Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. kolovoza 2023.
RAD-2023-1-5/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo tromjesečje 2023. iznosila je 1 089 eura za žene, a za muškarce 1 175 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene i muškarce porasle su za 11,8%. Najveći porast prosječnih neto plaća za žene bio je za 18,0%, u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, a za muškarce za 15,1%, u Građevinarstvu.

Za drugo tromjesečje 2023. žene su imale najvišu neto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 1 397 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 890 eura. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 1 802 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 919 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za drugo tromjesečje 2023. iznosila je 1 497 eura za žene, a za muškarce 1 626 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće za žene su porasle za 13,6%, a za muškarce za 13,5%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za žene bio je za 20,8%, u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, a za muškarce za 17,6%, u Građevinarstvu.

Za drugo tromjesečje 2023. žene su imale najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 2 024 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 207 eura. Prosječna bruto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 637 eura, a najniža u Građevinarstvu, u iznosu od 1 247 eura.

U drugom tromjesečju 2023. žene su imale prosječno 173 plaćena sata, a muškarci 175 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za drugo tromjesečje 2023. za žene je iznosila 6,19 eura, a za muškarce 6,66 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za drugo tromjesečje 2023. iznosila je 8,52 eura za žene, a za muškarce 9,21 euro.

Za drugo tromjesečje 2023. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 14,6% u Građevinarstvu do 2,2% u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, dok su u preostalih šesnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 27,3% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 2,0% u Prijevozu i skladištenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

    Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
  Ukupno 1 122 1 133 1 150 1 135 112,0 111,0 112,4 111,8
  žene 1 073 1 084 1 108 1 089 111,8 110,3 113,3 111,8
  muškarci 1 164 1 176 1 186 1 175 112,2 111,7 111,6 111,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  973 1 012 1 019 1 002 111,8 115,4 110,5 112,6
  žene  894  947  950  931 111,8 117,2 110,3 113,1
  muškarci 1 002 1 036 1 044 1 028 111,6 114,5 110,4 112,2
B Rudarstvo i vađenje 1 465 1 186 1 203 1 285 110,2 111,7 109,9 110,8
  žene 1 142 1 101 1 086 1 110 103,2 111,7 106,6 107,1
  muškarci 1 505 1 197 1 219 1 307 111,0 111,7 110,4 111,1
C Prerađivačka industrija 1 059 1 052 1 057 1 056 110,7 112,6 111,0 111,4
  žene  949  930  936  938 111,5 112,9 111,7 111,9
  muškarci 1 113 1 113 1 117 1 114 110,1 112,2 110,4 110,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 251 1 398 1 365 1 338 100,3 108,7 106,4 105,2
  žene 1 240 1 375 1 361 1 326 99,2 109,4 107,2 105,3
  muškarci 1 254 1 405 1 366 1 342 100,6 108,6 106,1 105,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  970 1 026 1 027 1 008 107,7 111,3 110,5 109,8
  žene  964 1 026 1 014 1 002 105,8 110,9 109,4 108,8
  muškarci  971 1 027 1 031 1 010 108,0 111,5 110,9 110,1
F Građevinarstvo  911  938  938  929 114,4 115,9 115,2 115,3
  žene 1 016 1 019 1 022 1 019 116,8 116,7 116,5 116,7
  muškarci  900  929  929  920 114,2 115,8 115,1 115,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 021 1 022 1 041 1 028 113,2 111,3 111,2 111,9
  žene  927  940  958  942 113,0 111,2 111,7 112,0
  muškarci 1 132 1 119 1 140 1 130 113,4 111,3 110,7 111,8
H Prijevoz i skladištenje 1 038 1 095 1 092 1 075 112,0 114,3 112,3 112,9
  žene 1 015 1 057 1 050 1 041 110,4 111,6 110,6 111,0
  muškarci 1 045 1 107 1 105 1 086 112,5 115,2 112,9 113,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  912  942  947  935 114,0 112,1 112,6 112,9
  žene  877  906  911  900 114,3 112,4 113,0 113,2
  muškarci  949  980  983  972 113,8 111,9 112,1 112,5
J Informacije i komunikacije 1 605 1 570 1 549 1 575 112,2 109,4 108,7 110,1
  žene 1 421 1 393 1 376 1 397 112,9 109,7 109,7 110,8
  muškarci 1 698 1 659 1 637 1 665 111,7 109,2 108,2 109,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 423 1 542 1 515 1 494 98,3 112,3 99,7 103,3
  žene 1 284 1 380 1 361 1 342 97,9 110,4 105,0 104,4
  muškarci 1 703 1 871 1 830 1 802 99,1 115,4 92,7 101,8
L Poslovanje nekretninama 1 058 1 068 1 069 1 065 114,1 114,2 113,0 113,8
  žene 1 024 1 025 1 021 1 023 115,7 114,5 113,4 114,6
  muškarci 1 087 1 105 1 112 1 101 112,9 113,9 112,9 113,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 232 1 237 1 248 1 239 112,5 110,6 111,6 111,6
  žene 1 167 1 159 1 176 1 167 112,4 111,1 112,0 111,8
  muškarci 1 291 1 307 1 314 1 304 112,7 110,4 111,3 111,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  903  905  911  906 116,5 116,3 115,5 116,0
  žene  885  889  895  890 118,5 117,9 117,8 118,0
  muškarci  916  916  923  919 115,2 114,9 113,8 114,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 304 1 301 1 357 1 321 113,6 109,3 114,7 112,5
  žene 1 208 1 213 1 263 1 228 112,8 109,8 114,6 112,4
  muškarci 1 394 1 384 1 448 1 409 114,4 109,1 115,1 112,8
P Obrazovanje 1 162 1 178 1 239 1 193 111,2 108,0 112,9 110,7
  žene 1 119 1 136 1 194 1 150 111,0 108,0 113,3 110,8
  muškarci 1 319 1 334 1 407 1 353 112,2 108,4 112,7 111,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 356 1 362 1 434 1 384 112,8 103,8 117,5 111,2
  žene 1 268 1 276 1 346 1 297 112,8 104,2 117,5 111,3
  muškarci 1 635 1 637 1 717 1 663 112,4 102,6 117,6 110,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 029 1 046 1 060 1 045 110,4 111,9 113,6 112,0
  žene  967  985  999  984 110,6 111,7 113,0 111,8
  muškarci 1 106 1 122 1 133 1 121 110,4 112,3 114,2 112,4
S Ostale uslužne djelatnosti  936  959  952  949 113,3 114,6 113,9 113,9
  žene  888  912  909  903 114,0 115,9 115,2 115,0
  muškarci 1 014 1 035 1 019 1 023 111,3 111,9 111,6 111,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

           Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
  Ukupno 1 547 1 562 1 590 1 566 113,8 112,7 114,1 113,6
  žene 1 474 1 489 1 528 1 497 113,6 111,9 115,3 113,6
  muškarci 1 609 1 625 1 642 1 626 114,0 113,4 113,2 113,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 300 1 360 1 370 1 344 113,3 117,5 111,4 114,0
  žene 1 195 1 277 1 282 1 252 113,5 119,9 111,6 115,0
  muškarci 1 340 1 391 1 404 1 378 113,2 116,5 111,2 113,5
B Rudarstvo i vađenje 2 089 1 639 1 665 1 798 111,1 113,1 111,4 112,0
  žene 1 613 1 547 1 517 1 559 102,8 113,4 108,0 108,0
  muškarci 2 148 1 650 1 684 1 828 112,0 113,0 111,9 112,4
C Prerađivačka industrija 1 453 1 437 1 444 1 444 112,2 114,4 112,4 113,0
  žene 1 294 1 259 1 267 1 273 113,2 114,9 113,1 113,7
  muškarci 1 532 1 526 1 532 1 530 111,6 114,0 111,7 112,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 654 1 890 1 836 1 793 100,7 110,7 108,0 106,5
  žene 1 673 1 893 1 878 1 815 98,9 111,6 109,2 106,6
  muškarci 1 648 1 889 1 825 1 787 101,1 110,5 107,7 106,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 297 1 385 1 386 1 356 108,5 112,9 112,1 111,1
  žene 1 304 1 402 1 382 1 363 106,3 112,4 110,6 109,7
  muškarci 1 295 1 380 1 387 1 355 109,2 112,9 112,5 111,6
F Građevinarstvo 1 236 1 275 1 278 1 263 116,9 118,5 117,8 117,7
  žene 1 413 1 418 1 425 1 419 119,0 119,2 119,0 119,1
  muškarci 1 217 1 260 1 263 1 247 116,7 118,4 117,7 117,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 401 1 401 1 432 1 411 115,1 112,9 112,6 113,5
  žene 1 253 1 274 1 303 1 277 115,0 112,8 113,3 113,7
  muškarci 1 575 1 551 1 584 1 570 115,4 112,9 111,9 113,4
H Prijevoz i skladištenje 1 417 1 507 1 503 1 476 113,9 116,7 114,3 115,0
  žene 1 394 1 461 1 450 1 436 112,2 113,7 112,5 112,9
  muškarci 1 424 1 521 1 519 1 489 114,4 117,6 114,9 115,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 236 1 284 1 293 1 274 116,8 114,5 115,1 115,4
  žene 1 182 1 228 1 238 1 219 117,3 114,8 115,6 115,9
  muškarci 1 292 1 342 1 350 1 330 116,4 114,1 114,4 114,9
J Informacije i komunikacije 2 350 2 289 2 253 2 297 113,7 110,6 110,0 111,5
  žene 2 066 2 019 1 987 2 024 114,5 111,0 111,0 112,2
  muškarci 2 494 2 425 2 387 2 436 113,2 110,4 109,4 111,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 033 2 237 2 187 2 152 97,5 114,1 99,2 103,3
  žene 1 816 1 980 1 943 1 914 96,8 111,9 105,1 104,5
  muškarci 2 471 2 758 2 681 2 637 98,4 117,4 91,6 101,6
L Poslovanje nekretninama 1 475 1 491 1 493 1 486 116,1 116,3 114,8 115,7
  žene 1 425 1 425 1 420 1 423 117,8 116,3 115,1 116,4
  muškarci 1 516 1 547 1 556 1 540 114,8 116,2 114,7 115,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 747 1 751 1 769 1 756 114,3 112,1 113,0 113,1
  žene 1 652 1 635 1 664 1 650 114,2 112,5 113,6 113,4
  muškarci 1 833 1 856 1 865 1 851 114,3 111,7 112,6 112,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 228 1 232 1 241 1 234 119,2 118,9 117,9 118,7
  žene 1 199 1 207 1 215 1 207 121,2 120,8 120,4 120,8
  muškarci 1 250 1 250 1 260 1 253 117,8 117,6 116,0 117,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 778 1 771 1 868 1 806 115,3 110,5 117,3 114,4
  žene 1 665 1 671 1 756 1 698 114,4 110,7 116,8 114,0
  muškarci 1 884 1 867 1 976 1 909 116,2 110,5 117,9 114,9
P Obrazovanje 1 581 1 599 1 701 1 627 112,8 109,4 115,3 112,5
  žene 1 517 1 536 1 632 1 562 112,6 109,4 115,7 112,6
  muškarci 1 815 1 830 1 952 1 866 113,7 109,6 114,8 112,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 885 1 893 2 013 1 931 114,7 104,9 120,6 113,2
  žene 1 748 1 760 1 876 1 795 114,8 105,5 120,6 113,5
  muškarci 2 317 2 320 2 452 2 363 114,2 103,3 120,4 112,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 413 1 441 1 461 1 438 112,1 114,2 116,0 114,1
  žene 1 320 1 349 1 371 1 347 112,5 113,9 115,5 114,1
  muškarci 1 528 1 554 1 570 1 551 112,1 114,7 116,7 114,5
S Ostale uslužne djelatnosti 1 269 1 306 1 295 1 290 115,0 116,7 115,8 115,9
  žene 1 200 1 239 1 234 1 224 115,8 118,3 117,4 117,1
  muškarci 1 381 1 413 1 390 1 395 113,0 113,7 113,1 113,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
  Ukupno 6,86 6,09 6,44 6,45 117,1 106,7 112,2 111,8
  žene 6,58 5,84 6,23 6,19 116,9 106,2 113,3 111,7
  muškarci 7,11 6,30 6,63 6,66 117,3 107,1 111,6 111,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6,00 5,47 5,73 5,72 117,0 110,3 110,2 112,2
  žene 5,49 5,13 5,34 5,31 116,8 112,3 109,9 112,7
  muškarci 6,19 5,60 5,88 5,88 116,8 109,6 110,1 112,0
B Rudarstvo i vađenje 8,84 6,40 6,77 7,29 114,2 107,6 109,9 110,6
  žene 7,07 5,95 6,12 6,35 107,8 106,6 106,4 106,9
  muškarci 9,05 6,45 6,85 7,40 114,8 107,5 110,3 110,9
C Prerađivačka industrija 6,46 5,64 5,90 5,98 116,0 108,3 111,1 111,6
  žene 5,81 5,00 5,25 5,33 116,7 108,5 111,9 112,2
  muškarci 6,78 5,95 6,22 6,30 115,3 107,6 110,3 110,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,72 7,53 7,68 7,64 105,2 104,0 106,2 105,1
  žene 7,71 7,45 7,72 7,62 104,0 104,6 107,4 105,2
  muškarci 7,72 7,55 7,66 7,64 105,3 103,9 105,9 104,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5,91 5,48 5,70 5,68 112,4 106,4 110,3 109,4
  žene 5,95 5,53 5,70 5,72 110,6 105,9 109,2 108,5
  muškarci 5,90 5,46 5,70 5,68 112,8 106,4 110,5 109,9
F Građevinarstvo 5,62 5,05 5,28 5,30 119,8 111,0 115,0 115,0
  žene 6,31 5,53 5,79 5,86 122,3 111,7 116,5 116,5
  muškarci 5,55 5,00 5,22 5,24 119,6 110,9 115,0 114,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6,26 5,55 5,88 5,88 118,1 106,7 111,2 111,8
  žene 5,67 5,11 5,42 5,39 118,1 106,7 111,8 111,8
  muškarci 6,97 6,05 6,42 6,46 118,7 106,5 110,7 111,8
H Prijevoz i skladištenje 6,31 5,86 6,08 6,07 116,4 109,5 112,0 112,4
  žene 6,26 5,72 5,92 5,95 115,1 106,9 110,4 110,6
  muškarci 6,33 5,90 6,13 6,11 117,0 110,3 112,7 113,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5,59 5,10 5,33 5,32 118,9 107,6 112,7 112,5
  žene 5,37 4,91 5,13 5,12 119,1 107,9 113,0 113,0
  muškarci 5,82 5,31 5,54 5,53 118,8 107,3 112,1 112,2
J Informacije i komunikacije 9,95 8,50 8,79 9,05 117,5 104,9 109,2 110,4
  žene 8,83 7,56 7,82 8,04 118,4 105,3 110,1 111,0
  muškarci 10,51 8,98 9,28 9,55 116,9 104,9 108,7 109,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8,84 8,36 8,59 8,58 103,3 107,6 100,0 103,4
  žene 7,98 7,49 7,72 7,72 102,7 105,8 105,3 104,5
  muškarci 10,57 10,13 10,35 10,34 104,0 110,6 92,8 101,8
L Poslovanje nekretninama 6,55 5,79 6,05 6,11 119,7 109,5 113,1 113,8
  žene 6,34 5,57 5,79 5,88 121,2 109,9 113,5 114,6
  muškarci 6,73 5,99 6,28 6,32 118,5 109,3 112,9 113,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7,64 6,70 7,05 7,11 117,9 105,8 111,4 111,4
  žene 7,24 6,29 6,65 6,70 117,7 106,4 111,8 111,7
  muškarci 8,00 7,07 7,42 7,48 118,2 105,5 111,2 111,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5,49 4,85 5,07 5,12 121,7 111,8 115,2 116,1
  žene 5,41 4,78 5,00 5,05 123,5 113,0 117,4 117,7
  muškarci 5,54 4,90 5,13 5,17 120,2 110,9 114,0 114,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7,93 6,91 7,58 7,45 117,8 103,8 114,7 111,7
  žene 7,42 6,50 7,11 6,99 117,2 104,3 114,5 111,7
  muškarci 8,40 7,30 8,02 7,88 118,5 103,7 114,9 111,9
P Obrazovanje 7,16 6,32 6,96 6,79 116,4 103,3 112,8 110,4
  žene 6,90 6,10 6,71 6,55 116,4 103,4 113,0 110,6
  muškarci 8,11 7,14 7,88 7,69 117,5 103,8 112,4 111,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8,04 7,15 7,84 7,66 117,2 102,9 117,2 112,2
  žene 7,57 6,74 7,41 7,22 117,2 103,4 117,1 112,1
  muškarci 9,47 8,41 9,18 9,00 116,6 101,3 117,2 111,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6,32 5,68 5,99 5,98 115,3 107,4 113,7 112,0
  žene 5,93 5,36 5,66 5,64 115,4 107,2 113,2 111,9
  muškarci 6,80 6,07 6,39 6,40 115,4 107,6 114,3 112,3
S Ostale uslužne djelatnosti 5,76 5,18 5,36 5,42 118,3 109,5 113,6 113,6
  žene 5,49 4,95 5,15 5,18 119,1 110,7 115,0 114,6
  muškarci 6,20 5,53 5,68 5,78 116,3 106,8 111,2 111,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. V. VI. IV. – VI. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
  Ukupno 9,46 8,39 8,91 8,89 118,8 108,3 114,1 113,4
  žene 9,03 8,02 8,59 8,52 118,7 107,7 115,3 113,6
  muškarci 9,83 8,71 9,18 9,21 119,0 108,7 113,2 113,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,02 7,35 7,71 7,68 118,6 112,4 111,1 113,8
  žene 7,34 6,91 7,21 7,14 118,6 114,8 111,3 114,6
  muškarci 8,28 7,52 7,90 7,88 118,5 111,4 111,0 113,4
B Rudarstvo i vađenje 12,60 8,84 9,36 10,19 115,1 108,9 111,4 111,7
  žene 9,98 8,36 8,54 8,91 107,4 108,3 107,7 107,6
  muškarci 12,92 8,90 9,47 10,35 115,9 108,9 111,9 112,3
C Prerađivačka industrija 8,86 7,70 8,06 8,18 117,5 109,8 112,4 113,1
  žene 7,92 6,77 7,11 7,23 118,6 110,4 113,6 113,9
  muškarci 9,33 8,16 8,54 8,64 116,9 109,4 111,8 112,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 10,20 10,17 10,33 10,23 105,4 105,8 107,8 106,3
  žene 10,40 10,26 10,65 10,44 103,8 106,8 109,3 106,7
  muškarci 10,15 10,15 10,24 10,18 105,9 105,6 107,5 106,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7,90 7,39 7,69 7,65 113,2 107,9 111,8 110,9
  žene 8,05 7,56 7,78 7,78 111,0 107,4 110,5 109,4
  muškarci 7,86 7,34 7,67 7,61 113,9 107,9 112,3 111,1
F Građevinarstvo 7,62 6,87 7,19 7,21 122,3 113,4 117,7 117,6
  žene 8,77 7,70 8,07 8,15 124,6 114,1 118,9 118,8
  muškarci 7,50 6,78 7,10 7,11 122,0 113,4 117,5 117,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8,59 7,60 8,08 8,07 120,3 108,1 112,5 113,3
  žene 7,66 6,93 7,37 7,31 119,9 108,3 113,4 113,7
  muškarci 9,69 8,39 8,93 8,97 120,7 108,1 111,9 113,3
H Prijevoz i skladištenje 8,62 8,06 8,37 8,34 118,6 111,8 114,0 114,7
  žene 8,60 7,91 8,17 8,21 117,0 108,8 112,1 112,5
  muškarci 8,62 8,11 8,43 8,38 118,9 112,6 114,7 115,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,58 6,95 7,28 7,25 121,9 109,8 115,0 115,1
  žene 7,24 6,65 6,97 6,93 122,1 110,1 115,6 115,5
  muškarci 7,93 7,27 7,60 7,57 121,6 109,5 114,5 114,5
J Informacije i komunikacije 14,57 12,40 12,78 13,20 119,0 106,3 110,4 111,8
  žene 12,83 10,96 11,29 11,65 120,0 106,5 111,3 112,5
  muškarci 15,44 13,12 13,53 13,98 118,4 106,0 109,9 111,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 12,62 12,13 12,39 12,37 102,3 109,3 99,4 103,4
  žene 11,28 10,75 11,02 11,00 101,6 107,3 105,4 104,6
  muškarci 15,33 14,94 15,17 15,13 103,2 112,5 91,8 101,6
L Poslovanje nekretninama 9,14 8,09 8,45 8,53 122,0 111,6 115,0 115,7
  žene 8,83 7,74 8,06 8,17 123,5 111,5 115,1 116,2
  muškarci 9,40 8,39 8,80 8,84 120,7 111,6 114,9 115,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10,83 9,48 10,00 10,07 119,7 107,2 112,9 113,0
  žene 10,25 8,87 9,41 9,48 119,6 107,6 113,4 113,3
  muškarci 11,36 10,04 10,53 10,61 120,0 106,9 112,5 112,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7,46 6,60 6,91 6,97 124,3 114,4 117,7 118,5
  žene 7,34 6,49 6,79 6,85 126,6 115,7 120,0 120,4
  muškarci 7,55 6,68 7,00 7,06 122,8 113,4 116,1 117,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10,82 9,41 10,43 10,19 119,7 104,9 117,2 113,6
  žene 10,23 8,95 9,88 9,66 119,0 105,2 116,5 113,2
  muškarci 11,36 9,84 10,94 10,68 120,5 104,9 117,6 114,0
P Obrazovanje 9,75 8,58 9,55 9,27 118,2 104,8 115,1 112,4
  žene 9,36 8,25 9,18 8,90 118,0 104,8 115,6 112,4
  muškarci 11,16 9,79 10,94 10,60 119,1 104,9 114,4 112,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11,17 9,93 11,00 10,68 119,2 103,9 120,2 114,1
  žene 10,44 9,29 10,33 10,00 119,3 104,5 120,4 114,4
  muškarci 13,41 11,92 13,11 12,79 118,5 102,1 119,9 113,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8,67 7,83 8,26 8,23 117,0 109,8 116,2 114,1
  žene 8,09 7,35 7,76 7,72 117,2 109,7 115,5 114,0
  muškarci 9,40 8,41 8,86 8,86 117,2 109,9 116,7 114,3
S Ostale uslužne djelatnosti 7,81 7,05 7,29 7,36 120,2 111,6 115,5 115,5
  žene 7,42 6,72 6,98 7,03 121,0 113,1 117,1 117,0
  muškarci 8,44 7,56 7,74 7,88 117,9 108,5 112,5 112,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci, bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti