Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 26. travnja 2024.
RAD-2023-1-3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO I BRUTO PLAĆE PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I DJELATNOSTIMA U 2022.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2022.

                                                                                                                                                               kune

          Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
Ukupno            7 429  10 646  8 273  6 254  5 063  7 474  5 651  5 214  4 920
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  6 103  8 552  6 932  5 673  5 312  6 547  5 304  5 432  5 048
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  5 952  8 981  7 143  5 463  5 026  6 284  5 289  5 365  4 980
  02 Šumarstvo i sječa drva  6 163  8 077  6 306  5 673  5 470  6 465  5 440  5 591  5 191
  03 Ribarstvo  6 495  10 066  7 474  6 404  5 447  6 841  5 146  4 867  5 026
B Rudarstvo i vađenje  7 874  11 219  9 034  7 391  6 344  5 967  6 578  6 126  5 930
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina  9 689  12 681  9 501  8 431 -  14 903  10 360 - -
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  6 841  9 817  9 207  6 412  6 058  5 440  6 013  6 495  5 930
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  8 665  11 611  8 393  8 198  8 077 -  8 280  4 943 -
C Prerađivačka industrija  6 691  11 505  8 491  6 126  5 116  6 962  5 658  5 289  4 950
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  5 960  10 541  7 429  5 485  4 905  5 945  5 252  4 860  4 747
  11 Proizvodnja pića  8 182  14 496  9 019  6 352  5 930  7 226  6 563  5 922  4 807
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda  8 800  14 097  9 637  7 150  4 799  4 536  6 924  7 776  5 704
  13 Proizvodnja tekstila  5 387  8 522  6 555  5 108  4 362  8 559  4 830  5 289  5 221
  14 Proizvodnja odjeće  4 558  7 444  7 128  4 491  4 197  5 018  4 280  4 167  4 076
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  4 935  10 217  7 097  4 860  4 475  6 404  4 830  4 536  4 536
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  5 764  9 742  7 489  5 802  4 912  6 186  5 252  4 777  5 139
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  6 856  12 146  8 695  6 352  5 244  8 876  6 118  4 747  5 108
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  7 015  10 307  8 100  6 495  5 267  8 393  5 922  5 206  4 950
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  9 704  11 882  10 202  8 250 -  6 713  8 002  6 495 -
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  7 150  10 526  8 311  6 525  5 229  6 208  5 636  5 719  5 312
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  11 144  14 353  9 411  8 265  5 884  7 625  7 761  7 753  6 502
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  5 802  8 574  7 663  5 651  5 093  7 105  5 221  4 988  4 694
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  7 580  13 464  9 629  6 758  5 877  9 757  6 570  6 397  5 500
  24 Proizvodnja metala  6 329  9 056  8 122  6 201  5 869  6 480  5 832  5 719  5 010
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  6 789  9 622  8 363  6 660  5 726  7 459  5 907  5 508  5 658
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  9 004  13 072  9 328  6 623  5 123  8 499  5 892  5 952  4 807
  27 Proizvodnja električne opreme  8 265  13 419  9 983  6 849  4 897  8 853  7 467  7 580  5 312
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  7 429  11 543  9 622  6 676  6 826  7 745  6 080  6 065  5 726
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  6 894  14 255  10 804  5 771  5 395  10 691  5 741  5 365  5 357
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  6 811  9 930  7 956  6 374  5 056  6 962  5 764  5 334  4 980
  31 Proizvodnja namještaja  5 621  8 725  6 593  5 395  4 543  7 467  5 252  5 334  4 611
  32 Ostala prerađivačka industrija  5 756  7 858  7 211  5 621  4 152  4 626  5 749  4 347  4 317
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  7 459  10 654  9 094  6 947  5 643  6 932  6 389  5 794  5 485
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  8 989  11 905  9 102  7 730  5 666  9 026  6 804  5 591  4 694
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  8 989  11 905  9 102  7 730  5 666  9 026  6 804  5 591  4 694
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  6 887  9 885  8 740  6 502  5 410  7 271  6 924  5 560  5 206
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  6 879  9 313  8 446  6 163  6 683  7 459  5 960  6 080  4 897
  37 Uklanjanje otpadnih voda  8 228  10 797  9 283  7 678  5 930  7 670  7 324  5 892  5 704
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  6 743  10 119  9 004  6 465  5 274  7 082  7 429  5 402  5 252
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  8 506  12 568  8 529  8 295  5 884  4 310  7 489  5 643  4 739
F Građevinarstvo  6 231  9 780  8 295  5 930  5 078  6 276  5 425  5 342  5 071
  41 Gradnja zgrada  5 651  8 047  7 497  5 470  4 747  5 621  5 154  5 440  4 815
  42 Gradnja građevina niskogradnje  7 384  12 462  9 606  6 683  5 613  6 879  6 058  5 365  5 485
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  5 960  8 371  7 700  5 839  5 033  5 764  5 297  4 912  5 093
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  6 849  11 694  8 529  6 013  5 236  7 346  5 568  5 146  5 101
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  7 293  11 490  9 411  6 879  5 169  6 766  5 786  4 438  4 882
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  8 220  12 809  9 335  6 909  5 560  8 838  5 869  5 711  5 349
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  5 877  10 059  7 256  5 387  4 980  6 585  5 410  4 897  5 003
H Prijevoz i skladištenje  7 256  11 076  11 061  6 382  5 854  8 032  5 734  5 817  5 447
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  6 314  9 961  7 504  5 817  4 769  7 987  5 146  5 711  4 822
  50 Vodeni prijevoz  7 768  10 465  10 548  7 090  5 832  7 271  6 645  6 073  5 357
  51 Zračni prijevoz  12 093  12 138  17 601  8 883 -  10 458  6 532 - -
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  9 026  12 206  14 180  7 617  6 495  10 172  7 030  6 186  6 178
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  5 666  8 469  6 231  5 395  4 912  5 470  5 206  4 973  4 513
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  6 035  9 531  7 474  5 568  5 101  7 512  5 440  5 010  4 958
  55 Smještaj  6 887  10 217  7 926  6 216  5 116  7 693  5 967  4 777  5 380
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  5 078  6 517  5 786  5 048  5 078  6 020  4 867  5 334  4 445
J Informacije i komunikacije  10 458  12 500  10 028  7 776  5 463  7 700  7 067  4 928  8 409
  58 Izdavačke djelatnosti  7 874  9 109  7 956  6 804  4 362  7 414  5 681  5 304  5 146
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  7 369  8 928  7 798  6 314  4 543  5 967  5 010 -  4 099
  60 Emitiranje programa  7 866  9 938  7 791  6 638  5 500  5 500  5 673 -  5 063
  61 Telekomunikacije  8 514  11 098  8 439  6 653  6 103  6 713  7 165  5 869  10 352
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  11 912  13 306  10 827  9 072  6 043  10 413  8 205  4 920  7 761
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  12 326  14 203  12 409  9 750  4 460  13 600  5 560  4 475  9 606
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10 202  13 524  8 702  7 233  6 660  9 380  7 301  5 764  5 267
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  10 820  13 992  8 650  7 354  7 700  9 418  6 909  5 508  4 046
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  9 350  12 334  9 011  7 700  7 843  9 659  7 565  4 920  5 771
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  8 921  12 522  8 393  6 065  4 634  9 215  5 312  6 314  4 182
L Poslovanje nekretninama  7 195  9 938  8 205  6 013  5 319  6 073  7 429  5 063  5 018
  68 Poslovanje nekretninama  7 195  9 938  8 205  6 013  5 319  6 073  7 429  5 063  5 018
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 680  10 187  8 273  6 487  5 093  8 311  5 515  5 334  4 589
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  6 984  8 152  6 450  5 591  5 560  6 337  4 558  5 018  4 483
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  9 245  11 257  9 396  6 306  4 227  11 920  4 958  4 347  5 289
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  8 424  9 441  8 499  7 000  5 726  8 235  5 802  5 093  4 807
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  11 219  12 424  10 300  7 180  4 604  9 795  5 560  6 126  4 453
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  11 091  14 572  9 606  6 826  5 108  8 582  5 651  7 241  4 204
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  7 889  9 659  7 685  5 975  4 732  4 717  5 289  3 383  4 897
  75 Veterinarske djelatnosti  6 796  8 077  5 719  5 026  4 280 -  4 521  4 626  3 903
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 606  8 627  7 090  5 244  4 099  6 826  4 958  4 611  4 084
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  7 203  8 936  7 813  6 887  5 478  11 980  5 199  5 643  5 184
  78 Djelatnosti zapošljavanja  6 058  9 576  7 512  5 643  3 556  5 673  4 762  4 589  4 362
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  7 113  8 198  7 821  6 148  5 018  4 491  6 608  5 304  5 425
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  4 626  6 969  5 689  4 536  4 385  4 875  3 956  3 971  4 084
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  4 905  8 017  7 241  4 882  3 978  5 530  5 214  4 521  3 933
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  6 841  9 569  6 804  5 892  5 613  5 545  4 257  4 046  5 696
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 454  10 511  7 926  7 180  5 598  6 917  7 339  4 875  4 453
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  8 454  10 511  7 926  7 180  5 598  6 917  7 339  4 875  4 453
P Obrazovanje  7 444  8 484  6 856  5 093  4 136  7 173  4 702  4 159  4 400
  85 Obrazovanje  7 444  8 484  6 856  5 093  4 136  7 173  4 702  4 159  4 400
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  8 891  13 750  8 499  6 879  4 762  7 632  5 538  5 108  4 656
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  9 674  14 918  8 680  7 361  4 799  7 851  6 005  4 973  4 558
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  6 080  8 770  7 015  5 651  4 875  6 796  5 417  5 365  4 852
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  5 915  8 311  6 276  4 265  3 617  5 832  3 458  4 016  3 790
R Umjetnost, zabava i rekreacija  6 939  8 672  7 987  5 990  5 598  10 420  5 930  6 404  5 139
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  7 512  8 642  7 105  6 472  4 769  6 917  5 997  6 811  6 201
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  7 211  8 567  6 774  5 892  4 747  7 467  5 440  4 709  4 513
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 457  11 159  10 036  5 862  11 716  12 492  5 794  5 093  4 950
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  6 804  8 288  7 941  6 020  5 236  12 033  6 103  8 288  5 236
S Ostale uslužne djelatnosti  6 487  8 559  7 587  5 583  4 973  7 067  4 784  5 726  4 656
  94 Djelatnosti članskih organizacija  7 354  8 657  7 791  6 043  4 739  7 881  5 093  5 402  4 528
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  6 216  8 280  7 452  6 058  3 850  4 340  4 950  8 047  5 146
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  5 123  7 474  6 660  4 920  5 500  5 869  4 679  5 802  4 702

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2022.

                                                                                                                                   

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2022.

kune

         Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnome mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
Ukupno           10 322  15 393  11 596  8 461  6 638  10 277  7 527  6 887  6 457
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  8 205  11 965  9 501  7 550  6 939  8 883  6 947  7 082  6 638
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  7 994  12 681  9 855  7 233  6 600  8 378  6 909  6 992  6 540
  02 Šumarstvo i sječa drva  8 295  11 189  8 476  7 595  7 113  8 808  7 150  7 263  6 856
  03 Ribarstvo  8 740  14 338  10 307  8 529  7 188  9 343  6 721  6 450  6 585
B Rudarstvo i vađenje  10 820  16 116  12 696  10 013  8 469  7 987  8 936  7 919  8 017
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina  13 517  18 301  13 057  11 513 -  20 976  14 820 - -
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  9 380  14 255  13 148  8 657  8 032  7 226  8 213  8 386  8 017
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu  11 822  16 395  11 483  11 113  11 091 -  11 023  6 427 -
C Prerađivačka industrija  9 177  16 719  11 950  8 288  6 751  9 524  7 557  7 007  6 502
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  8 077  15 167  10 360  7 339  6 442  7 926  6 954  6 352  6 223
  11 Proizvodnja pića  11 324  20 780  12 575  8 597  7 761  9 930  8 815  7 843  6 284
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda  12 040  20 087  13 253  9 531  6 126  5 884  9 177  10 413  7 851
  13 Proizvodnja tekstila  7 188  12 085  8 981  6 766  5 621  12 364  6 284  7 015  6 909
  14 Proizvodnja odjeće  6 013  10 865  10 036  5 915  5 530  6 570  5 530  5 372  5 221
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  6 442  14 218  9 614  6 352  5 786  8 650  6 223  5 847  5 839
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  7 678  13 818  10 247  7 723  6 374  8 280  6 969  6 178  6 706
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  9 373  17 578  12 123  8 619  6 984  13 012  8 047  6 231  6 660
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  9 720  14 866  11 422  8 853  7 015  11 678  8 476  6 819  6 525
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  13 653  17 043  14 308  11 430 -  9 396  10 925  8 604 -
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  9 840  15 190  11 656  8 846  6 954  8 205  7 452  7 535  6 984
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  16 357  21 496  13 472  11 799  7 911  10 639  10 646  10 910  8 898
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  7 851  12 251  10 872  7 587  6 608  9 885  6 894  6 660  6 231
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 450  19 605  13 622  9 185  7 806  13 600  8 823  8 672  7 286
  24 Proizvodnja metala  8 604  13 148  11 392  8 356  7 979  8 823  7 851  7 700  6 585
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  9 290  13 683  11 739  9 087  7 753  10 631  7 949  7 391  7 512
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  12 854  19 123  13 276  9 230  6 766  12 078  7 926  7 889  6 291
  27 Proizvodnja električne opreme  11 588  19 929  14 233  9 305  6 532  12 153  10 285  10 367  7 052
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 277  16 802  13 675  9 094  9 298  10 707  8 160  8 122  7 610
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  9 614  21 323  16 048  7 828  7 128  15 642  7 851  7 195  7 082
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  9 509  14 383  11 279  8 846  6 879  9 456  7 858  7 082  6 623
  31 Proizvodnja namještaja  7 535  12 357  9 011  7 180  5 847  10 616  6 984  7 278  6 020
  32 Ostala prerađivačka industrija  7 761  11 098  9 983  7 535  5 244  6 163  7 730  5 643  5 560
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  10 330  15 385  12 884  9 501  7 723  9 411  8 680  7 798  7 346
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  12 477  16 975  12 568  10 541  7 467  12 357  9 109  7 414  6 141
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  12 477  16 975  12 568  10 541  7 467  12 357  9 109  7 414  6 141
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9 267  13 901  12 033  8 665  7 097  9 780  9 200  7 331  6 811
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  9 237  12 982  11 513  8 122  8 838  10 111  7 911  7 949  6 344
  37 Uklanjanje otpadnih voda  11 422  15 446  13 118  10 699  8 100  10 224  9 742  7 828  7 414
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  9 041  14 285  12 462  8 604  6 909  9 403  9 855  7 135  6 879
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  11 791  18 120  12 078  11 422  7 798  5 463  10 435  7 421  6 178
F Građevinarstvo  8 461  14 029  11 656  7 972  6 676  8 454  7 203  7 113  6 683
  41 Gradnja zgrada  7 610  11 452  10 541  7 324  6 193  7 557  6 804  7 308  6 314
  42 Gradnja građevina niskogradnje  10 134  18 075  13 577  9 019  7 459  9 260  8 085  7 045  7 286
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  8 062  11 852  10 722  7 851  6 608  7 791  7 060  6 472  6 713
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  9 463  17 179  12 085  8 137  6 954  10 322  7 414  6 781  6 758
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla  10 096  16 779  13 389  9 426  6 864  9 139  7 738  5 741  6 382
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  11 618  18 979  13 344  9 509  7 444  12 839  7 889  7 595  7 105
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  7 949  14 557  10 104  7 180  6 563  9 041  7 180  6 434  6 615
H Prijevoz i skladištenje  9 991  15 996  15 943  8 612  7 761  11 068  7 625  7 768  7 248
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  8 537  14 203  10 383  7 768  6 208  11 000  6 819  7 625  6 337
  50 Vodeni prijevoz  10 714  14 994  14 911  9 682  7 678  10 081  8 974  7 972  7 090
  51 Zračni prijevoz  17 653  17 736  26 401  12 568 -  15 559  8 401 - -
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  12 681  17 789  20 825  10 435  8 672  14 617  9 493  8 348  8 303
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  7 565  11 920  8 409  7 143  6 427  7 180  6 804  6 502  5 869
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  8 213  13 622  10 450  7 489  6 766  10 465  7 278  6 691  6 540
  55 Smještaj  9 509  14 685  11 144  8 461  6 811  10 759  8 047  6 321  7 165
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  6 751  9 019  7 889  6 698  6 683  8 107  6 442  7 203  5 786
J Informacije i komunikacije  15 235  18 490  14 542  10 933  7 482  10 797  9 900  6 593  11 927
  58 Izdavačke djelatnosti  11 294  13 306  11 445  9 561  5 847  10 375  7 972  6 751  6 736
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  10 345  12 869  10 887  8 642  5 952  8 213  6 698 -  5 176
  60 Emitiranje programa  10 978  14 278  10 812  9 026  7 173  7 226  7 474 -  6 585
  61 Telekomunikacije  12 040  16 101  11 859  9 132  8 250  9 252  10 081  8 182  14 866
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  17 548  19 771  15 853  13 012  8 619  14 926  11 709  6 291  11 015
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  18 354  21 443  18 444  14 105  5 884  20 697  7 150  5 975  14 029
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  14 670  19 936  12 251  9 983  9 147  13 246  10 089  7 881  6 939
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  15 642  20 675  12 153  10 149  10 737  13 389  9 441  7 459  5 184
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  13 329  18 053  12 763  10 722  11 038  13 690  10 511  6 487  7 685
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  12 696  18 407  11 822  8 190  5 960  12 982  7 060  8 785  5 334
L Poslovanje nekretninama  10 021  14 383  11 543  8 190  7 015  8 333  10 059  6 721  6 593
  68 Poslovanje nekretninama  10 021  14 383  11 543  8 190  7 015  8 333  10 059  6 721  6 593
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  12 364  14 768  11 739  8 861  6 758  11 731  7 331  7 030  5 982
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  9 712  11 543  8 868  7 512  7 504  8 529  5 967  6 600  5 839
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  13 329  16 531  13 592  8 627  5 643  17 518  6 532  5 530  7 203
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  11 889  13 532  12 002  9 599  7 663  11 581  7 715  6 660  6 284
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  16 418  18 339  15 009  9 983  5 937  14 052  7 369  7 972  5 719
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  16 395  21 940  14 180  9 531  6 811  12 568  7 685  10 691  5 372
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  11 151  13 954  10 767  8 130  6 186  6 126  7 052  4 325  6 352
  75 Veterinarske djelatnosti  9 267  11 189  7 580  6 623  5 832 -  5 824  6 216  4 980
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  7 542  12 296  9 629  6 984  5 327  9 546  6 517  5 922  5 236
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  10 028  12 929  10 940  9 493  7 293  17 699  6 977  7 346  6 804
  78 Djelatnosti zapošljavanja  8 182  13 705  10 352  7 519  4 664  7 663  6 239  5 967  5 553
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  9 893  11 573  11 046  8 401  6 593  5 952  8 868  7 165  7 414
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  6 050  9 697  7 730  5 892  5 741  6 382  5 078  5 048  5 357
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  6 472  11 189  9 991  6 442  5 146  7 535  6 871  5 771  5 018
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  9 426  13 969  8 883  8 085  7 339  7 135  5 508  5 063  7 753
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 731  15 016  10 865  9 697  7 354  9 411  9 908  6 382  5 704
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  11 731  15 016  10 865  9 697  7 354  9 411  9 908  6 382  5 704
P Obrazovanje  10 345  11 972  9 388  6 728  5 282  9 908  6 133  5 304  5 719
  85 Obrazovanje  10 345  11 972  9 388  6 728  5 282  9 908  6 133  5 304  5 719
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 605  20 328  11 897  9 396  6 186  10 548  7 346  6 698  6 065
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  13 803  22 189  12 168  10 096  6 223  10 880  7 994  6 480  5 907
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  8 235  12 364  9 644  7 595  6 374  9 343  7 173  7 090  6 344
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  8 062  11 648  8 582  5 598  4 596  7 708  4 491  5 176  4 912
R Umjetnost, zabava i rekreacija  9 561  12 251  11 159  8 085  7 580  14 444  7 964  8 619  6 871
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  10 435  12 206  9 863  8 800  6 276  9 441  8 032  9 350  8 491
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  9 946  12 033  9 222  7 904  6 246  10 375  7 399  6 065  5 824
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  8 846  16 327  14 368  7 889  17 593  18 557  7 836  7 369  6 676
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  9 373  11 731  11 083  8 175  6 909  16 455  8 167  11 038  6 962
S Ostale uslužne djelatnosti  8 861  12 108  10 465  7 459  6 465  9 810  6 261  7 655  6 028
  94 Djelatnosti članskih organizacija  10 209  12 251  10 767  8 167  6 223  11 174  6 766  7 090  5 967
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  8 446  11 807  10 277  8 190  4 822  5 606  6 434  11 113  6 721
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  6 743  10 480  9 004  6 442  7 195  7 761  6 080  7 806  6 035

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2022.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu u pravnim osobama Republike Hrvatske rezultat su Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G).

Podaci su dobiveni izvještajem koji se ispunjava u pravnim osobama svih oblika vlasništva na osnovi evidencija o zaposlenima i plaći. Tim izvještajem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Kratice  
   
d. n.
drugdje nespomenuto
KV kvalificirani (radnik)
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NKV podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
PKV polukvalificirani (radnik)
VKV visokokvalificirani (radnik)

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Snježana Varga i Zdenka Mandarić 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti