Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 28. studenog 2023.
RAD-2023-1-6/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u trećem tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Brodsko-posavskoj županiji, za 16,8%, a najmanji u Istarskoj županiji, za 12,2%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u trećem tromjesečju 2023. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 343 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 006 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u trećem tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Brodsko-posavskoj županiji, za 19,3%, a najmanji u Istarskoj županiji, za 14,1%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u trećem tromjesečju 2023. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 934 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 345 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2023. VIII. 2023. IX. 2023. VII. – IX. 2023. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Republika Hrvatska 1 141 1 163 1 156 1 153 113,4 114,1 114,2 113,9
Zagrebačka 1 157 1 180 1 169 1 168 113,7 114,6 113,8 114,0
Krapinsko-zagorska 1 101 1 124 1 125 1 117 113,6 114,3 114,4 114,2
Sisačko-moslavačka 1 059 1 077 1 069 1 069 115,1 114,8 115,7 115,3
Karlovačka 1 117 1 144 1 132 1 131 114,1 114,5 113,8 114,1
Varaždinska 1 059 1 079 1 079 1 073 112,8 113,6 113,7 113,4
Koprivničko-križevačka 1 035 1 055 1 050 1 047 113,0 113,7 113,5 113,4
Bjelovarsko-bilogorska 1 027 1 039 1 040 1 035 115,4 115,4 115,8 115,5
Primorsko-goranska 1 144 1 161 1 160 1 155 113,8 113,2 115,1 114,0
Ličko-senjska 1 045 1 062 1 059 1 055 114,7 114,1 115,1 114,5
Virovitičko-podravska  991 1 010 1 016 1 006 114,6 115,0 116,0 115,2
Požeško-slavonska 1 022 1 048 1 033 1 035 114,6 114,7 112,9 114,1
Brodsko-posavska 1 032 1 053 1 051 1 045 116,1 116,9 117,3 116,8
Zadarska 1 069 1 089 1 088 1 082 113,8 114,4 115,4 114,5
Osječko-baranjska 1 061 1 083 1 079 1 074 114,8 115,1 114,8 114,9
Šibensko-kninska 1 064 1 088 1 079 1 077 114,8 115,3 115,9 115,3
Vukovarsko-srijemska 1 018 1 047 1 036 1 034 115,7 116,5 116,7 116,3
Splitsko-dalmatinska 1 091 1 107 1 107 1 102 114,5 114,4 116,0 114,9
Istarska 1 090 1 104 1 100 1 098 110,0 111,7 114,7 112,2
Dubrovačko-neretvanska 1 068 1 097 1 082 1 082 112,1 114,4 115,2 113,9
Međimurska 1 062 1 082 1 078 1 074 113,6 113,9 114,4 114,0
Grad Zagreb 1 330 1 357 1 342 1 343 112,6 113,6 112,3 112,9

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2023. VIII. 2023. IX. 2023. VII. – IX. 2023. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
Republika Hrvatska 1 580 1 614 1 596 1 597 115,5 116,2 116,5 116,1
Zagrebačka 1 595 1 631 1 607 1 611 115,6 116,8 115,9 116,1
Krapinsko-zagorska 1 490 1 522 1 512 1 508 116,0 116,5 116,9 116,4
Sisačko-moslavačka 1 439 1 465 1 444 1 449 117,5 116,9 118,2 117,4
Karlovačka 1 515 1 559 1 527 1 533 116,3 116,7 116,1 116,3
Varaždinska 1 439 1 472 1 464 1 458 114,7 115,6 116,2 115,4
Koprivničko-križevačka 1 398 1 430 1 416 1 415 114,9 115,6 115,5 115,3
Bjelovarsko-bilogorska 1 378 1 396 1 390 1 388 117,5 117,4 118,2 117,7
Primorsko-goranska 1 586 1 612 1 604 1 600 115,9 115,1 117,4 116,0
Ličko-senjska 1 415 1 437 1 423 1 425 117,3 116,5 118,0 117,2
Virovitičko-podravska 1 325 1 353 1 356 1 345 116,7 117,1 118,6 117,6
Požeško-slavonska 1 379 1 415 1 386 1 394 116,6 116,5 114,9 116,1
Brodsko-posavska 1 390 1 419 1 409 1 406 118,5 119,2 119,9 119,3
Zadarska 1 454 1 484 1 474 1 471 116,0 116,5 117,8 116,8
Osječko-baranjska 1 445 1 478 1 464 1 462 117,2 117,4 117,3 117,2
Šibensko-kninska 1 456 1 489 1 470 1 472 117,4 117,7 118,5 117,9
Vukovarsko-srijemska 1 351 1 396 1 371 1 373 118,0 118,9 119,2 118,8
Splitsko-dalmatinska 1 500 1 526 1 519 1 515 116,7 116,7 118,7 117,4
Istarska 1 496 1 516 1 503 1 505 111,8 113,6 117,1 114,1
Dubrovačko-neretvanska 1 459 1 504 1 474 1 479 113,5 116,3 117,4 115,7
Međimurska 1 421 1 453 1 437 1 437 115,5 115,9 116,6 116,0
Grad Zagreb 1 914 1 958 1 930 1 934 114,5 115,5 114,2 114,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti