Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. ožujka 2024.
TUR-2023-1-3

ISSN 1334-0557

NEKOMERCIJALNI TURISTIČKI PROMET U 2023.

U 2023. evidentirano 485 tisuća dolazaka i 10,9 milijuna noćenja turista u nekomercijalnom smještaju

U nekomercijalnim smještajnim objektima evidentirano je 485 tisuća dolazaka i 10,9 milijuna noćenja turista u 2023., što je za 2,1% više dolazaka i za 5,4% više noćenja turista u odnosu na 2022. Od ukupno ostvarenih 10,9 milijuna noćenja turista 41,3% ostvarili su domaći turisti, a 58,7% strani. Turisti su prosječno ostvarili 22,5 noćenja.

Domaći su turisti u nekomercijalnom smještaju ostvarili 111 tisuća dolazaka i 4,5 milijuna noćenja, što je za 2,7% više dolazaka i za 3,6% više noćenja turista u odnosu na 2022. Domaći turisti ostvarili su prosječno 40,7 noćenja.

Strani su turisti u nekomercijalnom smještaju ostvarili 375 tisuća dolazaka i 6,4 milijuna noćenja, što je za 2,0% više dolazaka i za 6,7% više noćenja turista u odnosu na 2022. Strani turisti ostvarili su prosječno 17,1 noćenje.

Tradicionalno je najviše noćenja stranih turista u nekomercijalnom smještaju iz Slovenije

Turisti iz Slovenije ostvarili su najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2023. u nekomercijalnom smještaju, i to 113 tisuća dolazaka (što je 30,3% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista) i 2,7 milijuna noćenja (što je 42,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). U odnosu na 2022. turisti iz Slovenije imali su za 1,7% više dolazaka i za 12,2% više noćenja.

Slijede noćenja turista iz Bosne i Hercegovine (12,8%), Njemačke (10,4%), Srbije (7,7%), Austrije (4,4%), Češke (3,3%) i Mađarske (2,9%). Noćenja koja su ostvarili turisti iz tih zemalja zajedno čine 84,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u nekomercijalnome smještaju. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 15,8% noćenja.

Zadarska županija imala najviše ostvarenih noćenja turista u nekomercijalnom smještaju

U Zadarskoj županiji je, kao i prijašnjih godina, u nekomercijalnim smještajnim objektima ostvareno najviše noćenja turista, i to 4,2 milijuna (što je 38,8% ukupno ostvarenih noćenja turista). Slijede Primorsko-goranska županija s 2,6 milijuna noćenja turista (što je 24,0% noćenja od ukupno ostvarenih noćenja turista) te Istarska županija s 1,6 milijuna noćenja turista (što je 14,6% noćenja od ukupno ostvarenih noćenja turista).

 

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2023.

     Dolasci Noćenja 2023.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
2022. 2023. indeksi
2023.
2022.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 475 015 485 134 102,1 10 337 639 10 898 576 105,4 100,0 22,5
Domaći turisti 107 642 110 585 102,7 4 345 037 4 501 605 103,6 41,3 40,7
Strani turisti 367 373 374 549 102,0 5 992 602 6 396 971 106,7 58,7 17,1

2. DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA U 2023.

     Dolasci Noćenja Struktura noćenja, % Prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno − strani turisti 374 549 6 396 971 100,0 17,1
Albanija 237 4 756 0,1 20,1
Austrija 16 932 279 589 4,4 16,5
Belgija 1 027 18 391 0,3 17,9
Bjelorusija 107 1 446 0,0 13,5
Bosna i Hercegovina 74 875 816 357 12,8 10,9
Bugarska 181 2 962 0,0 16,4
Cipar 16 468 0,0 29,3
Crna Gora 1 131 18 510 0,3 16,4
Češka 15 312 211 512 3,3 13,8
Danska 934 15 234 0,2 16,3
Estonija 72 542 0,0 7,5
Finska 211 2 566 0,0 12,2
Francuska 2 128 27 883 0,4 13,1
Grčka 49 568 0,0 11,6
Irska 464 5 397 0,1 11,6
Island 20 361 0,0 18,1
Italija 9 244 137 299 2,1 14,9
Kosovo 407 9 525 0,1 23,4
Letonija 78 1 196 0,0 15,3
Lihtenštajn 18 382 0,0 21,2
Litva 223 2 177 0,0 9,8
Luksemburg 158 3 217 0,1 20,4
Mađarska 16 284 184 158 2,9 11,3
Sjeverna Makedonija1) 4 113 110 589 1,7 26,9
Malta 20 285 0,0 14,3
Nizozemska 2 102 32 728 0,5 15,6
Norveška 1 687 30 890 0,5 18,3
Njemačka 41 133 664 309 10,4 16,2
Poljska 7 924 74 524 1,2 9,4
Portugal 139 1 200 0,0 8,6
Rumunjska 665 6 259 0,1 9,4
Rusija 1 288 30 710 0,5 23,8
Slovačka 10 792 139 627 2,2 12,9
Slovenija 113 426 2 730 240 42,7 24,1
Srbija 30 475 492 781 7,7 16,2
Španjolska 431 4 092 0,1 9,5
Švedska 3 514 67 640 1,1 19,2
Švicarska 3 377 66 397 1,0 19,7
Turska 163 2 252 0,0 13,8
Ujedinjena Kraljevina 3 389 41 898 0,7 12,4
Ukrajina 2 331 31 848 0,5 13,7
Ostale europske zemlje 99 1 116 0,0 11,3
Južnoafrička Republika 85 1 459 0,0 17,2
Maroko 16 304 0,0 19,0
Tunis 10 144 0,0 14,4
Ostale afričke zemlje 71 958 0,0 13,5
Kanada 1 312 23 836 0,4 18,2
SAD 3 180 53 065 0,8 16,7
Ostale zemlje Sjeverne Amerike 18 297 0,0 16,5
Argentina 125 2 099 0,0 16,8
Brazil 116 2 274 0,0 19,6
Čile 67 802 0,0 12,0
Meksiko 52 824 0,0 15,8
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike 117 2 235 0,0 19,1
Indija 101 1 018 0,0 10,1
Indonezija 11 237 0,0 21,5
Izrael 103 2 138 0,0 20,8
Japan 50 672 0,0 13,4
Jordan 3 199 0,0 66,3
Kazahstan 49 548 0,0 11,2
Kina2) 28 534 0,0 19,1
Kontinentalna Kina 91 735 0,0 8,1
Koreja, Republika 59 227 0,0 3,8
Malezija 10 39 0,0 3,9
Singapur 16 166 0,0 10,4
Tajland 16 407 0,0 25,4
Ujedinjeni Arapski Emirati 54 1 225 0,0 22,7
Ostale azijske zemlje 197 2 959 0,0 15,0
Australija 1 255 21 617 0,3 17,2
Novi Zeland 158 2 047 0,0 13,0
Ostale zemlje Oceanije 3 25 0,0 8,3

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.
2) U podatke su uključeni Hong Kong, Makao i Tajvan.

G-1. NOĆENJA TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA U 2023.

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA PO ŽUPANIJAMA U 2023.

    Dolasci Noćenja
Republika Hrvatska  485 134 10 898 576
Domaći turisti 110 585 4 501 605
Strani turisti  374 549 6 396 971
Zagrebačka županija 100 4 158
Domaći turisti 69 3 692
Strani turisti  31 466
Krapinsko-zagorska županija 37 545
Domaći turisti 27 268
Strani turisti  10 277
Sisačko-moslavačka županija 108 818
Domaći turisti 3 240
Strani turisti  105 578
Karlovačka županija 50 885
Domaći turisti 14 167
Strani turisti  36 718
Varaždinska županija 5 158
Domaći turisti - -
Strani turisti  5 158
Koprivničko-križevačka županija 362 1 261
Domaći turisti 132 372
Strani turisti  230 889
Bjelovarsko-bilogorska županija - -
Domaći turisti - -
Strani turisti  - -
Primorsko-goranska županija 106 238 2 619 374
Domaći turisti 24 059 970 121
Strani turisti  82 179 1 649 253
Ličko-senjska županija 16 615 448 252
Domaći turisti 4 869 222 906
Strani turisti  11 746 225 346
Virovitičko-podravska županija 54 384
Domaći turisti - -
Strani turisti  54 384
Požeško-slavonska županija - -
Domaći turisti - -
Strani turisti  - -
Brodsko-posavska županija 6 30
Domaći turisti - -
Strani turisti  6 30
Zadarska županija 142 955 4 229 880
Domaći turisti 58 773 2 582 973
Strani turisti  84 182 1 646 907
Osječko-baranjska županija 260 2 378
Domaći turisti 87 245
Strani turisti  173 2 133
Šibensko-kninska županija 32 919 772 954
Domaći turisti 11 516 445 190
Strani turisti  21 403 327 764
Vukovarsko-srijemska županija 34 152
Domaći turisti 20 120
Strani turisti  14 32
Splitsko-dalmatinska županija 53 893 729 035
Domaći turisti 4 068 126 251
Strani turisti  49 825 602 784
Istarska županija 88 676 1 593 751
Domaći turisti 4 569 109 779
Strani turisti  84 107 1 483 972
Dubrovačko-neretvanska županija 42 571 490 610
Domaći turisti 2 369 39 163
Strani turisti  40 202 451 447
Međimurska županija 1 7
Domaći turisti - -
Strani turisti  1 7
Grad Zagreb 250 3 944
Domaći turisti 10 118
Strani turisti  240 3 826

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA U NEKOMERCIJALNIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA PO ŽUPANIJAMA U 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u nekomercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj i pribavljanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Do 2016. podaci o turističkom prometu u nekomercijalnim smještajnim objektima prikupljali su se redovitim izvještajem o dolascima i noćenjima turista u nekomercijalnom smještaju (obrazac TU-11v).

Od 2016. Državni zavod za statistiku podatke o nekomercijalnome turističkom prometu preuzima iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Podaci o nekomercijalnome turističkom prometu za 2023. preuzeti su iz sustava eVisitor sa stanjem na dan 6. ožujka 2024.

Vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu te stanovnik turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju u sustavu eVisitor, kao središnjemu elektroničkom sustavu prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Od 1996. Državni zavod za statistiku provodi posebno istraživanje za praćenje nekomercijalnoga turističkog prometa pod nazivom Izvještaj o turistima i ostvarenim noćenjima u kućama i stanovima za odmor (obrazac TU-11v).

Predmet tog istraživanja jesu vlasnici kuća i stanova za odmor, članovi njihovih obitelji, ostala rodbina i prijatelji koji borave u kućama i stanovima za odmor, i to u onom dijelu tih objekata koji se ne iznajmljuje gostima. Od 2014. njime se obuhvaćaju i turisti koji borave u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje (npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine).

Prema Zakonu o turističkoj pristojbi (NN, br. 52/19., 32/20. i 42/20.), vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te posljednjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Iznimno, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji koji turističku pristojbu plaća u godišnjemu paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put pri plaćanju paušalnog iznosa turističke pristojbe. Osoba koja ima prebivalište na području općine ili grada za koje je osnovana lokalna turistička zajednica obvezna je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući, apartmanu ili stanu, osim članova uže obitelji, te posljednjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Na kvalitetu rezultata istraživanja znatno utječe disciplina prijavljivanja i odjavljivanja boravka osoba u nekomercijalnim smještajnim objektima te rad inspekcijskih tijela koja nadziru tu pojavu.

Definicije

Turistička pristojba jest prihod turističkih zajednica. U nekomercijalnim smještajnim objektima plaća se po svakome ostvarenom noćenju ili, iznimno, paušalno (boravišna pristojba umanjena za 70%). Paušalno plaćanje turističke pristojbe primjenjuje se na vlasnike kuća i stanova za odmor i na članove uže obitelji državljana Republike Hrvatske i država ugovornica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru.

Sustav eVisitor jest središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je na internetu bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, krstarenje) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Također, popis turista u sustavu eVisitor vodi se i za vlasnike kuća i stanova za odmor te za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu te za stanovnike turističke općine ili grada koji imaju obvezu prijave osoba koje borave u njihovoj kući ili stanu.

Za uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor nadležna je Hrvatska turistička zajednica.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) jest nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne hrvatske turističke ponude. Sjedište HTZ-a jest u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Kućom, apartmanom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan kojim se koristi sezonski ili povremeno, a nije smještajni objekt u kojemu usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Noćenje turista u promatranom razdoblju sustav eVisitor računa kao razliku između datuma i vremena stvarnog odlaska (odjava turista) te datuma i vremena dolaska (prijava turista).

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici i nomadi te osobe u tranzitu.

Turističke zajednice jesu organizacije koje djeluju prema načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom tako da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 52/19. i 42/20.), sustav turističkih zajednica, organiziranih prema modelu destinacijske menadžment-organizacije, čine: lokalna turistička zajednica, regionalna turistička zajednica, Turistička zajednica Grada Zagreba za područje Grada Zagreba te Hrvatska turistička zajednica za područje Republike Hrvatske.

 

Kratice
 
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Znakovi
 
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti