Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. veljače 2024.
RAD-2023-1-5/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U ČETVRTOM TROMJESEČJU U 2023.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u četvrtom tromjesečju 2023. iznosila je 1 156 eura za žene, a za muškarce 1 224 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene porasle su za 15,5%, a za muškarce za 13,9%. Najveći porast prosječnih neto plaća bio je u Javnoj upravi i obrani; obveznome socijalnom osiguranju (18,9% za žene, a za muškarce 17,4%).

U četvrtom tromjesečju 2023. žene su imale najvišu neto plaću u djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, u iznosu od 1 427 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 912 eura. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u Djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, u iznosu od 1 787 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 940 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u četvrtom tromjesečju 2023. iznosila je 1 589 eura za žene, a za muškarce 1 688 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće za žene porasle su za 16,8%, a za muškarce za 15,1%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za žene bio je u Djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, za 21,1%, a za muškarce za 19,2% u Javnoj upravi i obrani; obveznome socijalnom osiguranju.

U četvrtom tromjesečju 2023. žene su imale najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 2 030 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 226 eura. Prosječna bruto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 550 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 272 eura.

U četvrtom tromjesečju 2023. žene su imale prosječno 171 plaćeni sat, a muškarci 172 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu u četvrtom tromjesečju 2023. za žene je iznosila 6,58 eura, a za muškarce 6,94 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu u četvrtom tromjesečju 2023. iznosila je 9,06 eura za žene, a za muškarce 9,58 eura.

U četvrtom tromjesečju 2023. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 15,3% u Građevinarstvu do 1,1% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, a u preostalih šesnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 24,0% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 0,2% u Prijevozu i skladištenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
  Ukupno 1 178 1 208 1 191 1 192 114,6 115,0 113,9 114,5
  žene 1 140 1 168 1 159 1 156 114,9 115,8 115,4 115,5
  muškarci 1 211 1 241 1 219 1 224 114,4 114,3 112,8 113,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 056 1 072 1 025 1 051 118,4 115,3 112,5 115,4
  žene  954 1 012  956  974 116,8 116,1 112,6 115,1
  muškarci 1 094 1 095 1 051 1 079 118,8 114,9 112,4 115,3
B Rudarstvo i vađenje 1 170 1 199 1 163 1 178 112,7 112,7 111,4 112,3
  žene 1 087 1 105 1 081 1 091 111,3 111,1 110,6 111,0
  muškarci 1 182 1 211 1 174 1 189 113,0 112,9 111,6 112,5
C Prerađivačka industrija 1 078 1 117 1 079 1 091 115,2 115,3 113,8 114,7
  žene  956  989  968  971 115,2 116,1 115,0 115,3
  muškarci 1 139 1 179 1 134 1 150 114,9 114,6 113,2 114,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 367 1 395 1 466 1 409 110,5 108,9 112,9 110,8
  žene 1 358 1 395 1 527 1 427 110,6 109,0 119,0 112,9
  muškarci 1 369 1 395 1 449 1 405 110,4 108,9 111,3 110,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 038 1 052 1 064 1 051 113,9 111,8 113,4 113,0
  žene 1 027 1 034 1 056 1 039 112,1 109,8 112,0 111,2
  muškarci 1 041 1 057 1 066 1 054 114,5 112,3 113,8 113,5
F Građevinarstvo  966  991  956  971 117,1 115,1 113,1 115,0
  žene 1 045 1 121 1 048 1 071 117,3 116,9 110,8 114,9
  muškarci  958  977  946  960 117,1 114,9 113,4 115,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 050 1 099 1 079 1 076 113,8 115,8 114,2 114,6
  žene  965 1 011  994  990 113,5 115,5 115,0 114,7
  muškarci 1 147 1 202 1 177 1 176 113,7 115,9 113,0 114,3
H Prijevoz i skladištenje 1 124 1 146 1 129 1 133 115,9 113,8 112,2 114,0
  žene 1 092 1 125 1 116 1 111 113,5 112,2 112,5 112,8
  muškarci 1 133 1 153 1 132 1 139 116,6 114,4 112,0 114,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  971  986  959  972 116,6 117,2 113,9 115,9
  žene  931  958  930  939 116,7 118,7 115,0 116,8
  muškarci 1 013 1 014  989 1 006 116,4 115,5 112,8 115,0
J Informacije i komunikacije 1 568 1 598 1 576 1 581 108,8 108,9 108,6 108,7
  žene 1 399 1 428 1 403 1 410 108,9 109,3 108,3 108,8
  muškarci 1 653 1 684 1 666 1 668 108,7 108,6 108,7 108,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 436 1 553 1 503 1 496 106,9 112,6 107,4 108,9
  žene 1 306 1 407 1 385 1 365 106,0 112,8 108,1 108,9
  muškarci 1 709 1 848 1 740 1 765 108,9 112,1 106,2 109,1
L Poslovanje nekretninama 1 078 1 131 1 071 1 093 113,1 116,5 112,5 114,0
  žene 1 035 1 079 1 015 1 042 114,5 115,2 110,9 113,5
  muškarci 1 116 1 177 1 120 1 137 112,0 117,7 113,8 114,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 274 1 298 1 274 1 282 113,0 113,7 111,7 112,8
  žene 1 203 1 218 1 205 1 208 113,1 113,3 112,7 113,0
  muškarci 1 339 1 370 1 338 1 349 113,1 113,9 110,9 112,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  946  934  907  928 119,7 116,5 113,7 116,6
  žene  936  926  880  912 122,2 118,6 113,7 117,8
  muškarci  953  940  927  940 117,9 115,1 113,7 115,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 444 1 458 1 507 1 470 117,2 117,6 118,8 117,9
  žene 1 357 1 363 1 391 1 370 118,2 118,3 120,4 118,9
  muškarci 1 528 1 548 1 618 1 565 116,8 117,4 117,9 117,4
P Obrazovanje 1 282 1 287 1 299 1 289 112,7 113,2 114,8 113,5
  žene 1 235 1 239 1 253 1 242 112,9 113,4 115,1 113,7
  muškarci 1 463 1 469 1 473 1 468 112,5 113,2 114,2 113,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 478 1 496 1 537 1 504 117,0 117,5 120,6 118,4
  žene 1 390 1 407 1 445 1 414 117,3 117,7 121,1 118,7
  muškarci 1 758 1 774 1 829 1 787 116,1 116,3 119,4 117,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 091 1 126 1 092 1 103 110,3 116,3 112,2 112,9
  žene 1 029 1 072 1 041 1 047 112,2 117,4 113,6 114,4
  muškarci 1 166 1 191 1 153 1 170 108,5 115,2 110,7 111,4
S Ostale uslužne djelatnosti  979  999  962  979 116,4 117,0 113,7 115,6
  žene  930  948  903  926 117,7 118,8 114,0 116,8
  muškarci 1 057 1 076 1 064 1 065 113,4 112,9 112,2 112,8

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

         Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
  Ukupno 1 630 1 679 1 620 1 643 116,8 117,3 113,5 115,9
  žene 1 574 1 621 1 573 1 589 117,1 118,2 115,2 116,8
  muškarci 1 677 1 727 1 660 1 688 116,4 116,5 112,3 115,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 427 1 456 1 347 1 409 121,0 117,4 111,4 116,5
  žene 1 289 1 380 1 253 1 306 119,6 118,5 111,0 116,2
  muškarci 1 478 1 483 1 382 1 447 121,2 116,8 111,4 116,4
B Rudarstvo i vađenje 1 615 1 660 1 571 1 615 114,5 114,4 110,6 113,1
  žene 1 517 1 551 1 472 1 513 113,0 113,0 109,4 111,7
  muškarci 1 628 1 674 1 584 1 628 114,6 114,5 110,7 113,2
C Prerađivačka industrija 1 476 1 539 1 447 1 487 117,5 117,8 113,2 116,2
  žene 1 298 1 354 1 282 1 311 117,6 118,8 114,0 116,7
  muškarci 1 563 1 630 1 530 1 574 117,2 116,9 112,7 115,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 835 1 880 1 984 1 900 112,4 110,6 114,7 112,6
  žene 1 864 1 923 2 146 1 978 112,6 110,5 123,0 115,4
  muškarci 1 827 1 868 1 939 1 878 112,4 110,6 112,3 111,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 401 1 425 1 411 1 412 116,2 113,5 112,9 114,1
  žene 1 402 1 413 1 415 1 410 114,0 111,0 111,2 112,1
  muškarci 1 401 1 428 1 410 1 413 116,8 114,1 113,3 114,8
F Građevinarstvo 1 321 1 363 1 272 1 318 120,1 117,7 112,1 116,5
  žene 1 461 1 588 1 428 1 491 120,0 119,4 109,1 116,0
  muškarci 1 307 1 339 1 255 1 300 120,2 117,5 112,5 116,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 443 1 525 1 454 1 474 115,8 118,4 113,2 115,8
  žene 1 313 1 388 1 320 1 340 115,7 118,1 113,9 115,9
  muškarci 1 594 1 685 1 609 1 629 115,7 118,5 112,2 115,4
H Prijevoz i skladištenje 1 548 1 585 1 527 1 553 118,3 115,8 111,5 115,1
  žene 1 511 1 564 1 520 1 532 115,6 113,7 111,9 113,7
  muškarci 1 559 1 591 1 529 1 559 119,0 116,4 111,4 115,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 332 1 357 1 277 1 322 119,2 120,0 112,7 117,4
  žene 1 270 1 315 1 231 1 272 119,5 121,9 113,8 118,4
  muškarci 1 396 1 399 1 322 1 373 118,9 118,0 111,6 116,2
J Informacije i komunikacije 2 279 2 329 2 260 2 289 109,8 109,9 107,9 109,2
  žene 2 021 2 069 2 000 2 030 109,9 110,4 107,7 109,3
  muškarci 2 409 2 459 2 394 2 421 109,7 109,5 108,0 109,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 053 2 237 2 124 2 136 107,9 114,0 106,5 109,4
  žene 1 852 2 010 1 946 1 935 107,0 114,5 107,3 109,5
  muškarci 2 475 2 696 2 481 2 550 110,0 113,4 105,2 109,5
L Poslovanje nekretninama 1 508 1 600 1 456 1 520 114,9 119,0 111,1 115,0
  žene 1 443 1 519 1 371 1 442 116,4 117,2 109,2 114,1
  muškarci 1 565 1 671 1 531 1 588 113,7 120,7 112,9 115,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 810 1 850 1 776 1 811 114,6 115,4 110,9 113,6
  žene 1 705 1 731 1 675 1 703 114,7 115,2 112,2 114,0
  muškarci 1 907 1 959 1 869 1 911 114,7 115,7 110,1 113,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 296 1 277 1 192 1 253 123,1 119,1 111,8 117,8
  žene 1 279 1 264 1 148 1 226 125,8 121,5 110,9 118,9
  muškarci 1 308 1 287 1 225 1 272 121,0 117,5 112,4 116,8
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 984 2 010 2 066 2 020 119,3 120,3 119,9 119,8
  žene 1 893 1 905 1 927 1 908 120,5 120,7 121,6 120,9
  muškarci 2 071 2 109 2 198 2 126 118,7 120,2 118,8 119,2
P Obrazovanje 1 761 1 768 1 760 1 763 114,5 115,3 115,1 114,9
  žene 1 690 1 696 1 692 1 693 114,8 115,5 115,5 115,2
  muškarci 2 030 2 039 2 020 2 030 114,0 115,0 114,4 114,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 071 2 100 2 136 2 103 119,6 120,3 121,9 120,7
  žene 1 934 1 964 1 994 1 964 119,9 120,8 122,5 121,1
  muškarci 2 505 2 531 2 583 2 540 118,3 118,7 120,3 119,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 506 1 564 1 478 1 516 111,5 118,8 111,7 114,0
  žene 1 413 1 483 1 401 1 432 113,9 120,2 113,1 115,7
  muškarci 1 618 1 663 1 570 1 616 109,1 117,7 110,2 112,1
S Ostale uslužne djelatnosti 1 338 1 369 1 271 1 323 118,8 119,5 112,1 116,5
  žene 1 268 1 297 1 183 1 246 120,5 121,7 112,0 117,8
  muškarci 1 448 1 480 1 423 1 450 115,2 114,7 111,1 113,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

          Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
  Ukupno 6,60 6,78 6,96 6,78 109,8 114,9 118,8 114,5
  žene 6,40 6,57 6,78 6,58 110,3 115,7 120,4 115,4
  muškarci 6,77 6,95 7,11 6,94 109,5 114,1 117,5 113,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,94 6,06 6,03 6,01 113,1 115,4 117,3 115,4
  žene 5,39 5,73 5,62 5,58 112,3 116,5 117,3 115,3
  muškarci 6,14 6,18 6,19 6,17 113,3 114,7 117,2 115,1
B Rudarstvo i vađenje 6,51 6,81 6,77 6,70 108,9 114,3 116,1 113,2
  žene 6,17 6,27 6,40 6,28 107,1 111,4 115,9 111,3
  muškarci 6,56 6,88 6,82 6,76 109,2 114,7 116,2 113,4
C Prerađivačka industrija 6,03 6,25 6,31 6,20 110,6 115,3 118,8 115,0
  žene 5,36 5,56 5,68 5,53 110,5 116,3 120,3 115,7
  muškarci 6,35 6,59 6,62 6,52 110,2 114,6 118,0 114,2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,69 7,85 8,63 8,05 105,6 108,9 118,1 110,9
  žene 7,71 7,92 9,06 8,22 106,2 109,4 124,8 113,4
  muškarci 7,68 7,83 8,51 8,00 105,5 108,8 116,3 110,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5,79 5,89 6,18 5,95 109,5 112,2 118,2 113,1
  žene 5,79 5,84 6,21 5,95 107,4 109,8 116,7 111,4
  muškarci 5,79 5,91 6,17 5,96 110,1 113,0 118,4 114,0
F Građevinarstvo 5,45 5,59 5,64 5,56 112,1 115,0 118,7 115,4
  žene 5,92 6,35 6,21 6,16 112,1 116,7 115,9 114,9
  muškarci 5,40 5,51 5,58 5,50 112,3 114,8 119,0 115,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 5,93 6,22 6,32 6,16 109,8 115,8 119,0 114,9
  žene 5,46 5,73 5,81 5,67 110,1 115,5 119,8 115,2
  muškarci 6,48 6,79 6,91 6,73 109,3 115,9 117,7 114,5
H Prijevoz i skladištenje 6,26 6,40 6,54 6,40 110,8 113,7 116,6 113,7
  žene 6,16 6,34 6,57 6,36 108,6 111,8 117,3 112,8
  muškarci 6,29 6,42 6,54 6,42 111,5 114,2 116,4 114,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5,44 5,58 5,63 5,54 111,9 117,2 118,8 115,7
  žene 5,22 5,42 5,45 5,36 112,3 118,9 119,8 116,8
  muškarci 5,67 5,74 5,80 5,73 111,6 115,7 117,6 114,8
J Informacije i komunikacije 8,86 9,02 9,33 9,06 103,7 108,9 113,6 108,6
  žene 7,92 8,08 8,31 8,10 103,8 109,3 113,4 108,7
  muškarci 9,33 9,50 9,85 9,55 103,7 108,7 113,7 108,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8,12 8,80 8,91 8,60 102,4 113,1 113,6 109,6
  žene 7,38 7,98 8,21 7,84 101,4 113,4 114,3 109,3
  muškarci 9,66 10,46 10,30 10,14 104,4 112,6 112,2 109,7
L Poslovanje nekretninama 6,11 6,39 6,33 6,28 108,5 116,2 117,7 114,2
  žene 5,87 6,11 6,01 6,00 109,7 115,1 116,2 113,6
  muškarci 6,31 6,64 6,61 6,52 107,3 117,3 118,9 114,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7,21 7,35 7,54 7,37 108,1 113,8 116,9 113,0
  žene 6,81 6,90 7,13 6,95 108,1 113,5 117,9 113,2
  muškarci 7,58 7,75 7,91 7,75 108,4 114,0 116,2 113,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5,28 5,23 5,29 5,27 115,0 116,5 118,6 116,9
  žene 5,25 5,21 5,17 5,21 117,2 118,4 118,6 118,1
  muškarci 5,31 5,25 5,38 5,31 113,9 115,1 118,8 115,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8,02 8,09 8,72 8,27 111,5 116,6 122,8 117,0
  žene 7,60 7,63 8,15 7,79 112,3 117,4 125,2 118,2
  muškarci 8,41 8,52 9,25 8,72 111,1 116,2 121,4 116,3
P Obrazovanje 7,20 7,22 7,63 7,34 107,8 113,0 120,0 113,4
  žene 6,93 6,96 7,37 7,08 107,8 113,2 120,4 113,6
  muškarci 8,19 8,22 8,63 8,34 107,5 113,1 119,5 113,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8,10 8,22 8,71 8,34 112,3 117,4 125,0 118,1
  žene 7,67 7,78 8,24 7,90 112,6 117,7 125,4 118,6
  muškarci 9,42 9,55 10,13 9,70 111,5 116,0 123,5 117,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6,16 6,37 6,40 6,31 106,0 116,5 117,0 113,1
  žene 5,82 6,08 6,09 6,00 108,0 117,4 118,3 114,5
  muškarci 6,57 6,72 6,76 6,69 104,0 115,5 115,2 111,5
S Ostale uslužne djelatnosti 5,51 5,63 5,65 5,60 111,3 116,6 118,4 115,5
  žene 5,27 5,38 5,33 5,32 113,1 118,8 119,0 116,9
  muškarci 5,88 6,02 6,19 6,03 107,9 112,5 116,6 112,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

          Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. – XII. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
  Ukupno 9,13 9,42 9,47 9,34 111,9 117,2 118,5 115,9
  žene 8,84 9,12 9,21 9,06 112,3 118,1 120,2 116,9
  muškarci 9,38 9,68 9,69 9,58 111,5 116,5 117,2 115,0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,02 8,23 7,93 8,06 115,6 117,4 116,3 116,5
  žene 7,28 7,81 7,37 7,48 114,8 118,7 115,7 116,3
  muškarci 8,30 8,38 8,14 8,27 115,6 116,7 116,1 116,2
B Rudarstvo i vađenje 8,99 9,43 9,15 9,19 110,6 116,0 115,4 114,0
  žene 8,61 8,80 8,72 8,71 108,7 113,3 114,6 112,2
  muškarci 9,04 9,51 9,20 9,25 110,9 116,3 115,4 114,2
C Prerađivačka industrija 8,25 8,62 8,46 8,44 112,9 117,8 118,2 116,3
  žene 7,28 7,61 7,51 7,47 113,0 118,9 119,0 117,1
  muškarci 8,72 9,11 8,93 8,92 112,4 116,9 117,5 115,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 10,32 10,58 11,68 10,85 107,5 110,6 119,9 112,6
  žene 10,58 10,91 12,73 11,39 108,1 110,8 129,0 115,8
  muškarci 10,25 10,48 11,39 10,70 107,3 110,4 117,4 111,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7,82 7,98 8,20 8,00 111,6 114,0 117,6 114,4
  žene 7,90 7,98 8,33 8,07 109,1 111,1 115,9 112,1
  muškarci 7,80 7,98 8,17 7,98 112,2 114,8 118,2 115,0
F Građevinarstvo 7,45 7,70 7,51 7,55 115,1 117,7 117,5 116,7
  žene 8,28 9,00 8,46 8,58 114,8 119,4 114,0 116,1
  muškarci 7,36 7,56 7,40 7,44 115,2 117,6 117,8 116,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8,16 8,63 8,51 8,43 111,9 118,4 117,9 116,0
  žene 7,43 7,86 7,71 7,67 112,2 118,0 118,6 116,4
  muškarci 9,00 9,52 9,44 9,32 111,2 118,4 117,0 115,5
H Prijevoz i skladištenje 8,62 8,85 8,85 8,78 113,1 115,7 115,8 114,9
  žene 8,52 8,82 8,95 8,76 110,5 113,4 116,7 113,5
  muškarci 8,65 8,86 8,82 8,78 113,8 116,3 115,6 115,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,46 7,67 7,49 7,54 114,6 119,8 117,6 117,3
  žene 7,11 7,44 7,22 7,25 114,7 122,0 118,8 118,3
  muškarci 7,82 7,92 7,76 7,83 114,2 118,0 116,5 116,2
J Informacije i komunikacije 12,88 13,15 13,37 13,13 104,7 109,9 112,9 109,1
  žene 11,45 11,71 11,85 11,67 104,9 110,6 112,6 109,4
  muškarci 13,60 13,87 14,16 13,87 104,6 109,6 113,0 108,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11,60 12,67 12,58 12,27 103,2 114,5 112,5 109,9
  žene 10,47 11,40 11,54 11,12 102,3 114,9 113,5 110,1
  muškarci 13,99 15,25 14,69 14,64 105,4 113,8 111,1 110,1
L Poslovanje nekretninama 8,54 9,04 8,60 8,73 110,1 118,8 116,1 115,0
  žene 8,19 8,60 8,11 8,30 111,7 117,0 114,2 114,3
  muškarci 8,85 9,43 9,04 9,10 108,9 120,4 118,0 115,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10,25 10,47 10,51 10,41 109,7 115,4 116,1 113,8
  žene 9,66 9,81 9,92 9,80 109,8 115,3 117,4 114,2
  muškarci 10,79 11,08 11,05 10,97 109,9 115,8 115,2 113,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7,24 7,16 6,95 7,11 118,3 119,3 116,6 117,9
  žene 7,18 7,11 6,74 7,00 120,7 121,3 115,8 119,0
  muškarci 7,28 7,19 7,10 7,19 116,7 117,7 117,2 117,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11,02 11,16 11,96 11,37 113,6 119,4 124,1 118,9
  žene 10,61 10,67 11,29 10,85 114,6 120,0 126,3 120,2
  muškarci 11,40 11,61 12,57 11,85 113,0 119,0 122,3 118,1
P Obrazovanje 9,88 9,92 10,34 10,04 109,4 115,1 120,4 114,9
  žene 9,49 9,53 9,95 9,65 109,7 115,4 120,8 115,2
  muškarci 11,36 11,41 11,83 11,53 108,9 114,8 119,7 114,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11,35 11,54 12,10 11,66 114,8 120,2 126,3 120,3
  žene 10,67 10,86 11,38 10,97 115,1 120,7 126,9 120,8
  muškarci 13,43 13,63 14,30 13,79 113,5 118,5 124,3 118,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8,51 8,85 8,65 8,67 107,2 119,0 116,3 114,1
  žene 7,99 8,42 8,20 8,20 109,5 120,3 117,8 115,8
  muškarci 9,13 9,38 9,21 9,24 104,7 117,7 114,7 112,3
S Ostale uslužne djelatnosti 7,52 7,72 7,46 7,56 113,6 119,1 116,7 116,3
  žene 7,18 7,36 6,98 7,16 115,6 121,7 116,9 118,0
  muškarci 8,06 8,27 8,29 8,21 109,8 114,2 115,5 113,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci, bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Zdenka Mandarić  i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti