana.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do lipnja 2023. manji je za 5,0% u odnosu na prvih šest mjeseci 2022., ali broj putnika na tim brodovima veći je za 49,9% zbog uplovljavanja brodova za kružna putovanja, koji su imali prosječno dva puta više putnika nego u istom razdoblju prošle godine. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 15,0%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih šest mjeseci 2023. doplovili su pod zastavama 13 zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Bahama, i to 63 putovanja, što je 27,6% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih šest mjeseci 2023. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavom Malte (57 putovanja), Paname (29 putovanja) i Norveške (21 putovanje).

Od ukupno 228 kružnih putovanja stranih brodova najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (52,2%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (24,1%), što je ukupno 76,3%. Preostalih 23,7% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (10,5%), Šibensko-kninskoj (6,1%), Istarskoj (4,0%) te Primorsko-goranskoj (3,1%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (171 posjet), slijede luke Split (104 posjeta), Zadar (53 posjeta), Hvar (42 posjeta), Šibenik (41 posjet), Korčula (40 posjeta) te Rovinj (28 posjeta).

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − VI. 2022. I. − VI. 2023.
Strani brodovi za kružna putovanja 58 56
Putovanja 240 228
Dani boravka brodova 466 536
Putnici na brodu 188 699 282 836

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2023.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
VI. I. – VI. VI. I. – VI. VI. I. – VI.
Ukupno 102 228 237 536 120 281 282 836
Bahami 31 63 82 157 39 922 81 560
Belgija 4 11 29 65 610 1 687
Bermudi 2 9 5 15 5 861 23 486
Francuska 8 8 17 17 1 519 1 519
Grčka 2 2 2 2 24 24
Italija 4 11 4 11 8 388 21 509
Malta 27 57 59 169 34 453 62 780
Maršalovi Otoci 2 6 2 8 1 285 6 077
Nizozemska 2 2 3 3 3 958 3 958
Norveška 4 21 8 37 3 645 18 615
Otoci Wallis i Futuna 7 7 17 17 1 107 1 107
Panama 9 29 9 31 19 509 58 979
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 4 - 1 535

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
Ukupno 240 228 95,0 466 536 115,0 188 699 282 836 149,9
I. 1 1 100,0 1 1 100,0 485 944 194,6
II. 2 2 100,0 3 21 700,0 1 257 94 7,5
III. 11 10 90,9 25 50 200,0 4 098 3 606 88,0
IV. 48 42 87,5 98 85 86,7 34 603 54 909 158,7
V. 73 71 97,3 151 142 94,0 56 389 103 002 182,7
VI. 105 102 97,1 188 237 126,1 91 867 120 281 130,9

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

   
NN Narodne novine

 

Znakovi

   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti