Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. prosinca 2023.
KUL-2023-2-1

ISSN 1334-0557

UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVNO IZVOĐENJE U SEZONI 2022./2023.

Izvedbene umjetnosti

U sezoni od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. ukupno je radilo 155 kazališta, što je za 15 kazališta više nego u prethodnoj sezoni. Dio profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji imao je stalne scene, tako da je uz 90 profesionalnih kazališta radilo i šest stalnih scena te 31 profesionalno kazalište za djecu. Od toga je bilo deset lutkarskih kazališta. Aktivna su bila i 34 amaterska kazališta. Nastavlja se i postupni povratak posjetitelja u kazališta, pa se samim time povećava i broj aktivnih kazališta.

Povratak predstava i posjetitelja u kazališta

Ukupno je izvedeno 11 277 predstava u Hrvatskoj i inozemstvu, što je za 18% više nego u prethodnoj sezoni. Na predstavama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bilo je 1 795 958 posjetitelja, što je za 36% više nego u sezoni 2021./2022. U svim kazalištima izvedeno je 1 688 djela. Od toga je bilo 1 098 djela domaćih autora, odnosno 65%. Od ove sezone zasebno se evidentira broj premijerno izvedenih djela, odnosno 476 premijerno izvedenih djela te od toga 326 djela domaćih autora.

Profesionalna kazališta za sve uzraste izvela su u Hrvatskoj i inozemstvu 23% više predstava te su imala 39% više posjetitelja nego u prethodnoj sezoni.

Amaterska kazališta izvela su 139 djela, a od toga čak 117 djela domaćih autora i 56 premijerno izvedenih djela. Za 69 564 posjetitelja u Hrvatskoj i inozemstvu izvedeno je 488 predstava.

Profesionalna kazališta za djecu izvela su 619 djela, što je za 46% više nego u prethodnoj sezoni, te 4 480 predstava u Hrvatskoj i inozemstvu za 520 250 najmlađih posjetitelja.

Unaprjeđenjem metodologije kazališta prema vrsti izvedenih djela i Eurostatovim smjernicama te praksi drugih država članica EU-a stječe se širi uvid u rad suvremenih kazališnih praksi. Osim tradicionalnih kazališnih vrsta sada se mogu pratiti suvremeni ples i pokret, suvremeni cirkus te multimedijalne izvedbe. Ovom podjelom znatno je smanjen udio ostaloga nerazvrstanog sadržaja.

Koncertna sezona za profesionalne ansamble, orkestre i zborove

U sezoni 2022./2023. bilo je aktivno 37 profesionalnih orkestara i ansambala, od toga šest simfonijskih i velikih orkestara, sedam komornih orkestara te 24 komorna ansambla. Izvedeno je 649 koncerata, priredbi i proslava s 209 561 posjetiteljem.

U odnosu na sezonu 2021./2022. izvedeno je 12% više koncerata, a broj posjetitelja povećao se za 28%.

Profesionalni zbor održao je 25 koncerata, tj. jedan koncert više nego u prethodnoj sezoni. Na njima je bilo 10 800 posjetitelja, odnosno za 29% više publike nego u sezoni 2021./2022.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" izveo je 77 koncerata, odnosno priredbi, tj. za pet koncerata više nego u prethodnoj sezoni. Na njima je bilo 49 950 posjetitelja, odnosno za 2% više publike nego u sezoni 2021./2022.

Porast gostovanja izvedbenih umjetnosti u inozemstvu

Nastavlja se porast broja gostovanja hrvatskih kazališta, ansambala i orkestara u ovoj sezoni. U sezoni 2022./2023. bilo je za 16% više posjetitelja predstava profesionalnih kazališta u inozemstvu nego u sezoni 2021./2022., također je bilo za 42% više posjetitelja predstava dječjih kazališta te za 18% više posjetitelja na gostovanjima amaterskih kazališta izvan Republike Hrvatske. Također je porastao i broj posjetitelja koncerata u inozemstvu profesionalnih orkestara i ansambala u odnosu na sezonu 2021./2022., i to za 59%.

 

1. KAZALIŠTA

1.1. BROJ KAZALIŠTA I SJEDALA, ZAPOSLENICI, ČLANOVI AMATERI I DJECA U SEZONI 2022./2023.

     Broj kazališta Broj sjedala Zaposlenici Amateri Djeca Ostalo osoblje Osoblje angažirano prema ugovoru
ukupno od toga umjetnici ukupno od toga umjetnici
Ukupno   155  23 058  2 684  1 443   555   526   892   24  3 732
Muškarci : :  1 377   744   201   181   135   8  1 966
Žene : :  1 307   699   354   345   757   16  1 766
Profesionalna kazališta   90  13 748  2 305  1 249   95   95   349   24  3 084
Profesionalna kazališta za djecu   31  2 838   306   159   10   9   160 -   561
Amaterska kazališta   34  6 472   73   35   450   422   383 -   87

1.2. IZVEDENA DJELA PREMA PODRIJETLU AUTORA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2022./2023.

         Podrijetlo autora Izvedena djela Od toga premijerno Rad kazališta u Republici Hrvatskoj Gostovanja u inozemstvu
predstave posjetitelji predstave posjetitelji
ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta
Ukupno svega 1 688   476  10 982  4 330 1 732 458  605 035   295  63 500
  domaći  1 096   326  7 947  3 677 1 038 022  467 877   186  32 917
Profesionalna kazališta svega   928   351  6 082  2 243 1 153 594  393 318   227  52 550
  domaći   585   223  4 159  1 766  630 499  287 798   135  24 667
Profesionalna kazališta za djecu svega   621   69  4 436  1 922  514 000  189 390   44  6 250
  domaći   394   55  3 390  1 769  352 488  160 902   31  4 570
Amaterska kazališta svega   139   56   464   165  64 864  22 327   24  4 700
  domaći   117   48   398   142  55 035  19 177   20  3 680

1.3. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2022./2023.

    Podrijetlo autora Ukupno Izvedena djela prema vrsti
drama komedija opera, opereta i mjuzikl balet suvremeni ples i pokret suvremeni cirkus predstava za djecu lutkarska predstava multimedijalna /kombinirana ostale vrste
Ukupno                        
Izvedena djela svega  1 688   258   226   52   34   111   4   651   221   32   99
  premijerno   476   97   80   22   11   51   2   118   32   19   44
  domaći  1 098   155   144   11   6   94   4   425   179   31   49
  premijerno   326   57   46   8   1   42   2   104   26   18   22
  strani   590   103   82   41   28   17 -   226   42   1   50
  premijerno   150   40   34   14   10   9 -   14   6   1   22
Predstave svega  11 275  1 279  2 087   215   184   278   23  3 990  2 759   93   369
  domaći  8 131   753  1 419   66   25   210   23  2 956  2 315   92   274
  strani  3 144   526   668   149   159   68 -  1 034   444   1   95
Posjetitelji svega 1 795 758  212 460  474 367  128 985  87 679  19 998  2 395  532 524  277 030  6 676  53 844
  domaći 1 070 719  121 329  313 109  19 776  6 916  9 627  2 395  363 548  200 643  6 476  27 100
  strani  725 039  91 131  161 258  109 209  80 763  10 371 -  168 976  76 387   200  26 744
Profesionalna kazališta                    
Izvedena djela svega   928   235   175   51   31   110   4   151   53   29   89
  premijerno   351   83   57   21   10   50   2   60   9   16   43
  domaći   587   137   101   10   4   93   4   123   47   28   40
  premijerno   223   47   27   7 -   41   2   54   9   15   21
  strani   341   98   74   41   27   17 -   28   6   1   49
  premijerno   128   36   30   14   10   9 -   6 -   1   22
Predstave svega  6 309  1 198  1 877   211   177   274   23  1 410   711   83   345
  domaći  4 294   689  1 239   62   20   206   23  1 062   658   82   253
  strani  2 015   509   638   149   157   68 -   348   53   1   92
Posjetitelji svega 1 206 144  204 694  444 006  128 504  86 135  19 748  2 395  205 202  59 390  5 676  50 394
  domaći  655 166  115 357  287 764  19 295  5 982  9 377  2 395  133 096  52 654  5 476  23 770
  strani  550 978  89 337  156 242  109 209  80 153  10 371 -  72 106  6 736   200  26 624
Profesionalna kazališta za djecu                    
Izvedena djela svega   621   1   4   1   2 - -   447   163   2   1
  premijerno   69 -   1   1   1 - -   43   21   2 -
  domaći   394   1   4   1   2 - -   256   127   2   1
  premijerno   55 -   1   1   1 - -   35   15   2 -
  strani   227 - - - - - -   191   36 - -
  premijerno   14 - - - - - -   8   6 - -
Predstave svega  4 480   8   23   4   5 - -  2 399  2 033   7   1
  domaći  3 421   8   23   4   5 - -  1 731  1 642   7   1
  strani  1 059 - - - - - -   668   391 - -
Posjetitelji svega  520 250   750  4 645   481   934 - -  296 930  215 770   700   40
  domaći  357 058   750  4 645   481   934 - -  203 389  146 119   700   40
  strani  163 192 - - - - - -  93 541  69 651 - -
Amaterska kazališta                      
Izvedena djela svega   139   22   47 -   1   1 -   53   5   1   9
  premijerno   56   14   22 - -   1 -   15   2   1   1
  domaći   117   17   39 - -   1 -   46   5   1   8
  premijerno   48   10   18 - -   1 -   15   2   1   1
  strani   22   5   8 -   1 - -   7 - -   1
  premijerno   8   4   4 - - - - - - - -
Predstave svega   488   73   187 -   2   4 -   181   15   3   23
  domaći   418   56   157 - -   4 -   163   15   3   20
  strani   70   17   30 -   2 - -   18 - -   3
Posjetitelji svega  69 564  7 016  25 716 -   610   250 -  30 392  1 870   300  3 410
  domaći  58 695  5 222  20 700 - -   250 -  27 063  1 870   300  3 290
  strani  10 869  1 794  5 016 -   610 - -  3 329 - -   120

1.4. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2022./2023.

    Profesionalna kazališta Profesionalna kazališta za djecu Amaterska kazališta
izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji
Ukupno 991) 230 53 162 271) 40 5 780 181) 23 4 610
Austrija 6 6 1 688 - - - - - -
Belgija 1 1 150 - - - - - -
Bosna i Hercegovina 37 57 10 587 19 28 3 970 5 7 1 300
Bugarska 1 1 150 - - - - - -
Crna Gora 10 13 2 632 1 1 250 - - -
Češka 2 2 922 - - - 1 1 120
Francuska - - - - - - 1 1 150
Grčka 4 6 3 133 - - - - - -
Gruzija - - - 1 2 200 1 1 300
Italija 6 8 1 567 - - - - - -
Južna Koreja 1 1 150 - - - - - -
Kosovo 1 1 180 - - - - - -
Mađarska 12 14 3 397 2 2 200 - - -
Njemačka 3 9 3 252 - - - 1 1 200
Poljska 1 1 804 - - - - - -
Rumunjska 1 1 120 - - - - - -
SAD 1 1 100 1 1 300 - - -
Sjeverna Makedonija2) 6 6 1 425 1 1 110 3 3 870
Slovenija 25 36 9 637 3 3 500 6 6 1 090
Srbija 30 56 11 327 1 1 100 2 3 580
Španjolska 2 4 1 240 - - - - - -
Švedska 2 2 97 - - - - - -
Švicarska 1 3 514 - - - - - -
Ujedinjena Kraljevina 1 1 90 1 1 150 - - -

1) Zbroj izvedenih djela ne mora biti isti kao u retku "ukupno" jer jedno djelo može biti izvedeno na nekoliko mjesta.
2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2. PROFESIONALNI ORKESTRI, ANSAMBLI I ZBOR, ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE "LADO"

2.1. ZAPOSLENICI U SEZONI 2022./2023.

     Orkestri, ansambli, zbor Zaposlenici Osoblje angažirano prema ugovoru
svega muškarci žene s punim radnim vremenom umjetnici ostali svega muškarci žene
ukupno dirigenti
Profesionalni orkestri i ansambli  37  439  268  171  352  400  2  39 1 221  631  590
Simfonijski i veliki orkestri  6  373  241  132  352  337  1  36  520  303  217
Komorni orkestri  7  50  22  28 -  50  1 -  510  194  316
Komorni ansambli  24  16  5  11 -  13 -  3  191  134  57
Profesionalni zbor  1  42  19  23  42  39 -  3  69  45  24
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"  1  84  44  40  76  68 -  16  34  24  10

2.2. KONCERTI, PRIREDBE I PROSLAVE TE POSJETITELJI U SEZONI 2022./2023.

      Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji
Ukupno   649  209 561   25  10 800   77  49 950
Koncerti   612  173 351   17  8 600   73  47 950
U sjedištu   321  84 516   13  6 200   5   500
Na gostovanju u zemlji   238  45 595   4  2 400   62  45 000
Na gostovanju u inozemstvu   53  43 240 - -   6  2 450
Sudjelovanje na priredbama i proslavama   82  36 210   8  2 200   4  2 000

2.3. KONCERTI I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2022./2023.

     Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji
Ukupno   45   58  43 240 - - -   5   9  2 650
Albanija   1   2  2 000 - - - - - -
Austrija   4   4  1 320 - - -   1   1   150
Belgija   1   1   350 - - - - - -
Bosna i Hercegovina   3   3  6 600 - - -   1   2  1 300
Crna Gora   1   4   800 - - - - - -
Češka   1   2  2 000 - - - - - -
Finska   1   1   400 - - - - - -
Francuska   1   2  2 000 - - - - - -
Italija   6   8  3 150 - - -   1   2   300
Izrael   1   1  2 000 - - - - - -
Kuba   1   1   200 - - - - - -
Luksemburg   1   1   100 - - - - - -
Malta - - - - - -   1   3   200
Njemačka   5   6  1 400 - - - - - -
Poljska   1   1   400 - - - - - -
Rumunjska   1   1   100 - - - - - -
SAD   1   1   300 - - - - - -
Slovenija   7   7  16 450 - - - - - -
Srbija   2   2   550 - - -   1   1   700
Španjolska   4   8  2 500 - - - - - -
Švicarska   1   1   220 - - - - - -
Turska   1   1   400 - - - - - -

G-1. PREDSTAVE I KONCERTI U SEZONI 2022./2023.

G-2. POSJETITELJI PREDSTAVA I KONCERATA U POSLJEDNJIH ŠEST SEZONA

G-3. POSJETITELJI HRVATSKIH PREDSTAVA I KONCERATA U INOZEMSTVU – USPOREDBA SEZONA 2021./2022. I 2022./2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade statističkih izvještaja koje na Godišnjem izvještaju kazališta (obrazac KU-1) ispunjavaju profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta. Na Godišnjem izvještaju profesionalnih orkestara, ansambala i zborova (obrazac KU-2) podatke ispunjavaju profesionalni orkestri, ansambli i zborovi, a na Godišnjem izvještaju profesionalnih ansambala narodnih plesova i pjesama (obrazac KU-3) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado".

Obuhvat i usporedivost

Istraživanje obuhvaća profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta, profesionalne orkestre, ansamble i zborove na teritoriju Republike Hrvatske koji su radili u sezoni 2022./2023. te Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado". Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih sezona.

Definicije i objašnjenja

Profesionalno kazalište jest kulturno-umjetnička ustanova odnosno umjetnička organizacija sa stalnim profesionalnim ansamblom ili profesionalnim ansamblom koji se angažira za pojedine predstave prema ugovoru.

Profesionalno kazalište za djecu jest profesionalno kazalište koje redovito daje predstave za djecu, a u njima osim profesionalnih zaposlenika mogu sudjelovati i djeca.

Amatersko kazalište jest kazalište u čijem su ansamblu većinom amateri. Amatersko kazalište može biti samostalno, u sastavu udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, doma kulture i slično.

Scena je posebno izdvojen kazališni prostor unutar kazališne kuće ili na drugoj lokaciji na kojemu profesionalni ansambl daje kazališne predstave.

Profesionalni orkestri i zborovi jesu sastavi profesionalnih glazbenika/pjevača, stalno zaposlenih ili zaposlenih prema ugovoru.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" jest profesionalna ustanova čiji je cilj prikupljanje izvornoga nacionalnog folklora i umjetničko prikazivanje narodnih plesova, glazbe i pjesme.

Koncert je javni nastup koji ispunjava puni program jedne priredbe, a sudjelovanje na priredbama i proslavama odnosi se samo na dio programa.

 

Kratice  
EU Europska unija
SAD Sjedinjene Američke Države
   
Znakovi  
- nema pojave
: pojava nije moguća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti