Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 28. veljače 2024.
RAD-2023-1-6/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Požeško-slavonskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, za po 17,1%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 12,3%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2023. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 380 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 043 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 18,5%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 13,5%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2023. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 982 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 383 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. 2023. XI. 2023. XII. 2023. X. – XII. 2023. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Republika Hrvatska 1 178 1 208 1 191 1 192 114,6 115,0 113,9 114,5
Zagrebačka 1 187 1 217 1 210 1 205 114,2 114,7 114,2 114,4
Krapinsko-zagorska 1 145 1 168 1 154 1 156 115,7 116,0 114,5 115,4
Sisačko-moslavačka 1 092 1 110 1 113 1 105 116,2 116,4 116,4 116,3
Karlovačka 1 158 1 181 1 167 1 169 114,4 111,1 114,9 113,5
Varaždinska 1 098 1 125 1 102 1 108 114,4 115,3 113,5 114,3
Koprivničko-križevačka 1 070 1 083 1 100 1 084 114,3 114,6 115,8 114,8
Bjelovarsko-bilogorska 1 067 1 076 1 076 1 073 117,1 116,7 116,1 116,6
Primorsko-goranska 1 188 1 204 1 194 1 195 115,8 115,4 114,0 115,1
Ličko-senjska 1 105 1 089 1 100 1 098 116,6 114,3 114,0 115,0
Virovitičko-podravska 1 037 1 041 1 050 1 043 115,5 115,8 116,0 115,8
Požeško-slavonska 1 068 1 084 1 079 1 077 117,0 116,9 117,3 117,1
Brodsko-posavska 1 070 1 084 1 063 1 072 116,7 117,3 116,4 116,8
Zadarska 1 108 1 131 1 129 1 123 115,2 115,2 115,9 115,5
Osječko-baranjska 1 103 1 134 1 126 1 121 115,4 116,4 116,3 116,0
Šibensko-kninska 1 099 1 121 1 136 1 119 115,9 115,8 116,9 116,3
Vukovarsko-srijemska 1 058 1 077 1 075 1 070 116,6 117,6 117,0 117,1
Splitsko-dalmatinska 1 132 1 165 1 140 1 145 115,7 116,7 115,4 115,9
Istarska 1 114 1 139 1 126 1 126 114,0 114,4 113,4 113,9
Dubrovačko-neretvanska 1 110 1 130 1 130 1 123 115,6 115,4 116,1 115,8
Međimurska 1 098 1 135 1 099 1 111 115,7 116,9 113,5 115,4
Grad Zagreb 1 361 1 408 1 370 1 380 112,7 113,3 110,8 112,3

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. 2023. XI. 2023. XII. 2023. X. – XII. 2023. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
Republika Hrvatska 1 630 1 679 1 620 1 643 116,8 117,3 113,5 115,9
Zagrebačka 1 634 1 684 1 629 1 649 116,3 117,0 113,1 115,5
Krapinsko-zagorska 1 541 1 582 1 539 1 554 117,8 118,8 114,9 117,1
Sisačko-moslavačka 1 478 1 506 1 484 1 489 118,4 118,7 116,4 117,8
Karlovačka 1 565 1 605 1 551 1 573 116,7 112,9 114,7 114,7
Varaždinska 1 494 1 540 1 473 1 502 116,8 118,1 113,4 116,1
Koprivničko-križevačka 1 445 1 466 1 465 1 459 116,3 116,7 115,8 116,3
Bjelovarsko-bilogorska 1 430 1 447 1 409 1 428 119,6 119,3 115,4 118,0
Primorsko-goranska 1 646 1 673 1 631 1 650 117,9 117,7 114,1 116,6
Ličko-senjska 1 490 1 468 1 458 1 472 119,1 116,8 113,8 116,5
Virovitičko-podravska 1 385 1 392 1 372 1 383 117,6 118,1 115,1 116,9
Požeško-slavonska 1 437 1 467 1 422 1 442 119,3 119,3 116,4 118,3
Brodsko-posavska 1 438 1 460 1 397 1 431 119,1 120,0 115,6 118,2
Zadarska 1 505 1 543 1 500 1 516 117,6 117,8 115,4 116,9
Osječko-baranjska 1 499 1 550 1 496 1 515 117,7 119,0 115,4 117,4
Šibensko-kninska 1 500 1 532 1 521 1 518 118,6 118,5 116,7 117,9
Vukovarsko-srijemska 1 404 1 433 1 398 1 411 119,0 120,2 116,5 118,5
Splitsko-dalmatinska 1 555 1 608 1 534 1 565 118,1 119,3 114,9 117,4
Istarska 1 524 1 565 1 514 1 534 116,1 116,6 112,9 115,2
Dubrovačko-neretvanska 1 517 1 547 1 505 1 523 117,6 117,4 115,1 116,7
Međimurska 1 468 1 526 1 445 1 480 118,1 119,3 113,2 116,9
Grad Zagreb 1 960 2 038 1 950 1 982 114,5 115,2 110,8 113,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti