Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. srpnja 2023.
TUR-2023-2-2/1

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do svibnja 2023.

 

 

Povećao se broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih pet mjeseci 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

U razdoblju od siječnja do svibnja 2023. u hrvatske morske luke uplovilo je 40 stranih brodova za kružna putovanja te su ostvarili 126 kružnih putovanja. Na tim brodovima bile su 163 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 299 dana.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do svibnja 2023. manji je za 6,7% u odnosu na prvih pet mjeseci 2022., ali broj putnika na tim brodovima veći je za 67,9% zbog uplovljavanja brodova za kružna putovanja, koji su imali prosječno dva puta više putnika nego u istom razdoblju prošle godine. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 7,6%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih pet mjeseci 2023. doplovili su pod zastavama devet zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Bahama, i to 32 putovanja, što je 25,4% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih pet mjeseci 2023. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavom Malte (30 putovanja), Paname (20 putovanja) i Norveške (17 putovanja).

Od ukupno 126 kružnih putovanja stranih brodova najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (50,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (26,2%), što je ukupno 77,0%. Preostalih 23,0% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (11,1%), Šibensko-kninskoj (5,5%), Primorsko-goranskoj (4,0%) te Istarskoj (2,4%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (95 posjeta), slijede luke Split (64 posjeta), Zadar (33 posjeta), Šibenik (24 posjeta), Korčula (20 posjeta), Hvar (15 posjeta) te Rovinj (10 posjeta).

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − V. 2022. I. − V. 2023.
Strani brodovi za kružna putovanja 48 40
Putovanja 135 126
Dani boravka brodova 278 299
Putnici na brodu 96 832 162 555

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2023.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
V. I. – V. V. I. – V. V. I. – V.
Ukupno 71 126 142 299 103 002 162 555
Bahami 23 32 45 75 32 690 41 638
Belgija 3 7 19 36 461 1 077
Bermudi 3 7 4 10 7 305 17 625
Italija 4 7 4 7 8 017 13 121
Malta 19 30 44 110 26 010 28 327
Maršalovi Otoci 2 4 3 6 2 319 4 792
Norveška 7 17 13 29 6 375 14 970
Panama 10 20 10 22 19 825 39 470
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 4 - 1 535

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2022. I 2023.

      Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
Ukupno 135 126 93,3 278 299 107,6 96 832 162 555 167,9
I. 1 1 100,0 1 1 100,0 485 944 194,6
II. 2 2 100,0 3 21 700,0 1 257 94 7,5
III. 11 10 90,9 25 50 200,0 4 098 3 606 88,0
IV. 48 42 87,5 98 85 86,7 34 603 54 909 158,7
V. 73 71 97,3 151 142 94,0 56 389 103 002 182,7

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

   
NN Narodne novine

 

Znakovi

   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti