Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. studenog 2023.
RAD-2023-1-5/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2023. iznosila je 1 113 eura za žene, a za muškarce 1 188 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene porasle su za 14,5%, a za muškarce za 13,5%. Najveći porast prosječnih neto plaća bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,7% za žene, a za muškarce za 17,7%).

Za treće tromjesečje 2023. žene su imale najvišu neto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 1 399 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 900 eura. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 1 765 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 933 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za treće tromjesečje 2023. iznosila je 1 539 eura za žene, a za muškarce 1 646 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće za žene porasle su za 16,8%, a za muškarce za 15,4%. Najveći porast prosječnih bruto plaća bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,9% za žene, a za muškarce za 20,4%).

Za treće tromjesečje 2023. žene su imale najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 2 030 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 224 eura. Prosječna bruto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 567 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 278 eura.

U trećem tromjesečju 2023. žene su imale prosječno 171 plaćeni sat, a muškarci 173 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za treće tromjesečje 2023. za žene iznosila je 6,32 eura, a za muškarce 6,72 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za treće tromjesečje 2023. iznosila je 8,75 eura za žene, a za muškarce 9,31 euro.

Za treće tromjesečje 2023. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 12,7% u Građevinarstvu do 1,6% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, dok su u preostalih šesnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 25,8% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 1,9% u Prijevozu i skladištenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

          Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
  Ukupno 1 141 1 163 1 156 1 153 113,4 114,1 114,2 113,9
  žene 1 101 1 119 1 119 1 113 114,0 114,5 115,0 114,5
  muškarci 1 176 1 201 1 188 1 188 113,1 113,8 113,7 113,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 018 1 049 1 020 1 029 115,7 115,4 115,4 115,5
  žene  935  972  944  950 115,1 115,3 113,9 114,7
  muškarci 1 049 1 078 1 048 1 058 115,7 115,2 115,7 115,5
B Rudarstvo i vađenje 1 184 1 234 1 170 1 196 114,2 117,0 113,9 115,0
  žene 1 070 1 091 1 080 1 081 102,8 111,9 112,4 108,9
  muškarci 1 199 1 252 1 182 1 211 115,7 117,4 114,1 115,8
C Prerađivačka industrija 1 049 1 066 1 065 1 060 112,8 112,9 113,5 113,1
  žene  940  948  947  945 113,3 113,1 113,5 113,3
  muškarci 1 104 1 125 1 123 1 118 112,4 112,6 113,2 112,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 283 1 418 1 321 1 341 109,4 105,7 102,6 105,8
  žene 1 243 1 397 1 308 1 316 106,9 105,5 101,1 104,4
  muškarci 1 294 1 424 1 325 1 348 110,0 105,9 103,0 106,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 019 1 059 1 019 1 032 110,9 111,2 111,0 111,0
  žene 1 007 1 043 1 013 1 021 110,2 110,1 109,5 109,9
  muškarci 1 022 1 063 1 020 1 035 111,0 111,5 111,4 111,3
F Građevinarstvo  941  951  956  949 115,9 115,3 116,3 115,7
  žene 1 017 1 032 1 031 1 027 116,8 116,0 116,2 116,3
  muškarci  933  942  948  941 115,9 115,3 116,3 115,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 030 1 047 1 045 1 040 112,2 112,7 113,5 112,8
  žene  949  961  965  958 112,2 111,4 113,4 112,3
  muškarci 1 127 1 148 1 138 1 138 112,5 114,0 113,5 113,3
H Prijevoz i skladištenje 1 085 1 126 1 086 1 099 113,5 112,6 112,2 112,7
  žene 1 055 1 083 1 054 1 064 112,4 111,1 110,6 111,3
  muškarci 1 093 1 140 1 096 1 110 113,7 113,2 112,8 113,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  955  969  963  962 109,6 112,3 116,3 112,6
  žene  913  933  924  924 111,5 112,4 116,4 113,4
  muškarci  997 1 005 1 002 1 001 107,7 112,0 115,8 111,6
J Informacije i komunikacije 1 551 1 570 1 570 1 564 109,3 109,2 109,3 109,3
  žene 1 388 1 406 1 404 1 399 109,7 109,3 109,8 109,6
  muškarci 1 634 1 653 1 653 1 647 109,1 109,0 109,0 109,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 446 1 525 1 464 1 478 109,2 114,9 110,0 111,4
  žene 1 310 1 357 1 346 1 338 109,1 112,2 110,4 110,6
  muškarci 1 725 1 870 1 702 1 765 109,6 119,3 109,2 112,7
L Poslovanje nekretninama 1 052 1 080 1 069 1 067 113,7 112,9 111,9 112,9
  žene 1 009 1 036 1 025 1 023 114,1 114,5 113,1 113,9
  muškarci 1 091 1 118 1 107 1 105 113,6 111,6 111,0 112,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 245 1 246 1 251 1 247 112,5 111,9 111,6 111,9
  žene 1 178 1 179 1 182 1 179 112,6 112,7 111,8 112,4
  muškarci 1 306 1 308 1 314 1 309 112,5 111,3 111,5 111,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  926  922  910  919 116,9 115,1 117,0 116,2
  žene  906  906  887  900 119,1 117,4 117,8 118,1
  muškarci  940  933  927  933 115,1 113,4 116,3 114,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 368 1 417 1 392 1 392 115,2 119,1 117,8 117,4
  žene 1 284 1 324 1 313 1 307 116,3 119,8 118,4 118,2
  muškarci 1 449 1 506 1 466 1 474 114,2 117,9 117,5 116,6
P Obrazovanje 1 200 1 218 1 250 1 223 112,8 113,2 113,6 113,2
  žene 1 158 1 175 1 203 1 179 113,0 113,4 113,6 113,3
  muškarci 1 353 1 376 1 428 1 386 112,9 113,3 114,5 113,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 445 1 458 1 440 1 448 117,6 118,0 119,9 118,5
  žene 1 357 1 371 1 355 1 361 117,7 118,4 120,1 118,7
  muškarci 1 729 1 736 1 711 1 725 117,4 116,6 119,2 117,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 065 1 066 1 087 1 073 114,8 113,0 116,6 114,8
  žene 1 010 1 009 1 041 1 020 114,6 113,1 118,2 115,3
  muškarci 1 132 1 136 1 143 1 137 114,9 113,0 115,2 114,4
S Ostale uslužne djelatnosti  941  954  956  950 113,5 114,0 114,1 113,8
  žene  900  915  912  909 114,8 115,1 115,3 115,1
  muškarci 1 005 1 012 1 022 1 013 111,2 111,8 111,8 111,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

               Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
  Ukupno 1 580 1 614 1 596 1 597 115,5 116,2 116,5 116,1
  žene 1 523 1 551 1 542 1 539 116,2 116,7 117,4 116,8
  muškarci 1 630 1 668 1 642 1 646 115,0 115,8 115,7 115,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 370 1 420 1 371 1 387 117,9 117,5 117,4 117,6
  žene 1 259 1 317 1 273 1 283 117,6 117,6 116,0 117,1
  muškarci 1 411 1 459 1 407 1 425 117,8 117,4 117,6 117,5
B Rudarstvo i vađenje 1 634 1 716 1 611 1 654 116,3 119,2 115,7 117,1
  žene 1 492 1 523 1 503 1 506 102,7 113,3 114,1 109,8
  muškarci 1 652 1 740 1 625 1 672 118,1 119,8 115,9 118,0
C Prerađivačka industrija 1 432 1 460 1 454 1 449 114,7 114,9 115,6 115,1
  žene 1 275 1 289 1 284 1 282 115,3 115,1 115,9 115,4
  muškarci 1 511 1 546 1 538 1 532 114,2 114,4 115,2 114,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 802 1 920 1 763 1 829 110,7 107,3 103,4 107,1
  žene 1 767 1 931 1 784 1 828 108,1 107,0 101,6 105,6
  muškarci 1 813 1 916 1 757 1 829 111,5 107,3 103,9 107,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 372 1 434 1 371 1 392 112,5 112,9 112,7 112,7
  žene 1 371 1 428 1 380 1 393 111,6 111,5 110,9 111,4
  muškarci 1 372 1 435 1 368 1 392 112,6 113,3 113,2 113,1
F Građevinarstvo 1 281 1 297 1 305 1 295 118,5 117,8 119,3 118,6
  žene 1 416 1 440 1 438 1 431 119,2 118,2 118,6 118,7
  muškarci 1 266 1 282 1 290 1 280 118,4 117,8 119,3 118,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 413 1 440 1 437 1 430 114,0 114,6 115,6 114,8
  žene 1 288 1 309 1 314 1 303 114,0 113,2 115,6 114,2
  muškarci 1 562 1 596 1 581 1 580 114,3 116,0 115,5 115,2
H Prijevoz i skladištenje 1 490 1 555 1 490 1 511 115,6 114,4 114,0 114,6
  žene 1 456 1 499 1 451 1 469 114,4 112,5 112,1 113,0
  muškarci 1 500 1 572 1 502 1 524 115,9 114,9 114,6 115,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 308 1 330 1 318 1 319 111,0 114,4 119,1 114,7
  žene 1 244 1 275 1 258 1 259 113,5 114,7 119,1 115,6
  muškarci 1 373 1 386 1 380 1 380 108,5 113,9 118,8 113,5
J Informacije i komunikacije 2 262 2 287 2 285 2 278 110,4 110,3 110,4 110,4
  žene 2 016 2 038 2 034 2 030 111,0 110,5 111,1 110,9
  muškarci 2 386 2 413 2 412 2 404 110,2 110,1 110,0 110,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 069 2 198 2 093 2 120 110,3 117,0 111,1 112,8
  žene 1 856 1 936 1 912 1 901 110,0 114,1 111,6 111,9
  muškarci 2 504 2 737 2 460 2 567 110,6 121,8 110,3 114,2
L Poslovanje nekretninama 1 467 1 512 1 492 1 490 115,8 114,6 113,5 114,6
  žene 1 402 1 447 1 428 1 426 116,1 116,7 115,0 115,9
  muškarci 1 525 1 570 1 549 1 548 115,7 113,1 112,3 113,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 766 1 769 1 773 1 769 114,2 113,4 113,1 113,5
  žene 1 669 1 671 1 671 1 670 114,5 114,5 113,3 114,1
  muškarci 1 854 1 860 1 865 1 860 114,1 112,7 112,8 113,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 265 1 260 1 240 1 255 119,7 117,5 119,7 119,0
  žene 1 234 1 235 1 203 1 224 122,1 120,0 120,5 120,8
  muškarci 1 288 1 278 1 267 1 278 117,7 115,7 119,1 117,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 883 1 961 1 910 1 918 117,8 122,0 120,7 120,2
  žene 1 788 1 855 1 828 1 824 118,7 122,8 121,2 121,0
  muškarci 1 974 2 064 1 989 2 009 116,9 121,0 120,5 119,5
P Obrazovanje 1 664 1 695 1 711 1 690 114,8 115,0 116,1 115,3
  žene 1 603 1 629 1 640 1 624 115,1 115,3 116,0 115,4
  muškarci 1 891 1 936 1 976 1 935 114,7 114,8 116,6 115,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 036 2 053 2 014 2 034 120,6 120,8 123,3 121,5
  žene 1 898 1 918 1 882 1 899 120,7 121,5 123,7 121,9
  muškarci 2 477 2 485 2 432 2 465 120,1 119,1 122,0 120,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 472 1 475 1 500 1 482 117,2 115,1 119,4 117,2
  žene 1 390 1 388 1 432 1 403 117,2 115,2 121,2 117,8
  muškarci 1 573 1 580 1 583 1 579 117,6 115,2 117,7 116,8
S Ostale uslužne djelatnosti 1 278 1 299 1 301 1 292 115,4 116,0 116,2 115,8
  žene 1 219 1 244 1 238 1 234 116,9 117,2 117,5 117,3
  muškarci 1 368 1 380 1 394 1 381 112,7 113,4 113,6 113,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
  Ukupno 6,65 6,25 6,75 6,54 113,4 114,1 118,8 115,3
  žene 6,43 6,03 6,54 6,32 114,0 114,4 119,3 115,8
  muškarci 6,83 6,43 6,92 6,72 112,9 113,6 118,3 114,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,98 5,66 6,00 5,83 115,4 115,3 120,0 116,9
  žene 5,47 5,24 5,55 5,42 114,9 115,2 118,3 116,3
  muškarci 6,16 5,82 6,17 6,04 115,4 115,2 120,5 116,8
B Rudarstvo i vađenje 6,85 6,70 6,82 7,21 114,0 118,6 118,4 116,9
  žene 6,30 5,90 6,37 6,18 102,6 112,2 117,1 110,2
  muškarci 6,92 6,80 6,87 6,86 115,5 119,3 118,4 117,7
C Prerađivačka industrija 6,09 5,72 6,19 5,97 112,8 113,0 118,1 114,5
  žene 5,47 5,11 5,52 5,36 113,3 113,3 118,2 115,0
  muškarci 6,40 6,03 6,52 6,31 112,3 112,7 117,7 114,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,44 7,63 7,78 7,60 107,8 105,5 107,5 106,9
  žene 7,37 7,59 7,77 7,58 107,0 105,7 106,1 106,3
  muškarci 7,46 7,65 7,79 7,63 108,1 105,5 107,9 107,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5,87 5,64 5,91 5,71 110,3 111,2 115,4 112,2
  žene 5,90 5,62 5,96 5,82 109,9 110,0 114,0 111,3
  muškarci 5,86 5,64 5,90 5,80 110,6 111,7 115,7 112,6
F Građevinarstvo 5,52 5,13 5,62 5,43 115,5 115,0 121,4 117,3
  žene 6,02 5,61 6,10 5,90 116,7 115,9 121,3 117,8
  muškarci 5,47 5,08 5,57 5,37 115,6 115,2 121,4 117,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6,01 5,66 6,11 5,92 112,3 112,7 117,3 114,1
  žene 5,52 5,21 5,63 5,45 112,0 111,6 117,0 113,5
  muškarci 6,59 6,19 6,68 6,48 112,5 113,8 117,8 114,7
H Prijevoz i skladištenje 6,27 6,01 6,31 6,25 113,0 112,5 116,6 114,0
  žene 6,20 5,85 6,20 6,08 112,1 111,0 115,2 112,8
  muškarci 6,29 6,06 6,34 6,23 113,1 112,8 117,0 114,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5,55 5,22 5,60 5,45 109,5 112,3 120,2 113,8
  žene 5,31 5,03 5,38 5,23 111,6 112,5 120,6 114,7
  muškarci 5,79 5,42 5,83 5,67 107,4 112,0 120,0 112,9
J Informacije i komunikacije 9,16 8,49 9,28 8,95 109,3 109,3 114,3 111,0
  žene 8,21 7,62 8,32 8,04 109,8 109,3 114,9 111,4
  muškarci 9,64 8,93 9,76 9,43 109,2 109,0 114,0 110,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8,56 8,27 8,68 8,49 109,5 115,2 115,3 113,2
  žene 7,76 7,37 7,99 7,69 109,3 112,5 115,8 112,4
  muškarci 10,19 10,13 10,07 10,13 109,7 119,5 114,4 114,6
L Poslovanje nekretninama 6,21 5,85 6,31 6,08 113,9 112,9 116,6 114,6
  žene 5,95 5,63 6,05 5,87 114,0 114,7 117,7 115,3
  muškarci 6,43 6,04 6,53 6,33 113,8 111,4 115,6 113,6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7,36 6,76 7,41 7,18 112,4 111,9 116,9 113,7
  žene 6,98 6,40 7,00 6,78 112,6 112,9 116,9 113,9
  muškarci 7,71 7,09 7,77 7,51 112,4 111,5 116,7 113,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5,34 4,92 5,28 5,18 116,8 115,2 121,7 117,8
  žene 5,25 4,85 5,17 5,08 118,5 117,1 122,5 119,2
  muškarci 5,40 4,97 5,36 5,24 115,4 113,5 121,0 116,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7,93 7,54 8,09 7,84 114,8 118,6 122,2 118,4
  žene 7,53 7,12 7,70 7,44 115,7 119,3 123,0 119,2
  muškarci 8,31 7,94 8,45 8,22 113,8 117,6 121,8 117,6
P Obrazovanje 7,10 6,58 7,34 7,00 112,9 113,1 118,6 114,9
  žene 6,86 6,35 7,07 6,75 113,0 113,2 118,6 114,8
  muškarci 7,99 7,42 8,34 7,91 113,0 113,1 119,1 115,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8,18 7,64 8,23 8,02 117,4 117,9 124,5 119,9
  žene 7,74 7,23 7,79 7,58 117,6 118,3 124,6 120,1
  muškarci 9,56 8,92 9,56 9,33 117,2 116,8 123,5 119,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6,24 5,78 6,38 6,11 114,5 113,1 120,8 116,1
  žene 5,91 5,48 6,11 5,82 114,3 113,2 122,2 116,4
  muškarci 6,65 6,15 6,71 6,49 114,9 113,1 119,6 115,7
S Ostale uslužne djelatnosti 5,51 5,15 5,60 5,40 113,1 113,7 118,4 115,1
  žene 5,30 4,97 5,38 5,21 114,5 115,0 119,8 116,3
  muškarci 5,82 5,40 5,94 5,71 110,4 111,1 116,2 112,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

             Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
  Ukupno 9,20 8,67 9,32 9,05 115,3 116,2 121,2 117,5
  žene 8,89 8,36 9,02 8,75 116,1 116,8 122,1 118,2
  muškarci 9,47 8,93 9,57 9,31 114,8 115,7 120,4 116,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,04 7,67 8,06 7,92 117,5 117,6 122,1 119,1
  žene 7,37 7,11 7,48 7,31 117,4 117,7 120,6 118,5
  muškarci 8,29 7,88 8,28 8,14 117,4 117,4 122,5 119,0
B Rudarstvo i vađenje 9,45 9,31 9,38 9,38 116,0 120,9 120,3 118,9
  žene 8,78 8,23 8,87 8,61 102,5 113,4 119,1 111,1
  muškarci 9,54 9,44 9,45 9,48 117,8 121,6 120,4 120,0
C Prerađivačka industrija 8,31 7,84 8,46 8,19 114,6 115,0 120,2 116,5
  žene 7,41 6,95 7,49 7,27 115,2 115,4 120,6 117,1
  muškarci 8,75 8,28 8,93 8,65 113,9 114,5 119,7 116,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 10,46 10,33 10,38 10,39 109,3 106,9 108,2 108,1
  žene 10,48 10,49 10,59 10,52 108,3 107,2 106,6 107,3
  muškarci 10,45 10,29 10,33 10,35 109,5 107,0 108,9 108,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7,90 7,63 7,95 7,82 111,9 112,9 117,1 113,8
  žene 8,03 7,70 8,11 7,94 111,4 111,4 115,5 112,8
  muškarci 7,86 7,62 7,91 7,79 112,0 113,4 117,5 114,2
F Građevinarstvo 7,52 7,00 7,67 7,39 118,2 117,6 124,3 120,2
  žene 8,38 7,82 8,52 8,23 119,0 118,3 123,8 120,3
  muškarci 7,43 6,91 7,58 7,30 118,1 117,7 124,5 120,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8,25 7,79 8,40 8,14 114,1 114,7 119,5 116,1
  žene 7,50 7,09 7,66 7,41 114,2 113,3 119,1 115,4
  muškarci 9,14 8,61 9,27 9,00 114,3 115,9 119,9 116,7
H Prijevoz i skladištenje 8,61 8,30 8,65 8,52 115,1 114,2 118,5 115,9
  žene 8,55 8,09 8,54 8,39 114,0 112,4 116,8 114,5
  muškarci 8,63 8,36 8,68 8,55 115,4 114,8 118,9 116,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,61 7,17 7,67 7,47 110,9 114,4 123,3 116,0
  žene 7,24 6,87 7,32 7,13 113,5 114,7 123,4 116,9
  muškarci 7,98 7,47 8,02 7,81 108,4 113,9 122,6 114,7
J Informacije i komunikacije 13,36 12,37 13,51 13,06 110,5 110,3 115,6 112,1
  žene 11,93 11,05 12,05 11,66 111,0 110,6 116,3 112,5
  muškarci 14,08 13,04 14,24 13,77 110,2 110,2 115,1 111,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 12,24 11,92 12,41 12,18 110,5 117,2 116,4 114,7
  žene 10,99 10,51 11,35 10,93 110,2 114,4 117,0 113,7
  muškarci 14,80 14,83 14,55 14,73 110,9 122,0 115,4 116,1
L Poslovanje nekretninama 8,65 8,19 8,81 8,54 115,8 114,5 118,3 116,2
  žene 8,28 7,86 8,43 8,18 116,0 116,8 119,7 117,4
  muškarci 8,99 8,49 9,15 8,86 115,9 113,0 117,2 115,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10,45 9,59 10,49 10,16 114,2 113,4 118,1 115,2
  žene 9,89 9,07 9,91 9,60 114,5 114,5 118,5 115,7
  muškarci 10,96 10,08 11,03 10,67 114,2 112,8 118,0 114,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7,29 6,73 7,19 7,06 119,5 117,7 124,4 120,5
  žene 7,15 6,61 7,01 6,92 121,4 120,0 125,2 122,3
  muškarci 7,40 6,81 7,33 7,17 118,0 115,8 124,0 119,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10,91 10,43 11,10 10,80 117,3 121,4 125,3 121,2
  žene 10,49 9,97 10,72 10,38 118,1 122,0 126,0 122,0
  muškarci 11,32 10,88 11,45 11,21 116,6 120,8 124,7 120,7
P Obrazovanje 9,85 9,16 10,04 9,67 114,9 114,9 121,0 116,9
  žene 9,49 8,81 9,64 9,30 115,0 115,2 121,1 117,1
  muškarci 11,17 10,44 11,55 11,04 114,8 114,6 121,5 116,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11,52 10,76 11,50 11,25 120,4 120,9 127,9 123,1
  žene 10,82 10,12 10,82 10,58 120,6 121,6 128,4 123,5
  muškarci 13,69 12,76 13,58 13,33 119,9 119,1 126,6 121,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8,63 8,00 8,81 8,47 117,1 115,3 123,7 118,6
  žene 8,13 7,55 8,41 8,02 117,0 115,4 125,3 119,2
  muškarci 9,24 8,55 9,29 9,01 117,4 115,2 122,1 118,1
S Ostale uslužne djelatnosti 7,47 7,00 7,62 7,36 114,7 115,5 120,6 117,0
  žene 7,18 6,75 7,30 7,07 116,7 117,2 122,1 118,6
  muškarci 7,92 7,37 8,10 7,78 111,9 112,9 117,9 114,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci, bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Zdenka Mandarić  i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti