Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 25. svibnja 2023.
KUL-2023-4-1

ISSN 1334-0557

KINEMATOGRAFIJA U 2022.

U 2022. radilo je 79 kinematografa. Od ukupnog broja stalnih kinematografa, 45 ih ima jednu dvoranu/ekran, a 26 ih je s više dvorana. Bilo je 19 samostalnih kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata 60 kinematografa, i to 11 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 35 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 14 u sastavu drugih ustanova/poduzeća.

Oporavak kinematografa u 2022.

Nakon 2020., kada je zbog pandemije bolesti COVID-19 velik dio godine nositeljima svih kulturnih djelatnosti rad bio onemogućen, 2021. je donijela postupan oporavak koji se nastavio i u 2022. Većina kinematografa bila je otvorena cijele godine, osim sezonskih kina i kinematografa u potresom pogođenomu području Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na 2021. broj predstava u 2022. veći je za 9% te je bilo 22% više posjetitelja. Ako usporedimo s 2019., broj predstava u 2022. dosegnuo je gotovo isti broj, dok je broj posjetitelja za 37% manji.

Uz sedam registriranih ljetnih kina, u 2022. bilo je sedam dodatnih kinematografa sa stalnom dvoranom koji su imali projekcije na otvorenom za vrijeme toplijih mjeseci. U Sisačko-moslavačkoj županiji zbog posljedica potresa dva su kina imala isključivo projekcije na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci. U 2022. broj posjetitelja ljetnih kina porastao je za 47% u odnosu na 2019. te za 67% u odnosu na 2021.

U 2022. udio predstava domaćih filmova bio je 4%, a posjetitelja tih predstava 5%.

Prihod kinematografa od prodaje ulaznica

Porast broja predstava i posjetitelja prati i porast prihoda od prodaje ulaznica. Ukupno gledajući sva kina, prihod im je porastao za 25% u odnosu na 2021. Porast prihoda od prodaje ulaznica imali su stalni kinematografi s jednom dvoranom, za 34%, zatim kina s više dvorana, za 25%, te ljetna  i pokretna kina, za 37%. Prihod od alternativnog sadržaja u kinima, kao što su koncerti, sportska događanja i predstave, također je u zamjetnom rastu od 138% u odnosu na 2021.

Podaci za 2022. pokazuju nastavak oporavka kinematografije nakon pandemije bolesti COVID-19 kao i tendenciju povratka kinogledatelja.

G-1. KINEMATOGRAFI PO ŽUPANIJAMA U 2022.

1. KINEMATOGRAFI, SJEDALA, PREDSTAVE, GLEDATELJI I ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Županija Kinematografi Dvorane/ekrani Sjedala Predstave Gledatelji Zaposleni
ukupno od toga s punim radnim vremenom
Republika Hrvatska   79   189  36 204  181 608 3 158 507   508   501
Zagrebačka   3   4   837  1 397  46 869   17   17
Krapinsko-zagorska   1   1   234   74  6 705   3   2
Sisačko-moslavačka   4   4  1 058   483  11 755   25   25
Karlovačka   3   3   772   183  7 536   6   6
Varaždinska   3   8  1 302  9 535  168 296   13   13
Koprivničko-križevačka   1   1   192  1 059  22 574   4   4
Bjelovarsko-bilogorska   2   2   433   890  34 312   10   10
Primorsko-goranska   9   20  4 426  13 875  263 712   54   54
Ličko-senjska   2   2   467   138  4 336   6   6
Virovitičko-podravska   1   2   316   471  10 145   7   7
Požeško-slavonska   1   1   280   117  1 539   5   5
Brodsko-posavska   1   4   512  5 963  69 205   7   7
Zadarska   1   6   980  8 819  114 821   7   7
Osječko-baranjska   5   14  2 536  15 486  220 617   28   27
Šibensko-kninska   2   6   857  7 615  68 239   8   7
Vukovarsko-srijemska   1   3   419  4 459  36 066   6   6
Splitsko-dalmatinska   16   34  5 973  31 102  446 825   107   107
Istarska   6   8  1 954  6 150  125 917   28   26
Dubrovačko-neretvanska   7   12  2 495  5 566  76 565   52   51
Međimurska   2   2   852   692  21 640   25   24
Grad Zagreb   8   52  9 309  67 534 1 400 833   90   90

2. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ORGANIZACIJSKOM OBLIKU I BROJU DVORANA/EKRANA U 2022.

    Kinematografi Prema organizacijskom obliku Broj dvorana/ ekrana
ukupno digitalizirani samostalni u sastavu
poduzeća za prikazivanje filmova kulturno-obrazovnih ustanova drugih ustanova/ poduzeća
Ukupno 79 79 19 11 35 14 189
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 45 45 7 1 27 10 45
Stalni s više dvorana/ekrana 26 26 11 10 4 1 137
Ljetni 7 7 1 - 4 2 7
Pokretni 1 1 - - - 1 -

3. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I BROJU MJESECI U KOJIMA PRIKAZUJU PREDSTAVE U 2022.

     Ukupno Kinematografi prema broju mjeseci
povremeno 2 mjeseca i manje 3 ― 4 5 ― 6 7 ― 8 9 ― 10 11 tijekom cijele godine
Ukupno 79 - 5 3 7 1 10 8 45
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 45 - 2 1 5 - 8 7 22
Stalni s više dvorana/ekrana 26 - - 1 - 1 - 1 23
Ljetni 7 - 3 1 2 - 1 - -
Pokretni 1 - - - - - 1 - -

4. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I PROSJEČNOM BROJU PRIKAZANIH PREDSTAVA U TJEDNU U 2022.

      Ukupno Kinematografi prema prosječnom broju predstava u tjednu
1 – 3 4 – 10 11 – 20 21 – 40 41 – 100 101 – 200 201 i više
Ukupno 79 29 23 4 4 5 8 6
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 45 24 16 3 2 - - -
Stalni s više dvorana/ekrana 26 1 3 1 2 5 8 6
Ljetni 7 4 3 - - - - -
Pokretni 1 - 1 - - - - -

5. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, BROJU SJEDALA, PREDSTAVAMA I GLEDATELJIMA U 2022.

       Kinematografi Sjedala Predstave Gledatelji
ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova
Ukupno   79  36 204  181 139  8 120  173 019 3 145 451  164 576 2 980 875
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   45  11 294  9 909   688  9 221  301 915  31 277  270 638
Stalni s više dvorana/ekrana   26  23 458  170 882  7 405  163 477 2 813 876  131 322 2 682 554
Ljetni   7  1 452   255   19   236  23 357  1 693  21 664
Pokretni   1 -   93   8   85  6 303   284  6 019

5.1. KINEMATOGRAFI S POVREMENIM PREDSTAVAMA NA OTVORENOME U 2022.

     Kinematografi Broj lokacija Broj predstava Broj posjetitelja
Ukupno   7   7   103  8 712
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   7   7   103  8 712

6. KINEMATOGRAFI PREMA BROJU SJEDALA U 2022.

Kinematografi Broj sjedala
do 100 sjedala 101 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501 – 600 601 – 1 000 1 001 – 1 500 1 501 – 2 000 2 001 i više
78 6 13 23 9 6 5 9 3 3 1
  Struktura, %
100 8 17 29 12 8 6 12 4 4 1

7. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ZAPOSLENIMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU, KINOOPERATERI I VOLONTERI U 2022.

     Zaposleni S punim radnim vremenom Vonloteri
ukupno od toga ukupno od toga
žene kinooperateri žene kinooperateri
Ukupno 508 278 61 501 274 60 74
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 225 117 42 219 114 41 35
Stalni s više dvorana/ekrana 242 142 17 241 141 17 21
Ljetni 35 16 2 35 16 2 15
Pokretni 6 3 - 6 3 - 3

8. KINEMATOGRAFI I KINOPROJEKTORI PREMA VRSTI I GODINI PROIZVODNJE U 2022.

     Kinematografi prema broju kinoprojektora Kinoprojektori
ukupno s jednim kinoprojektorom s dva kinoprojektora s tri ili više kinoprojektora ukupno prema širini filmske vrpce prema godini proizvodnje
16 mm 35 mm 70 mm digitalni do 1990. 1991. – 2010. 2011. – 2022.
Ukupno 79 42 11 26 214 - 15 - 199 5 35 174
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 45 33 9 3 62 - 11 - 51 5 10 47
Stalni s više dvorana/ekrana 26 1 2 23 144 - 4 - 140 - 25 119
Ljetni 7 7 - - 7 - - - 7 - - 7
Pokretni 1 1 - - 1 - - - 1 - - 1

9. PRIHODI KINEMATOGRAFA OD PRODAJE ULAZNICA, USPOREDBA 2021. I 2022.

     Prihodi od prodaje ulaznica u 2021. Prihodi od prodaje ulaznica u 2022.
redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto prihod
bruto neto bruto neto
Ukupno 88 668 045 84 521 652  721 447 111 178 972 105 890 777 1 717 080
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 4 866 548 4 690 508  609 929 6 536 912 6 189 975  142 633
Stalni s više dvorana/ekrana 83 250 652 79 306 550  111 518 103 887 699 98 982 484 1 574 447
Ljetni i pokretni  550 845  524 594 -  754 361  718 318 -

10. FILMOVI I VIDEOFILMOVI U PROMETU PREMA ZEMLJI PODRIJETLA FILMA U 2022.

   Ukupno filmova1) Zemlja podrijetla filma
Hrvatska Danska Francuska Italija Južna Koreja Kanada Njemačka SAD Španjolska Ujedinjena Kraljevina ostale zemlje
Distributeri filmova 336 19 11 44 11 6 8 20 129 8 40 402)
Distributeri videofilmova 191 10 5 15 3 4 4 7 89 12 16 263)

1) Podaci se odnose na sve filmove i videofilmove koji su bili u prometu u 2022. bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju.
2) Ostale zemlje: Australija, Belgija, Hong Kong – Kina, Indija, Iran, Irska, Island, Japan, Južna Afrika, Kina, Mađarska, Malezija, Meksiko, Nizozemska, Norveška, Peru, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska i Tajland.
3) Ostale zemlje: Australija, Bugarska, Finska, Gruzija, Hong Kong – Kina, Iran, Kazahstan, Kina, Mađarska, Meksiko, Mongolija, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portugal, Švedska i Tajland.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5) i izdavači videodjela na Godišnjem izvještaju o audiovizualnim djelima (obrazac NKL-5/1).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinematografi, poslovni subjekti za promet filmova i izdavači. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Kinematografom se smatra dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova.

Stalni kinematografi prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.

Ljetni kinematografi prikazuju filmove na otvorenome stalnom prostoru.

Pokretni kinematografi nemaju stalnu dvoranu, nego prikazuju filmove u mjestu ili izvan mjesta sjedišta, u dvorani ili na otvorenom prostoru.

Kinematografska predstava jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcija cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.

Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.

Audiovizualna djela (filmovi i videofilmovi) jesu kinematografska i slična djela koja se u svojem stvaranju koriste postupkom analognim kinematografiji, bez obzira na tehniku snimanja i sadržaj.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

 

Kratice

COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
mm milimetar
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti