Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. kolovoza 2023.
RAD-2023-1-6/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Brodsko-posavskoj županiji, za 13,6%, a najmanji u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu, za 10,3%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2023. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 333 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 983 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Šibensko-kninskoj županiji, za 15,9%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 11,6%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u drugom tromjesečju 2023. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 917 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 308 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2023. V. 2023. VI. 2023. IV. – VI. 2023. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Republika Hrvatska  1 122  1 133  1 150  1 135 112,0 111,0 112,4 111,8
   Zagrebačka  1 140  1 151  1 166  1 152 112,6 112,3 112,8 112,5
   Krapinsko-zagorska  1 070  1 093  1 112  1 092 111,6 112,2 113,2 112,3
   Sisačko-moslavačka  1 053  1 038  1 061  1 051 113,2 111,7 114,5 113,3
   Karlovačka  1 082  1 110  1 128  1 107 112,6 112,5 114,4 113,2
   Varaždinska  1 027  1 057  1 067  1 051 111,8 112,2 112,7 112,3
   Koprivničko-križevačka  1 030  1 022  1 039  1 030 112,6 110,0 112,4 111,6
   Bjelovarsko-bilogorska  1 001  1 008  1 025  1 012 113,4 112,0 114,3 113,3
   Primorsko-goranska  1 122  1 134  1 150  1 136 112,2 106,4 112,3 110,3
   Ličko-senjska  1 006  1 025  1 047  1 026 111,4 110,6 113,8 111,9
   Virovitičko-podravska   967   984   996   983 112,8 111,9 114,0 113,0
   Požeško-slavonska   994  1 009  1 031  1 012 112,4 111,5 113,5 112,6
   Brodsko-posavska   998  1 019  1 042  1 020 113,3 111,6 115,8 113,6
   Zadarska  1 030  1 055  1 089  1 058 113,1 112,4 113,7 113,0
   Osječko-baranjska  1 041  1 050  1 067  1 053 113,0 110,9 112,8 112,3
   Šibensko-kninska  1 029  1 047  1 068  1 048 113,5 112,7 114,1 113,4
   Vukovarsko-srijemska   986   998  1 021  1 002 112,9 110,5 113,8 112,5
   Splitsko-dalmatinska  1 063  1 079  1 103  1 082 113,0 112,4 114,2 113,2
   Istarska  1 050  1 080  1 086  1 073 111,0 110,8 111,4 111,1
   Dubrovačko-neretvanska  1 041  1 054  1 076  1 058 113,6 111,1 113,3 112,7
   Međimurska  1 026  1 064  1 071  1 054 112,3 112,8 113,9 113,1
   Grad Zagreb  1 328  1 328  1 341  1 333 110,5 110,4 109,6 110,3

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2023. V. 2023. VI. 2023. IV. – VI. 2023. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
Republika Hrvatska  1 547  1 562  1 590  1 566 113,8 112,7 114,1 113,6
   Zagrebačka  1 565  1 581  1 606  1 584 114,6 114,2 114,8 114,5
   Krapinsko-zagorska  1 436  1 468  1 500  1 468 113,3 114,3 115,5 114,4
   Sisačko-moslavačka  1 428  1 398  1 436  1 420 115,3 113,4 116,6 115,0
   Karlovačka  1 452  1 494  1 527  1 491 114,2 114,1 116,5 115,0
   Varaždinska  1 384  1 430  1 449  1 421 113,4 113,9 114,7 114,0
   Koprivničko-križevačka  1 386  1 373  1 402  1 387 114,1 111,4 114,4 113,2
   Bjelovarsko-bilogorska  1 335  1 342  1 371  1 350 115,1 113,5 116,3 115,0
   Primorsko-goranska  1 547  1 563  1 591  1 568 114,0 107,9 114,2 112,0
   Ličko-senjska  1 339  1 371  1 410  1 375 112,8 112,5 116,2 113,9
   Virovitičko-podravska  1 283  1 309  1 331  1 308 114,3 113,8 116,3 114,8
   Požeško-slavonska  1 329  1 350  1 388  1 356 114,0 113,1 115,5 114,2
   Brodsko-posavska  1 336  1 363  1 403  1 367 115,4 113,2 118,2 115,6
   Zadarska  1 385  1 424  1 480  1 431 114,8 114,2 115,7 114,9
   Osječko-baranjska  1 407  1 418  1 447  1 425 115,0 112,5 114,8 114,1
   Šibensko-kninska  1 392  1 418  1 456  1 423 115,9 114,9 116,8 115,9
   Vukovarsko-srijemska  1 298  1 315  1 352  1 322 114,9 112,4 116,1 114,4
   Splitsko-dalmatinska  1 452  1 474  1 515  1 481 115,1 114,3 116,4 115,3
   Istarska  1 429  1 473  1 484  1 463 113,0 112,8 113,4 113,1
   Dubrovačko-neretvanska  1 410  1 432  1 468  1 438 115,4 112,7 115,0 114,4
   Međimurska  1 361  1 422  1 431  1 405 114,0 114,8 116,0 115,0
   Grad Zagreb  1 912  1 910  1 930  1 917 111,9 111,9 110,9 111,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti