Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 26. svibnja 2023.
RAD-2023-1-6/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Ličko-senjskoj županiji, za 13,4%, a najmanji u Istarskoj županiji, za 10,8%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2023. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 322 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 957 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Ličko-senjskoj županiji, za 15,1%, a najmanji u Istarskoj županiji, za 12,3%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2023. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 902 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 266 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija   Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2023. II. 2023. III. 2023. I. – III. 2023. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Republika Hrvatska 1 094 1 106 1 130 1 110 111,7 111,8 111,9 111,8
Zagrebačka 1 103 1 122 1 144 1 123 111,4 112,2 112,2 112,0
Krapinsko-zagorska 1 050 1 053 1 083 1 062 111,3 111,5 112,0 111,6
Sisačko-moslavačka 1 007 1 001 1 022 1 010 113,1 112,9 112,3 112,7
Karlovačka 1 065 1 069 1 106 1 080 113,2 112,8 112,4 112,7
Varaždinska 1 014 1 013 1 037 1 021 111,7 111,1 111,3 111,2
Koprivničko-križevačka  998  984 1 033 1 005 111,5 112,2 110,6 111,3
Bjelovarsko-bilogorska  982  969 1 004  985 113,5 112,4 112,4 112,8
Primorsko-goranska 1 088 1 094 1 114 1 099 112,4 112,9 110,7 112,0
Ličko-senjska 1 016 1 008 1 007 1 010 115,1 113,8 111,4 113,4
Virovitičko-podravska  953  949  967  957 113,3 112,2 112,6 112,7
Požeško-slavonska  981  976  990  983 112,8 111,7 111,2 112,0
Brodsko-posavska  975  977 1 000  984 112,5 112,9 113,1 112,8
Zadarska 1 017 1 010 1 032 1 019 113,3 113,0 111,9 112,6
Osječko-baranjska 1 020 1 014 1 036 1 024 111,7 111,8 112,4 112,0
Šibensko-kninska 1 005 1 000 1 019 1 008 112,3 112,7 112,1 112,4
Vukovarsko-srijemska  971  961  979  971 112,4 112,0 111,8 112,1
Splitsko-dalmatinska 1 041 1 043 1 065 1 050 112,3 112,2 112,8 112,4
Istarska 1 033 1 037 1 069 1 046 111,0 110,4 111,1 110,8
Dubrovačko-neretvanska 1 024 1 016 1 034 1 025 112,9 113,3 113,3 113,1
Međimurska 1 014 1 002 1 051 1 022 111,8 111,3 112,4 111,8
Grad Zagreb 1 282 1 331 1 353 1 322 110,6 111,1 111,4 111,1

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2023. II. 2023. III. 2023. I. – III. 2023. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Republika Hrvatska 1 499 1 522 1 556 1 526 113,1 113,4 113,5 113,4
Zagrebačka 1 504 1 537 1 569 1 537 112,8 113,9 113,9 113,5
Krapinsko-zagorska 1 400 1 407 1 449 1 419 112,7 113,1 113,6 113,2
Sisačko-moslavačka 1 349 1 340 1 371 1 353 114,5 114,3 113,9 114,2
Karlovačka 1 424 1 430 1 487 1 447 114,5 114,0 113,9 114,1
Varaždinska 1 362 1 363 1 397 1 374 113,1 112,6 112,8 112,8
Koprivničko-križevačka 1 335 1 314 1 390 1 347 112,8 113,7 111,9 112,7
Bjelovarsko-bilogorska 1 303 1 282 1 335 1 307 115,1 113,9 113,9 114,2
Primorsko-goranska 1 492 1 504 1 531 1 509 113,7 114,6 112,2 113,5
Ličko-senjska 1 351 1 344 1 337 1 344 116,8 115,7 113,0 115,1
Virovitičko-podravska 1 261 1 256 1 280 1 266 114,8 113,6 114,2 114,2
Požeško-slavonska 1 306 1 300 1 317 1 308 114,1 112,9 112,5 113,1
Brodsko-posavska 1 298 1 301 1 332 1 310 114,0 114,6 115,0 114,5
Zadarska 1 362 1 353 1 385 1 367 114,6 114,6 113,4 114,2
Osječko-baranjska 1 372 1 364 1 394 1 377 113,1 113,4 114,1 113,5
Šibensko-kninska 1 353 1 346 1 373 1 357 114,2 114,8 114,2 114,3
Vukovarsko-srijemska 1 273 1 261 1 283 1 272 113,7 113,6 113,3 113,5
Splitsko-dalmatinska 1 415 1 417 1 450 1 428 114,0 113,8 114,7 114,2
Istarska 1 399 1 407 1 453 1 420 112,3 111,9 112,9 112,3
Dubrovačko-neretvanska 1 380 1 369 1 394 1 381 114,2 114,8 114,8 114,6
Međimurska 1 342 1 323 1 396 1 354 113,3 112,8 114,1 113,4
Grad Zagreb 1 832 1 920 1 953 1 902 112,2 112,7 113,1 112,7

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti