Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. studenog 2023.
TUR-2023-1-1/9

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U RUJNU 2023.

Više dolazaka i noćenja turista nego u rujnu 2022.

U rujnu 2023., posljednjemu ljetnom mjesecu, u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 2,4 milijuna dolazaka i 11,6 milijuna noćenja turista, što je za 15,3% više dolazaka i za 4,0% više noćenja turista nego u rujnu 2022. Porast dolazaka i noćenja u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. ostvarili su i domaći i strani turisti.

Domaći turisti ostvarili su 235 tisuća dolazaka i 650 tisuća noćenja, što je za 13,8% više dolazaka i za 8,1% više noćenja u odnosu na rujan 2022.

Strani turisti ostvarili su 2,2 milijuna dolazaka i 10,9 milijuna noćenja, što je za 15,5% više dolazaka i za 3,7% više noćenja u odnosu na rujan 2022.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 5,6% čine noćenja domaćih turista, a 94,4% noćenja stranih turista. U rujnu 2023. domaći turisti prosječno su ostvarili 2,8 noćenja po dolasku, dok su strani turisti ostvarili 5,1 noćenje po dolasku.

 

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U RUJNU, 2020. – 2023.

Trećinu noćenja stranih turista u rujnu 2023. ostvarili turisti iz Njemačke

U rujnu 2023. od stranih su turista najviše noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, i to 3,6 milijuna noćenja, što je 33,1% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Ove je godine već četvrti mjesec zaredom broj noćenja turista iz Njemačke manji u odnosu na ista razdoblja 2022. Tako je u rujnu 2023. broj noćenja turista iz Njemačke manji za 9,1% u odnosu na rujan 2022. Turisti iz Njemačke najviše su noćili u Istarskoj županiji, i ostvarili 1,7 milijuna noćenja (što je 47,7% od ukupno ostvarenih noćenja turista iz Njemačke u rujnu 2023.), te u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su ostvarili 740 tisuća noćenja (što je 20,5% od ukupno ostvarenih noćenja turista). U rujnu 2023. u svim županijama na moru turisti iz Njemačke ostvarili su manje noćenja u odnosu na rujan 2022., i to kako slijedi: Istarska (-8,5%), Primorsko-goranska (-10,8%), Splitsko-dalmatinska (-9,5%), Zadarska (-8,7%), Šibensko-kninska (-11,6%) te Dubrovačko-neretvanska (-11,1%).

Slijede noćenja turista iz Austrije (10,8%), Poljske (7,5%), Slovenije (6,5%), Češke (5,6%), Ujedinjene Kraljevine (5,2%) te Italije (2,8%). Svi su turisti iz spomenutih zemalja u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. ostvarili više noćenja, osim turista iz Poljske.

U rujnu 2023. turisti najviše noćili u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Kao i u kolovozu 2023., u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 5,2 milijuna, što je 44,6% od ukupno ostvarenih noćenja turista. U toj je skupini smještaja ostvareno 2,4% više noćenja turista u odnosu na rujan 2022.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Hoteli i sličan smještaj, i to 3,4 milijuna noćenja, što je 29,8% od ukupno ostvarenih noćenja turista. U toj je skupini smještaja ostvareno 6,1% više noćenja turista u odnosu na rujan 2022.

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje u rujnu 2023. ostvareno je 3,0 milijuna noćenja turista, što je 25,6% od ukupno ostvarenih noćenja. U toj je skupini smještaja ostvareno 4,2% više noćenja turista u odnosu na rujan 2022.

U Rovinju – Rovigno najviše noćenja turista

U rujnu 2023. najviše noćenja turista ostvareno je u Rovinju – Rovigno, i to 601 tisuću, od čega su strani turisti ostvarili 96,1% noćenja, a domaći 3,9%. U odnosu na rujan 2022. porasli su i dolasci i noćenja turista (16,1% više dolazaka i 5,4% više noćenja turista).

Najviše noćenja u Rovinju – Rovigno u rujnu 2023. ostvareno je skupini Kampovi i prostori za kampiranje, i to 304 tisuće noćenja, što čini polovicu (50,5%) ostvarenih noćenja. U toj skupini smještaja ostvareno je 19,1% više dolazaka i 7,0% više noćenja turista u odnosu na rujan 2022.

Slijede noćenja turista ostvarena u Dubrovniku (539 tisuća), Poreču – Parenzo (456 tisuća), Splitu (386 tisuća) i Umagu – Umago (338 tisuća). U svim je spomenutim gradovima u rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. ostvaren porast noćenja turista.

Najviše noćenja ostvarili turisti u dobi od 55 do 64 godine

U rujnu 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 55 do 64 godine, i to 2,4 milijuna noćenja (što je 21,0% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede noćenja turista ostvarena u dobi od 65 i više godina, i to 2,1 milijun (što je 18,2% od ukupno ostvarenih noćenja).

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., RUJAN 2023.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., RUJAN 2023.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor raspoloživo najviše smještajnih jedinica i stalnih postelja

U rujnu 2023. turisti su na raspolaganju imali 374 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 974 tisuće stalnih postelja. U odnosu na rujan 2022. više je soba, apartmana i mjesta za kampiranje, za 1,9%, dok je stalnih postelja više za 1,8%. Prosječna popunjenost stalnih postelja u rujnu 2023. iznosila je 39,6%, dok je u rujnu 2022. iznosila 38,8%.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turisti su na raspolaganju imali najviše soba, apartmana i mjesta za kampiranje, i to 208 tisuća (što je 55,7% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 550 tisuća stalnih postelja (što je 56,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su na raspolaganju imali 82 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 21,8% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 171 tisućom stalnih postelja (što je 17,5% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U rujnu 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 73,6%, a stalnih postelja 69,9%.

U prvih devet mjeseci 2023. porast dolazaka i noćenja turista

U prvih devet mjeseci 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 17,7 milijuna dolazaka i 87,5 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka za 9,1% i porast noćenja turista za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2022.

Domaći su turisti u prvih devet mjeseci 2023. ostvarili 2,1 milijun dolazaka i 7,1 milijun noćenja, što je porast dolazaka za 6,9% i porast noćenja turista za 3,9% u odnosu na prvih devet mjeseci 2022.

Strani su turisti u istom razdoblju 2023. ostvarili 15,6 milijuna dolazaka i 80,5 milijuna noćenja, što je za 9,4% više dolazaka i za 2,0% više noćenja turista u odnosu na prvih devet mjeseci 2022. Od stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 21,4 milijuna noćenja, što je 26,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke ostvarili su 5,8% manje noćenja u prvih devet mjeseci 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022.

Slijede noćenja turista iz Slovenije (9,1%), Austrije (9,0%), Poljske (7,8%), Češke (6,2%), Italije (4,7%), Mađarske i Ujedinjene Kraljevine (obje po 4,0%) te Slovačke i Nizozemske (obje po 3,7%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
IX. 2023. I. - IX. 2023. indeksi
IX. 2023.
IX. 2022.
indeksi
I. - IX. 2023.
I. - IX. 2022.
IX. 2023. I. - IX. 2023. indeksi
IX. 2023.
IX. 2022.
indeksi
I. - lX. 2023.
I. - lX. 2022.
Ukupno 2 391 616 17 709 953 115,3 109,1 11 574 393 87 549 196 104,0 102,2
Domaći turisti 234 502 2 111 901 113,8 106,9 649 583 7 072 405 108,1 103,9
Strani turisti 2 157 114 15 598 052 115,5 109,4 10 924 810 80 476 791 103,7 102,0

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U RUJNU 2023.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
IX. 2023.
IX. 2022.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 2 391 616 234 502 2 157 114 115,3 113,8 115,5
    noćenja 11 574 393 649 583 10 924 810 104,0 108,1 103,7
Zagrebačka županija dolasci 16 968 4 433 12 535 115,1 115,9 114,8
    noćenja 28 060 7 219 20 841 109,8 111,1 109,4
Krapinsko-zagorska županija dolasci 18 081 7 461 10 620 107,9 103,5 111,3
    noćenja 33 534 15 604 17 930 106,6 101,5 111,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 2 719 1 068 1 651 110,0 111,9 108,8
    noćenja 5 597 2 459 3 138 106,3 107,9 105,2
Karlovačka županija dolasci 41 889 3 896 37 993 121,1 114,6 121,8
   noćenja 67 132 6 405 60 727 114,6 104,4 115,8
Varaždinska županija dolasci 10 420 4 143 6 277 116,5 128,8 109,6
   noćenja 23 132 9 998 13 134 126,0 153,7 110,8
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 679 876 803 76,1 81,6 70,8
    noćenja 3 638 1 603 2 035 98,2 98,5 97,9
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 492 1 753 739 109,5 118,3 93,2
    noćenja 6 945 4 908 2 037 104,2 107,2 97,7
Primorsko-goranska županija dolasci 374 431 39 793 334 638 116,6 124,6 115,7
    noćenja 1 918 403 121 051 1 797 352 103,7 111,0 103,2
Ličko-senjska županija dolasci 88 776 7 460 81 316 133,3 171,7 130,6
    noćenja 309 627 17 391 292 236 114,8 146,7 113,3
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 781 1 201 580 99,4 95,8 107,8
    noćenja 3 341 2 216 1 125 93,0 86,9 108,2
Požeško-slavonska županija dolasci 2 574 1 814 760 102,1 98,2 112,8
    noćenja 6 172 4 447 1 725 101,8 97,9 113,3
Brodsko-posavska županija dolasci 4 247 1 570 2 677 99,8 99,1 100,3
    noćenja 6 617 2 744 3 873 94,5 99,8 91,1
Zadarska županija dolasci 203 100 21 763 181 337 112,8 116,9 112,3
    noćenja 1 124 684 81 214 1 043 470 103,1 114,9 102,3
Osječko-baranjska županija dolasci 13 370 7 394 5 976 105,5 107,8 102,8
     noćenja 29 352 13 308 16 044 101,0 106,8 96,7
Šibensko-kninska županija dolasci 102 574 13 594 88 980 104,6 124,5 102,1
    noćenja 573 533 45 264 528 269 95,7 113,5 94,4
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 10 888 8 669 2 219 110,3 119,5 85,0
    noćenja 18 502 14 161 4 341 101,5 109,0 82,8
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 474 138 31 877 442 261 118,6 112,4 119,0
    noćenja 2 351 609 106 451 2 245 158 106,5 103,9 106,6
Istarska županija dolasci 598 650 37 293 561 357 113,8 111,0 114,0
     noćenja 3 692 414 103 014 3 589 400 102,0 108,1 101,8
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 277 375 14 553 262 822 113,6 95,4 114,8
    noćenja 1 098 536 48 188 1 050 348 105,9 90,2 106,8
Međimurska županija dolasci 7 354 3 981 3 373 106,7 114,6 98,7
     noćenja 16 097 7 575 8 522 113,6 120,4 108,1
Grad Zagreb dolasci 138 110 19 910 118 200 117,5 101,8 120,7
     noćenja 257 468 34 363 223 105 113,5 101,9 115,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti