Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. svibnja 2023.
RAD-2023-1-1/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA OŽUJAK 2023.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2023. iznosila je 1 130 eura, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 1,3% u odnosu na veljaču 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2023. iznosila je 1 556 eura, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 1,3% u odnosu na veljaču 2023.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2023. isplaćena je u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 2 327 eura, a najniža je isplaćena u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 738 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2023. bila je u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 3 644 eura, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 975 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 11,9%, a realno za 1,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 13,5%, a realno za 2,5%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 110 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 11,8%, a realno je ostala na istoj razini.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 526 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 13,4%, a realno više za 1,4%.

U ožujku 2023. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je u odnosu na veljaču 2023. više za 15,2%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (160).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2023. iznosila je 6,08 eura, što je u odnosu na veljaču 2023. niže za 10,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za ožujak 2023. iznosila je 8,37 eura, što je u odnosu na veljaču 2023. niže za 10,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 13,4%.

Medijalna neto plaća za ožujak 2023. iznosila je 946 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 261 euro.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2023.

       III. 2023. I. – III. 2023. Indeksi
III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Neto plaća            
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 130  1 110 102,2 111,9 111,8
Realna neto plaća po zaposlenome       101,3 101,1 100,0
Bruto plaća             
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 556  1 526 102,2 113,5 113,4
Realna bruto plaća po zaposlenome      101,3 102,5 101,4
Neto plaća po satu           
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 6,08 6,32 89,3 111,8 110,3
Realna neto plaća po satu       88,5 101,0 98,7
Bruto plaća po satu            
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 8,37 8,69 89,3 113,4 111,8
Realna bruto plaća po satu      88,5 102,4 100,0

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA OŽUJAK 2023.

      III. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil  726 930
Drugi kvartil (medijan)   946  1 261
Treći (gornji) kvartil   1 268  1 728
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA OŽUJAK 2023.

     III. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil  632 800
Drugi decil  693 889
Treći decil 764 988
Četvrti decil    849  1 110
Peti decil (medijan)   946  1 261
Šesti decil   1 062  1 429
Sedmi decil   1 194  1 617
Osmi decil   1 362  1 874
Deveti decil   1 715  2 436
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U OŽUJKU 2023.

      III. 2023.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 85 1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 71 2
B Rudarstvo i vađenje 67 2
C Prerađivačka industrija 72 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 67 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 56 1
F Građevinarstvo 103 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 58 1
H Prijevoz i skladištenje 65 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 91 1
J Informacije i komunikacije 78 0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 58 1
L Poslovanje nekretninama 90 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 118 1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 102 2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 88 0
P Obrazovanje 79 0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 147 2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 80 1
S Ostale uslužne djelatnosti 84 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA OŽUJAK 2023. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

   Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
I. II. III. I. − III. III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 262 1 254 1 261 1 259 100,6 111,1 110,9 99,7 100,4 99,2
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 262 1 254 1 261 1 259 100,6 111,1 110,9 99,7 100,4 99,2
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 1 283 1 272 1 280 1 279 100,6 110,3 111,2 99,7 99,6 99,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 1 267 1 261 1 267 1 265 100,5 111,4 110,6 99,6 100,6 98,9
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  1 066 1 079 1 087 1 077 100,7 113,7 112,8 99,8 102,7 100,9
P Obrazovanje 1 155 1 153 1 168 1 159 101,3 110,1 110,1 100,4 99,5 98,5
85 Obrazovanje 1 155 1 153 1 168 1 159 101,3 110,1 110,1 100,4 99,5 98,5
85.1 Predškolsko obrazovanje 909 912 916 913 100,4 108,3 109,1 99,5 97,8 97,6
85.2 Osnovno obrazovanje 1 139 1 126 1 154 1 140 102,5 110,5 110,9 101,6 99,8 99,2
85.3 Srednje  obrazovanje 1 159 1 156 1 173 1 162 101,5 110,8 110,6 100,6 100,1 98,9
85.4 Visoko obrazovanje 1 576 1 594 1 593 1 588 99,9 110,3 110,0 99,0 99,6 98,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 892 892 918 901 102,9 115,5 114,9 102,0 104,3 102,8
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 1 181 1 177 1 184 1 181 100,6 118,4 118,0 99,7 107,0 105,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 1 312 1 288 1 279 1 293 99,3 110,4 109,5 98,4 99,7 97,9
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 1 402 1 379 1 366 1 383 99,1 110,0 108,9 98,2 99,4 97,4
86.1 Djelatnosti bolnica  1 462 1 439 1 420 1 440 98,7 110,4 108,7 97,8 99,7 97,2
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  1 287 1 271 1 271 1 276 100,0 109,3 109,9 99,1 98,7 98,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 1 290 1 253 1 247 1 263 99,5 109,6 108,7 98,6 99,0 97,2
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 939 914 920 924 100,7 110,8 110,9 99,8 100,1 99,2
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 874 846 847 856 100,1 109,7 110,0 99,2 99,1 98,4
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 1 010 988 992 997 100,4 109,5 109,8 99,5 98,9 98,2
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 882 856 864 867 100,9 111,3 111,2 100,0 100,5 99,5
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   1 098 1 075 1 086 1 086 101,0 110,6 110,4 100,1 99,9 98,7
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 857 844 852 851 100,9 96,6 98,3 100,0 87,3 87,9
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 842 846 841 843 99,4 114,7 114,9 98,5 103,6 102,8
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 858 843 853 851 101,2 95,5 97,3 100,3 86,3 87,0

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

   Prosječne bruto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
I. II. III. I. − III. III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 709 1 698 1 704 1 704 100,4 112,3 112,0 99,5 101,4 100,2
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 709 1 698 1 704 1 704 100,4 112,3 112,0 99,5 101,4 100,2
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 1 765 1 746 1 756 1 756 100,6 111,4 112,2 99,7 100,6 100,4
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 1 696 1 688 1 690 1 691 100,1 112,5 111,5 99,2 101,6 99,7
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  1 454 1 476 1 487 1 472 100,7 116,0 114,7 99,8 104,8 102,6
P Obrazovanje 1 565 1 565 1 579 1 570 100,9 111,3 111,1 100,0 100,5 99,4
85 Obrazovanje 1 565 1 565 1 579 1 570 100,9 111,3 111,1 100,0 100,5 99,4
85.1 Predškolsko obrazovanje 1 217 1 220 1 225 1 221 100,4 109,7 110,4 99,5 99,1 98,7
85.2 Osnovno obrazovanje 1 493 1 482 1 505 1 493 101,6 111,7 111,7 100,7 100,9 99,9
85.3 Srednje  obrazovanje 1 614 1 611 1 636 1 621 101,6 112,2 112,1 100,7 101,4 100,3
85.4 Visoko obrazovanje 2 233 2 264 2 256 2 251 99,6 111,4 110,9 98,7 100,6 99,2
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 1 207 1 207 1 248 1 221 103,4 118,1 117,3 102,5 106,7 104,9
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 1 615 1 607 1 607 1 609 100,0 119,1 119,5 99,1 107,6 106,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 810 1 773 1 756 1 780 99,0 111,8 110,6 98,1 101,0 98,9
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 1 949 1 914 1 891 1 918 98,8 111,4 109,9 97,9 100,6 98,3
86.1 Djelatnosti bolnica  2 041 2 003 1 971 2 005 98,4 111,8 109,5 97,5 101,0 97,9
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  1 774 1 755 1 751 1 760 99,8 110,4 111,0 98,9 99,7 99,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 1 769 1 712 1 701 1 727 99,4 111,1 109,9 98,5 100,4 98,3
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 1 224 1 187 1 193 1 201 100,5 112,5 112,3 99,6 101,6 100,4
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 1 130 1 088 1 088 1 102 100,0 111,6 111,7 99,1 100,8 99,9
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 1 314 1 279 1 279 1 291 100,0 111,0 111,1 99,1 100,3 99,4
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 1 143 1 105 1 115 1 121 100,9 113,2 112,9 100,0 102,3 101,0
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   1 472 1 436 1 447 1 452 100,8 111,8 111,5 99,9 101,0 99,7
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 1 127 1 109 1 121 1 119 101,1 98,1 99,1 100,2 88,6 88,6
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 1 119 1 127 1 117 1 121 99,1 116,7 116,6 98,2 105,4 104,3
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 1 128 1 107 1 121 1 118 101,3 97,0 98,0 100,4 87,6 87,7

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Varga, Zdenka Mandarić i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti